บทความ ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

โหราพยากรณ์

เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อที่ได้รับความนิยม โดยตำราเลขศาสตร์นี้เป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ ทำนายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือตัวเลขอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อ จะใช้เพื่อทำนายชื่อนั้น ๆ โดยอักขระแต่ละตัวในชื่อ และนามสกุล จะมีความของเลขแอบแฝงอยู่ อักษร สระ แต่ละตัวหมายถึงเลขศาสตร์ดังนี้

ก , ด , ถ , ท , ภ , -า , อำ , ฤ , ฤา , -่ , -ุ , เลข 1
ข , ช , ง , บ , ป , เ- , แ- , -้ , -ู เลข 2
ฆ , ต , ฑ , ฒ , -๋ เลข 3
ค , ธ , ญ , ร , ษ , -ะ , โ- , -ั , -ิ เลข 4
ฉ , ฌ , ณ , น , ม , ห , ฎ , ฮ , ฬ , -ึ เลข 5
จ , ล , ว , อ , ใ- เลข 6
ซ , ศ , ส , -ี , -ื , -๊ เลข 7
ผ , ฝ , พ , ฟ , ย , -็ เลข 8
ฏ , ฐ , ไ- , -์ เลข 9

ในการวิเคราะห์คำนวณชื่อตามหลักเลขศาสตร์ จะแยกชื่อกับนามสกุล ออกจากกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชื่อ , นามสกุล , และผลรวม

ตัวอย่าง

ชื่อ คนไทย นามสกุล ใจดี สามารถวิเคราะห์ หรือคำนวณได้ดังนี้

ชื่อ : คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
4 (ค) + 5 (น) + 9 (ไ) + 1 (ท) + 8 (ย)
27
คำทำนาย ชื่อ เลข 27

ชีวิตจะพบกับความสำเร็จอย่างงดงาม บุคคลหมายเลข 27 มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง การดำเนินชีวิตมักจะเป็นไปอย่างรัดกุม บ่งถึงความโชคดีในอนาคตแต่ชีวิตมักจะมีความกดดันอย่างรุนแรงจากเลข 7 ทำให้เหมือนคนอมทุกข์ มีโรคภัย ไข้เจ็บแทรกเป็นประจำตัวมักผิดหวังจากสตรี ชีวิตมักจะแอบแฝงไปด้วย ความเศร้ามักประสบโชคร้ายอย่างกะทันหัน ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปในช่วงรุ่งเรืองของชีวิต เช่น บิดาหรือคู่ครอง บุคคลเลข 27 มักเป็นคนเข้มงวดในการดำเนินชีวิตอย่างมาก จนกลายเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากไป เลข 27 นี้ต้องระวังอิทธิพลทำให้เกิดการผ่าตัด และอุบัติเหตุ
นามสกุล : ใจดี
ใ + จ + ด + ี
6 (ใ) + 6 (จ) + 1 (ด) + 7 (ี)
20
คำทำนาย นามสกุล เลข 20

มักมีจินตนาการกว้างไกล ไกลมาก จนบางครั้งเป็นคนเพ้อฝัน ชอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง ชอบวิธีการใหม่ โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ กล้าเสี่ยงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ จะได้ผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม และหากทำงานด้วยตัวเองมักจะสำเร็จยาก เพราะสิ่งที่คิดมักทำคนเดียวไม่ได้ เป็นนักคิดฝันแต่โครงการใหญ่ ๆ ถ้าหากขาดกำลังสนับสนุนย่อมสำเร็จได้ยากตามความคิด มักมีลางสังหรณ์แม่น
ผลรวมชื่อ+นามสกุล
27 + 20
47
คำทำนาย ผลรวมชื่อ+นามสกุล เลข 47

เป็นเลขดี เข้มแข็งเลขหนึ่งเพราะอิทธิพล เลข 7 ทำให้ชีวิตมีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ บุคคลเลข 47 มักจะใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย แต่ถ้าดื้อรั้นขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดยั้ง ต้องระวังการหลงผิด จะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลเลข 47 เป็นคนขยันมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยากกว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทนและพยายามมาก

โดยปรกติผลรวมเลขศาสตร์ในส่วนของชื่อ นามสกุล หรือผลรวม จะมีค่าระหว่าง 1 - 100 แต่หากผลรวได้ 101 - 109 ให้ตัดเลข 0 ตรงกลางออก เช่น ผลรวมเลข 108 ได้เลข 18 เป็นต้น , และหากผลรวมได้ 110 ขึ้นไป ให้ตัดเอาเฉพาะ 2 ตัวท้าย เช่น ผลรวมเลข 114 ได้เลข 14 เป็นต้น เมื่อได้เลขชื่อ , นามสกุล , และผลรวม แล้วนำเลขที่ได้ ดูคำทำนาย ดีหรือเสียอย่างไร โดยทั่วไปเลขศาสตร์จะวิเคราะห์ทำนาย เฉพาะชื่อ หรือ ชื่อ + นามสกุล + ผลรวม ก็ได้ และในการตั้งชื่อ หากนามสกุลเลขศาสตร์คำทำนายไม่ดี ให้ตั้งชื่อ เลือกชื่อ ที่มีผลรวมของชื่อและนามสกุลที่ดี

ในการตั้งชื่อเด็กผู้ชายให้เลือกเลขศาสตร์ที่ผลรวมคำทำนายดีคือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม แต่หากเป็นเด็กผู้หญิงอาจพิจารณาเลขศาสตร์เฉพาะชื่อก็ได้ เพราะในอนาคตแต่งงานเปลี่ยนนามสกุล ผลรวมเลขศาสตร์ก็จะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนชื่อหากเป็นผู้หญิงแต่งงานและใช้นามสกุลสามีแล้ว

เลขศาสตร์ ที่ให้คุณระดับดีมาก: 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 14 , 15 , 19 , 23 , 24 , 36 , 41 , 42 , 45 , 46 , 50 , 51 , 53 , 55 , 56 , 59 , 63 , 64 , 65

เลขศาสตร์ ที่ให้คุณระดับดี: 20 , 32 , 40 , 44 , 69 , 79

เลขศาสตร์ ที่ให้โทษ: 27 , 29 , 30

ตรวจสอบ ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ตามหลัก เลขศาสตร์ ... วิเคราะห์ ทำนายชื่อ

อายตนะ - มหายตนะ

อายตนะ (อ่านว่า อา-ยะ-ตะ-นะ) หรือ มหายตนะ (อ่านว่า มะ-หา-ยะ-ตะ-นะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน เครื่องรับรู้ ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น อายตนะ ๖ จึงได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องมือรับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิตใจอารมณ์ ตามลำดับ อายตนะ ๖ นี้ส่งผลถึงเจ้าชะตาในมุมมองของความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ และมุมของคนรอบข้างที่มองเจ้าชะตา

อายตนะ ในการตั้งชื่อวิเคราะห์ชื่อจะมีหลักการคิดคำนวนคล้ายกันกับเลขศาสตร์ แต่ใจความหลัก คือตัวอักขระแต่ละตัว จะมีความของเลขกำลังดาวพระเคราะห์ กำลังเทวดาทั้ง 8 แฝงอยู่ ซึ่งจะสงผลต่อนิสัยใจคอ อายตนะจะแบ่งตามดาวพระเคราะห์ หรือดาวจะเหมือนกับหลักทักษา ดังนี้


พระอาทิตย์ อ และ สระต่าง ๆ * กำลังพระเคราะห์ : 6
พระจันทร์ ก , ข , ค , ฆ , ง กำลังพระเคราะห์ : 15
พระอังคาร จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ กำลังพระเคราะห์ : 8
พระพุธ ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ กำลังพระเคราะห์ : 17
พระเสาร์ ด , ต , ถ , ท , ธ , น กำลังพระเคราะห์ : 10
พระพฤหัสบดี บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม กำลังพระเคราะห์ : 19
พระราหู ย , ร , ล , ว กำลังพระเคราะห์ : 12
พระศุกร์ ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ กำลังพระเคราะห์ : 21


* อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้ (เช่นเดียวกับหลักทักษา)

ในการวิเคราะห์ชื่อตามหลักอายตนะ 6 ให้แยกชื่อกับนามสกุล ออกจากกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชื่อ , นามสกุล , และผลรวม เช่น ชื่อ คนไทย นามสกุล ใจดี สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ชื่อ : คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
15(ค) + 10(น) + 6(ไ) + 10(ท) + 12(ย)
53 >> 5 + 3 (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 8
คำทำนาย ชื่อ เลข 8

มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
นามสกุล : ใจดี
ใ + จ + ด + ี
6 (ใ) + 8 (จ) + 10 (ด) + 6 (ี)
30 >> 3 + 0 (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 3
คำทำนาย นามสกุล เลข 3

เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
ผลรวมชื่อ + นามสกุล
8 + 3
11 >> 1 + 1 (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 2
คำทำนาย ผลรวมชื่อ+นามสกุล เลข 2

มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป

โดยปรกติผลรวมเลขศาสตร์จะมีค่าเลขตัวเดียว ระหว่าง 1 - 9 แต่หากผลรวมเกิน ให้แยก และรวมกันจนเหลือเลขตัวเดียว เมื่อได้เลขชื่อ , นามสกุล , และผลรวม แล้วนำเลขที่ได้ ดูคำทำนาย ดีหรือเสียอย่างไร

ในการทำนาย อายตนะ เนื่องจากแกนหลักตำรามาจากทักษา 8 กำลังดาวพระเคราะห์ กำลังเทวดาทั้ง 8 ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มเท่านั้น หากผลรวมตามการคำนวณ ได้เลข 9 คำทำนายจะถือว่าเหมือนกับ เลข 8 ซึ่งโดยรวมก็คือดี ... ทำนายชื่อ

โดยทั่วไปอายตนะ จะวิเคราะห์ทำนาย เฉพาะชื่อ หรือ ชื่อ + นามสกุล + ผลรวม ก็ได้ และในการตั้งชื่อ หากนามอายตนะ คำทำนายไม่ดี ให้ตั้งชื่อ เลือกชื่อ ที่มีผลรวมของชื่อและนามสกุลที่ดี ในการตั้งชื่อเด็กผู้ชายให้เลือกอายตนะ ที่ผลรวมคำทำนายดีคือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม แต่หากเป็นเด็กผู้หญิงอาจพิจารณาอายตนะ 6เฉพาะชื่อก็ได้ เพราะในอนาคตแต่งงานเปลี่ยนนามสกุล ผลรวมอายตนะ ก็จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนชื่อหากเป็นผู้หญิงแต่งงานและใช้นามสกุลสามีแล้ว ควรดูอายตนะ ที่ผลรวมคำทำนายดีด้วย คือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม

อ่านต่อ ... ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต

วิเคราะห์ชื่อ ตามหลัก อายตนะ ... วิเคราะห์ ทำนายชื่อ

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แร่ทอง - มายโหรา.คอม
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก/เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554
อ่าน ใช้งาน บทความตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 035 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.94 จาก 93 รีวิว
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ กรกฎาคม-สิงหาคม
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์
คำถามดูดวงที่ถามบ่อย
คำถามดูดวง ชีวิตเป็นยังไง เมื่อไรจะมีแฟน
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
อัญมณีแห่งโชคลาภ
อัญมณีเสริมโชคลาภและสิริมงคลเฉพาะบุคคล
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์
วิธีดูขึ้นแรมค่ำจากดวงจันทร์เบื้องต้น
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน