อีเมล
รหัสผ่าน

ดูดวงโหราศาสตร์สากล

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์สากลเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เริ่มมีบันทึกเกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา โหราศาสตร์แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือ "สายนะ" หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์คลาสสิก (Classical Astrology) และ "นิรายนะ" หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์อินเดีย ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกหลังช่วงสงครามสมัยกรีก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย (ประมาณปี พ.ศ.217) หลังจากนั้น (ประมาณปี พ.ศ.828) ทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กำหนดเล็งจุดเมษหรือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยง (Precession) ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยน จุดเมษ ดาวเหนือ มุมมองตำแหน่งดาวจริงที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งดาวเดิมอ้างอิงแบบเดิม สายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป ประมาณ 1 องศาทุกๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา) ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันเห็นตำแหน่งเดียวกัน องศา ราศี ที่อ่านทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน (อายนางศ์) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบจะคล้ายๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป ตามแต่ละระบบ

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นการอ่านตำแหน่งราศีจะต่างกัน

ในเรื่องเรือนชะตา โหราศาสตร์ไทย นิยมใช้ เรือนชะตาเท่ากับราศีคือ 30° เส้นแบ่งราศีจะเป็นเส้นแบ่งเรือนชะตาด้วย (Whole Sign) นับเรือนที่ 1 ที่ราศีที่ลัคนาอยู่ ส่วนโหราศาสตร์สากล ระบบสายนะ ราศีจะเท่ากับ 30° เหมือนกัน แต่เรือนชะตาอาจมีค่ามากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30° ขึ้นอยู่กับระบบเรือนชะตาที่เลือกใช้ หากเลือกระบบเรือนไม่เท่าเรือนชะตาอาจไม่ตรงกับช่องราศี บางเรือนชะตาอาจมีคร่อมราศี นับเรือนชะตาจากตำแหน่งลัคนา (AC) หรือตามจุดอ้างอิงอื่นๆ ตามระบบเรือนชะตาที่เลือก

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ ทั้ง 2 แบบ ใช้เรือน ธาตุ คุณะ เพศ ดาวเจ้าเรือนเกษตร ใช้ คล้ายๆ กัน การทำนายดวงจร โหราศาสตร์ไทยจะมีปกรณ์เฉพาะ นอกจากดวงจรปรกติ เช่น ทักษา ตรีวัย ชันษาจร กาลจักร ฯลฯ ส่วนโหราศาสตร์สากล จะให้ความสำคัญเรื่องมุมดาวเป็นหลัก

โปรแกรมโหราศาสตร์สากลนี้ นอกจากมีดวงกำเนิด (Natal) ดวงจร (Transits) จะมีปกรณ์เฉพาะ ดวงจรตามอายุขัย (Progressed) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressed , Tertiary Progressed , Minor Progressed , ดวงวัยโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directed) ,ดวงวัยโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc Directed) มีคำนวณวันจรเฉพาะอื่นๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) , ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) และมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspects Grid/Aspects List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing/Midpoint Tree) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) ,วงรอบจันทร์โปรแกรส (Progressed Lunation Cycle) เป็นต้น

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์สากลให้รู้จักในกลุ่มกว้าง หากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาว ตีความหมายในทุกทิศทาง แต่หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลักๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา การทำมุม มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายว่าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในเรื่องใดบ้างได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus) ราหูจริง (True Node)
 
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้นๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามโซนเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้นๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการคำนวณจุดเจ้าชะตา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิ๊กพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงโซนเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน,ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์สากล แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก G+ , Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.95 จาก 20 รีวิว.