ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาลฯ
เดือน

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า พฤษภาคม พ.ศ.2565/ค.ศ.2022

ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Venus-Jupiter) 0.20° เหนือ
1, เวลา 02:55น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
1, เวลา 03:27น.
สุริยุปราคา บางส่วน (Partial Solar Eclipse)
1, เวลา 03:41น.
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 42.40° ตะวันตก
1, เวลา 19:00น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
2, เวลา 02:52น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพุธ (Moon-Mercury) 2.00° เหนือ
2, เวลา 21:16น.
ฝนดาวตก อีตาคนแบกหม้อน้ำ (Eta Aquarid Shower) ZHR = 60
5, เวลา 14:39น.
ดาวยูเรนัส ดับ (Uranus Conjunction)
5, เวลา 15:56น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 405,300 กิโลเมตร.
5, เวลา 19:45น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 27.00° เหนือ
5, เวลา 22:54น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพอลลักซ์ (Moon-Pollux) 2.30° เหนือ
7, เวลา 05:55น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 4.00° ใต้
8, เวลา 07:22น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
9, เวลา 07:21น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
16, เวลา 06:44น.
จันทรุปราคา เต็มดวง (Total Lunar Eclipse)
16, เวลา 11:11น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
16, เวลา 11:14น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 360,300 กิโลเมตร.
17, เวลา 22:22น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 27.00° ใต้
19, เวลา 08:21น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านใกล้ (Mercury Inferior Conjunction)
22, เวลา 02:14น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 4.60° เหนือ
22, เวลา 11:42น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
23, เวลา 01:42น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 2.90° เหนือ
25, เวลา 02:23น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 3.40° เหนือ
25, เวลา 06:58น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 0.20° เหนือ
27, เวลา 09:51น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
29, เวลา 09:33น.
ดาวอังคาร ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Mars-Jupiter) 0.60° เหนือ
29, เวลา 15:56น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
30, เวลา 18:30น.

ดิถีจันทร์ พฤษภาคม พ.ศ.2565/ค.ศ.2022

ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
New Moon
Partial Solar Ecl.
2
ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.2%
3
ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.6%
4
ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.12%
5
ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Apogee 405,300Km.
6
ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.26%
7
ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Pollux 2.30°N
8
ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Beehive 4.00°S
9
ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
First Quarter
10
ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.64%
11
ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.73%
12
ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.82%
13
ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.90%
14
ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.96%
15
ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.99%
16
แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Total Lunar Ecl.
Full Moon
17
แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Perigee 360,300Km.
18
แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-93%
19
แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-85%
20
แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-76%
21
แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-65%
22
แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Saturn 4.60°N
23
แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Last Quarter
24
แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-33%
25
แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Jupiter 3.40°N
26
แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-15%
27
แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-9%
28
แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-4%
29
แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖)
Illu.-1%
30
แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖)
New Moon
31
ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗)
Illu.1%
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta , NASA's Goddard Space Flight Center (NASA's GSFC).
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.89 จาก 9 รีวิว