ช่วยเหลือ

วิธีการชำระผ่าน เพย์แพล (PayPal)

หลังจากทำรายการชำระเสร็จ ไม่ต้องแจ้งชำระ ใช้เครดิตได้ทันที อัตโนมัติ
เพย์แพล (PayPal) ระบบบริการชำระเงินออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ในเครือบริษัท อีเบย์ (www.ebay.com) เพย์แพลเป็นระบบชำระเงินออนไลน์ที่มีความเชื่อถือมากที่สุด เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก มีความเสถียรมากที่สุด ผู้ใช้งานกว่า 377 ล้านบัญชี (พ.ศ.2563) มีระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงของข้อมูลสูงสุดมาตรฐานสากล (PCI DSS) การเชื่อมต้อข้อมูลถูกเข้ารหัสทุกขั้นตอน (SSL/TLS/HTTPS - 256Bits) รองรับภาษาไทย ... https://www.paypal.com/th● บัตรเครดิตสามารถใช้ชำระเงินได้ทันที ส่วนบัตรเดบิต (Debit Card) ต้องสมัครเปิดใช้บริการก่อน ดู ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.กรุงไทย

● ในส่วน มายโหรา จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลใด ๆ ของบัตรเครดิต/ข้อมูลชำระเงินทั้งสิ้น การทำรายการจะทำในเวบไซต์ เพย์แพล (PayPal) ทั้งหมด ... นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนระบบชำระเงิน เราจะส่งรายละเอียดยอดชำระไปยัง เพย์แพล หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพย์แพล จะส่งเฉพาะผลการชำระเงินกลับมายังเรา และเปิดใช้งานเครดิตอัตโนมัติต่อไป , การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัย (SSL/TLS/HTTPS) ในทุกขั้นตอน

● เพย์แพล (PayPal) ซึ่งเป็นคนกลางในการชำระเงิน มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อ/ผู้ขาย คือ เพย์แพลจะถือเงิน (Hold) ที่รับจากผู้ซื้อ/ลูกค้าไว้ 21 วัน หากทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียนขอคืนเงินหรือปัญหาอื่น ๆ เพย์แพลก็จะส่งเงินให้ผู้ขายต่อไป


ขั้นตอนการชำระผ่าน เพย์แพล (PayPal)

ในขั้นตอน การสั่งซื้อเครดิต ให้เลือก "ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล" ดังรูปด้านล่าง และคลิก "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
ทำตามขั้นตอน การสั่งซื้อเครดิต ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้ออีกครั้ง ถูกต้องแล้ว คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ" แล้ว ให้คลิก "ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล" เพื่อเข้าสู่ระบบรับชำระเงิน , ระหว่างทำรายการชำระเงิน ห้ามรีเฟรชหรือโหลดซ้ำ ให้รอจนกว่าทำรายการเสร็จ
กรณีทำรายการภายหลัง ให้คลิก ในหน้าสมาชิก หรือตามรายละเอียดในอีเมล

ระบบจะส่งต่อข้อมูลไปยังเวบไซต์ เพย์แพล (PayPal)

เวบไซต์ PayPal.com มีการเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัย SSL/TLS/HTTPS สังเกต Address Bar จะใช้ https://www.paypal.com แสดงสัญลักษณ์รูป    ,    ,   PayPal, Inc. (US) หรือแถบสีเขียว ในหน้าชำระเงินเพย์แพล (PayPal)
การชำระเงินผ่านระบบ เพย์แพล มี 2 แบบคือ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และ ชำระเงินด้วยบัญชีเพย์แพล

2.1 ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

ชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือ ไม่เป็นสมาชิกเพย์แพล ให้คลิก "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต" หรือ "Pay with Credit or Debit Card"
ระบบจะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลบัตร ฯ

กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนแล้วคลิก "ชำระเงินทันที" หรือ "Pay Now" และรอสักครู่
รอสักครู่ เพย์แพล จะแจ้งผลการชำระเงินไปกลับมายังเราเพื่อบันทึกสถานะการชำระเงิน และจะเปิดเครดิตใช้งานให้โดยอัตโนมัติ , เข้าสู่ระบบ ใหม่อีกครั้งจะใช้งานเครดิตได้ทันที

2.2 ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัญชีเพย์แพล

กรณีมีบัญชีเพย์แพล ให้เข้าสู่บัญชีเพย์แพลได้โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้สมัคร กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หรือ "Log In"
หลังจากเข้าสู่บัญชี เพย์แพลจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือวงเงินบัตรเครดิตที่เคยสมัครสมาชิกไว้ หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิก "ชำระเงินทันที" , "Pay Now" เพื่อดำเนินขั้นตอนชำระต่อไป
เพย์แพลจะตรวจสอบยอดเงิน ตัดยอดเงิน จะแจ้งผลดังรูปด้านล่าง รอสักครู่ ...
รอสักครู่ เพย์แพล จะแจ้งผลการชำระเงินไปกลับมายังเราเพื่อบันทึกสถานะการชำระเงิน และจะเปิดเครดิตใช้งานให้โดยอัตโนมัติ , เข้าสู่ระบบ ใหม่อีกครั้งจะใช้งานเครดิตได้ทันที
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล หากระบบตัดยอดเงินแล้ว แต่ไม่สามารถใช้เครดิตได้ โปรด ติดต่อเรา หรือส่งต่ออีเมล (Forward) รายละเอียดการชำระที่ได้รับจาก เพย์แพล (PayPal) มาที่