ติดต่อ มายโหรา.คอม

มายโหรา.คอม (myhora.com)
เลขที่ / ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

การติดต่อเรา ในเรื่องใด ๆ
ให้ติดต่อทางอีเมล เท่านั้น

หรือกรอกและส่งข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง

คำถามที่ถามบ่อย/ช่วยเหลือ

อื่น ๆ : วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร

ติดต่อ มายโหรา.คอม

เรื่องที่ติดต่อ : *
หาก ลืมอีเมล ที่สมัครสมาชิก โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดข้อมูลเพื่อสืบค้น เช่น ชื่อ นามสกุล (เก่า/ใหม่/ไทย/อังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เก่า/ใหม่)
ใช้งานเครดิตไม่ได้
1. เครติดหมดอายุ / หมดระยะเวลาใช้งาน , สมาชิก
2. เครดิตคงเหลือไม่พอใช้งาน
3. เครดิตยังไม่เปิดใช้งาน / ชำระเงินไม่สำเร็จ
4. รอเกิน 24 ชั่วโมง ให้ แจ้งชำระเงิน อีกครั้ง
5. ไม่ได้เลือก โหมด ใช้เครดิต
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อระบุหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ (ใคร ทำอะไร ตรงไหน เมื่อไร อย่างไร) , ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบกลับ หากอ่านข้อความแล้วรายละเอียดไม่พอ หรือคำถามนั้น ๆ มีอยู่แล้วใน ช่วยเหลือ รวมถึงได้แก้ไขดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับปฏิทิน ข้อกำหนดต่าง ๆ รายละเอียดจะหมายเหตุไว้ด้านล่าง คำถาม อื่น ๆ วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ ตอบคำถามเกี่ยวกับการดูดวงส่วนตัว ตั้งชื่อบุคคล หรือฤกษ์ใด ๆ
ใช้งานเครดิตไม่ได้
1. เครติดหมดอายุ / หมดระยะเวลาใช้งาน , สมาชิก
2. เครดิตคงเหลือไม่พอใช้งาน
3. เครดิตยังไม่เปิดใช้งาน / ชำระเงินไม่สำเร็จ
4. รอเกิน 24 ชั่วโมง ให้ แจ้งชำระเงิน อีกครั้ง
5. ไม่ได้เลือก โหมด ใช้เครดิต
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อระบุหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ (ใคร ทำอะไร ตรงไหน เมื่อไร อย่างไร) , ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบกลับ หากอ่านข้อความแล้วรายละเอียดไม่พอ หรือคำถามนั้น ๆ มีอยู่แล้วใน ช่วยเหลือ รวมถึงได้แก้ไขดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับปฏิทิน ข้อกำหนดต่าง ๆ รายละเอียดจะหมายเหตุไว้ด้านล่าง คำถาม อื่น ๆ วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร
ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เลขที่ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี) :
ข้อความ : *
ไฟล์/รูป (ถ้ามี) :
ตัวเลข/ตัวอักษร (Captcha) : *
Captcha