ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์

LINE it!
เดือน
ปี พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินฯสุริยยาตร์
พิมพ์

แนะนำ บริการให้ฤกษ์บุคคลตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์บวช ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ยกเสาเอก เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ ฯ ... รายละเอียด


ที่ : วันที่ทางสุริยคติ , วัน :( : อาทิตย์ , : จันทร์ , : อังคาร , : พุธ , : พฤหัสบดี , : ศุกร์ , : เสาร์) , ข-ร : ข้างขึ้นข้างแรมทางจันทรคติ (ข:ข้างขึ้น , ร:ข้างแรม) , : เดือนไทย เดือนทางจันทรคติไทย (1:เดือนอ้าย , 2:เดือนยี่ , 3:เดือนสาม , 4:เดือนสี่ , 5:เดือนห้า , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง , 9:เดือนเก้า , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) , : วันจันทรคติจีน/ดิถีจีน , : เดือนจีน เดือนทางจันทรคติ ,อาทิตย์, จันทร์ , อังคาร - มฤตยู : สมผุสดาว (24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) แบ่งเป็น 3 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ราศี (0:เมษ , 1:พฤษภ , 2:เมถุน , 3:กรกฎ , 4:สิงห์ , 5:กันย์ , 6:ตุลย์, 7:พิจิก , 8:ธนู , 9:มังกร , 10:กุมภ์ , 11:มีน) , ช่อง ที่ 2 = องศา (0 - 30) , ช่อง ที่ 3 = ลิปดา (0 - 60) , ยก : เวลาดาวจันทร์ย้ายราศี (คำนวณแบบพิไชยสงคราม หรือ 0 ฟิลิปดา) , ฤกษ์ (เฉพาะดาวจันทร์ 24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) : แบ่งเป็น 2 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ฤกษ์(1 - 27) , ช่อง ที่ 2 = นาทีฤกษ์ (0 - 60) , ดิถี (เฉพาะดาวจันทร์ 24:00น. กรุงเทพฯ นักษัตร์) : แบ่งเป็น 2 ช่อง , ช่อง ที่ 1 = ดิถี (0 - 14) , ช่อง ที่ 2 = นาทีดิถี (0 - 60) ,

รายละเอียดข้อมูล ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิทินจันทรคติ ดูเพิ่มเติม หมายเหตุปฏิทินจันทรคติ พ.ศ.2558
หมายเหตุ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ พ.ศ.2558
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ ชุดนี้ คำนวณตำแหน่งดาวตามคัมภีร์สุริยยาตร์และคัมภีร์มานัตต์ ในแต่ละวันบันทึกข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2300-พ.ศ.2584 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ผลที่ได้ที่ได้จากการคำนวณ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยชุดนี้คำนวณสมผุสพระเคราะห์ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตั้งจุดคำนวณ ณ.เวลา 24:00น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ นักษัตร์) ซึ่งเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ก็คือเวลากรุงเทพฯแบบเดิม ก่อนที่จะมีการปรับจุดอ้างอิง จาก จ.กรุงเทพฯ เป็น จ.อุบลราชธานี ใช้เส้นลองติจูด 105.00000° ตะวันออก เป็นจุดอ้างอิง เวลามาตรฐานประเทศไทย ปัจจุบัน (GMT/UTC+07:00) เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2463

เหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงจุดอ้างอิงเวลาต่างกัน แต่เกณฑ์การคำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร์แบบโบราณยังคงผูกตำแหน่งดาวอยู่กับพิกัดเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับกฎเกณฑ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ในการใช้งานปฏิทินโหราศาสตร์ไทย วางลัคนาบางตำราต้องปรับฐานเวลาตามคัมภีร์สุริยยาตร์ก่อน คือ ผู้ที่เกิดหลังจาก 1 เมษายน พ.ศ.2463 ซึ่งเริ่มใช้อ้างอิงเวลามาตรฐานประเทศไทยแบบปัจจุบันแล้ว ก่อนผูกดวงชะตาต้องปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่งกรุงเทพฯ โดยตัดส่วนต่างเวลาท้องถิ่นออกจากเวลาเกิด คือ นำเวลาเกิด ลบด้วย 18 นาที ก่อน (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คำนวณตามลองติจูด)

ในทางกลับกันผลที่ได้จากการคำนวณ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ณ.เวลา 24:00น. เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯข้างต้น ผลเวลาพระเคราะห์ย้ายราศี เวลาจันทร์ยก หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่ได้จากการคำนวณยังคงแสดงผลเป็น เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม ดังนั้น ในการใช้งานต้องปรับเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยหรือเวลานาฬิกาปัจจุบันก่อน คือให้ บวกเพิ่มเวลา อีก 18 นาที

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ของพระเคราะห์ทุกดวง ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ณ. เวลาจริงนั้นๆ คำนวณแบบพิไชยสงคราม คำนวณทุกนาที ตั้งแต่ 00.00น.-23.59น. ของแต่ละวัน นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาจุดเวลาย้ายจริง

3. กฎเกณฑ์การคำนวณพระเคราะห์โคจรวิปริต เช่น พักต์-พระเคราะห์โคจรถอยหลัง , มณฑ์-พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ , เสริต-พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ ซึ่งไม่มีสูตรคงที่ มีเพียงหลักการในการพิจารณา ดังนั้นการแสดงผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ชุดนี้ ได้จากการพิจารณา ตำแหน่งพระเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบกับค่าเฉลียการโคจรวิปริต เฉพาะเวลา 24:00น. ของแต่ละวัน ผลที่ได้อาจจะไม่ลื่นไหลต่อเนื่อง , หากท่านต้องใช้หรือศึกษาการเคลื่อนที่โคจรของพระเคราะห์ หรือเฉพาะช่วงโคจรวิปริต ให้ดู กราฟดาวพระเคราะห์ สุริยยาตร์ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม

4. กฎเกณฑ์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ จากตำราดังนี้ 1. ประติทิน โหราศาสตร์ พ.ศ.2417-2479. หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (อ.วิเชียร จันทร์หอม) (2479). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร / 2. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์. หลวงวิศาลดรุณกร (อ.อั้น สาริกบุตร). (2508). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อินเตอร์พรินต์ / 3. คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า. อ.วรพล ไม้สน (2548) / 4. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย พ.ศ.2504-2553. อ.ทองเจือ อ่างแก้ว(2538). ใช้สอบทานตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่งผลการคำนวณสมผุสตรงกัน หรืออาจมีต่างกัน ในส่วนของเวลาอาจมีต่างกันไม่เกิน 1-5 นาที , ปฏิทินโหรฯ ชุดนี้ในบางปีได้วางตากลไว้ 1 - 2 ตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบการละเมิดฯ , ตัวอย่างเกณฑ์การคำนวณปฏิทินโหราศาสตร์สุริยยาตร์ , ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2558

5. การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ , นิรายนะ (Sideral Zodiac หรือ Fixed Zodiac) แบบราศีคงที่ แบ่งจักรราศีออกเท่าๆกัน ราศีละ 30 องศา ส่วนสายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) แบบราศีไม่คงที่ แบ่งจักรราศีไม่เท่ากัน สายนะจะใช้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน หรือระบบโหราศาสตร์ทางตะวันตก

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยที่นิยมใช้กัน จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ คือปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และ คัมภีร์มานัตต์เป็นหลัก ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว (2) ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี อายนางศ์ลาหิรี เป็นปฏิทินที่คำนวณตามระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร ทั้งนี้โดยหลักการแล้วปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะ(Fixed Zodiac) แบบนึง
ปฏิทินชุดนี้ เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) คือเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2558 จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีมะเมีย เป็น ปีมะแม ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:22น. เป็นต้นไป


ปี พ.ศ.2558 ปฏิทินจันทรคติเป็น ปีอธิกมาศ (เดือนแปดสองหน) ดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เฉพาะปีอธิกมาศนี้จึงเลื่อนไป 1 เดือน กล่าวคือ วันมาฆบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนสี่(๔) , วันวิสาขบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) ,วันอาสฬหบูชา เลื่อนเป็น ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) , วันเข้าพรรษา เลื่อนเป็น แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) และ วันอัฏฐมีบูชา เลื่อนเป็น แรม ๘ ค่ำเดือนเจ็ด(๗) ส่วนวันออกพรรษาใช้เหมือนเดิมคือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ... หากไม่เลื่อนเดือน ระยะเวลาจำพรรษาจะคลาดเคลื่อน เพราะเข้าพรรษาจาก วันแรม ๑ ค่ำเดือนแปด(๘) รวมเดือนแปดหลังอีก 1 เดือน จนถึงวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) จะได้ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย (วัสสูปนายิกาขันธกะ) ที่บัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษา 3 เดือน