aเมษaเมษsพฤษภsพฤษภ dมิถุนdมิถุนfกรกฎfกรกฎ gสิงห์gสิงห์hกันย์hกันย์ jตุลjตุลkพิจิกkพิจิก lธนูlธนูvมกรvมกร xกุมภ์xกุมภ์cมีนcมีน tts