ดูดวงโหราศาสตร์สากล

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์สากลเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือสายนะ หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์คลาสสิก (Classical Astrology) และ นิรายนะ หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกในสมัยกรีก ช่วงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย (ประมาณ พ.ศ.217) ตอนนั้นจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุด Autumnal Equinox กำหนดเล็งจุดเมษ ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยงทำให้มุมมองตำแหน่งดาวจริงที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งดาวเดิมอ้างอิงแบบเดิม สายนะใช้ตามท้องฟ้าที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันเห็นตำแหน่งเดียวกัน องศา ราศี ที่อ่านทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน (อายนางศ์) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบจะคล้ายๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นการอ่านตำแหน่งราศีจะต่างกัน การทำนายโหราศาสตร์สากลจะให้ความสำคัญเรื่องมุมดาวเป็นหลัก จุดต่างอีกอย่างคือ เรือนชะตาไม่เท่ากัน โหราศาสตร์ไทย เรือนชะตาจะเท่ากับราศีคือ 30° เส้นแบ่งราศีจะเป็นเส้นแบ่งเรือนชะตาด้วย (Whole Sign) นับเรือนที่ 1 ที่ราศีที่ลัคนาอยู่ ส่วนโหราศาสตร์สากล ระบบสายนะ ราศีจะเท่ากับ 30° เหมือนกัน แต่เรือนชะตาจะ อาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 30° ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดว่าอยู่ไกลใกล้เส้นศูนย์สูตร ช่องเรือนชะตาอาจไม่ตรงกับช่องราศีขึ้นอยู่กับระบบเรือนชะตา บางเรือนชะตาอาจมีคร่อมราศี นับเรือนชะตาจากตำแหน่งลัคนา (AC) หรือตามจุดอ้างอิงอื่นๆ ตามแต่ละระบบ

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ ทั้ง 2 แบบ ใช้เรือน ธาตุ คุณะ เพศ ดาวเจ้าเรือนเกษตร ใช้ คล้ายๆ กัน การทำนายดวงจร โหราศาสตร์ไทยจะมีปกรณ์เฉพาะ นอกจากดวงจรปรกติ เช่น ทักษา ตรีวัย ชันษาจร กาลจักร ฯลฯ ส่วนโหราศาสตร์สากล นอกจากดวงจรปรกติ (Transits) จะมีปกรณ์เฉพาะส้างจากสมผุสดาว ดวงจรตามอายุขัย (Progressed) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressed , Tertiary Progressed , Minor Progressed , ดวงวัยโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directed) ,ดวงวัยโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc Directed)

นอกจากนี้ยังมีวันจรเฉพาะอื่นๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) และ ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) นอกจากนี้ในภาคคำนวณ จะมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspect Grid/Aspect List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) , วงรอบจันทร์โปรแกรส (Progressed Lunation Cycle) เป็นต้น

ในส่วนการทำนาย จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์สากล หากมีผูกดวงภาคคำนวณ ตัวเลของศาราศีเพียงอย่างเดียว อาจจะดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ตีความหมายในทุกทิศทาง หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลักๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายได้เอง ว่าเจ้าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในทิศทางใดได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus) ราหูจริง (True Node)
 
 
1
วันที่เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้นๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลามาตรฐาน(UTC) ตามประเทศนั้นๆ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการคำนวณจุดเจ้าชะตา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ในประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอที่เกิดให้ถูกต้อง  , ต่างประเทศ เลือกประเทศ เลือกพิกัดจากแผนที่ หรือกรอกพิกัด โดยจะคำนวณโซนเวลาให้อัตโนมัตื

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท