ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (Sky Events)

ปรากฏการณ์ท้องฟ้าสำคัญ ดาวเคราะห์เพ็ญ ดับ กุม ร่วมทิศ ใกล้ไกล จุดราหู ฤดูกาล ฯ
❮ มีนาคม 2564      พฤษภาคม 2564 ❯
เดือน
ปรากฏการณ์ท้องฟ้า เมษายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
ดาวศุกร์ ห่าง ดวงอาทิตย์ (Venus Elongation) 2.00° ตะวันออก
1, เวลา 19:00น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
2, เวลา 09:40น.
ดวงจันทร์ ปัดใต้ (Moon South Dec.) 25.40° ใต้
4, เวลา 09:07น.
จันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter)
4, เวลา 17:02น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวเสาร์ (Moon-Saturn) 4.20° เหนือ
6, เวลา 15:33น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวพฤหัสบดี (Moon-Jupiter) 4.70° เหนือ
7, เวลา 14:15น.
จันทร์ดับ/อามาวสี (New Moon)
12, เวลา 09:30น.
ดวงจันทร์ ไกล โลก (Moon Apogee) 406,100 กิโลเมตร.
15, เวลา 00:47น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดราหู (Moon Ascending Node)
16, เวลา 12:53น.
ดวงจันทร์ ใกล้ ดาวอังคาร (Moon-Mars) 0.10° เหนือ
17, เวลา 19:08น.
ดวงจันทร์ ปัดเหนือ (Moon North Dec.) 25.50° เหนือ
18, เวลา 23:01น.
ดาวพุธ ร่วมทิศด้านไกล (Mercury Superior Conjunction)
19, เวลา 08:31น.
จันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter)
20, เวลา 13:58น.
ดวงจันทร์ ใกล้ กระจุกดาวรังผึ้ง (Moon-Beehive) 3.00° ใต้
21, เวลา 01:24น.
ฝนดาวตก พิณ (Lyrid Shower) ZHR = 20
22, เวลา 19:16น.
จันทร์เพ็ญ/ปูรณมี (Full Moon)
27, เวลา 10:31น.
ดวงจันทร์ ใกล้ โลก (Moon Perigee) 357,400 กิโลเมตร.
27, เวลา 22:24น.
ดวงจันทร์ ผ่าน จุดเกตุ (Moon Descending Node)
29, เวลา 16:17น.
ดิถีจันทร์ เมษายน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ประเทศไทย (UTC+07:00)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
Illu.-82%
2
Illu.-72%
3
Illu.-61%
4
Last Quarter
5
Illu.-39%
6
Saturn 4.20°N
7
Jupiter 4.70°N
8
Illu.-13%
9
Illu.-7%
10
Illu.-3%
11
Illu.-1%
12
New Moon
13
Illu.2%
14
Illu.5%
15
Apogee 406,100Km.
16
Illu.16%
17
Illu.23%
18
Illu.32%
19
Illu.41%
20
First Quarter
21
Beehive 3.00°S
22
Illu.72%
23
Illu.81%
24
Illu.89%
25
Illu.95%
26
Illu.99%
27
Full Moon
Perigee 357,400Km.
28
Illu.-98%
29
Illu.-92%
30
Illu.-85%
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Sky Events Calendar by Fred Espenak and Sumit Dutta (NASA's GSFC)
อ่าน ใช้งาน Astronomysky Events แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.