เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก (Sun & Moon Times)

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก

เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก เวลาดวงจันทร์ขึ้น-ตก เวลาผ่านเส้นเมอริเดียน(Meridian Transit) จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (UTC+07:00)

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จ.กรุงเทพมหานคร ขณะนี้

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565/ค.ศ.2022 เวลา 14:24น. จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (UTC+07:00)
เดือน
จังหวัด

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก กันยายน พ.ศ.2565/ค.ศ.2022 จ.กรุงเทพมหานคร

จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
 
ก.ย. 2565
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ดวงอาทิตย์ (Sun)
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงอาทิตย์ขึ้น
(Sunrise)
เที่ยงจริง
(Solar Noon/Transit)
ดวงอาทิตย์ตก
(Sunset)
ระยะเวลากลางวัน
(Daylength)
ดวงจันทร์ขึ้น
(Moonrise)
จันทร์จอมฟ้า
(Meridian Transit)
ดวงจันทร์ตก
(Moonset)
ความสว่าง
(Illuminated)
เวลา
น.
มุมทิศ
(Azimuth)
เวลา
น.
มุมเงย
(Altitude)
เวลา
น.
มุมทิศ
(Azimuth)
ระยะเวลา
ชม. นท. วน.
ต่าง
(Diff.)
เวลา
น.
มุมทิศ
(Azimuth)
เวลา
น.
มุมเงย
(Altitude)
เวลา
น.
มุมทิศ
(Azimuth)
%    
06:06
81°
12:18
85°
18:30
279°
12h 23m 09s
-43s
10:04
103°
16:02
62°
21:58
254°
23% ข้างขึ้น
06:07
82°
12:18
84°
18:29
278°
12h 22m 24s
-45s
10:59
108°
16:53
57°
22:44
249°
33% ข้างขึ้น
06:07
82°
12:17
84°
18:28
278°
12h 21m 41s
-43s
11:58
113°
17:47
53°
23:35
245°
44% ข้างขึ้น
06:07
82°
12:17
83°
18:28
278°
12h 20m 56s
-45s
13:00
117°
18:46
50°
55% ข้างขึ้น
06:07
83°
12:17
83°
18:27
277°
12h 20m 12s
-44s
14:03
118°
19:48
49°
00:31
243°
66% ข้างขึ้น
06:07
83°
12:16
83°
18:26
277°
12h 19m 27s
-45s
15:06
118°
20:52
50°
01:33
242°
77% ข้างขึ้น
06:07
83°
12:16
82°
18:25
276°
12h 18m 42s
-45s
16:06
115°
21:54
53°
02:39
243°
86% ข้างขึ้น
06:07
84°
12:16
82°
18:25
276°
12h 17m 57s
-45s
17:00
111°
22:52
57°
03:44
247°
93% ข้างขึ้น
06:07
84°
12:15
82°
18:24
276°
12h 17m 12s
-45s
17:49
105°
23:46
63°
04:47
252°
98% ข้างขึ้น
06:07
85°
12:15
81°
18:23
275°
12h 16m 27s
-45s
18:34
99°
05:47
258°
100% ข้างแรม
06:07
85°
12:15
81°
18:23
275°
12h 15m 42s
-45s
19:15
92°
00:37
69°
06:43
265°
99% ข้างแรม
06:07
85°
12:14
80°
18:22
274°
12h 14m 57s
-45s
19:56
85°
01:25
76°
07:37
271°
96% ข้างแรม
06:07
86°
12:14
80°
18:21
274°
12h 14m 12s
-45s
20:35
79°
02:11
82°
08:30
278°
91% ข้างแรม
06:07
86°
12:14
80°
18:20
274°
12h 13m 27s
-45s
21:16
73°
02:57
88°
09:22
284°
84% ข้างแรม
06:07
87°
12:13
79°
18:20
273°
12h 12m 41s
-46s
21:58
69°
03:44
86°
10:15
289°
75% ข้างแรม
06:07
87°
12:13
79°
18:19
273°
12h 11m 55s
-46s
22:43
65°
04:31
82°
11:07
293°
66% ข้างแรม
06:07
87°
12:13
79°
18:18
272°
12h 11m 10s
-45s
23:30
63°
05:21
79°
12:00
296°
57% ข้างแรม
06:07
88°
12:12
78°
18:17
272°
12h 10m 24s
-46s
06:11
77°
12:53
298°
47% ข้างแรม
06:07
88°
12:12
78°
18:17
272°
12h 09m 39s
-45s
00:20
62°
07:02
76°
13:44
298°
38% ข้างแรม
06:07
89°
12:12
77°
18:16
271°
12h 08m 54s
-45s
01:11
62°
07:53
77°
14:34
297°
29% ข้างแรม
06:07
89°
12:11
77°
18:15
271°
12h 08m 08s
-46s
02:03
64°
08:43
79°
15:20
294°
21% ข้างแรม
06:07
89°
12:11
77°
18:14
270°
12h 07m 22s
-46s
02:55
67°
09:31
83°
16:03
291°
14% ข้างแรม
06:07
90°
12:10
76°
18:14
270°
12h 06m 37s
-45s
03:47
71°
10:17
87°
16:44
286°
8% ข้างแรม
06:07
90°
12:10
76°
18:13
270°
12h 05m 51s
-46s
04:37
76°
11:01
88°
17:22
281°
3% ข้างแรม
06:07
91°
12:10
75°
18:12
269°
12h 05m 05s
-46s
05:27
82°
11:45
82°
18:00
275°
1% ข้างแรม
06:07
91°
12:09
75°
18:12
269°
12h 04m 20s
-45s
06:16
88°
12:28
76°
18:37
268°
0% ข้างขึ้น
06:07
91°
12:09
75°
18:11
268°
12h 03m 34s
-46s
07:07
95°
13:13
70°
19:16
262°
2% ข้างขึ้น
06:07
92°
12:09
74°
18:10
268°
12h 02m 49s
-45s
07:59
101°
13:59
64°
19:57
256°
6% ข้างขึ้น
06:07
92°
12:08
74°
18:09
268°
12h 02m 03s
-46s
08:54
107°
14:49
59°
20:42
251°
12% ข้างขึ้น
06:07
93°
12:08
73°
18:09
267°
12h 01m 17s
-46s
09:52
112°
15:43
54°
21:31
246°
20% ข้างขึ้น
เวลาขึ้น (Rise Time)
เวลาที่ขอบบน (Upper limb) ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ แตะกับเส้นขอบฟ้าตะวันออก (Horizon)

เวลาตก (Set Time)
เวลาที่ขอบบน (Upper limb) ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ แตะกับเส้นขอบฟ้าตะวันตก (Horizon)

เที่ยงจริง (Sun Transit Time)
เวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียน (Meridian)

จันทร์จอมฟ้า (Moon Transit Time)
เวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเส้นเมอริเดียน (Meridian)

ความสว่าง (Moon Phase/Visible Light)
บอกเปอร์เซนต์(%) ความสว่างบนพื้นผิวดวงจันทร์ คำนวณ ณ เวลา 12:00น. ของวันนั้น ๆ , เครื่องหมาย ข้างขึ้น ข้างขึ้น , ข้างแรม

มุมทิศ (Azimuth)
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมทิศเป็นมุมในแนวราบขนานกับเส้นขอบฟ้า (Horizon) มีค่าระหว่าง 0 - 360° นับ 0° จากทิศเหนือ ตามเข็มนาฬิกา ไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก และกลับมายังทิศเหนืออีกครั้งตามละดับ เช่น ทิศเหนือ 0° , ทิศตะวันออก 90° , ทิศใต้ 180° , ทิศตะวันตก 270° , ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45°

มุมเงย (Altitude)
มุมในระบบพิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) มุมเงยเป็นมุมในแนวดิ่งที่ใช้บอกความสูงของวัตถุบนท้องฟ้า มีค่าระหว่าง 0 - 90° นับ 0° ที่เส้นขอบฟ้า (Horizon) จนถึงจุดจอมฟ้า (Zenith) หรือ 90° ในกรณีที่มุมเงยมีค่า น้อยกว่า 0° หรืออยู่ระหว่าง 0° ถึง - 90° หมายถึง ณ เวลานั้น ๆ วัตถุบนท้องฟ้า ดวงดาวยังไม่ขึ้น ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า (0°) และไม่สามารถมองเห็นได้ ดู การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

ประเทศไทย (Thailand)
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomysunmoon แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.89 จาก 9 รีวิว