ดูดวงโหราศาสตร์สากล

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์สากลเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือสายนะ หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์คลาสสิก (Classical Astrology) และ นิรายนะ หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกในสมัยกรีก ช่วงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย (ประมาณ พ.ศ.217) ตอนนั้นจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุด Autumnal Equinox กำหนดเล็งจุดเมษ ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยงทำให้มุมมองตำแหน่งดาวจริงที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งดาวเดิมอ้างอิงแบบเดิม สายนะใช้ตามท้องฟ้าที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันเห็นตำแหน่งเดียวกัน องศา ราศี ที่อ่านทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน (อายนางศ์) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบจะคล้ายๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นการอ่านตำแหน่งราศีจะต่างกัน การทำนายโหราศาสตร์สากลจะให้ความสำคัญเรื่องมุมดาวเป็นหลัก จุดต่างอีกอย่างคือ เรือนชะตาไม่เท่ากัน โหราศาสตร์ไทย เรือนชะตาจะเท่ากับราศีคือ 30° เส้นแบ่งราศีจะเป็นเส้นแบ่งเรือนชะตาด้วย (Whole Sign) นับเรือนที่ 1 ที่ราศีที่ลัคนาอยู่ ส่วนโหราศาสตร์สากล ระบบสายนะ ราศีจะเท่ากับ 30° เหมือนกัน แต่เรือนชะตาจะ อาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 30° ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดว่าอยู่ไกลใกล้เส้นศูนย์สูตร ช่องเรือนชะตาอาจไม่ตรงกับช่องราศีขึ้นอยู่กับระบบเรือนชะตา บางเรือนชะตาอาจมีคร่อมราศี นับเรือนชะตาจากตำแหน่งลัคนา (AC) หรือตามจุดอ้างอิงอื่นๆ ตามแต่ละระบบ

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ ทั้ง 2 แบบ ใช้เรือน ธาตุ คุณะ เพศ ดาวเจ้าเรือนเกษตร ใช้ คล้ายๆ กัน การทำนายดวงจร โหราศาสตร์ไทยจะมีปกรณ์เฉพาะ นอกจากดวงจรปรกติ เช่น ทักษา ตรีวัย ชันษาจร กาลจักร ฯลฯ ส่วนโหราศาสตร์สากล นอกจากดวงจรปรกติ (Transits) จะมีปกรณ์เฉพาะส้างจากสมผุสดาว ดวงจรตามอายุขัย (Progressed) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressed , Tertiary Progressed , Minor Progressed , ดวงวัยโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directed)

นอกจากนี้ยังมีวันจรเฉพาะอื่นๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) และ ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) นอกจากนี้ในภาคคำนวณ จะมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspect Grid/Aspect List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) , วงรอบจันทร์โปรแกรส (Progressed Lunation Cycle) เป็นต้น

ในส่วนการทำนาย จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์สากล หากมีผูกดวงภาคคำนวณ ตัวเลของศาราศีเพียงอย่างเดียว อาจจะดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ตีความหมายในทุกทิศทาง หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลักๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายได้เอง ว่าเจ้าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในทิศทางใดได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus) ราหูจริง (True Node)
 
 
1
วันที่เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้นๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลามาตรฐาน(UTC) ตามประเทศนั้นๆ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการคำนวณจุดเจ้าชะตา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ในประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอที่เกิดให้ถูกต้อง  , ต่างประเทศ เลือกประเทศ เลือกพิกัดจากแผนที่ หรือกรอกพิกัด โดยจะคำนวณโซนเวลาให้อัตโนมัตื

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้น

15 พฤศจิกายน 2559 : ดูดวงโหราศาสตร์สากล พัฒนาเรียบร้อยเฉพาะส่วนผูกดวง
29 พฤศจิกายน 2559 : ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนการพยากรณ์พื้นดวง และดวงจรเบื้องต้น , แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำเพิ่มเติม ติดต่อเรา