ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
❮ พฤษภาคม 2564      กรกฎาคม 2564 ❯
เดือน
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า มิถุนายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 4.90° เหนือ
1, เวลา 15:56น.
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 17.50° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
2, เวลา 14:24น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,200 กิโลเมตร.
8, เวลา 09:26น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
9, เวลา 23:42น.
สุริยุปราคา วงแหวน (Annular Solar Eclipse)
10, เวลา 17:42น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
10, เวลา 17:52น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านใกล้ (Mercury Inferior Conjunction)
11, เวลา 08:05น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 25.60° เหนือ
12, เวลา 11:11น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 1.60° ใต้
12, เวลา 13:43น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 3.00° ใต้
14, เวลา 02:52น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.10° ใต้
14, เวลา 13:47น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
18, เวลา 10:54น.
ครีษมายัน (Summer Solstice)
21, เวลา 10:31น.
ดาวศุกร์ ใกล้ ดาวพอลลักซ์ (Venus-Pollux) 5.20° ใต้
21, เวลา 22:57น.
ดาวพุธ ใกล้ ดาวตาวัว (Mercury-Aldebaran) 6.40° เหนือ
23, เวลา 03:54น.
ดาวอังคาร ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Mars-Beehive) 0.30° ใต้
23, เวลา 12:20น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
23, เวลา 13:06น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 360,000 กิโลเมตร.
23, เวลา 16:57น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
25, เวลา 01:39น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 25.60° ใต้
25, เวลา 12:49น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 4.10° เหนือ
27, เวลา 16:29น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 4.60° เหนือ
29, เวลา 01:37น.
ดิถีจันทร์ มิถุนายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
Jupiter 4.90°N
2
Last Quarter
3
Illu.-39%
4
Illu.-30%
5
Illu.-21%
6
Illu.-14%
7
Illu.-8%
8
Apogee 406,200Km.
9
Illu.-1%
10
Ann. Solar Ecl.
New Moon
11
Illu.1%
12
Illu.4%
13
Illu.8%
14
Beehive 3.10°S
15
Illu.22%
16
Illu.32%
17
Illu.42%
18
First Quarter
19
Illu.64%
20
Illu.75%
21
Summer Sol.
22
Illu.92%
23
Perigee 360,000Km.
24
Illu.-100%
25
Full Moon
26
Illu.-96%
27
Saturn 4.10°N
28
Illu.-83%
29
Jupiter 4.60°N
30
Illu.-65%
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews59 4.89 จาก 9 รีวิว