ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาลฯ
เดือน

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
1, เวลา 03:17น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวรวงข้าว (Moon-Spica) 1.90° ใต้
1, เวลา 14:03น.
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 30.80° ตะวันตก
1, เวลา 19:00น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
3, เวลา 06:17น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวหัวใจแมงป่อง (Moon-Antares) 0.60° ใต้
5, เวลา 07:15น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 28.30° ใต้
7, เวลา 00:06น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 5.40° เหนือ
8, เวลา 01:51น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 4.20° เหนือ
8, เวลา 13:29น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
10, เวลา 05:59น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 358,100 กิโลเมตร.
11, เวลา 01:49น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
14, เวลา 00:01น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 3.20° ใต้
15, เวลา 15:14น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
16, เวลา 22:00น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวลูกไก่ (Moon-Pleiades) 0.60° เหนือ
17, เวลา 02:12น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 28.40° เหนือ
19, เวลา 15:47น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพอลลักซ์ (Moon-Pollux) 1.80° เหนือ
21, เวลา 07:54น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.70° ใต้
22, เวลา 09:12น.
ดาวศุกร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Venus-Mars) 0.60° เหนือ
22, เวลา 16:01น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
24, เวลา 19:30น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,300 กิโลเมตร.
25, เวลา 22:00น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
28, เวลา 05:53น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านไกล (Mercury Superior Conjunction)
28, เวลา 15:19น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวรวงข้าว (Moon-Spica) 1.60° ใต้
28, เวลา 20:40น.
ดาวเสาร์ ดับ (Saturn Conjunction)
29, เวลา 04:00น.

ดิถีจันทร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แรม ๗ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Spica 1.90°S
2
แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-56%
3
แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Last Quarter
4
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-36%
5
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Antares 0.60°S
6
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-17%
7
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-9%
8
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-4%
9
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒)
Illu.-1%
10
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
New Moon
11
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Perigee 358,100Km.
12
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.9%
13
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.17%
14
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.26%
15
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Jupiter 3.20°S
16
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
First Quarter
17
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Pleiades 0.60°N
18
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.68%
19
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.77%
20
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.85%
21
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Pollux 1.80°N
22
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Beehive 3.70°S
23
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.99%
24
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Full Moon
25
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Apogee 406,300Km.
26
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-97%
27
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-93%
28
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Spica 1.60°S
29
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-80%
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta , NASA's Goddard Space Flight Center (NASA's GSFC).
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว