ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
❮ ธันวาคม 2563      กุมภาพันธ์ 2564 ❯
เดือน
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า มกราคม พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 2.50° ใต้
1, เวลา 14:04น.
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 20.20° ตะวันตก
1, เวลา 19:00น.
โลก ใกล้ ดวงอาทิตย์ (Perihelion) 0.9833 AU
2, เวลา 15:58น.
ฝนดาวตก ควอดแดรนต์ (Quadrantid Shower) ZHR = 120
3, เวลา 21:47น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
6, เวลา 16:37น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 367,400 กิโลเมตร.
9, เวลา 22:39น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
11, เวลา 03:14น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 1.50° เหนือ
12, เวลา 03:11น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 24.90° ใต้
12, เวลา 15:18น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
13, เวลา 12:00น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
21, เวลา 04:01น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 404,400 กิโลเมตร.
21, เวลา 20:10น.
ดาวพุธ เพ็ญ (Mercury Greatest Elongation) 18.60° ตะวันออก
24, เวลา 08:58น.
ดาวเสาร์ ดับ (Saturn Conjunction)
24, เวลา 09:25น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
25, เวลา 04:47น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 24.90° เหนือ
26, เวลา 22:38น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 2.40° ใต้
28, เวลา 21:49น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
29, เวลา 02:16น.
ดาวพฤหัสบดี ดับ (Jupiter Conjunction)
29, เวลา 07:50น.
ดิถีจันทร์ มกราคม พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
Beehive 2.50°S
2
Illu.-89%
3
Illu.-81%
4
Illu.-72%
5
Illu.-61%
6
Last Quarter
7
Illu.-39%
8
Illu.-28%
9
Perigee 367,400Km.
10
Illu.-10%
11
Illu.-4%
12
Illu.-1%
13
New Moon
14
Illu.2%
15
Illu.6%
16
Illu.12%
17
Illu.19%
18
Illu.27%
19
Illu.36%
20
Illu.46%
21
First Quarter
Apogee 404,400Km.
22
Illu.64%
23
Illu.73%
24
Illu.81%
25
Illu.88%
26
Illu.94%
27
Illu.98%
28
Beehive 2.40°S
29
Full Moon
30
Illu.-97%
31
Illu.-92%
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.