ป้อนข้อมูลใหม่
มหาทักษาเทวดาเสวยอายุ มหาทศา พระเคราะห์เสวยอายุ
มหาทักษาเทวดาเสวยอายุ , พระเคราะห์เสวยอายุ , ดาวเสวยอายุ เป็นตำราพยากรณ์โบราณ ทำนายเหตุการณ์ความเป็นไปของบุคคลในช่วงอายุต่างๆ มักใช้เป็นส่วนหนึ่งควบคู่ไปกับศาสตร์การพยากรณ์อื่นๆ ซึ่งคำทำนายมหาทักษาท่านอาจคุ้นเคยบ้าง เช่น "พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก" ตำรามหาทักษามีกฎเกณฑ์หลักว่า ช่วงแต่ละวัยของเราจะมีดาวพระเคราะห์ดวงนึงเข้ามาเสวยอายุหรือดูแลท่าน และระหว่างดาวพระเคราะห์นั้นเสวยอายุอยู่ ก็จะมีพระเคราะห์ดวงอื่นๆแทรกเข้ามา ตามรอบเวลา หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป และดาวพระเคราะห์ที่แทรกเข้ามา อาจให้คุณ ให้โทษกับเจ้าชะตาก็ได้ ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาพระเคราะห์เสวยอายุ เพื่อทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ตามรอบเวลา หรือเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ต่างๆได้

กรอกข้อมูลเพื่อเริ่มการทำนาย

ชื่อ สกุล :
วันเดือนปีเกิด :
เวลา : *
   
วันจร : **
 
 
* เวลาเกิด หากไม่ทราบ ให้เลือกเวลาเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืน (มีผลต่อการทำนาย) หรือ ไม่ระบุ แต่การคำนวณจะกำหนดเวลา 06:30น. แทน
** วันจร : วันเดือนปีที่ต้องการทราบคำทำนาย โดยปรกติเลือกวันเวลาปัจจุบัน เพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , แต่หากต้องการดูล่วงหน้า-ย้อนหลัง เช่น อยากทราบคำทำนายปีหน้า เดือนพฤษภาคม 2558 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ให้เลือกวันจร เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้น
*** ตรวจสอบวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด ทางโหราศาสตร์ ตามปฏิทินจันทรคติ คลิ๊กที่นี่