นโยบายและข้อตกลง

ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ มายโหรา.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ มายโหรา.คอม ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ มายโหรา.คอม ซึ่ง มายโหรา.คอม จะ ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการโดยเคร่งครัด

1. ความเป็นส่วนตัว
การใช้บริการดูดวงฟรี ผ่านเวบไซต์ มายโหรา.คอม ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียน หรืออื่น ๆ จะใช้เพื่อประมวลผลและทำนายผลทันที ไม่มีการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ไว้ในระบบข้อมูล มายโหรา.คอม ทั้งสิ้น
มายโหรา.คอม จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ใช้สมัครสมาชิก โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ [1].ชื่อ-นามสกุล , [2].อีเมล , [3].รหัสผ่าน , [4].เบอร์โทรศัพท์ , [5].ประวัติการสั่งซื้อสินค้า/บริการ และ แฟ้มข้อมูล เท่านั้น , รหัสผ่านของสมาชิกจะถูกเข้ารหัส (Cryptography) ก่อนจัดเก็บ , ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิกจะถูกเก็บ เป็นความลับสูงสุด ไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลอื่นใด
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล/สมาชิก
มายโหรา.คอม ใช้ข้อมูลสมาชิกเท่าที่จำเป็น ชื่อ-นามสกุล อีเมล ใช้สำหรับติดต่อการสั่งซื้อสินค้า/บริการและติดต่อเรื่องอื่น ๆ อาจมีจดหมายข่าว (ยกเลิกได้) , เบอร์โทรศัพท์ ใช้สำหรับติดต่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า/บริการ โดยจะติดต่อผ่านข้อความ (SMS) เท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูล
มายโหรา.คอม เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือสมาชิกละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

มายโหรา.คอม ได้พยายามจัดการดูแลความมั่นคงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการใด ๆ สูญหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทุกกรณี

4. การลบข้อมูล
สมาชิกสามารถขอให้ มายโหรา.คอม ลบข้อมูลส่วนบุคคล/สมาชิก รวมถึงประวัติการใช้งานได้ โดยใช้อีเมลสมาชิกแจ้งความประสงค์มาที่
นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บชั่วคราวไว้ในหน่วยความจำ ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ผ่านเวบเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ มายโหรา.คอม ใช้คุกกี้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการ จดจำการตั้งค่าในระหว่างเข้าชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รวมถึงการตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ ในเวบไซต์ โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน , คุกกี้อาจกำหนดขึ้นโดยพันธมิตรผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน มายโหรา.คอม

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ มายโหรา.คอม เวบเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูล สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในส่วน "การตั้งค่า" ของเวบเบราว์เซอร์ได้ , วิธีการตั้งค่าคุกกี้ของเวบเบราว์เซอร์   Chrome  ,  Edge  ,  Internet Explorer  ,  Firefox  ,  Safari

หรือ คลิก   เพื่อลบคุ๊กกี้ของ มายโหรา.คอม ที่เวบเบราว์เซอร์ผู้ใช้บริการจัดเก็บ
ข้อตกลงการใช้บริการ (Term Of Service)
1. ข้อมูลของสินค้า/บริการ
ข้อมูลของสินค้า/บริการ อาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดได้ มายโหรา.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้สินค้า/บริการ ที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง
2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น หลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง

มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทาง มายโหรา.คอม ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด
3. การสั่งซื้อสินค้า/บริการ
การเลือกสินค้า/บริการ และสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า ผู้ใช้บริการจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่าง ผู้ใช้บริการกับ มายโหรา.คอม ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว มายโหรา.คอม ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใด ๆ ทั้งผู้ใช้บริการและ มายโหรา.คอม สามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใด ๆ ก็ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน

หากชำระเงินแล้ว (กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้) สินค้าหมด มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้านั้น หรือ เปลี่ยนสินค้า ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

มายโหรา.คอม จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยวิธีการตามที่กำหนดไว้ มายโหรา.คอม จะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที

มายโหรา.คอม จะยอมรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งบอกและแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. การจัดส่ง
การจัดส่งสินค้า (กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้) มายโหรา.คอม ใช้บริการของ บจก.ไปรษณีย์ไทย หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น ๆ
5. การรับประกันสินค้า
สินค้า กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้ ที่จำหน่ายในเว็บไซต์เป็นสินค้ามีคุณภาพจากผู้ผลิต หากกรณีที่ สินค้าที่ผู้ใช้บริการได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกลับมาที่ มายโหรา.คอม เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้น ๆ มาเปลี่ยนได้ มายโหรา.คอม จะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ มายโหรา.คอม ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การชำระค่าสินค้า/บริการ
การเลือกชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระโดยตรง ทางธนาคารจะตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตจะไม่มีการจัดการหรือจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ในระบบเวบไซต์ มายโหรา.คอม ทั้งสิ้น

มายโหรา.คอม จะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ
7. การคืนเงิน/คืนสินค้า
[ก.] กรณีเป็นสินค้าจับต้องได้ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายจาก มายโหรา.คอม หรือผู้ให้บริการขนส่ง สินค้าหมด ผู้ใช้บริการสามารถคืนสินค้า และขอคืนเงินตามมูลค่าของสินค้านั้นได้ หรือ เปลี่ยนสินค้าในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ [ข.] กรณีเป็นสินค้าจับต้องไม่ได้ ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินตามมูลค่าของสินค้านั้นได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า/บริการ [1.] ผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิต ใช้เวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัญชีบัตรเครดิต [2.] ผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีผู้ใช้บริการเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ
การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
เนื้อหาในเวบไซต์ มายโหรา.คอม เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพยากรณ์ศาสตร์และโหราศาสตร์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย หรือคอนเท้นท์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจของ มายโหรา.คอม ซึ่งได้พยายามนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดตามหลักวิชาเท่าที่จะทำได้ อาจมีการเรียบเรียงปรับปรุงใหม่ เลือกใช้บางส่วนบางตำราตามเหมาะสม ตามสมัยนิยม ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจไม่ครอบคลุมตำราโหราศาสตร์ที่มีทั้งหมดในปัจจุบัน หรือใช้เฉพาะกลุ่มเฉพาะสำนัก อย่างไรก็ตามความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ มายโหรา.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้อง ไม่รับประกัน หรือยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ

มายโหรา.คอม จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายหรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
มายโหรา.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย หรือคอนเท้นท์ต่าง ๆ ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางอื่น ๆ ภายใต้เวบไซต์ มายโหรา.คอม ยกเว้นจากตำราโหราศาสตร์หรือมีแหล่งอ้างอิงเป็นอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ มายโหรา.คอม แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต มายโหรา.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที จนถึงที่สุด


มายโหรา.คอม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาใด ๆ โปรดสอบถาม/แจ้งปัญหาได้ที่ ติดต่อเรา