ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาลฯ
เดือน

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า ธันวาคม พ.ศ.2564/ค.ศ.2021

ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 41.40° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
3, เวลา 21:57น.
สุริยุปราคา เต็มดวง (Total Solar Eclipse)
4, เวลา 14:34น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
4, เวลา 14:42น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 356,800 กิโลเมตร.
4, เวลา 17:01น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 26.30° ใต้
6, เวลา 09:25น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 1.90° เหนือ
7, เวลา 07:48น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 4.20° เหนือ
8, เวลา 08:51น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 4.60° เหนือ
9, เวลา 13:06น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
11, เวลา 08:35น.
ฝนดาวตก คนคู่ (Geminid Shower) ZHR = 120
14, เวลา 13:43น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
17, เวลา 07:12น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,300 กิโลเมตร.
18, เวลา 09:16น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
19, เวลา 11:35น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 26.30° เหนือ
20, เวลา 11:31น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพอลลักซ์ (Moon-Pollux) 2.90° เหนือ
21, เวลา 16:20น.
เหมายัน (Winter Solstice)
21, เวลา 22:59น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.60° ใต้
22, เวลา 17:28น.
ฝนดาวตก เออซิด (Ursid Shower) ZHR = 10
22, เวลา 22:00น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
27, เวลา 09:23น.
ดาวอังคาร ใกล้ ดาวหัวใจแมงป่อง (Mars-Antares) 4.50° เหนือ
27, เวลา 16:16น.
ดาวพุธ ใกล้ ดาวศุกร์ (Mercury-Venus) 4.20° เหนือ
29, เวลา 11:49น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
31, เวลา 08:07น.

ดิถีจันทร์ ธันวาคม พ.ศ.2564/ค.ศ.2021

ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
Illu.-12%
2
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
Illu.-5%
3
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
Illu.-1%
4
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒)
Total Solar Ecl.
New Moon
Perigee 356,800Km.
5
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.2%
6
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.7%
7
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.14%
8
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Saturn 4.20°N
9
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Jupiter 4.60°N
10
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.43%
11
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
First Quarter
12
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.64%
13
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.73%
14
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.81%
15
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.88%
16
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.93%
17
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.97%
18
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Apogee 406,300Km.
19
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Full Moon
20
แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-99%
21
แรม ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Pollux 2.90°N
Winter Sol.
22
แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Beehive 3.60°S
23
แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-84%
24
แรม ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-76%
25
แรม ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-67%
26
แรม ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-57%
27
แรม ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Last Quarter
28
แรม ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-36%
29
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-25%
30
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-16%
31
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑)
Illu.-8%
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta , NASA's Goddard Space Flight Center (NASA's GSFC).
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews59 4.89 จาก 9 รีวิว