ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดสุริยวิถี
วันที่

ตำแหน่งดาว พิกัดสุริยวิถี วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
20
เม.ย.
2567
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
Long.
(Longitude)
Lat.
(Latitude)
30.41°
0.00°
166.65°
2.56°
17.25°
0.08°
18.32°
-1.42°
351.77°
-1.26°
51.58°
-0.78°
345.62°
-1.71°
51.77°
-0.27°
358.58°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.45°
0.00°
167.14°
2.52°
17.23°
0.07°
18.37°
-1.42°
351.81°
-1.26°
51.59°
-0.78°
345.62°
-1.71°
51.77°
-0.27°
358.58°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.49°
0.00°
167.63°
2.48°
17.21°
0.06°
18.42°
-1.42°
351.84°
-1.26°
51.60°
-0.78°
345.62°
-1.71°
51.78°
-0.27°
358.58°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.53°
0.00°
168.13°
2.44°
17.19°
0.05°
18.47°
-1.42°
351.87°
-1.26°
51.61°
-0.78°
345.63°
-1.71°
51.78°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.57°
0.00°
168.62°
2.40°
17.18°
0.04°
18.52°
-1.42°
351.90°
-1.26°
51.62°
-0.78°
345.63°
-1.71°
51.78°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.61°
0.00°
169.11°
2.36°
17.16°
0.03°
18.57°
-1.42°
351.93°
-1.26°
51.63°
-0.78°
345.64°
-1.71°
51.78°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.65°
0.00°
169.60°
2.32°
17.14°
0.01°
18.62°
-1.42°
351.97°
-1.26°
51.64°
-0.78°
345.64°
-1.71°
51.78°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.69°
0.00°
170.09°
2.28°
17.12°
0.00°
18.68°
-1.42°
352.00°
-1.26°
51.65°
-0.78°
345.64°
-1.71°
51.79°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.73°
0.00°
170.58°
2.24°
17.10°
-0.01°
18.73°
-1.42°
352.03°
-1.26°
51.66°
-0.78°
345.65°
-1.71°
51.79°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.77°
0.00°
171.08°
2.20°
17.09°
-0.02°
18.78°
-1.42°
352.06°
-1.26°
51.67°
-0.78°
345.65°
-1.71°
51.79°
-0.27°
358.59°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.82°
0.00°
171.57°
2.16°
17.07°
-0.03°
18.83°
-1.42°
352.10°
-1.26°
51.67°
-0.78°
345.66°
-1.71°
51.79°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.86°
0.00°
172.06°
2.12°
17.05°
-0.04°
18.88°
-1.42°
352.13°
-1.26°
51.68°
-0.78°
345.66°
-1.71°
51.80°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.90°
0.00°
172.55°
2.07°
17.03°
-0.05°
18.93°
-1.42°
352.16°
-1.26°
51.69°
-0.78°
345.66°
-1.71°
51.80°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.94°
0.00°
173.04°
2.03°
17.02°
-0.07°
18.98°
-1.42°
352.19°
-1.26°
51.70°
-0.78°
345.67°
-1.71°
51.80°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
30.98°
0.00°
173.53°
1.99°
17.00°
-0.08°
19.03°
-1.42°
352.22°
-1.26°
51.71°
-0.78°
345.67°
-1.71°
51.80°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.02°
0.00°
174.03°
1.95°
16.98°
-0.09°
19.09°
-1.42°
352.26°
-1.26°
51.72°
-0.78°
345.68°
-1.72°
51.81°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.06°
0.00°
174.52°
1.91°
16.97°
-0.10°
19.14°
-1.41°
352.29°
-1.26°
51.73°
-0.78°
345.68°
-1.72°
51.81°
-0.27°
358.60°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.10°
0.00°
175.01°
1.86°
16.95°
-0.11°
19.19°
-1.41°
352.32°
-1.26°
51.74°
-0.78°
345.69°
-1.72°
51.81°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.14°
0.00°
175.50°
1.82°
16.93°
-0.12°
19.24°
-1.41°
352.35°
-1.26°
51.75°
-0.78°
345.69°
-1.72°
51.81°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.18°
0.00°
175.99°
1.78°
16.92°
-0.13°
19.29°
-1.41°
352.39°
-1.26°
51.76°
-0.78°
345.69°
-1.72°
51.81°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.22°
0.00°
176.49°
1.74°
16.90°
-0.14°
19.34°
-1.41°
352.42°
-1.26°
51.77°
-0.78°
345.70°
-1.72°
51.82°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.26°
0.00°
176.98°
1.69°
16.88°
-0.16°
19.39°
-1.41°
352.45°
-1.26°
51.78°
-0.78°
345.70°
-1.72°
51.82°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.30°
0.00°
177.47°
1.65°
16.87°
-0.17°
19.45°
-1.41°
352.48°
-1.26°
51.79°
-0.78°
345.71°
-1.72°
51.82°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
31.34°
0.00°
177.96°
1.61°
16.85°
-0.18°
19.50°
-1.41°
352.52°
-1.26°
51.80°
-0.78°
345.71°
-1.72°
51.82°
-0.27°
358.61°
-1.23°
302.07°
-3.00°
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanetary Positions Ecliptic แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว