ดูดวง เลข 7 ตัว

ตัวอย่าง คำทำนายเลข 7 ตัวทั้งหมด ใช้ 4 เครดิต (~ 25 บาท)
1. วิเคราะห์และคำนวณ
ชื่อ-สกุล : นายตัวอย่าง ดวงชะตา

เกิดวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2522 เวลา 23:22น.
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม จุลศักราช ๑๓๔๑
คริสตศักราช 1979 , มหาศักราช 1901 , รัตนโกสินทรศก 198
ปกติสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร , จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส เอกศก

วาร(วัน)กาลโยค ธงชัย : 1 , อธิบดี : 2 , อุบาทว์ : 7 , โลกาวินาศ : 4
ยามเกิด : 23:22น. วันจันทร์ ยามเสาโร (7) , ยามกลาง
อายุชำระ 36 ปี 4 เดือน 19 วัน , อายุเต็ม/อายุราชการ 36 ปี , อายุย่าง/อายุโหร 37 ปี (2560)
 
 
+
๑๐
 
๑๑
 
ฐาน 1 : วันจันทร์
ชันษา : วันศุกร์(6)
อัตตะ หินะ
1 ธานัง  
   
2 ปิตา  
   
3 มาตา  
   
โภคา มัชฌิมา
2 2
1 3
7 4
6 5
5 6
4 7
3 1
ฐาน 2 : เดือนสิบ(๑๐) ตะนุ กดุมภะ
6 สหัชชะ  
   
พันธุ
4 ปุตตะ  
   
อริ ปัตนิ
5 3
4
4 4
6
3 5
1
2 6
3
1 7
5
7 1
7
6 2
2
ฐาน 3 : ปีมะแม มรณะ สุภะ
8 กัมมะ  
   
5 ลาภะ  
   
7 พยายะ  
   
ทาสา ทาสี
6 1
5
5 2
7
4 3
2
3 4
4
2 5
6
1 6
1
7 7
3
ฐาน 4 6
อาทิตย์
9
เกตุ
12
ราหู
15
จันทร์
18
มหาจักรพรรดิ
14
จักรพรรดิ
10
เสาร์
ฐาน 5 6 2 5 1 4 7 3
ฐาน 6 5 4 3 2 1 7 6
ฐาน 7 3 1 6 4 2 7 5
ฐาน 8 อาตมะ ทาสา สิทธิโชค โภคทรัพย์ โจร อุบาทว์ อุปถัมภ์
6 4 2 7 5 3 1
ฐาน 9 อัตตะ สักกะ ญาติ ธะนัง เคหัง นาวัง ภริยัง
6 1 3 5 7 2 4
แสดงเรือนใน,เรือนเกณฑ์
37 ปี
อัตตะ หินะ ธานัง ปิตา มาตา โภคา มัชฌิมา
2523(1) 2524(2) 2525(3) 2526(4) 2527(5) 2528(6) 2529(7)
2544(22) 2545(23) 2546(24) 2547(25) 2548(26) 2549(27) 2550(28)
2565(43) 2566(44) 2567(45) 2568(46) 2569(47) 2570(48) 2571(49)
2586(64) 2587(65) 2588(66) 2589(67) 2590(68) 2591(69) 2592(70)
2607(85) 2608(86) 2609(87) 2610(88) 2611(89) 2612(90) 2613(91)
ตะนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ
2530(8) 2531(9) 2532(10) 2533(11) 2534(12) 2535(13) 2536(14)
2551(29) 2552(30) 2553(31) 2554(32) 2555(33) 2556(34) 2557(35)
2572(50) 2573(51) 2574(52) 2575(53) 2576(54) 2577(55) 2578(56)
2593(71) 2594(72) 2595(73) 2596(74) 2597(75) 2598(76) 2599(77)
2614(92) 2615(93) 2616(94) 2617(95) 2618(96) 2619(97) 2620(98)
มรณะ สุภะ กัมมะ ลาภะ พยายะ ทาสา ทาสี
2537(15) 2538(16) 2539(17) 2540(18) 2541(19) 2542(20) 2543(21)
2558(36) 2559(37) 2560(38) 2561(39) 2562(40) 2563(41) 2564(42)
2579(57) 2580(58) 2581(59) 2582(60) 2583(61) 2584(62) 2585(63)
2600(78) 2601(79) 2602(80) 2603(81) 2604(82) 2605(83) 2606(84)
2621(99) 2622(100) 2623(101) 2624(102) 2625(103) 2626(104) 2627(105)
เมาท์ชี้ตัวพยากรณ์เพื่อดูความหมาย หรือคลิ๊กที่นี่
วันจร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 20:03น.
ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม จุลศักราช ๑๓๗๗
คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 , รัตนโกสินทรศก 234
อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร , โสรวาร(ส) ปุสยมาส สัปตศก

ยามจร : 20:03น. วันเสาร์ ยามพุโธ (4) , ยามกลาง
 
 
+
 
๑๔
 
2. ทำนายดวงชะตาจร
2.1 ทำนายดวงชะตาจรช่วงปี
เหตุการณ์ เรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี (ช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาจรที่เลือก)... ความหมายเลขประจำวัน   ความหมายตัวพยากรณ์(ภพ)

คำทำนายปีจร พ.ศ.2559 และ ทำนายกระทบดาวเฉพาะเรื่อง ดูภาพรวมหลัก เรื่องที่เด่น ดีหรือเสียก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งปี แต่อยากให้เห็นภาพรวมเฉพาะเรื่อง และภาพในช่วงปีว่าดีหรือเสียมากกว่ากัน ดูภาพรวมเปอร์เซ็นก็น่าจะเพียงพอ เผื่อว่าจะได้หยิบจับฉกฉวยโอกาศในเรื่องที่ดี และระมัดระวังป้องกันเรื่องที่ไม่ดีได้

คำทำนายปีจร พ.ศ.2559
กันยายน 2558 - กันยายน 2559

ช่วงอายุย่าง/อายุโหร 37 ปี ตกตำแหน่ง สุภะ - ดาวจันทร์(2) ฐานกำลังพระเกตุ(9)

ปีนี้ตกดาวจันทร์ฐานกำลังพระเกตุ ซึ่งเป็น คู่กลางๆกัน ค่อนข้างให้คุณมากกว่าให้โทษ ระหว่างช่วงปีนี้ อาจมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับ ของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา สิ่งลี้ลับ การมีอำนาจเหนือผู้อื่น การมีญาณหยั่งรู้ เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา เรื่องศัตรู คู่แข่ง การเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดน เรื่องต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่มีจุดหมาย เรื่องโอเวอร์ เรื่องประหลาดใจ มีเรื่องได้หรือเสียโดยไม่คาดคิด ต้องเกี่ยวข้องกับของสูง ซึ่งเหตุการณ์ข้างต้นบางอย่างอาจเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ ทั้งนี้คำทำนายอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานึงของปีของปีเท่านั้น การใดที่ท่านทำอยู่ที่มีโอกาสเกิดผลดังกล่าว ถ้าดีรีบฉกฉวยไว้ แต่ถ้าไม่ดีหรือการที่ทำอยู่มีโอกาสเกิดผลนั้น ขอให้ท่านระวังป้องกัน หลีกเลี่ยงให้ดี

ดูตามภพหรือเรื่องหลักๆ ที่ตก ช่วงปีนี้จะเกี่ยวกับ (อัตตะ + ปัตนิ + สุภะ + สิทธิโชค + นาวัง) ตัวท่านเอง , คู่ครอง หุ้นส่วน การแต่งงาน , ความเจริญรุ่งเรือง บารมี , มีโชคลาภ มีคนช่วยเหลือ , ยานพาหนะ รถ การเดินทาง การโยกย้าย เมื่อรวมกันเป็นภพที่ดีทั้งหมดจึงถือว่าภพรวมดีมาก ในเรื่องราวของภพนั้นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมเรื่องหลัก

การงาน
เรื่องการงาน โดยรวมช่วงปีนี้ ดีพอใช้ (ดี 50-70%) กลางๆเหมือนเดิม ไม่หวือหวา ดาวจันทร์กับดาวอังคาร เป็นคู่กลางๆ คู่ชู้ คู่ระแวง คู่รอบคอบกัน ดาวคู่นี้ เขาเรียกคู่ชู้ คู่ระแวง คู่รอบคอบ เพราะจันทร์เขาจุกจิก อังคารเขาขยัน มุ่งมั่น รวมกันมีข้อดีคือ ความเก่งรอบคอบในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ เอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นอารมณ์ งานจุกจิกชวนให้หงุดหงิดไม่ได้ดังใจ

การเงิน เรื่องรายได้ เงินหมุนเวียน
เรื่องการเงิน เรื่องรายได้ เงินหมุนเวียน โดยรวมช่วงปีนี้ ดีมากที่สุด ดีเยี่ยม (ดี 80-100%) ดวงเรื่องนี้ดี ทำการใดรีบฉกฉวยโอกาส ดาวจันทร์กับดาวพุธ เป็นคู่มิตรกัน ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ พูดเป็นเงินเป็นทอง การซ่อมแซมปรับปรุง การติดต่อเดินทาง ทักษะในการพูด การเขียน ความสวยความงาม หรูหรา เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการ การช่วยเหลือดูแลผู้อื่น

ความรัก คู่ครอง
เรื่องความรัก คู่ครอง โดยรวมช่วงปีนี้ ดีมาก (ดี 70-80%) ดวงเรื่องนี้ดี ทำการใดรีบฉกฉวยโอกาส ดาวจันทร์กับดาวจันทร์ เป็นคู่กำลังตัวเอง ,ความร่ำรวยมั่งคั่งกัน การจัดการดูแล การแต่งตัว ของสวยๆ รถใหม่บ้านใหม่ เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการช่วยเหลือดูแลผู้อื่น เกี่ยวกับยานพาหนะ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับเด็กและสตรี เรื่องภายในครอบครัว

ความก้าวหน้า ลาภยศ
เรื่องความก้าวหน้า ลาภยศ โดยรวมช่วงปีนี้ ดีมาก (ดี 70-80%) ดวงเรื่องนี้ดี ทำการใดรีบฉกฉวยโอกาส ดาวจันทร์กับดาวจันทร์ เป็นคู่กำลังตัวเอง ,ความร่ำรวยมั่งคั่งกัน ความร่ำรวยมั่งคั่ง งานดี ธุรกิจการค้า ความเจริญรุ่งเรื่องขึ้น การเงินได้ผลดีพอควร การจัดการดูแล การขนส่ง การแต่งตัว ของสวยๆ รถใหม่บ้านใหม่ เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการช่วยเหลือดูแลผู้อื่น เกี่ยวกับยานพาหนะ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับเด็กและสตรี เรื่องภายในครอบครัว

โชคลาภ
เรื่องโชคลาภ โดยรวมช่วงปีนี้ ดีมากที่สุด ดีเยี่ยม (ดี 80-100%) ดวงเรื่องนี้ดี ทำการใดรีบฉกฉวยโอกาส ดาวจันทร์กับดาวพุธ เป็นคู่มิตรกัน ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ พูดเป็นเงินเป็นทอง การซ่อมแซมปรับปรุง การติดต่อเดินทาง ทักษะในการพูด การเขียน ความสวยความงาม หรูหรา เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการ การช่วยเหลือดูแลผู้อื่น

ภาพรวมเรื่องที่เด่นมาก

คู่ครอง แต่งงาน
เรื่องคู่ครอง แต่งงาน โดยรวมช่วงปีนี้ ดีมากที่สุด ดีเยี่ยม (ดี 80-100%) ดวงเรื่องนี้ดี ทำการใดรีบฉกฉวยโอกาส ดาวจันทร์กับดาวพุธ เป็นคู่มิตรกัน ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ พูดเป็นเงินเป็นทอง การซ่อมแซมปรับปรุง การติดต่อเดินทาง ทักษะในการพูด การเขียน ความสวยความงาม หรูหรา เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการ การช่วยเหลือดูแลผู้อื่น


คลิ๊ก แสดง คำทำนายดวงชะตาจรเรื่องอื่นๆ
ตำรามหาทักษาเทวดาเสวยอายุ

ช่วงอายุ 36 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ ระยะนี้ จะระวังจะเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความเสียทรัพย์ จากที่อยู่ได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธจึงจะบรรเทาลง

คำทำนายตำรามหาทักษาเทวดาเสวยอายุ ให้พิจารณาร่วมกับคำทำนายช่วงปี เลข 7 ตัว ข้างต้น ว่าหักล้างกันหรือไปทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องอะไร
2.2 ทำนายดวงชะตาจรช่วงเดือน/วัน
ดวงชะตาจรช่วงวัน (ช่วงเวลาตามกำลังดาวที่หมุนเวียน 6-21 วัน) สรุปเหตุการณ์เรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นช่วงนั้น เผื่อว่าจะได้หยิบจับฉกฉวยโอกาศในเรื่องที่ดี และระมัดระวังป้องกันเรื่องที่เสียได้ ถ้ามีเรื่องไม่ดีให้ดู เกี่ยวข้องกับอะไร และให้ระวังป้องกันไว้

9 มกราคม 2559 ถึง 25 มกราคม 2559
ตกธานัง (เงินๆทองๆ ความรู้) ดาวพุธ (4) เรื่อง เงินๆทองๆ , เงินเดือน เงินหมุนเวียน , ลาภยศ โชคลาภ , เรื่องเหนื่อยๆเพื่อคนอื่น , เพศตรงข้าม ชู้สาว ภพรวมดีมาก ฐานกำลังพระจันทร์ ซึ่งเป็น คู่มิตร ช่วงนี้ โดยรวมถือว่าดีมาก

26 มกราคม 2559 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2559
ตกปิตา (พ่อหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ เจ้านาย เรื่องนอกบ้าน เรื่องคนอื่นๆ การบริหารจัดการ) ดาวพฤหัสบดี (5) เรื่อง พ่อหรือผู้ใหญ่ เจ้านาย เรื่องนอกบ้าน การบริหาร , เพื่อนฝูง , สิ่งไม่ดี ปัญหา , การสูญเสีย การฉกฉวยโอกาส , เรื่องเงินทอง ภพรวมถือว่าดี ฐานกำลังพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งเป็น คู่กลางๆ ช่วงนี้ โดยรวมถือว่าดีมาก

14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 5 มีนาคม 2559
ตกมาตา (แม่หรือผู้ใหญ่ที่นับถือ(ที่เป็นผู้หญิง) เรื่องในบ้าน เรื่องส่วนตัว เรื่องที่ต้องดูแลช่วยเหลือ) ดาวศุกร์ (6) เรื่อง แม่หรือผู้ใหญ่(ที่เป็นผู้หญิง) เรื่องในบ้าน เรื่องส่วนตัว , ญาติพี่น้อง , การทำเพื่อตัวเอง , ความหนักแน่นของตัวท่านเอง , ตัวท่านเอง ภพรวมดีมาก ฐานกำลังพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็น คู่กลางๆ ช่วงนี้ โดยรวมถือว่าดีพอควร

6 มีนาคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559
ตกโภคา (ทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์) ดาวเสาร์ (7) เรื่อง ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ , เรื่องลูก การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ , ทำให้คนอื่นๆ , เรื่องเงินทอง , บ้านเรือน ที่ดิน อสังหา ภพรวมดีมาก ฐานกำลังพระเสาร์ ซึ่งเป็น คู่กำลังตัวเอง ช่วงนี้ โดยรวมไม่ค่อยดี

16 มีนาคม 2559 ถึง 21 มีนาคม 2559
ตกมัชฌิมา (ทั่วไป กลางๆไม่หนักหนา) ดาวอาทิตย์ (1) เรื่อง เรื่องทั่วไป , มีศัตรู ปัญหา , เรื่องเจ็บป่วย มีเรื่องไม่ดี , มีคนช่วยเหลือ , เพื่อนฝูง การติดต่อ ภพรวมถือว่าดีพอใช้ ฐานกำลังพระอาทิตย์ ซึ่งเป็น คู่กำลังตัวเอง ช่วงนี้ โดยรวมดีพอใช้

ฉัตรสามชั้น
ตกตำแหน่ง ทศกัณฐ์ ตัวนอก (เริ่มตั้งแต่เดือนอ้าย ถึงเดือนสี่)
พระอังคาร ประจำทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ทำนายว่า

ภายในเดือน ๑-๒-๓-๔ เป็นช่วงไม่ค่อยดีนัก มีเคราะห์ มีความทุกข์ใจ ศัตรูจะปองร้าย มีปัญหาเรื่องหนี้สิน มีเกณฑ์เสียของรักและเสียทรัพย์ การลักขโมย ข้าวของสูญหาย สูญเสียของรัก เสียทรัพย์ ระวังเรื่องฟืนไฟ มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ พ่ายแพ้ ไม่ควรเดินทางไกลจากบ้านจากเรือนนานๆ ให้เร่งสะเดาะพระเคราะห์ ทำบุญถวายสัฆทานโดยเร็ว หรือตามตำราว่า

"ปั้นรูปเราใส่ต่างตนเดิม เสร็จแล้วให้ไปทิศหรดี จะมีสูญสิ้นราคีมีสุขเฉลิม ประกอบด้วยลาภหนุนมาจุนเจิม โภคะเพิ่มอายุยืนอยู่นานปี"

ช่วงสี่เดือนนี้ ท่านจึงควรหมั่นสร้างบุญ กุศล อุทิศผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จะได้ช่วยปัดเป่าบรรเทาทุกข์และผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

พระอังคารตัวนอกหรดี ทศพักตร์ยักษีผู้ยิ่งใหญ่ เสียงสมบัติลงกายิ่งอาลัย เคราะห์จะร้ายอย่าได้ไปแรมนาน มักจะให้อาดูรพูนพยาธิ์ สมบัติจะพินาศเสียหลักฐาน จะมีผู้อาจอุกเข้ารุกราน เผาเรือนชานปล้นทรัพย์ให้ยับไป ท่านให้เร่งสะเดาะพระเคราะห์นั้น แล้วปั้นรูปเราใส่ต่างตนเดิม เสร็จแล้วให้ไปทิศหรดี จะมีสูญสิ้นราคีมีสุขเฉลิม ประกอบด้วยลาภหนุนมาจุนเจิม โภคะเพิ่มอายุยืนอยู่นานปี
คำทำนายตำราฉัตรสามชั้น ให้พิจารณาร่วมกับคำทำนายช่วงเดือน เลข 7 ตัว ข้างต้น ว่าหักล้างกันหรือไปทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องอะไร
2.3 ทำนายชะตาจรแบบ วางลัคนาเลข 7 ตัว
นะระ 7 1 7ลจ 8 มหาอุจ ++ เมษ
นะระ 6 99 เกษตร ++ พฤศจิก
นะระ 5 5 7 เกณฑ์ + มิถุน ธนู
นะระ 4 4 5 โยค + กรกฎ มกร
กิตตะ 3 2 66 ราชาโชค = สิงห์ กุมภ์
ปัสสวะ 2 1 2 4 ประ - กันย์ มีน
อัมพุ 1 33 8 นิจ - ตุล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ นิยามดาวพระเคราะห์ ดีมาก(++) , ดี (+) ,พอใช้ (=) , ไม่ดี (-)

ล : ตำแหน่งลัคนา , จ : ตำแหน่งลัคนาจร
ดวงชะตากำเนิด , ดวงชะตาจร37 ปี
6 9 12 15 18 14 10
อาท เกตุ ราหู จัน มหา
จักร
จักร เส
คลิ๊ก แสดง คำทำนายดวงชะตาจร ลัคนาเลข 7 ตัว
3. ทำนายพื้นดวง
พื้นดวงถูกกำหนดโดยวันเดือนปี ตลอดชีวิตของดวงนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง บอกถึงภาพรวมทั้งหมดของดวงชะตาตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย

3.1 ทำนายพื้นดวง ลัคนา เลข 7 ตัว

ลัคนา คำนวณจาก วันเกิด และ เวลาเกิด ทำนายภาพรวม ลักษณะเฉพาะของดวงชะตา

ทำนายพื้นดวง จากตำแหน่งของลัคนา
บอกถึงพื้นดวง ตำแหน่งการเกาะกุมของลัคนาที่ส่งผลถึงชะตาของท่าน

ลัคนาของท่านกุม ปุตตะ (ฐานเดือน) : ชอบหรือถนัดงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นสิ่งใหม่ งานครีเอทีฟ จินตนาการ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกนัยหนึ่ง จะได้บุตรดี ร่ำรวยเพราะบุตรให้คุณ ต่อไปภายหน้าจะได้พึ่งบุตรหรือลูกหลานบริวารหรือลูกน้อง คนใกล้ชิด หรือ มีต้องเกี่ยวข้องกับ เด็กๆ ลูกหลานบริวาร เสมอๆ มักเป็นคนอารมณ์ดี รักการท่องเที่ยวหรือสิ่งที่ทำให้เกิดบันเทิงใจ มักมีจิตใจที่กล้าได้กล้าเสีย มีโชคการเสี่ยงการพนันเสมอๆ ถ้ารับราชการ งานส่วนตัว เกี่ยวกับศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานครีเอทีฟ จะดี มีบริวาร ลูกน้อง ดี

ทั้งนี้ลัคนาของท่านข้านต้นจะดีขึ้นหรือแย่ลงอีกขึ้นอยู่กับ ลัคนานนั้นสัมพันธ์กับอะไร...จากพื้นดวงของท่านลัคนาสัมพันธ์กับ โภคา (ฐานวัน) : เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมรดกตกทอด เงินทอง ทรัพย์สิน ที่ดิน ธุรกิจ ผลประโยชน์ ชีวิตไม่ขัดสนเรื่องเงินๆ ทองๆ และบริวาร เป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์เป็นอันดี มีวาสนาสูง มีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ จะเป็นผู้ที่มีเรือกสวนไร่นา หรือมีที่ดินเป็นของตนเอง มียานพาหนะรถเรืออยู่ในปกครอง , ชีวิตเกี่ยวข้องกับโภคทรัพย์ ถ้าตอนนี้ยังไม่มีในอนาคตมีโภคทรัพย์แน่ๆ ... และสัมพันธ์กับ ทาสี (ฐานปี) : เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบบริการคนอื่น ทำด้วยตนเองพึ่งตนเอง ต้องลำบากกาย เหมือนปิดทองหลังพระ ทำคุณใครไม่ขึ้น ชินกับความเหน็ดเหนื่อย จึงไม่กลัวเหนื่อย มักเป็นผู้ที่ทำแล้วไม่ค่อยได้ตัวเองหรือได้ไม่คุ้มมี่ทำ ทำให้คนอื่นกิน ส่วนใหญ่จะทำงานกินเงินเดือนมากกว่าที่จะทำงานส่วนตัวของตัวเอง แต่ถึงจะทำงานส่วนตัวของตัวเอง มักหนีไม่พ้นที่งานนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อผู้อื่น เช่นขายอาหาร นำเที่ยว หรือทำงานเกี่ยวกับการสาธารณะ เป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละมาก


ทำนายพื้นดวง แกนกลางดวงชะตา (ปาก - ใจ - ที่นั่ง)
บอกถึงพื้นดวง อุปนิสัยใจคอ ความเป็นอยู่ของท่าน

ปาก : เป็นดาวพฤหัสบดี มีศิลปะในการพูด ช่างพูดช่างเจรจา ฉลาดพูด สุภาพ พูดเหตมีผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลาย มีเหตุผล และมักเกี่ยวกับวิชาการ มีหลักมีการ มีทฤษฎี มีวิธีกระบวนการคิดก่อนพูดมีเหตุผลตรงไปตรงมา

ใจ : เป็นดาวศุกร์ ใจดี รักสวยรักงาม สนุกรื่นเริงบันเทิงใจ มักคิดไปในทางรักใคร่ ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัว ไม่สู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น เป็นคนหุนหันโมโหง่าย แบ่งปันให้ก็แต่ผู้ที่รักใคร่ชอบพอเท่านั้น

ที่นั่ง : เป็นดาวพุธ อยู่ที่ใดไม่ประสบความยุ่งยากทั้งที่อยู่และความรัก การงานดี สำเร็จก้าวหน้า มีชื่อเสียง เจริญรุ่งเรืองดี เป็นที่ยอมรับ

ผูกเรือนร่างของดวงชะตาด้วยเลข 7 ตัว
ดูเลข 1 , 5 และ 3 ที่นอกเหนือจากตำแหน่ง มรณะ,พยายะ,หินะ มักเป็นจุดทีมีตำหนิ หรือมีปัญหาสุขภาพ
อัตตะ
2
ตะนุ
3
มรณะ
1
     
ธานัง
4
สหัชชะ
5
กัมมะ
3
หินะ
3
กดุมภะ
4
สุภะ
2
โภคา
7
อริ
1
ทาสา
6
   
ปิตา
5
พันธุ
6
ลาภะ
4มาตา
6
ปุตตะ
7
พยายะ
5
   
มัชฌิมา
1
ปัตนิ
2
ทาสี
7

3.2 ทำนายพื้นดวงความสัมพันธ์กันของภพต่างๆ

เหตุการณ์ที่พูดถึงอาจเคยเกิดขึ้นแล้ว บางอย่างอาจยังไม่เคยเกิด ถ้าคำทำนายส่วนไหนไม่ดีก็ขอให้ท่านระวังเรื่องนั้นๆ เพราะยังป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ แต่ละดวงชะตาจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ... คำอธิบาย ความหมายเลขประจำวัน   ความหมายตัวพยากรณ์(ภพ)

ตัวท่านเอง(อัตตะ) สัมพันธ์กับ คู่ครอง หุ้นส่วน แต่งงาน(ปัตนิ) และ ความเจริญรุ่งเรือง บารมีวาสนายศศักดิ์(สุภะ)
ตัวท่านเอง(อัตตะ) สัมพันธ์กับ คู่ครอง(ปัตนิ)
ท่านชอบคบหาคนระดับเดียวกัน หาคู่ครองด้วยตัวเอง มีคู่ครองที่มีฐานะวาสนา ตลอดถึงดวงชะตาชีวิต ที่มีความคล้ายคลึงกันกับท่านมากเมื่อคราวชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทั้งท่านและคู่ของท่าน เมื่อคราวตกอับและขัดสน ก็จะเป็นเช่นเดียวกันทั้งคู่ คู่ของท่านจะมีชะตาชีวิต ทัศนคติ นิสัยใจคอ ที่คล้าย ๆ กับท่าน อาจอายุไกล้เคียงกัน
ตัวท่านเอง(อัตตะ) สัมพันธ์กับ ความเจริญรุ่งเรือง(สุภะ)
ท่านมีโอกาศที่ชิวิตจะได้รับความรุ่งเรื่องสูง มีชื่อเสียง ชอบแสวงหาความรู้ มักชอบการเดินทางไปต่างแดนต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างแดน รักการเดินทาง
คู่ครอง(ปัตนิ) สัมพันธ์กับ ความเจริญรุ่งเรือง(สุภะ)
ท่านจะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาสกุลผู้ดี จะทำให้ผู้เป็นคู่ครองของตนนั้นได้รับความเย็นใจได้ คู่ครองของท่านจะเป็นผู้นำสิริและมิ่งขวัญมาสู่ท่าน ทำให้ท่านได้รับความสุขความเจริญ ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ที่ดิน ธุรกิจ ผลประโยชน์เป็นอันมาก เพราะท่านมีคู่ครองที่เป็นสิริมงคล เหมือนดังว่าผู้นั้นได้ดวงแก้วอันประมาณค่ามิได้ ฉะนั้นต่อไปภายหน้าท่านจะเป็นคนที่มีฐานะทางการงาน การเงินและมีชื่อเสียงโด่งดัง หาผู้ที่เปรียบเสมอได้ยาก , จะมีความสุขความเจริญหลังจากมีคู่ครอง หรือทำกิจการที่มีหุ้นส่วนร่วมด้วย
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ โชคลาภ การมีโชค การช่วยเหลือ (สิทธิโชค) และ ยานพาหนะ การเดินทาง การโยกย้าย (นาวัง) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามาดีทั้งสองภพ ทำให้ความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่มีหนักแน่นขึ้น ในเรื่องราวของภพทั้งสองที่เข้ามา
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวจันทร์ (2) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ ตัวท่านเอง , คู่ครอง , ความเจริญรุ่งเรือง , โชคลาภ การมีโชค และ ยานพาหนะ รถ การเดินทาง มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวจันทร์ คือ เป็นไปเรื่อยๆ มีความอ่อนโยน เรียบง่าย เน้นช่วยเหลือ การให้บริการ แบบผู้หญิง ของสวยๆงามๆ*

ดาวจันทร์เองก็เป็นดาวศุภเคราะห์ ดีมากกว่าเสีย อยู่บนฐานกำลังพระเกตุ(9) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มดี ให้คุณมากกว่าให้โทษ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่กลางๆกัน และค่อนข้างให้คุณมากกว่าให้โทษ ภพที่ดีๆให้ผลดีขึ้นพอใช้ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ลดความรุนแรงลงบ้าง

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 1,14,16,22,35,37,43,56,58,64,77,79,85 และ 98 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา สิ่งลี้ลับ การมีอำนาจเหนือผู้อื่น การมีญาณหยั่งรู้ เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา เรื่องศัตรู คู่แข่ง การเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดน เรื่องต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่มีจุดหมาย เรื่องโอเวอร์ เรื่องประหลาดใจ มีเรื่องได้หรือเสียโดยไม่คาดคิด ต้องเกี่ยวข้องกับของสูง เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง ตัวท่านเอง , คู่ครอง และ ความเจริญรุ่งเรือง โดยรวม อยู่ที่ 76% ** ซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียว แต่ระวังใส่ใจ ความเสื่อม ด้านเสียเรื่องนั้นๆ ก็จะดีกว่านี้เยอะเลยครับ

* อิทธิพลของดาวจันทร์ ด้านดี คือ การสังคม ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไข การบริการที่ให้ผลดี ช่วยเหลือผู้อื่น มีเสน่ห์ อ่อนโยน นุ่มนวล ด้านเสีย คือ ทำคุณคนไม่ขึ้น เจ้าอารมณ์ ขาดเหตุผล หูเบา จู้จี้ ขี้ขลาด เพ้อฝัน ความจำไม่ดี

ความผิดหวัง เสียใจ(หินะ) สัมพันธ์กับ ตัวท่านเอง(ตะนุ) และ หน้าที่การงาน กรรมเก่า(กัมมะ)
ความผิดหวัง(หินะ) สัมพันธ์กับ ตัวท่านเอง(ตะนุ)
ท่านจะเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง หัวรั้น ดื้อ เป็นคนมีมานะแรงกล้า ชอบถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่นเลย และเป็นคนที่ไม่ชอบง้องอนผู้อื่น มักถือเอาความของตนเป็นใหญ่ เมื่อตอนเด็กมักลำบาก มักได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของตนเอง
ความผิดหวัง(หินะ) สัมพันธ์กับ หน้าที่การงาน(กัมมะ)
ท่านจะคิดประกอบกิจการสิ่งใด ๆ ก็มักจะมีการเอาใจใส่และมีความสนใจ แต่เพียงในตอนเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนบั้นปลายนั้นก็จะไม่ค่อยสนใจการงานที่กำลังทำอยู่นั้น แต่ว่าเป็นคนที่ชอบผจญูภัยทุกอย่าง ถึงแม้ว่ากิจการสิ่งนั้น ๆ จะเป็นของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ช่วยงานใครมักเหนื่อยเปล่าไม่คุ้มแรงที่ลงไป มักมีภัยจากเพื่อนร่วมงาน ทำงานมักเกิดการเสียหาย
ตัวท่านเอง(ตะนุ) สัมพันธ์กับ หน้าที่การงาน(กัมมะ)
ท่านเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง เป็นคนที่มีความมานะอดทนดีในการประกอบการทำมาหากิน รับผิดชอบงานดี เมื่อมีความมั่นหมายในสิ่งใดก็จะมีมานะตั้งใจทำจนสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไป ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ชอบทำงานที่เป็นของตนเอง
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ ความชั่ว โชคร้าย (อุบาทว์) และ ญาติพี่น้อง ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ (ญาติ) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามา มีเสียอันนึง จึงลดคุณค่าความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่ยังมีอยู่ลงไปบ้าง
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวอังคาร (3) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ ความผิดหวัง , ตัวท่านเอง , การงาน , โชคร้าย และ ญาติพี่น้อง มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวอังคาร คือ เน้นความขยัน มีรุนแรง ดุดัน การปะทะ ต่อสู้ เลือดเนื้อ ตรงไปตรงมา*

ดาวอังคารเองก็เป็นดาวบาปเคราะห์ เสียมากกว่าดี อยู่บนฐานกำลังพระราหู(12) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มไม่ดี ให้โทษมากกว่าให้คุณ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่ธาตุลมกัน และค่อนข้างให้โทษมากกว่าให้คุณ ภพที่ดีๆให้ผลไม่ได้เต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ทวีคุณความรุนแรงขึ้นบ้างเล็กน้อย

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 2,8,17,23,29,38,44,50,59,65,71,80,86 และ 92 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเที่ยวเตร่เสเพล การดื่มกิน ความลุ่มหลง ความไม่แน่นอน รถเสีย ความขัดแย้ง ระวังเรื่องสุขภาพไม่ดี อาจเจ็บป่วยบ่อย อารมณ์หงุดหงิด อาจต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมหรือเรื่องผิดกฎหมาย เรื่องการโกหก เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง ความผิดหวัง , ตัวท่านเอง และ การงาน โดยรวม อยู่ที่ 46% ** ซึ่งถือว่ากลางๆ หรือดีใช้ได้ แต่ถ้าระวังใส่ใจ ด้านเสียเรื่องนั้นๆ ก็จะดีกว่านี้ครับ

* อิทธิพลของดาวอังคาร ด้านดี คือ ความกล้าหาญ ขยันขันแข็ง มานะบากบั่น อดทนต่อสู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เป็นนักต่อสู้ ชอบทำมากกว่าพูด ชอบความท้าทาย เสี่ยงภัย ด้านเสีย คือ อารมณ์ร้อน บุ่มบ่าม มุทะลุ ก้าวร้าว ชอบเอาเปรียบผู้อื่น ปะทะ ขัดแย้ง อุบัติเหตุ ผ่าตัด เจ้าชู้ ก่อสงคราม ลอบทำร้าย

เรื่องเงินๆทองๆ ของมีค่า ความรู้ (ธานัง) สัมพันธ์กับ รายได้รายจ่าย เงินเดือน เงินหมุนเวียน(กดุมภะ) และ ลาภยศ โชคลาภ การได้มาโดยง่าย(ลาภะ)
เรื่องเงินๆทองๆ(ธานัง) สัมพันธ์กับ รายได้รายจ่าย(กดุมภะ)
ท่านเป็นผู้โชคดีในชีวิต ไม่มียากจนขัดสนเลย บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมรดกตกทอด เงินทอง ทรัพย์สิน ที่ดิน ธุรกิจ ผลประโยชน์สร้างความมั่นคงให้ท่าน ชะตาท่านตกอยู่ในที่ผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้เป็นที่สนิทของผู้หลักผู้ใหญ่ มีที่อยู่กินมั่นคงเป็นผู้มีวิถีชีวิตที่แน่นอนไปในทางดี มีช่องทางหรือโอกาสให้ได้มาซึ่ง เงินๆ ทองๆ ทรัพย์สิน ที่ดิน ธุรกิจเสมอๆ
เรื่องเงินๆทองๆ(ธานัง) สัมพันธ์กับ ลาภยศ โชคลาภ(ลาภะ)
ท่านมักจะได้รับโชคดีในเรื่องเงิน ๆ ทองๆ ทรัพย์สิน ที่ดิน ธุรกิจ ผลประโยชน์ อยู่เสมอ และมักจะได้ประสบโชคลาภ ในเรื่องเงิน ๆทองๆ ทรัพย์สิน ที่ดิน ธุรกิจ ผลประโยชน์ อย่างไม่นึกฝัน ลงทุนทำสิ่งใดมักได้ผลดี
รายได้รายจ่าย(กดุมภะ) สัมพันธ์กับ ลาภยศ โชคลาภ(ลาภะ)
ท่านเป็นคนที่มีบุญวาสนาอย่างดียิ่ง มีฐานะทางการเงินและการครองชีพอย่างมั่นคงและสดใส จะประกอบการทำมาหากินด้วยการงานอะไรก็ได้ ก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับชะตาชีวิตของเจ้าชะตาทั้งนั้น การงานที่ทำนั้น ๆ จะให้ผลแก่ผู้นั้นอย่างน่าพึงพอใจที่สุด ท่านจะไปติดต่อกับใครๆ ก็มักจะได้รับความต้อนรับอย่างดีที่สุด เขาจะให้ความเอ็นดูต่อท่าน เหมือนอย่างลูกหลานท่านเพื่อนฝูง คนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและข้าวของเครื่องใช้สอยทุกอย่างผู้นั้นจะเป็นคนที่มีชะตาสูงส่งจะเป็นคนที่มิรู้จะยากจะจนเลยจนตลอดชีวิต
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ ความเหนื่อยยาก ลูกน้อง บริวารแวดล้อม (ทาสา) และ เพศตรงข้าม คนรักไปในทางชู้สาวไม่จริงจัง (ภริยัง) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามาดีทั้งสองภพ ทำให้ความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่มีหนักแน่นขึ้น ในเรื่องราวของภพทั้งสองที่เข้ามา
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวพุธ (4) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องเงินๆทองๆ , เงินเดือน เงินหมุนเวียน , ลาภยศ โชคลาภ , ความเหนื่อยยาก ลูกน้อง บริวาร และ เพศตรงข้าม ชู้สาว มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวพุธ คือ เน้นการพูด การสื่อสาร ไหวพริบ การปรับตัว*

ดาวพุธเองก็เป็นดาวศุภเคราะห์ ดีมากกว่าเสีย อยู่บนฐานกำลังพระจันทร์(15) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มกลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่มิตรกัน และให้ผลดีมาก ภพที่ดีๆให้ผลเต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ลดความรุนแรงลง

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 3,9,18,24,30,39,45,51,60,66,72,81,87 และ 93 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพูดการ โฆษณา ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ ปากพูดเป็นเงินเป็นทอง การซ่อมแซมปรับปรุง การติดต่อเดินทาง ทักษะในการพูด การเขียน ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสวยความงาม หรูหรา เกี่ยวกับต่างประเทศ การบริการ การช่วยเหลือดูแลผู้อื่น อาสา การสื่อสาร เกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับเด็กและสตรี เรื่องภายในครอบครัว กิจการการงานที่ทำอยู่ได้ผลดีพอควร เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง เรื่องเงินๆทองๆ , เงินเดือน เงินหมุนเวียน และ ลาภยศ โชคลาภ โดยรวม อยู่ที่ 100% ** ซึ่งถือว่าดีมากๆ ไม่มีที่ติแล้วครับ

* อิทธิพลของดาวพุธ ด้านดี คือ ปฏิภาณไหวพริบดี มีศิลปะในการพูดหรือ เจรจา มีเชาวน์ปัญญา ชอบศึกษา ค้นคว้า ช่างคิด ช่างพูด การประชาสัมพันธ์ดี การเอกสารดี การคมนาคมดี มีเหตุผล ด้านเสีย คือ โลเล พูดจาเลอะเทอะ พูดไม่มีสาระ ไม่มีเหตุผล เชื่อคนง่าย ถูกหลอกลวงง่าย ถูกโกง เอกสารสัญญาผิดพลาด อารมณ์วู่วามหงุดหงิดง่าย เดือดร้อนเพราะคำพูด

พ่อ ผู้ชายที่นับถือ เรื่องนอกบ้าน การบริการจัดการ(ปิตา) สัมพันธ์กับ เพื่อนฝูง สังคม(สหัชชะ) และ ปัญหา อุปสรรค เรื่องปิดบัง(พยายะ)
พ่อหรือผู้ใหญ่ เรื่องนอกบ้าน(ปิตา) สัมพันธ์กับ เพื่อนฝูง การติดต่อ(สหัชชะ)
ท่านมักมีเพื่อนที่สูงอายุกว่า , ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย มักถูกชะตากับท่าน มีสังคมไปหาหาสู่เสมอ , ท่านมีพ่อเหมือนเพื่อน คุยปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นกันเอง
พ่อหรือผู้ใหญ่ เรื่องนอกบ้าน(ปิตา) สัมพันธ์กับ สิ่งไม่ดี เรื่องปิดบัง ซ่อนเร้น(พยายะ)
พ่อของท่าน จะมีโรคมักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ท่านไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อเท่าไรนัก เมื่อพบเห็นกันเข้าก็ไม่ค่อยถูกลงรอยกัน ไม่ค่อยคุยกันแม้อยู่บ้านเดียวกัน อาจไม่ทะเลาะกันแต่ก็เฉยๆกันไป เมื่อเติบโตขึ้นมักจะพลัดพราก หรือต้องอยู่ห่างไกลจากพ่อและแม่ , มักมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้น ผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย
เพื่อนฝูง การติดต่อ(สหัชชะ) สัมพันธ์กับ สิ่งไม่ดี เรื่องปิดบัง ซ่อนเร้น(พยายะ)
ท่านไม่ค่อยมีมิตรสหาย หรือมีก็เป็นมิตรที่ไม่ค่อยดี ไม่ได้ช่วยสนับสนุนท่าน จะคบหาสมาคมกับท่านผูใดก็มักจะได้รับความเดือดร้อนเสมอ ผู้ที่ท่านไปคบหาติดต่อด้วยนั้น เป็นคนที่คอยเบียดเบียนผู้นั้นให้ได้ร้อนอยู่เสมอ ถึงเพื่อนฝูงมิตรสหายของผู้นั้นจะทำเหตุที่ไม่ดีไว้ที่ไหน ๆ ก็ดี ก็มักจะอวดอ้างหรือออกชื่อของท่านด้วย เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความระวัง เรื่องการคบหาสมาคมกับมิตรสหายให้มาก ๆ ก่อนที่จะคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงคนใด จะต้องสอบสวนและทดลองดูนิสัยใจคอของผู้นั้นให้มาก จึงจะเป็นการดีสำหรับท่าน ถ้ามิฉะนั้นแล้วผู้นั้นจะได้รับความร้อนใจและได้รับความเสื่อมเสีย ซึ่งมิตรสหายนั้นจะเป็นผู้นำมาให้ หรือเป็นผู้ชักชวนท่าน
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ สูญเสีย หาย การฉกฉวยโอกาส (โจร) และ เงิน ทอง การเคลื่อนไป หมุนเวียน (ธะนัง) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามา มีภพกลางๆอันนึง จึงลดคุณค่าความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่ยังมีอยู่ลงไปบ้างนิดหน่อย
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวพฤหัสบดี (5) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ พ่อหรือผู้ใหญ่ การจัดการ , เพื่อนฝูง การติดต่อ , สิ่งไม่ดี เรื่องปิดบัง ซ่อนเร้น , สูญเสีย และ เงินทอง มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวพฤหัสบดี คือ เน้นคุณธรรม วิชาการหรือที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การศึกษา*

ดาวพฤหัสบดีเองก็เป็นดาวศุภเคราะห์ ดีมากกว่าเสีย อยู่บนฐานกำลังพระมหาจักรพรรดิ(18) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มดี ให้คุณมากกว่าให้โทษ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่กลางๆกัน และให้ผลดีมาก ภพที่ดีๆให้ผลเต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ลดความรุนแรงลง

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 4,10,19,25,31,40,46,52,61,67,73,82,88 และ 94 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น เกี่ยวข้องกับคนเด่งดัง เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ สมภารเจ้าวัด ผู้จัดการธนาคาร ผู้พิพากษา ครูใหญ่ ระวังคดีความฟ้องร้องขึ้นโรงพักขึ้นศาล ผู้มีอิทธิพล คนมีบารมี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณ การแข่งขัน ต่อสู้ คิดการใหญ่ เป็นผู้นำ เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง พ่อหรือผู้ใหญ่ การจัดการ , เพื่อนฝูง การติดต่อ และ สิ่งไม่ดี เรื่องปิดบัง ซ่อนเร้น โดยรวม อยู่ที่ 89% ** ซึ่งถือว่าดีมากๆ เรื่องดีๆเสริม เรื่องไม่ดีก็ลดทอนไม่มาก แทบไม่มีผลเลย แต่ก็ห้ามประมาทนะครับ

* อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี ด้านดี คือ มีความรอบรู้ดี สุขุมรอบคอบ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา สนใจในศาสนา สำเร็จการศึกษา ใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์ เสียสละ ด้านเสีย คือ ชอบโอ้อวด อวดรู้ ไร้ศีลธรรม ใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด ขาดเหตุผลขาดสติยั้งคิด งมงายในสิ่งอันไร้สาระ ไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้

แม่ ผู้หญิงที่นับถือ เรื่องในบ้าน ดูแลช่วยเหลือ(มาตา) สัมพันธ์กับ ญาติพี่น้อง(พันธุ) และ การเหน็จเหนื่อยเพื่อคนรอบข้าง ส่วนรวม(ทาสา)
แม่หรือผู้ใหญ่ เรื่องในบ้าน เรื่องส่วนตัว(มาตา) สัมพันธ์กับ ญาติพี่น้อง(พันธุ)
ท่านจะมีพี่น้องเกิดร่วมพ่อ แม่เดียวกันหลายคน และจะมีนิสัยคล้ายคลึงกับแม่ เป็นที่รักใคร่ของพ่อและแม่ ตลอดจนญาติทั้งข้างฝ่ายแม่ มีญาติฝ่ายแม่มาก ญาติพี่น้องท่านมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างดี
แม่หรือผู้ใหญ่ เรื่องในบ้าน เรื่องส่วนตัว(มาตา) สัมพันธ์กับ เหน็จเหนื่อยเพื่อคนอื่น ส่วนรวม(ทาสา)
แม่ของท่านเป็นคนรักครอบครัวดี เหน็จเหนื่อยทำมาหาดินเพื่อครอบครัวเสมอ แม่เป็นที่พึ่งของคนทั่ว ๆ ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่วนรวมหรือคนอื่นๆ ,ทำการใดคนทั่วๆไปที่สูงวัยกว่าให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือดี , แม่มักทำงานราชการ
ญาติพี่น้อง(พันธุ) สัมพันธ์กับ เหน็จเหนื่อยเพื่อคนอื่น ส่วนรวม(ทาสา)
ถึงท่านจะมีญาติพี่น้องมากมายอย่างไรก็ตาม ญาติพี่น้องพงศ์พันธุ์ของท่านก็เป็นเพียงอนุชาตตระกูล มีความเป็นอยู่ตลอดถึงการทำมาหากิน เป็นเช่นกับต้นตระกูลวงศ์เดิมของตนทุกประการ เช่น ตระกูลของตนเคยทำมาหากินในทางทำนาค้าชาย หรือเป็นข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่อย่างไรก็ตาม ญาติพี่น้องของผู้นั้นย่อมจะมีอาชีพ หรือการทำมาหากินตามเช่นอย่างตระกูลเดิมของตน
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ ตัวท่านเอง (อาตมะ) และ ตัวท่านเอง (อัตตะ) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามาดีทั้งสองภพ ทำให้ความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่มีหนักแน่นขึ้น ในเรื่องราวของภพทั้งสองที่เข้ามา
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวศุกร์ (6) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ แม่หรือผู้ใหญ่ เรื่องในบ้าน , ญาติพี่น้อง , เหน็จเหนื่อยเพื่อคนอื่น ส่วนรวม , ตัวท่านเอง และ ตัวท่านเอง มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวศุกร์ คือ เน้นเรื่องความสวยงาม ความรัก ความบันเทิง เรื่องศิลปะ ความสุข*

ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวศุภเคราะห์ ดีมากกว่าเสีย อยู่บนฐานกำลังพระจักรพรรดิ(14) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มดี ให้คุณมากกว่าให้โทษ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่กลางๆกัน และให้ผลดีพอใช้ ภพที่ดีๆให้ผลดีขึ้นแต่ไม่ได้เต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ลดความรุนแรงลงบ้าง

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 5,11,20,26,32,41,47,53,62,68,74,83,89 และ 95 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ศิลปะ นักร้อง นักแสดง ความเหน็ดเหนื่อย งานดี เงินดี เกียรติยศชื่อเสียง ประสบความสำเร็จ มีคนส่งเสริมสนับสนุน การต่อสู้ ความรัก การแต่งงาน ศิลปะในการพูด การงานการเงิน เรื่องเงินๆ ทองๆ หรือทุกอย่างจะได้มาโดยความเหน็ดเหนื่อยสักหน่อย แต่ได้ เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง แม่หรือผู้ใหญ่ เรื่องในบ้าน , ญาติพี่น้อง และ เหน็จเหนื่อยเพื่อคนอื่น ส่วนรวม โดยรวม อยู่ที่ 88% ** ซึ่งถือว่าดีมากๆ เรื่องดีๆเสริม เรื่องไม่ดีก็ลดทอนไม่มาก แทบไม่มีผลเลย แต่ก็ห้ามประมาทนะครับ

* อิทธิพลของดาวศุกร์ ด้านดี คือ มีศิลปะ มีเสน่ห์ เจ้าชู้ รักสวยรักงาม ชอบสังคมสังสรรค์ บันเทิง ร่าเริงสนุกสนาน ทันสมัย ด้านเสีย คือ มีปัญหาทางการเงิน ความรักไม่สมหวัง อิจฉาริษยา ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่สงวนตัว ลุ่มหลงใน ทางโลกีย์ แต่งตัวไม่เป็น

เรื่องทรัพย์สิน เงินทอง มรดก อสังหา(โภคา) สัมพันธ์กับ เรื่องลูก ความคิดใหม่ๆ การเริ่มต้น(ปุตตะ) และ การเหน็จเหนื่อยเพื่อตัวเอง(ทาสี)
สินทรัพย์(โภคา) สัมพันธ์กับ เรื่องลูก การเริ่มต้น(ปุตตะ)
บุตรของท่านจะเป็นคนที่นำโชคลาภอันดีงามมาสู่ท่านเสมอ ท่านจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้เพราะบุตรที่จะมาเกิดอยู่กับผู้นั้นจัดเป็น อภิชาตบุตร คือ บุตรธิดา ที่เป็นผู้ยิ่งกว่าพ่อและแม่ในทางความรู้ ความดี ได้บุตร ธิดานั้นเป็นโภคทรัพย์ที่สำคัญยิ่ง ,หลังจากมีบุตรท่านจะมีโชคลาภ มีทรัพย์สิน เงินทอง , หรือท่านจะได้ทรัพย์สิน เงินทอง จากสิ่งที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เริ่มต้นสิ่งใหม่
สินทรัพย์(โภคา) สัมพันธ์กับ การเหน็จเหนื่อยเพื่อตัวเอง(ทาสี)
ท่านจะใช้หรือไห้ววานผู้ใดผู้หนึ่ง ทำกิจการงานใด ๆ เขาก็มักจะเรียกค่าจ้างและรางวัลก่อนเสมอ ก็เพราะเขาหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้มาคบหากับท่าน ไม่มีผู้ที่จะคบหากับผู้นั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเลย ถึงท่านจะให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดู ต่อผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ในความปกครองของท่านสักเท่าไรก็ตาม เขาก็ไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อท่าน โดยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อท่านอับจนหรือตกต่ำลงไปเวลาใดเขาเหล่านั้นก็จะพากันปลีกตัวหนีจากท่านหมด โดยมิได้มีความห่วงใยและนึกถึงบุญคุณของท่านเลย ท่านทำคุณแก่คนไม่ขึ้น
เรื่องลูก การเริ่มต้น(ปุตตะ) สัมพันธ์กับ การเหน็จเหนื่อยเพื่อตัวเอง(ทาสี)
ท่านจะมีบุตรธิดาก็เป็นอนุชาตบุตร ถึงจะได้ดีตกยากอย่างไรนั้น เสมอเหมือนพ่อแม่ จะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสกุลของตนเท่าใดนัก บุตรอยู่ในโอวาทดี ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อบุตรบริวาร ชอบงานส่วนรวม งานการกุศลเพื่อคนอื่น บุตรคนอื่น , คิดให้คนอื่น
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ ทรัพย์สิน การได้มา (โภคทรัพย์) และ บ้านเรือน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย (เคหัง) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามาดีทั้งสองภพ ทำให้ความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่มีหนักแน่นขึ้น ในเรื่องราวของภพทั้งสองที่เข้ามา
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวเสาร์ (7) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ สินทรัพย์ , เรื่องลูก ความคิดริเริ่ม เริ่มต้น , การเหน็จเหนื่อยเพื่อตัวเอง , ทรัพย์สิน และ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวเสาร์ คือ มีความเหนื่อยยาก ยุ่งยาก ความทุกข์กังวล ความล่าช้าที่ต้องรอ*

ดาวเสาร์เองก็เป็นดาวบาปเคราะห์ เสียมากกว่าดี อยู่บนฐานกำลังพระเสาร์(10) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มไม่ดี ให้โทษมากกว่าให้คุณ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่กำลังตัวเองกัน และไม่ดีให้โทษมากกว่าให้คุณ ภพที่ดีๆให้ผลไม่ได้เต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ทวีคุณความรุนแรงขึ้นบ้าง

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 6,12,21,27,33,42,47,54,63,69,75,84,90 และ 96 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระวังเรื่องความผิดหวัง ของหาย เสียของรัก ระวังฟืนไฟ มีความทุกข์กังวล ทรัพย์สินเดิม อุบัติเหตุ การผ่าตัด ปัญหาอุปสรรคความทุกข์แบบที่ไม่ได้คาดฝัน ความวิตกเป็นกังวล มีเรื่องเหน็ดเหนื่อย เรื่องที่ต้องใช้ความอดทน ระวังความเสียหายทุกเรื่อง เรื่องจะยืดเยื้อใช้เวลานานต้องรอ เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง สินทรัพย์ , เรื่องลูก ความคิดริเริ่ม เริ่มต้น และ การเหน็จเหนื่อยเพื่อตัวเอง โดยรวม อยู่ที่ 48% ** ซึ่งถือว่ากลางๆ หรือดีใช้ได้ แต่ถ้าระวังใส่ใจ ด้านเสียเรื่องนั้นๆ ก็จะดีกว่านี้ครับ

* อิทธิพลของดาวเสาร์ ด้านดี คือ สันโดษ รักสงบ ทรหดอดทน สุขุม เยือกเย็น ละเอียดถี่ถ้วน ช้า รอคอย ซ่อนอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดี เอาการเอางาน ด้านเสีย คือ จู้จี้จุกจิก ขี้ระแวง มักง่าย ประมาทเลินเล่อ คิดมาก พยาบาท เกียจคร้าน เฉื่อยชา ขี้เหนียว เห็นแก่ตัว ขาดความอดทน วิตกกังวล

เรื่องกลางๆไม่หนักหนา(มัชฌิมา) สัมพันธ์กับ ศัตรู ปัญหา อุปสรรค(อริ) และ เรื่องเจ็บป่วย เรื่องไม่ดี(มรณะ)
เรื่องกลางๆไม่หนักหนา(มัชฌิมา) สัมพันธ์กับ ปัญหา อุปสรรค(อริ)
ท่านจะมีข้าศึกศัตรูอุปสรรคบ้าง ก็เป็นแต่เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ กลางๆ ซึ่งก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้ท่านถึงกับสิ้นเนื้อสิ้นตัว ท่านเป็นผู้มีความดีอยู่ในตัว มักจะให้แคล้วให้คลาดจากภัยพิบัติ ศัตรูอุปสรรค ปัญหา ต่างๆที่จะมาคิดเบียดเบียน, ศัตรู ปัญหา อุปสรรค พอที่จะแก้ไขได้
เรื่องกลางๆไม่หนักหนา(มัชฌิมา) สัมพันธ์กับ เรื่องเจ็บป่วย(มรณะ)
ท่านมีร่างกายแข็งแรง ไม่ใคร่จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน หรือโรคภัยไข้เจ็บไม่มากนักพอประมาณ มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ,ถ้ามีความสุญเสียก็กลางๆพอรับไหว
ปัญหา อุปสรรค(อริ) สัมพันธ์กับ เรื่องเจ็บป่วย(มรณะ)
ท่านจะเป็นคนที่ข้าศึกศัตรูอุปสรรค ปัญหาทำร้ายไม่ได้ ถึงมีก็แก้ไขได้ ท่านเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัว เป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัว ทำให้ไม่มีใครกล้ามาข่มเหง หรือเบียดเบียน และท่านเป็นคนที่มีใจรู้จักคิด เผื่อผู้อื่น จึงเป็นผู้ที่คนทั้งหลายรักใคร่นับถือยกย่องสรรเสริญ ซึ่งเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ค่อยจะมีศัตรูอุปสรรคปัญหามาคอยคิดเบียดเบียน
และภพทั้งสามยังสัมพันธ์กับ การช่วยเหลือเกื้อกูล (อุปถัมภ์) และ เพื่อนฝูง สังคม การติดต่อ (สักกะ) ซึ่งทั้งสองภพที่เพิ่มเข้ามาดีทั้งสองภพ ทำให้ความสัมพันธ์ของภพดีๆ ที่มีหนักแน่นขึ้น ในเรื่องราวของภพทั้งสองที่เข้ามา
พื้นดวงความสัมพันธ์ตก ดาวอาทิตย์ (1) ส่งผลให้ภพที่สัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องกลางๆไม่หนักหนา , ปัญหา , เรื่องเจ็บป่วย , การช่วยเหลือ และ เพื่อนฝูง สังคม มีวิถีทาง การได้มา อุปนิสัย คล้ายๆ ลักษณะของดาวอาทิตย์ คือ เน้นความรวดเร็ว ดิ้นรน ร้อนรน วิ่งเต้น ความยิ่งใหญ่ ยศศักดิ์*

ดาวอาทิตย์เองก็เป็นดาวบาปเคราะห์ เสียมากกว่าดี อยู่บนฐานกำลังพระอาทิตย์(6) ซึ่งเป็นพระเคราะห์ในกลุ่มไม่ดี ให้โทษมากกว่าให้คุณ เมื่อจับคู่ดาวและกำลัง เป็นคู่กำลังตัวเองกัน และค่อนข้างให้โทษมากกว่าให้คุณ ภพที่ดีๆให้ผลไม่ได้เต็มที่ ส่วนภพที่ไม่ดีก็ทวีคุณความรุนแรงขึ้นบ้างเล็กน้อย

เมื่อถึงรอบอายุนึงของชะตานี้ (ช่วงอายุ 7,13,15,28,34,36,49,55,57,70,76,78,91 และ 97 ปี) ดาวโคจรต้องกัน จะมีเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีเรื่องการสูญเสียของรัก การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย การพลัดพราก อาจมีความทุกข์ใจ มีการเดินทาง แต่จะได้เกียรติยศ ชื่อเสียง ความดีเด่น ความก้าวหน้า มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ มุ่งมั่นเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง ความดีเด่น ความปรารถนาพยายาม ความมีทิฐิมานะ รุ่มร้อน เรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องราวที่พูดถึง บางอย่างจะเกิดในช่วงเวลานึงของปีนั้นๆ

สรุปพื้นดวง เรื่อง เรื่องกลางๆไม่หนักหนา , ปัญหา และ เรื่องเจ็บป่วย โดยรวม อยู่ที่ 44% ** ซึ่งถือว่ากลางๆ หรือดีใช้ได้ แต่ถ้าระวังใส่ใจ ด้านเสียเรื่องนั้นๆ ก็จะดีกว่านี้ครับ

* อิทธิพลของดาวอาทิตย์ ด้านดี คือ การมียศศักดิ์ มีเกียรติ เป็นผู้นำ มีอำนาจ ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบสูง คิดและทำเพื่อความก้าวหน้า วิ่งเต้น เชื่อมั่นตนเอง ด้านเสีย คือ ใจร้อน ถือตัว หลงตัวเอง ยกตนข่มท่าน เลือกงาน ทะเยอทะยาน ฟุ่มเฟือย


** ค่าเปอร์เซ็นต์ตีค่าออกมาตรงๆ ตามการประเมินคุณภาพความสำคัญภพดาวเพื่อให้ดูง่าย ผลทั่วไป 40-50% ก็ถือว่าดีแล้ว และถ้า 70% ขึ้นไปแม้คำทำนายไม่ดีก็แทบไม่มีผล แต่ถ้าคำทำนายดีก็จะดีขึ้นไปอีก

***  ฐาน 8 ฐาน 9 เป็นการผูกเรื่องราวเพิ่มเติมขยายความ ถ้าตกในภพที่ดี หรือกลางๆ คำทำนายก็จะเสริมถึงความสัมพันธ์ในทางที่ดี และถ้าตกภพที่ไม่ดีเช่น มรณะ หินะ พยายะ โจร อุบาทว์ จะลดทอนค่าความสัมพันธ์ภพเดิมที่ดี ไม่ให้มีผลเต็มที่ตามกำลัง แต่ถ้าความสัมพันธ์ภพเดิมไม่ดีอยู่แล้วก็จะไปกันใหญ่ และถ้าเป็นเรื่องที่ซ้ำกันก็จะย้ำเรื่องหรือภพนั้นๆ เช่น สักกะ กับ สหัชชะ ตรงกันอีก ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูง แน่นอน เป็นต้น3.3 สรุปคำถามที่มักจะถามกันบ่อยเกี่ยวกับพื้นดวงชะตา
พื้นฐาน นิสัยใจคอ ?
เมื่อดูภพที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตตะ ตนุ สุภะ พันธุ รวมทั้ง ดาวที่ตกตำแหน่งนั้น แล้ว อยู่ที่ประมาณ 69% ก็ถือว่าเป็นคนดีพอสมควร
การเรียนการศึกษา ?
ดูรวมๆตามภพที่เกี่ยวข้อง สำหรับท่านที่ศึกษาอยู่ คำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณ 84% ครับ
ศึกษาด้านไหนดี ?
ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ศึกษาด้านใดด้านนึงที่เกี่ยวข้อง กับวงการหรือช่วยสนับสนุน อาชีพที่เหมาะสมตามคำแนะนำด้านล่างได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดด้วย โปรดเลือกให้ดี
ฐานะการเงิน ?
สำหรับฐานะการเงิน รวมถึง ทรัพย์สินมรดก ธุรกิจ เงินหมุนเวียน ดูตามภพที่เกี่ยวข้อง เช่น โภคา กดุมพะ ธานัง โดยสรุปรวมๆอยู่ที่ 87% ถือว่ามีฐานะดีมาก มีเก็บออม มีช่องทางหาเงิน หาทรัพย์ได้ง่าย เงินทอง ทรัพย์สิน มีมาตลอด ได้กับได้ ถ้ามีไม่เยอะแต่รู้สึกว่าพอแล้ว เรื่องฐานะการเงินก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ารวยต้องมีเงินเท่าไร ล้านนึง สิบล้าน ร้อยล้าน สำหรับบางคนแสนนึงก็รวยแล้ว
ชื่อเสียงหรือความเจริญรุ่งเรือง ยศศักดิ์ ?
ชื่อเสียงหรือความเจริญรุ่งเรือง รวมถึง ตำแหน่ง ยศศักดิ์ จะอยู่ที่ 67% ถือว่าดีพอสมควร เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง ถ้าได้มาก็ได้ด้วยความสามารถ และผู้ช่วยเหลือ ได้โอกาสดีๆในการพิสูจน์ฝีมือตลอด ความก้าวหน้าค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นๆ
บริวารลูกน้อง ?
บริวารลูกน้อง หรือผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยรวมจะอยู่ที่ 68%
คู่ครอง คู่ชีวิต?
76% ถือว่าดี
ความรัก ?
ดวงความความรัก ความสมหวังในเรื่องความรัก โดยรวม จะอยู่ที่ประมาณ 88%
สุขภาพร่างกาย ?
โดยรวมสุขภาพร่างกาย อยู่ที่ 58% ซึ่งสุขภาพโดยรวมถือว่าดีพอใช้ แนะนำให้มองหาหลักประกันเรื่องสุขภาพไว้บ้าง ถึงตอนนี้จะดีอยู่แข็งแรงดี แต่ระยะยาวไม่ควรประมาท
งานที่เหมาะสม งานที่สร้างฐานะได้ง่าย ?
งานที่เหมาะถ้าดูตามวันเกิดดาวจันทร์(76%) คือ ด้านที่เกี่ยวกับผู้หญิง ความสวยงาม ของสวย ๆ งาม ๆ เกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า การดูแลบริการ งานบริการ งานเกี่ยวเด็ก ๆ งานฝีมือ งานพยาบาลดูแลช่วยเหลือ งานท่องเที่ยว งานจัดการภายในต่างๆ งานเกี่ยวข้องกับน้ำ ประมง ขนส่ง

ส่วนงานที่ถูกโฉลก สร้างฐานะได้ดีหรือเร็ว คืองานของดาวพุธ(100%) ได้แก่ เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต งานเกี่ยวกับการเดินทาง งานสังคม เกี่ยวกับเอกสาร สัญญา นักกฎหมาย เกี่ยวการพูด นักพูด ใช้วาทศิลป์ นักเขียน งานการตลาด งานขาย ครู การทูต งานสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้สื่อข่าว พิธีกร นักโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ หรืองานของดาวเสาร์(48%) ก็ได้ เป็นงานให้ผลดี ด้านอสังหาริมมทรัพย์ ที่ดิน ได้แก่ เกี่ยวกับค่อนข้างต้องใช้แรงกาย เหน็จเหนื่อย เช่น งานอุตสาหกรรมหนัก เกษตรกรรม กสิกรรม และเหมืองแร่ เครื่องกลหนัก งานเกี่ยวข้องกับของหนักๆ ของขนาดใหญ่ ๆ การทำงานหนัก สำหรับเรื่องงาน แนะนำให้เลือกเรียงตามลำดับเปอร์เซ็นต์(%) หรือถ้ารวมหรือเกี่ยวข้องกันได้กับวันเกิด หรือดาวอื่นๆจะดี อาจไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ แต่ขอให้อยู่ในข่ายงานที่แนะนำก็พอ และเลือกตามความชอบและถนัดเป็นสำคัญ
คำถามอื่นๆ ?
ในผังดวงที่ผูกกันอยู่นี้มีอยู่ทุกอย่าง ซึ่งสรุปเป็นคำถามและตอบตรงนี้อัตโนมัติเลยไม่ได้เพราะคำถามกว้างมากอย่างที่แจ้งตั้งแต่ต้น ดังนั้นถ้าท่านอยากรู้เรื่องใดเป็นพิเศษ ท่านดูเบื้องต้นได้โดยดูภพนั้นๆที่เกี่ยวข้อง หรือรอบปีที่เหมาะสม เช่นช่วงใหนเหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจ ก็ให้(คลิ๊ก)ดู ธานัง ,โภคา ,กดุมภะ ,โภคทรัพย์,ลาภะ ,สิทธิโชค ว่าตกช่วงปีไหนบ้างที่จะถึง และปีนั้นๆความสัมพันธ์กี่เปอร์เซ็นต์ หรือเพื่อนฝูงโดยรวมดีมั้ย ก็ให้ดูที่ สหัชชะ , สักกะ ว่าความสัมพันธ์กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

เรื่องที่สนใจ พอสรุปดังนี้
ให้ดูคุณภาพของภพ (ตามลำดับ)
เกี่ยวกับตัวเจ้าของชะตา นิสัยใจคอ ความคิดความอ่าน บุคลิก
ทรัพย์สินเงินทอง ฐานะ ฐานะการเงิน รายได้หมุนเวียน ความรู้ความสามารถ (สังหาริมทรัพย์)
ทรัพย์สิน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
ความเจริญ โชควาสนา รางวัล เกียรติ
หน้าที่การงาน อาชีพ การงาน การกระทำภาระ ความรับผิดชอบ กรรม
โชคดี มีลาภ ความสุข ได้มาโดยไม่คาดหวัง
ยานพาหนะ รถเรือ
ความรัก เนื้อคู่ หุ้นส่วน คู่สัญญา คู่แข่ง การแบ่งปัน คู่ครอง
ลูกหลาน เด็ก ลูก ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย
บิดา เจ้านาย (ผู้ชาย) ทักษะการบริหาร การตัดสินใจ เรื่องนอกบ้าน
มารดา เจ้านาย(ผู้หญิง) ความละเอียดอ่อน
เพื่อนฝูง สังคม
ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล
ลูกจ้าง บริวารแวดล้อม ลูกน้อง
ความทุกข์ยาก ตกต่ำ ผิดหวัง เสียใจ ความชั่ว เสื่อม เลวร้าย เจ็บป่วย
เหนื่อยยาก อุปสรรค อุบัติเหตุ ความผิดพลาด สิ่งไม่คาดฝัน
ศัตรู อุปสรรค หนี้สิน คู่แข่ง การขัดขวาง

ขอจบการทำนายเลข 7 ตัว 9 ฐาน ไว้เพียงเท่านี้ สำหรับบางท่านอาจอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ค่อยๆอ่านครับ แนะนำให้พิมพ์/บันทึก เพื่อเก็บไว้อ่านหรือพิมพ์ภายหลัง และสุดท้าย ขอให้ท่านพิจารณา อย่าให้การทำนายทายทักนี้ เป็นนายของท่าน ที่คอยบอกท่านจะต้องเป็นอย่างนั้น จะต้องเป็นอย่างนี้ แก้ไขไม่ได้ มีทัศนคติไม่ดี ถ้าคำทำนายที่ไม่ดีเป็นจริงก็โทษดวงชะตาในที่สุด ทุกอย่างป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้ อยู่ที่ตัวท่านเอง บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้

หากคำทำนายข้างต้นนี้ล่วงเกินท่านด้วย มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม หรืออคติใดๆก็ตาม ขอท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วย สุดท้ายนี้..ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา จงช่วยอำนวยอวยชัย ให้ท่านมีสติ มีปัญญา ปราศจากโรคภัยด้วยเทอญ / มายโหรา.คอม