แผนที่ดาว อีลองเกชั่น (Planetary Elongation Chart)

แผนที่ดาว อีลองเกชั่น (Planetary Elongation Chart)

แผนที่ดาว อีลองเกชั่น ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ อีลองเกชั่นตะวันออก อีลองเกชั่นตะวันตก
ปี
พื้นหลัง
I   O   P

แผนที่ดาว อีลองเกชั่น พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

พื้นหลังจักรราศี นิรายนะ (Sidereal Zodiac) , ประเทศไทย (UTC+07:00)
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomychart Elongation แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว