ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาลฯ
เดือน

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566/ค.ศ.2023

ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 24.40° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 27.50° เหนือ
2, เวลา 15:17น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพอลลักซ์ (Moon-Pollux) 2.10° เหนือ
4, เวลา 02:46น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,500 กิโลเมตร.
4, เวลา 15:55น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.90° ใต้
5, เวลา 04:31น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
6, เวลา 01:28น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
12, เวลา 14:31น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
13, เวลา 23:00น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวหัวใจแมงป่อง (Moon-Antares) 1.90° ใต้
15, เวลา 01:09น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 27.60° ใต้
16, เวลา 21:36น.
ดาวเสาร์ ดับ (Saturn Conjunction)
16, เวลา 23:16น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 358,300 กิโลเมตร.
19, เวลา 16:05น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
20, เวลา 14:05น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 2.10° เหนือ
22, เวลา 14:57น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 1.20° เหนือ
23, เวลา 04:58น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
25, เวลา 01:56น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวลูกไก่ (Moon-Pleiades) 2.20° เหนือ
26, เวลา 21:42น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
27, เวลา 15:05น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 1.20° ใต้
28, เวลา 11:31น.

ดิถีจันทร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566/ค.ศ.2023

ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.84%
2
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.90%
3
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.95%
4
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Pollux 2.10°N
Apogee 406,500Km.
5
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Beehive 3.90°S
6
แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Full Moon
7
แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-97%
8
แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-94%
9
แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-88%
10
แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-81%
11
แรม ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-73%
12
แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-63%
13
แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Last Quarter
14
แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-42%
15
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Antares 1.90°S
16
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-21%
17
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-12%
18
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Illu.-6%
19
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓)
Perigee 358,300Km.
20
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
New Moon
21
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Illu.2%
22
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Illu.7%
23
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Jupiter 1.20°N
24
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Illu.22%
25
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Illu.31%
26
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Pleiades 2.20°N
27
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
First Quarter
28
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔)
Illu.61%
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta , NASA's Goddard Space Flight Center (NASA's GSFC).
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว