อีเมล
รหัสผ่าน 

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
❮ เมษายน 2563      มิถุนายน 2563 ❯
เดือน
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า พฤษภาคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020
ประเทศไทย (UTC+07:00)
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
1, เวลา 03:38น.
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 38.00° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
ฝนดาวตก อีตาคนแบกหม้อน้ำ (Eta Aquarid Shower) ZHR = 60
5, เวลา 02:21น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านไกล (Mercury Superior Conjunction)
5, เวลา 04:22น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 359,700 กิโลเมตร.
6, เวลา 10:03น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
7, เวลา 17:45น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
10, เวลา 16:01น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 24.00° ใต้
11, เวลา 13:13น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 2.40° เหนือ
12, เวลา 16:39น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 2.80° เหนือ
13, เวลา 01:17น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
14, เวลา 21:02น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 3.00° เหนือ
15, เวลา 09:00น.
ดาวพฤหัสบดี ใกล้ ดาวเสาร์ (Jupiter-Saturn) 4.80° เหนือ
18, เวลา 08:13น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 405,600 กิโลเมตร.
18, เวลา 14:44น.
ดาวพุธ ใกล้ ดาวศุกร์ (Mercury-Venus) 0.90° เหนือ
22, เวลา 16:37น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
23, เวลา 00:38น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวศุกร์ (Moon-Venus) 4.00° เหนือ
24, เวลา 09:39น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพุธ (Moon-Mercury) 3.00° เหนือ
24, เวลา 17:52น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
25, เวลา 04:33น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 24.10° เหนือ
26, เวลา 04:15น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 1.80° ใต้
28, เวลา 01:44น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
30, เวลา 10:29น.
ดิถีจันทร์ พฤษภาคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020
ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.