ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
เดือน

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า กันยายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021

ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 39.90° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 25.90° เหนือ
2, เวลา 07:22น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.10° ใต้
4, เวลา 11:07น.
ดาวศุกร์ ใกล้ ดาวรวงข้าว (Venus-Spica) 1.60° เหนือ
5, เวลา 21:31น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
7, เวลา 07:51น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 4.10° ใต้
10, เวลา 09:09น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 368,500 กิโลเมตร.
11, เวลา 17:05น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
12, เวลา 23:35น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
14, เวลา 03:39น.
ดาวพุธ เพ็ญ (Mercury Greatest Elongation) 26.80° ตะวันออก
14, เวลา 10:58น.
ดาวเนปจูน เพ็ญ (Neptune Opposition)
14, เวลา 15:10น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 26.00° ใต้
15, เวลา 10:48น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 3.90° เหนือ
17, เวลา 09:36น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 4.10° เหนือ
18, เวลา 13:49น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
21, เวลา 06:54น.
ดาวพุธ ใกล้ ดาวรวงข้าว (Mercury-Spica) 1.40° ใต้
21, เวลา 09:02น.
ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox)
23, เวลา 02:20น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
26, เวลา 14:32น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 404,600 กิโลเมตร.
27, เวลา 04:43น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
29, เวลา 08:57น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 26.10° เหนือ
29, เวลา 15:25น.

ดิถีจันทร์ กันยายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021

ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
Illu.-31%
2
Illu.-22%
3
Illu.-14%
4
Beehive 3.10°S
5
Illu.-3%
6
Illu.-1%
7
New Moon
8
Illu.3%
9
Illu.7%
10
Illu.14%
11
Perigee 368,500Km.
12
Illu.34%
13
Illu.45%
14
First Quarter
15
Illu.67%
16
Illu.77%
17
Saturn 3.90°N
18
Jupiter 4.10°N
19
Illu.97%
20
Illu.99%
21
Full Moon
22
Illu.-98%
23
Autumnal Equ.
24
Illu.-89%
25
Illu.-82%
26
Illu.-74%
27
Apogee 404,600Km.
28
Illu.-56%
29
Last Quarter
30
Illu.-37%
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta , NASA's Goddard Space Flight Center (NASA's GSFC).
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews59 4.89 จาก 9 รีวิว