แผนที่ดาว (Planisphere)

แผนที่ดาวแบบหมุน แผนที่ฟ้า (Planisphere)

แผนที่ดาวแบบหมุน แผนที่ฟ้า (Planisphere) ขั้วฟ้าเหนือ (N) ละติจูด 13.75°N (J2020)
แผนที่ดาว
ละติจูด
เวลา
แผนที่ดาว แบบหมุน (Planisphere)
[1]. แผนที่ดาว แผนที่ฟ้า แบบหมุน (Planisphere) มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

(1). แผ่นแผนที่ดาว แผ่นล่างหมุนได้ แสดงกลุ่มดาวต่าง ๆ เส้นสุริยวิถี เส้นศูนย์สูตรฟ้า ตรงขอบมีสเกลวันที่และเดือน

(2). แผ่นขอบฟ้า แผ่นบน แสดงเส้นมุมทิศ มุมเงย เส้นขอบฟ้า จุดจอมฟ้า ตรงขอบมีสเกลเวลาชั่วโมงนาที

แผนที่ดาวชุดนี้มี 2 หน้า คือ หน้าขั้วฟ้าเหนือ (Northern Hemisphere) และ ซีกฟ้าใต้ (Southern Hemisphere) สามารถตั้งค่าได้ หากเป็นแผนที่ดาวจริงให้พลิกอีกด้าน การเรียนรู้การใช้งาน อาจเรียกแผนที่ดาวตามลักษณะของเส้นขอบฟ้า ที่โค้งต่างกัน เช่น หน้าซีกฟ้าเหนือว่า "หน้ายิ้ม" และหน้าซีกฟ้าใต้ว่า "หน้าบึ้ง"

การเลือกใช้แผนที่ดาว เลือกตามละติจูดที่สังเกตุการณ์ เช่น กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 13.75°N ให้ตั้งค่าละติจูดให้ตรงกันหรือใกล้เคียง หากเป็นแผนที่ดาวที่มีวางจำหน่ายให้เลือกละติจูดที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 14 - 15° N ซึ่งใช้ได้สำหรับประเทศไทย

[2]. แผนที่ดาวโปรเจคชั่นจากทรงกลมฟ้า (Celestial Sphere Projection) คำนวณตำแหน่งดาวจริง (J2020)

[3]. เส้นสุริยวิถี/รวิมรรค (Ecliptic) เส้นสีแดงมีวันที่และเดือนกำกับ แสดงสัญลักษณ์เริ่มต้นจักรราศี โดยสัญลักษณ์สีเขียว เป็นระบบสายนะ (Tropical Zodiac) และสัญลักษณ์สีน้ำเงินจักราศีนิรายนะ (Sidereal Zodiac) , คำนวณตำแหน่งอาทิตย์จริง (J2020)
วิธีการใช้แผนที่ดาวแบบหมุนเบื้องต้น
[1]. ก่อนอื่นต้องทราบ วันที่ เดือน และเวลาที่สังเกตุการณ์ รวมถึงท้องฟ้าว่าเป็น ซีกฟ้าเหนือ หรือ ซีกฟ้าใต้

[2]. เช่นดูดาว ซีกฟ้าเหนือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 21:00น. ให้ใช้แผนที่หน้ายิ้ม ซีกฟ้าเหนือ (North) หมุนขีดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ (หมุนแผนที่ดาวแผ่นล่าง คลิ๊ก ❮❮ หรือ ❯❯ ) ให้ตรงกับ เวลา 21:00น. ในแผ่นขอบฟ้า (แผ่นบน) ก็ได้แผนที่ดาว ณ. วันเวลานั้น ๆ

[3]. หันหน้าไปทางทิศเหนือ ถือแผนที่ดาวไว้ตรงหน้า ให้ทิศเหนือในแผนที่ตรงกับ ทิศเหนือตามสถานที่สังเกตุการณ์ ทิศตะวันออกอยู่ด้านขวามือ และทิศตะวันตกอยู่ด้านซ้ายมือ ด้านหลังเป็นทิศใต้

[4]. แผนที่ดาวหรือแผนที่ฟ้า (Planisphere) ใช้วิธีการโปรเจคชั่นจากทรงกลมฟ้า (Celestial Sphere Projection) มีข้อที่ควรทราบคือ ดาวที่อยู่ใกล้ขั้วฟ้าเหนือ (ในแผนที่ดาวซีกฟ้าเหนือ) อยู่ใกล้กันกว่าระยะจริง ส่วนดาวซีกฟ้าใต้ หรือที่อยู่เลยเส้นมุมทิศ 90°-270° ห่างเกินระยะจริง ในแผนที่ดาวซีกฟ้าใต้ก็คล้ายกัน ดังนั้นในการสังเกตการณ์ให้ดูจากดาวที่สว่างมาก (โชติมาตร) แล้วเปรียบเทียบตำแหน่ง เพื่อหาดาวอื่น ๆ

โชติมาตร (Star Magnitude)
-1
0
1
2
3
4
5
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanisphere แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.89 จาก 9 รีวิว