บทความ/สารพันพยากรณ์

โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

คนเราเกิดมาในโลกนี้ แม้เกิดวัน เดือน ปี เดียวกัน แต่วิถีชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน บางคนเกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาเลยว่าได้ เพราะพ่อแม่เป็นราชามหาเศรษฐีผู้มีอันจะกิน อีกมุมหนึ่งพอเกิดมาก็พบกับความยากจน พ่อแม่ไม่มีแม้ผ้าอ้อมผืนเท่าฝ่ามือจะรองรับทารก ดีไม่ดีซ้ำร้ายเกิดมาพบแต่พ่อส่วนแม่ตายหรือพบแต่แม่หาพ่อไม่ได้ หรือไม่พบแม้กระทั่งหน้าพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า คงนอนเฝ้าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยก็มี

บางคนเกิดมาในตระกูลราชามหาเศรษฐีก็จริง พอเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวตรงกันข้ามแทนที่จะมีความสุขสบายไร้โรคาพยาธิ นั่งกินนอนกิน เช่น พ่อ แม่ ของตนแต่กลับตรงกันข้าม พ่อแม่แบ่งสมบัติให้พอได้คู่ครองเกิดล้างผลาญมรดกเสียเกลี้ยง จากสภาวะเศรษฐีเป็นยาจกวณิพกก็มากมายอีกมุมหนึ่งของชีวิต คนเกิดมาแม้พ่อแม่จะยากจน แต่มีความมานะพยายาม เกิดในฤกษ์งามยามดี มีวาสนา พอเป็นหนุ่มเป็นสาว กลับไปได้เป็นเขตลูกสะใต้ราชามหาเศรษฐีหรือทำการค้าขาย ทำราชการ ปะเหมาะเคราะห์มาวาสนาส่งเสริม ร่ำรวยวันมั่งมีคืน เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ก็มากราย

เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้

คำตอบหรือครับ โลกเรามีพระท่านสอนว่า “อนิจจัง” เป็นของไม่เที่ยงแท้ แน่นอน คนเรามีชีวิตอยู่ย่อมขึ้นต่อกรรม “ทำดีได้ดี ...ทำชั่วได้ชั่ว” แต่ข้อที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามก็คือ “โชควาสนา”

คนเราเกิดมาบ้างก็รูปสวย ร่ำรวยเสน่ห์ ใครเห็นใครรักขออุ้มชูอุปถัมภ์ มีที่ให้พำนัก พึ่งอาศัย บ้างก็รูปร่างอัปลักษณ์ คือ รูปชั่วตัวดำ ใครเห็นแม่ไม่เคยทำอะไรเขาเลยก็กลับ รังเกียจเดียดฉันท์ ไม่มีใครเขาเมตตาสงสาร เห็นเป็นคล้ายกับว่า เกิดมาต่างโลกต่างกำพืด เขาเสียเหลือเกิน

นี่แหละครับ ชีวิตของคนเราจึงหนี เวรทำกรรมแต่งไปพ้น

วิชาโหราศาสตร์ เป็น ศาสตร์ (Science) อย่างหนึ่ง ที่มีมาคู่กับมนุษย์ชาติแต่โบราณกาลแล้ว ชาวบ้านเรียกกันง่าย ๆ ว่า “หมอดู” ไงล่ะ พระราชามหากษัตริย์ของไทย เราพระองค์ก็ทรงมีตำแหน่งหมอดู ไว้เป็นคู่บัลลังก์คือ ตำแหน่ง “โหราธิบดี” ไว้เป็นที่ปรึกษาวางฤกษ์ยามเพื่อจะดำเนินข้อราชการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกเช่นพระราชพิธีต่าง ๆ และการพิชัยสงคราม อันมีการยกทัพจับศึกเหนือเสือได้ตำแหน่งหมอดู จึงอยู่ใกล้ชิดกับราชบัลลังก์มากทีเดียว ภาษาชาวบ้านเรียกตำแหน่งนี้ว่า “โหรหลวง”

หมอดูเชื่อถือได้อย่างไร

ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า “หมอดู” ถ้าไม่จริงก็ต้องคู่กับหมอเดานั่นเอง

ถ้าคนคิดที่จะเป็นหมอดู ก็ต้องศึกษาแสวงหาความรู้ทางนี้ อย่างถ่องแท้อย่าให้ใครเขาประณามได้ว่าเป็นหมอเดากันเลย มีคนส่วนมากไม่มีทางทำมาหากินก็คิดตั้งตัวเป็นหมอดูเอาง่าย ๆ ใครมาให้ทายก็ทายไปอย่างนั้นเอง คนเรามันหลายรายก็ย่อมมีทายถูกบางผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่คนที่ไม่รู้จริงแล้วคนทายก็มักใช้วิธีเดามากกว่าดูทีเดียว ดังนั้นจะเห็นกันอยู่ตรงท้องสนามหลวง หรือเดินเตร่หาทายโชคชาตาตามบ้าน สถานที่ราชการทั่ว ๆ ไป

จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วิชาโหราศาสตร์ มิใช่แต่จะมีแต่ในเมืองไทย เท่านั้นเห็นจะมีเกือบทั่วโลก ทุกชาติ ทุกภาษารู้และมีหมอดูของตัวเอง แบบเมืองไทยเราเหมือนกัน

แต่ศาสตร์แขนงนี้ ถ้าสิบประวัติก็จะเห็นได้ว่า แม้สมัยพระพุทธเจ้าคือกว่า 2500 ปีมาแล้วโน้น ศาสตร์นี้เป็นที่แพร่หลายในหมู่วรรณะ “พราหมณ์” เพราะพราหมณ์ถือว่า พวกตนเป็นสื่อหรือตัวแทนของเทพเจ้าในทองฟ้าบนสรวงสรรค์หรือดินฟ้าทั้งปวง วรรณะ กษัตริย์มักจะตั้งพวกพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาราชการ เรียกตำแหน่งนี้ว่า “ปุโรหิต”

เพื่อให้สมอ้างข้อที่ว่า วิชาหมอดูเชื่อถือได้อย่างไร จึงใคร่ขอนำเอาประวัติโหรหลวง ที่มีชื่อเสียงดีที่สุดในประวัติศาสตร์ พงศาวดารไทยคือ พระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา มาเล่าสู่กันฟัง ดังต่อไปนี้

เกียรติประวัติพระโหราธิบดี

พระโหราธิบดี เดิมชื่อเรียงเสียงไรไม่ปรากฏเพียงแต่กล่าวว่า เป็นชาวโอฆบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองพิจิตร ติดต่อกับพิษณุโลก ท่านผู้นี้เป็นเจ้าของตำราแบเรียนภาษาไทย เล่มแรกสุด ซึ่งมีชื่อว่า “จินดามณี” ท่านมีบุตรชายสายโลหิตเป็นปราชญ์ ฉลาดเฉลียวตั้งแต่เยาว์วัยคนหนึ่ง คือ “ศรีปราชญ์” คงเป็นที่ทราบกันดีของผู้อ่านมาแล้ว

พระโหราธิบดี มีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมโหรา หรือเรียกกันทั่วไปว่า “โหรหลวง” มีหน้าที่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินมาก เข้านอกออกในราชสำนักได้ทุกวัน เวลา เพื่อปรึกษาและให้เหตุผลต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์

อยู่มาครั้งหนึ่ง พระโหราธิบดี ได้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้เป็นที่ประจักษ์ความแม่นยำมากที่สุดกล่าวคือ “พระเจ้าปราสาททอง” เองพระองค์ก็ทรงรู้เรื่องโหรบ้าง และไม่มีความเชื่อถือมากนัก แต่ตำแหน่งนี้มีมาแต่โบราณกาลก็ทรงให้มีตลอดเรื่อยมาก พระโหราฯ ทำนายทายทักเป็นที่ถูกพระทัยมาก และได้รับเกียรติยศชื่อเสียงมากที่สุด ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งมีความว่า

“....ลุศักราช 1003 (พ.ศ.2184) ปีมะเส็งศก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงไปประพาสพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาส์น วันนั้นเสด็จอยู่แรมเพลาค่ำออกมายืนอยู่หน้ามุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระนารายณ์ราชกุมารส่องโคม อสุนีตกลงมาต้องหน้าบันแว่นประดับรูปสัตว์ ตกลงมาแตกกระจายลงรอบองค์ สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จะเป็นอันตรายหามิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระโหราทำนายถวายพยากรณ์ว่า เป็นมหาศุภนิมิต จึงทรงพระกฤษดาภินิหารยิ่งขึ้นไปแล้วจะได้พระลาภต่างประเทศ ถึงเดือน 10 กำปั่นอลิมัคหรำลูกค้าเมืองเทศบรรทุกพรรณผ้าและได้ม้าเทศ สูง 3 ศอก 2 นิ้ว เข้ามาถวาย 2 ตัว กับกั้นหยั่นฝักคำถมยาราชาวดี ประดับนพรัตน์เล่มหนึ่งกับสิ่งของนอกนั้นเป็นอันมาก”

การทำนายครั้งนั้น ครั้งแรกพระเจ้าปราสาททองทรงเชื่อก็หาไม่ แต่พอเกิดผลขึ้น ต่อมาก็ทรงเชื่อเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเอง เพราะอาจเป็นคราวโชคดีไม่เป็นอันตราย และได้ข้าวของจากต่างประเทศก็ได้ แต่ก็ทรงประทานรางวับแก่พระโหราฯ ตามสมควร

ทำนายหนูและไฟไหม้วังหลวง

มีอยู่ครั้งต่อมา พระเจ้าปราสาททอง ทรงเรียกพระโหราธิบดี เข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าต่อไปภายหน้าในระยะใกล้ ๆ นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ภายในบ้านเมืองเพราะพระองค์เองตอนนี้ซักจะทรงเชื่อวิชาโหรมากพอดูอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านข้อเท็จจริงที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ จึงใคร่ขอนำเอาใจความตอนปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคัดมาเล่ากันฟังดังนี้

“...ลุศักราช 1005 (พ.ศ.2186) ปีมะแมเบญจศก พระโหราถวายฤกษ์ฎีกาว่า ในสามวันนี้จะเกิดเพลิงไหม้ในพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟังถึงตกพระทัย ด้วยพระโหราคนนี้ทายแม่นยำนัก ครั้งหนึ่งเสด็จอยู่ในพระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท มุสิก (หนู) ตกลงมาทรงพระกรุณาเอาขันทองครอบไว้ให้หาพระโหรามาทายพระโหราคำนวณดูแล้ว แต่ที่ทายว่าสี่ตัวนั้นผิดแล้ว ครั้นเปิดขันทองขั้นเห็นหนูมุสิกคลานอยู่สามตัวกับแม่ตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวก็เชื่อถือพระโหรายิ่งนัก
#ads-text#

ครั้นทราบว่าจะเกิดเพลิงไหม้จึงมิไว้พระทัย ให้ขนทองในพระราชวังออกมาไปอยู่วัดชัยวัฒนาราม ทั้งเรือบัลลังก์ เรือศรี เรือคลัง คับคั่งแออัดกันอยู่และพระราชวังนั้น เกณฑ์ไพร่พรรคด้วยพร้าขอ ตะกร้อ น้ำรัก ห้ามมิให้หุงข้าวในพระราชวังและให้เรือตำรวจคอยบอกเหตุทุก ๆ โมง ครั้นถึงคำรบสามวันเวลาสายแล้ว สี่นาฬิกาเรือตำรวจลงไปกราบทูลพระกรุณาว่าสงบอยู่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าครั้งนี้พระโหราธิบดีคงจะผิดอยู่แล้ว สั่งเรือเถิดจะเข้าพระราชวัง เจ้าพนักงานเคลื่อนเรือพระที่นั่งถึงเข้ารับเสด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงฉนวนน้ำประจำ ที่พระโหราธิบดีอยู่ท้ายพายเรือพระที่นั่ง กราบทูลว่าขอย้ำฆ้องก่อนจึงจะ สิ้นพระเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลอยเรือพระที่นั่งอยู่เพลาสายแล้ว ห้านาฬิกาเมฆตั้งพยับคลุ้มขึ้นข้างปราจินทิศ ฝนตกพรำ ๆ ลงมา ทรงพระกรุณาตรัสแก่พระโหราว่า ฝนตกลงมาสิ้นเหตุแล้วกระมัง พระโหรากราบทูลว่า ขอประทานงดก่อน พอสิ้นคำอสนีบาดเปรี้ยง ลงมาต้องเหมพระมหาปราสาทเป็นเพลิงติดเพลิงพุ่งขึ้นไหม้ลามลงมา  คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในพระราชวังมิรู้จะทำประการใดและดีบุกอันดาลหลังคานั้น ไหลสาดลงมาดังห่าฝนเพลิงก็ไหม้ติดต่อไปทั้งห้องคลังเรือนหน้าเรือนหลัง พระโหรากราบทูลพระกรุณาว่าดี จะมีลาภด้วยอิสริยะยศพระเกียรติจะปรากฏไปในนานาประเทศทั้งปวง บรรดาอริราชไพรีจะเกรงพระเดชานุภาพเป็นอันมาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟัง มีพระทัยปราโมทย์ยิ่งนัก ครั้งนั้น เพลิงไหม้แต่พระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ชิดปราสาททอง และพระที่นั่งจักรพรรดิ ไพชยนต์มหาปราสาท และพระที่นั่งสรรเพชรปราสาทจะได้ไหม้ด้วยหามิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระราชวัง ทรงพระกรุณาให้ช่างจัดการก่อพระมหาปราสาท และทำคลังเรือนข้างในทั้งปวง สามเดือนเรือนข้างในจึงเสร็จ แต่พระมหาปราสาทปีหนึ่งจึงเสร็จในนามชื่อ “พระวิหารสมเด็จ”

ตามที่กล่าวมานี้แล้ว ปรากฏมีประวัติศาสตร์ไทยอีกประการหนึ่งที่นับว่าพระโหราธิบดี (หนู) ท่านทำนายไว้แม่นยำมาก นั่นคือ ชาตาของบุตรชายคนเดียวของท่านเองคือ ศรีปราชญ์ มหากวีเอกของไทยในสมัยพระนารายณ์มหาราชนั่นเอง (ดูประวัติพิสดาร ในหนังสือเรื่อง “กวีเรืองนามของไทย” ของผู้รวบรวมคนเดียวกันนี้) เพราะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ บังอาจต่อบทพระราชนิพนธ์ขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาติ พระโหราธิบดีผู้เป็นพ่อเห็นว่า เห็นท่าจะไม่สู้ดีนักจึงกราบทูลว่า หากบุตรชายของตนกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นการล่วงละเมิดกฎมณเฑียรบาลถึงประหารชีวิตก็ขอได้โปรดเกล้าฯ เพียงจำคุก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงยินยอมตาม แต่ด้วยเหตุที่ศรีปราชญ์บุตรชาย เป็นคนมุทะลุ คราวหนึ่งไปกระทำความผิดมีโทษถึงประหาร สมเด็จเจ้าฯ ทรงเนรเทศไปอยู่เมืองนคร (ศรีธรรมราช) โน้น บังเอิญปากกวีไม่มีวันอยู่เป็นสุข ยังบังอาจไปเกี้ยวพาราสีเมียของเจ้าเมืองนครฯ เข้าอีกเจ้าเมืองนครจึงจับประหารชีวิตจนได้ ทั้ง ๆ ที่ฤกษ์ตายเกิดของศรีปราชญ์ตกคราวจะต้องตายโหง ตามหลักโหราศาสตร์ที่บิดาตนได้พยากรณ์ไว้แต่เบื้องแรกแล้ว นี่ก็เท่ากับว่า วิชาหมอดูหรือโหราศาสตร์ มิใช่เรื่องเหลวไหล เลยขอให้เรียนรูกันจริง ๆ เท่านั้นเอง

ขอจบบทเกี่ยวกับเรื่อง “โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน” ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ คงจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ตามสมควร หากเอาจริงเอาจัง มิให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามว่า “เรามิใช่หมอเดา” แต่เป็นหมอดูอย่างแท้จริงในใต้ฟ้าเมืองไทย ที่มีผู้เคารพนับถือหลักโหราศาสตร์ทั้งหลาย ว่าเป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างแท้จริง

 

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันพุธ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2552


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่