ดูดวงชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ทำนายชื่อ

ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคลมีอยู่หลายศาสตร์หลายวิชา เช่น ทักษาปกรณ์ หรือหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 , ตุ๊กตาไขนาม , ดาววาสนา , อังคะวิชา-มหาภูติ ,อักษรเทพเจ้า ผีหลวง หลาวเหล็ก , ผูกดวงลัคนา ดูดาวเด่นเสีย , ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายตำรา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ หรือความเชี่ยวชาญของผู้ตั้งชื่อ

การตั้งชื่อค้นหาชื่อมงคลในเว็บไซต์ มายโหรา.คอม นี้ ให้ความสำคัญกับหลักทักษาปกรณ์มากที่สุด เสริมด้วยตำราที่นิยมใช้กันคือ เลขศาสตร์ , อายตนะ-มหายตนะ การเลือกหลายศาสตร์หลายตำราร่วมกัน กฎเกณฑ์เงื่อนไขก็จะเพิ่มขึ้นทำให้หาชื่อที่เป็นตามข้อกำหนดแต่ละตำราแทบไม่ได้เลย ดังนั้นการตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามเหมาะสมก็น่าเพียงพอแล้ว

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึด ทักษาปกรณ์ เป็นหลัก ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้าม อักขระวรรค 'กาลกิณี' โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 ดูว่าผลว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ

อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข

เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชา  กล้าหาญ หนักแน่น เข้มแข็ง

ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา

มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ

มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ

กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย ความเหน็ดเหนื่อย ห้าม นำอักขระในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

สำหรับชื่อดีนามมงคล หรือการวิเคราะห์ชื่อ ในเว็บไซต์ มายโหรา.คอม แห่งนี้ จะวิเคราะห์เน้นภูมิทักษาตามโบราณาจารย์ เป็นหลักพร้อมการวิเคราะห์ ทํานายชื่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ไว้ให้ด้วยแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และทำนายชื่อได้เลย

กรอกชื่อและนามสกุล เพื่อทํานาย
ชื่อ : 1
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : 2
เวลาเกิด : 3
1ชื่อที่ต้องการวิเคราะห์ ทำนาย กรอกเฉพาะชื่ออย่างเดียว ไม่ต้องกรอก คำนำหน้าชื่อ ยศ หรือตำตำแหน่งใด ๆ
2 ตรวจสอบวันเกิด เดือนเกิด ปีนักษัตร ทางโหราศาสตร์ไทย ตามปฏิทินจันทรคติ คลิกที่นี่
3 เวลาเกิด หากไม่ทราบ ให้เลือกเวลาประมาณเป็นช่วงก่อนหรือหลังดวงอาทิตย์ขึ้น 06:00น. หากไม่ระบุการผูกดวงจะกำหนดเวลา 12:00น. แทน(อาจมีผลต่อคำทำนาย)


อ่าน ใช้งาน ดูดวง วิเคราะห์ชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.97 จาก 771 รีวิว
ขอตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพิเภกโหราจารย์ ขุนโหร พระยาโหร และบูรพาจารย์ทุกท่าน
ช่วยดลบันดาลให้การทำนายนี้ สำเร็จลุล่วงสมประสงค์ทุกประการเทอญ
กำลังจัดเตรียมคำทำนาย โปรดรอสักครู่ ...