ติดต่อ มายโหรา.คอม

มายโหรา.คอม (myhora.com)
เลขที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

การติดต่อเรา ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม
ให้ติดต่อเฉพาะทางอีเมล เท่านั้น

หรือกรอกและส่งข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง

คำถามที่ถามบ่อย/ช่วยเหลือ

อื่น ๆ : วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร

ติดต่อ มายโหรา.คอม

เรื่องที่ติดต่อ : *
หาก ลืมอีเมล ที่สมัครสมาชิก โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดข้อมูลเพื่อสืบค้น เช่น ชื่อ นามสกุล (เก่า/ใหม่/ไทย/อังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เก่า/ใหม่)
ใช้งานเครดิตไม่ได้
1. เครติดหมดอายุ / หมดระยะเวลาใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลได้ในหน้าสมาชิก
2. เครดิตคงเหลือไม่พอใช้งาน
3. เครดิตไม่เปิดใช้งาน อาจยังไม่แจ้งชำระเงิน ให้ แจ้งชำระเงิน ก่อน
    หรือแจ้งชำระแล้วรอตรวจสอบยอด (ภายใน 24 ชั่วโมง)
4. ไม่ได้เลือก โหมดใช้เครดิต
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อระบุหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ (ใคร ทำอะไร ตรงไหน เมื่อไหร่ อย่างไร) , ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบ หากอ่านข้อความแล้วไม่เข้าใจ หรือให้รายละเอียดไม่พอ หรือคำถามนั้น ๆ มีอยู่แล้วใน ช่วยเหลือ

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับปฏิทิน ข้อกำหนดต่าง ๆ รายละเอียดจะหมายเหตุไว้ด้านล่าง คำถาม อื่น ๆ วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ ตอบคำถามเกี่ยวกับการดูดวงส่วนตัว ตั้งชื่อบุคคล หรือฤกษ์ใด ๆ
ใช้งานเครดิตไม่ได้
1. เครติดหมดอายุ / หมดระยะเวลาใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลได้ในหน้าสมาชิก
2. เครดิตคงเหลือไม่พอใช้งาน
3. เครดิตไม่เปิดใช้งาน อาจยังไม่แจ้งชำระเงิน ให้ แจ้งชำระเงิน ก่อน
    หรือแจ้งชำระแล้วรอตรวจสอบยอด (ภายใน 24 ชั่วโมง)
4. ไม่ได้เลือก โหมดใช้เครดิต
โปรดกรอกข้อความ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อระบุหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ (ใคร ทำอะไร ตรงไหน เมื่อไหร่ อย่างไร) , ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบ หากอ่านข้อความแล้วไม่เข้าใจ หรือให้รายละเอียดไม่พอ หรือคำถามนั้น ๆ มีอยู่แล้วใน ช่วยเหลือ

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับปฏิทิน ข้อกำหนดต่าง ๆ รายละเอียดจะหมายเหตุไว้ด้านล่าง คำถาม อื่น ๆ วันเกิด , ปีนักษัตร ไม่ตรงกับสูติบัตร ดู การนับวันเกิด , การนับปีนักษัตร
ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เลขที่ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี) :
ข้อความ : *
ตัวเลข (Captcha) : *
คลิกเปลี่ยนตัวเลข (Captcha) ใหม่