ช่วยเหลือ

การใช้เครดิต

ใช้งานเครดิตไม่ได้
1. เครติดหมดอายุ / หมดระยะเวลาใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลหน้า สมาชิก
2. เครดิตคงเหลือไม่พอใช้งาน
3. เครดิตไม่เปิดใช้งาน (ชำระผ่านบัญชี) หากยังไม่แจ้งชำระเงิน ให้ แจ้งชำระเงิน ก่อน หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบ (รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
4. ไม่ได้เลือก โหมด ใช้เครดิต
หลังเครดิตเปิดใช้งานแล้ว ให้ "เข้าสู่ระบบ" โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้สมัครฯ คลิก "เข้าสู่ระบบ" หรือ คลิกโซเชียลล๊อกอิน (Facabook/Google/Microsoft)
ลืมรหัสผ่าน/ขอตั้งรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่

เลือกบริการหลังจากเข้าสู่ระบบ

ดูดวงเลข 7 ตัว

คลิก ดูดวงเลข 7 ตัว กรอกข้อมูล วันเดือนปีเกิด เลือก "แสดงการทำนายเต็มรูปแบบ" และคลิก "ตรวจสอบ" และ "ทำนาย"

ดูดวงเลข 7 ตัว ใช้ 4 เครดิต ต่อครั้ง/ดวง , ดูประวัติการใช้ได้

ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ

คลิก ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ กรอกข้อมูล เลือก "วิเคราะห์ ค้นหาและทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อทั้งหมด" และคลิก "ตั้งชื่อ"

ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ใช้ 20 เครดิต ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงนับเวลาจากเริ่มใช้ ไม่จำกัดว่าจะใช้กี่ครั้ง ค้นหากี่เงื่อนไขก็ได้ เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาได้ตามต้องการ เช่น ตั้งชื่อลูกซึ่งกำหนดคลอดไม่แน่นอน ไม่ทราบเพศ จะตั้งชื่อสำหรับทุกวันเกิดเตรียมไว้ก็ทำได้

เวลา 24 ชั่วโมง หมายถึง นับเวลาเมื่อเริ่มใช้เครดิตครั้งแรก ไป 24 ชั่วโมง , เช่น เริ่มค้นหาชื่อแบบใช้เครดิตครั้งแรก (ใช้ 20 เครดิต) เวลา 15.00น. ก็จะมีเวลาให้ค้นหา 24 ชั่วโมง หรือ จนถึง เวลา 15.00น. วันรุ่งขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถเก็บเวลาไว้ใช้ต่อได้ หลังจากหมดเวลาจะเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบผู้ใช้ทั่วไป ดังนั้นควรเตรียมเวลาให้ว่างเมื่อจะเริ่มใช้เครดิต โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง