ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
❮ กันยายน 2563      พฤศจิกายน 2563 ❯
เดือน
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า ตุลาคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020
ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 40.30° ตะวันตก
1, เวลา 19:00น.
ดาวพุธ เพ็ญ (Mercury Greatest Elongation) 25.80° ตะวันออก
1, เวลา 22:58น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
2, เวลา 04:05น.
ดาวศุกร์ ใกล้ ดาวหัวใจสิงห์ (Venus-Regulus) 0.10° ใต้
3, เวลา 00:09น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 0.80° เหนือ
3, เวลา 10:20น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,300 กิโลเมตร.
4, เวลา 00:22น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
8, เวลา 07:29น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 24.60° เหนือ
9, เวลา 20:06น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
10, เวลา 07:39น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 2.20° ใต้
11, เวลา 19:26น.
ดาวอังคาร เพ็ญ (Mars Opposition)
14, เวลา 06:10น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 4.40° ใต้
14, เวลา 06:56น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
17, เวลา 02:30น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 356,900 กิโลเมตร.
17, เวลา 06:46น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
20, เวลา 22:53น.
ฝนดาวตก นายพราน (Orionid Shower) ZHR = 20
21, เวลา 12:21น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 24.70° ใต้
22, เวลา 09:00น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 2.10° เหนือ
23, เวลา 00:10น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 2.70° เหนือ
23, เวลา 10:48น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
23, เวลา 20:22น.
สิ้นสุด เวลาฤดูร้อน (Summer Time Ends)
25, เวลา 19:00น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านใกล้ (Mercury Inferior Conjunction)
26, เวลา 01:14น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 3.30° เหนือ
29, เวลา 23:13น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,400 กิโลเมตร.
31, เวลา 01:46น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
31, เวลา 21:49น.
ดาวยูเรนัส เพ็ญ (Uranus Opposition)
31, เวลา 23:05น.
ดิถีจันทร์ ตุลาคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020
ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
Illu.-100%
2
Full Moon
3
Illu.-98%
4
Apogee 406,300Km.
5
Illu.-89%
6
Illu.-83%
7
Illu.-75%
8
Illu.-66%
9
Illu.-56%
10
Last Quarter
11
Beehive 2.20°S
12
Illu.-26%
13
Illu.-16%
14
Illu.-9%
15
Illu.-3%
16
Illu.0%
17
New Moon
Perigee 356,900Km.
18
Illu.4%
19
Illu.10%
20
Illu.18%
21
Illu.28%
22
Illu.38%
23
Jupiter 2.10°N
Saturn 2.70°N
First Quarter
24
Illu.59%
25
Illu.69%
26
Illu.77%
27
Illu.85%
28
Illu.91%
29
Illu.96%
30
Illu.99%
31
Apogee 406,400Km.
Full Moon
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.