อีเมล
รหัสผ่าน

ช่วยเหลือ

การชำระเงิน

วิธีการชำระผ่าน เพย์แพล (PayPal)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล (PayPal) หลังจากทำรายการชำระเสร็จ ไม่ต้องแจ้งชำระ ใช้เครดิตได้ทันที อัตโนมัติ
เพย์แพล (PayPal) ระบบบริการชำระเงินออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ในเครือบริษัท อีเบย์ (www.ebay.com) ซึ่งเป็นออนไลน์ มาร์เก็ตเพลส ชื่อดัง โดยในปี พ.ศ.2545 อีเบย์ เข้าซื้อกิจการและเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เพย์แพลเป็นระบบชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก กว่า 169 ล้านบัญชี (พ.ศ.2560) มีระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงของข้อมูลสูงสุดมาตรฐานสากล (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) การเชื่อมต้อข้อมูลถูกเข้ารหัสทุกขั้นตอน (SSL/TLS/HTTPS - 256Bits) รองรับภาษาไทย ... https://www.paypal.com/th● บัตรเครดิตสามารถใช้ชำระเงินได้ทันที ส่วนบัตรเดบิต (Debit Card) คุณต้องสมัครเปิดใช้บริการก่อน ดู ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.กรุงไทย

● ในส่วน มายโหรา จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลใดๆ ของบัตรเครดิตทั้งสิ้น การกรอกข้อมูลจะทำในเวบไซต์ เพย์แพล(PayPal) ทั้งหมด เพย์แพล จะตัดยอดบัญชีบัตรและดูแลเรื่องความปลอดภัย , ขั้นตอนระบบชำระเงิน มายโหรา จะส่งรายละเอียด ยอดชำระไปยัง เพย์แพล ทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพย์แพล จะส่งเฉพาะผลการชำระเงินกลับมายัง มายโหรา เพื่อตรวจสอบและเปิดใช้งานเครดิตอัตโนมัติต่อไป , การรับส่งข้อมูลระหว่างกันทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัย (SSL/TLS/HTTPS) ในทุกขั้นตอน

● เพย์แพล(PayPal) ซึ่งเป็นคนกลางในการชำระเงิน มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อ/ผู้ขายคือ เพย์แพลจะถือเงิน(Hold) ที่รับจากผู้ซื้อ/ลูกค้าไว้ 21 วัน หากทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีการร้องเรียน ขอคืนเงิน หรือปัญหาอื่นๆ เพย์แพลก็จะส่งเงินให้ผู้ขายต่อไป


ขั้นตอนการชำระผ่าน เพย์แพล (PayPal)

ในขั้นตอน การสั่งซื้อเครดิต ให้คุณเลือก "ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล" ดังรูปด้านล่าง และคลิ๊ก "ขั้นตอนต่อไป"
ทำตามขั้นตอน การสั่งซื้อเครดิต ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้ออีกครั้ง คลิ๊ก "ยืนยันการสั่งซื้อ" แล้ว ให้คุณคลิ๊ก "ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล" เพื่อเข้าสู่ระบบรับชำระเงินผ่านเพย์แพล (PayPal) , ระหว่างทำรายการ ห้ามรีเฟรช หรือโหลดซ้ำ ให้รอสักครู่จนกว่าระบบทำรายการเสร็จ
กรณีทำรายการภายหลัง ให้คลิ๊ก ในประวัติการสั่งซื้อ , หน้าสมาชิก หรือตามรายละเอียดที่แจ้งในอีเมล

ระบบจะส่งต่อข้อมูลไปยังเวบไซต์ เพย์แพล (PayPal)

เวบไซต์ PayPal.com มีการเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัย SSL/TLS/HTTPS สังเกต Address Bar จะใช้ https://www.paypal.com แสดงสัญลักษณ์รูปกุญแจ ชื่อ PayPal, Inc. (US) สีเขียว หรือแถบสีเขียว ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง


หน้าชำระเงิน เพย์แพล (PayPal) , คลิ๊กเลือกภาษา "ไทย"


การชำระเงินผ่านระบบ เพย์แพล มี 2 แบบคือ

1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 2. ชำระเงินด้วยบัญชีเพย์แพล

2.1 ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

หากคุณต้องการ ชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือ ไม่เป็นสมาชิกเพย์แพล ให้คุณคลิ๊ก "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต" หรือ "Pay with Credit or Debit Card" (เมนูภาษาอังกฤษ) ระบบจะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลบัตรกรอกข้อมูลบัตรเครดิต และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วนแล้วคลิ๊ก "ชำระเงินทันที" หรือ "Pay Now"  และรอสักครู่
เพย์แพล จะแจ้งผลการชำระเงินไปกลับมายัง มายโหรา เพื่อบันทึก/แจ้งสถานะ และจะเปิดเครดิตใช้งานให้โดยอัตโนมัติ ให้คุณ เข้าสู่ระบบ ใหม่อีกครั้งจะใช้งานเครดิตได้ทันที


2.2 ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัญชีเพย์แพล

กรณีมีบัญชีเพย์แพล ให้คุณเข้าสู่บัญชีเพย์แพลของคุณ โดยกรอกอีเมล และรหัสผ่าน ที่เคยสมัครสมาชิกไว้ กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หรือ "Sign Up"
หลังจากเข้าสู่บัญชีเพย์แพล เพย์แพล จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ หรือวงเงินบัตรเครดิตที่เคยสมัครสมาชิกไว้ หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คุณคลิ๊ก "ชำระเงินทันที" เพื่อดำเนินขั้นตอนชำระต่อไป
เพย์แพล จะตรวจสอบยอดเงิน ตัดยอด จะแจ้งผลดังรูปด้านล่าง รอสักครู่ ...
เพย์แพล จะแจ้งผลการชำระเงินไปกลับมายัง มายโหรา เพื่อบันทึก/แจ้งสถานะ และจะเปิดเครดิตใช้งานให้โดยอัตโนมัติ ให้คุณ เข้าสู่ระบบ ใหม่อีกครั้งจะใช้งานเครดิตได้ทันที
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เพย์แพล หากระบบตัดยอดเงินแล้ว แต่ไม่สามารถใช้เครดิตได้ กรุณา ติดต่อเรา หรือ Forward อีเมลรายละเอียดการชำระที่ได้รับจาก เพย์แพล(PayPal) แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ ส่งมาที่