หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกวันอาทิตย์

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มิถุนายน 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอาทิตย์
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ107985411824
หน่วย5111110864742
รวม151820181310151566
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง11  22
3 ครั้ง04  62
2 ครั้ง00  03  12  23  33  37  61  64  71  72  73  95
1 ครั้ง01  07  08  14  24  27  29  34  35  36  38  40  43  45  46  47  51  55  56  58  60  63  66  67  75  79  80  87  91  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอาทิตย์
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ7765739888
หน่วย96664856810
รวม16131211111114141618
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง69  79
3 ครั้ง40
2 ครั้ง18  20  45  81  83  85  96  98
1 ครั้ง00  01  02  05  06  07  08  10  12  13  14  15  23  25  27  29  33  34  35  36  37  48  49  50  51  52  60  62  64  67  68  71  72  76  77  87  88  91  92  93  94
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอาทิตย์
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย105887103755
สิบ107985411824
หน่วย5111110864742
รวม25232826202018221111
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง062  261  371  403  404  564
1 ครั้ง008  012  022  055  066  072  073  091  123  140  143  151  198  200  207  211  237  245  272  327  335  336  358  363  395  411  422  434  501  511  522  524  533  537  562  579  612  623  673  714  729  756  760  780  787  795  804  811  822  867  875  900  933  938  946  947
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันอาทิตย์ New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย64787145548
สิบ59376986114
หน่วย8878995167
รวม19211723223218122119
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง384  653  781
1 ครั้ง002  033  038  041  073  074  149  155  168  174  210  216  238  240  257  281  289  302  304  335  356  360  361  412  414  453  462  479  480  499  501  506  512  513  529  531  534  540  548  553  565  571  589  595  622  684  689  735  766  798  816  820  875  880  910  915  945  952  955  963  968  994
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอาทิตย์
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย30193018232020322115
สิบ25182520211825262624
หน่วย27162616251921312621
รวม82538154695766897360

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง008
3 ครั้ง074  769
2 ครั้ง083  098  126  155  210  227  242  297  390  432  498  530  589  638  702  734  770  800  877
1 ครั้ง004  007  013  015  022  030  031  032  038  039  040  045  046  057  062  068  077  085  088  101  114  123  127  129  146  151  156  158  160  166  179  182  185  191  208  217  224  238  241  245  247  250  253  267  269  273  274  276  281  286  287  291  292  293  295  298  305  324  329  332  337  346  354  361  364  366  369  370  382  385  395  397  400  409  410  422  425  427  439  442  457  460  462  465  472  473  474  479  480  490  492  502  507  517  518  521  523  526  546  550  566  570  577  581  587  594  597  604  608  611  616  618  624  636  642  648  656  658  660  662  665  666  677  686  689  701  709  715  727  733  741  743  745  747  752  758  765  766  767  777  778  780  781  785  786  787  794  799  804  807  809  813  814  820  822  823  824  832  843  845  857  864  878  879  884  904  913  916  918  923  924  949  951  952  970  974  980  989  991  992
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกวันอาทิตย์
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3435257555
สิบ5956343153
หน่วย2646554642
รวม10191217101414121410

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันอาทิตย์
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง031
1 ครั้ง018  103  106  131  154  210  261  294  306  307  323  328  367  429  480  515  532  539  584  598  611  614  615  617  625  653  692  712  726  757  766  787  835  843  847  884  885  901  913  948  952  973
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันอาทิตย์ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว