อีเมล
รหัสผ่าน  [?]

กราฟดาว ปฏิทินโหรฯ ลาหิรี พ.ศ.2561

นิรายนะ ลาหิรี
อ่าน,ใช้งาน Graph Nirayana แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.90 จาก 88 รีวิว.

การโคจรวิปริต

โหราศาสตร์โบราณใช้การสังเกตุจดจำ มองการโคจรดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้าจากโลก และมองอิทธิพลจากแสงดาว มุมดาวต่างๆ ส่งมากระทบโลกหรือบุคคล มุมมองดาราศาสตร์ยุคนั้นใช้โลกเป็นศูนย์กลาง (Geocentric Model) ซึ่งแนวคิดเก่าแก่ที่มีกำเนิดมาแต่ยุคสมัยกรีกโบราณ โดยมีนักปราชญ์ในยุคนั้นทั้ง คลอเดียส ทอเลมี (Claudius Ptolemy) และ อริสโตเติล (Aristotle) ให้การสนับสนุน นักปรัชญากรีกโบราณล้วนแต่เชื่อว่า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ตลอดจนดวงดาวต่างๆ ล้วนแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบๆ โลก

ต่างจากการค้นพบดาราศาสตร์ปัจจุบัน ที่ระบบการโคจรมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง (Heliocentrism Model) แนวคิดนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตกาล นักคิดคนแรกคือชาวกรีกชื่อ อริสตาชุส (Aristarchus)  แห่ง Samos ได้ริเริ่มแนวคิดที่ว่า โลกและดวงดาวต่างๆ เดินทางไปรอบๆ ดวงอาทิตย์ที่อยู่นิ่ง แต่เวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวโปแลนด์ชื่อ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus) จึงได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีหลักฐานการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) ช่วยสนับสนุน

โหราศาสตร์ใช้ดาราศาสตร์ สังเกตุปรากฏการณ์ต่างๆ ในแบบโลกเป็นศูนย์กลาง (Geocentric Model) ในขณะที่ในความเป็นจริงดวงดาวต่างๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์โคจรรอบโลก ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง (Geocentric Model) ก็จะเห็นมุมมองการโคจรเชิงสังเกตการณ์ เชิงปรากฏการณ์อีกแบบ คือจะเห็นดวงดาวต่าง ๆ เดินช้า เดินเร็ว หยุดบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมดาวจักรราศี ซึ่งอธิบายเบื้องต้นดังนี้

ตัวอย่าง จากรูปดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง ถัดมาก็เป็นโลก และดาวอังคาร โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 1 ปี ส่วนดาวอังคารใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 1 ปีครึ่ง หรือมากกว่าโลก 6 เดือน เมื่อฟล๊อดตำเหน่งวงโคจรของดาวอังคาร ในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน รอบดวงอาทิตย์ จะได้จุด สีส้ม(ดาวอังคาร) และสีฟ้า(โลก) ดังรูป โลกโคจรเร็วกว่าดังนั้นระยะห่างของจุดจึงมากกว่า ในแต่ละช่วงเวลาของการโคจร เมื่อมองดาวอังคารจากโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งกลุ่มดาวจักรราศีบนท้องฟ้า จะเห็นดาวอังคารในตำแหน่งราศีต่างๆกัน ตามจุดสีเขียว

จาก จุดที่ 1 ➜ 2 เมื่อมองดาวอังคาร จากโลก จะดูเหมือน โคจรเร็วเพราะระยะห่างจุดสีเขียวมีมากกว่า
จาก จุดที่ 2 ➜ 3 เริ่มลดความเร็วหรือช้าลง
จาก จุดที่ 3 ➜ 4 ➜ 5 มองจากโลก ดูเหมือนดาวอังคาร โคจรย้อนกลับหรือถอยหลัง เมื่อเทียบกับตำแหน่งดาวประจำราศีนั้น ๆ
จาก จุดที่ 5 ➜ 6 เริ่มโคจรปรกติและเริ่ม โคจรเร็วอีกครั้ง ในจุดที่ 7 และจะโคจรเป็นแบบนี้เรื่อยๆเป็นวัฐจักร

ส่วนดาวเคราะห์วงใน (Inferior Planets) และดาวเคราะห์วงนอก (Superior Planets)อื่นๆ ยกเว้น ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เมื่อมองจากโลกก็จะเห็นการโคจรคล้ายๆกัน คือมีเดินหน้าถอยหลัง เร็วช้า หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา , ดู แบบจำลอง(คลิกปุ่ม )วิธีอ่านกราฟ

การโคจรของดาวพระเคราะห์ในดาราศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ปรกติ และ วิปริต , การโคจรปรกติ (A) ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปแปรผันโดยตรงกับตำแหน่งที่เปลี่ยนไป ดาวเคลื่อนที่สม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวผ่านแต่ละราศีใช้เวลาคงที่ ดาวเคราะห์ที่โคจรปรกติตลอดเวลา คือ อาทิตย์ , จันทร์ ส่วนดาวเคราะห์อื่นๆจะมีลักษณะโคจรวิปริต ซึ่งแบ่งช่วงการโคจรวิปริตได้เป็น 3 แบบหลักๆ คือ ดาว พักร์ มนท์ เสริต

ตัวอย่างกราฟการโคจรของ ดาวอาทิตย์ เส้น สีแดง กับ ดาวพุธ เส้น สีเขียว จากกราฟจะเห็นว่าอาทิตย์จะโคจรสม่ำเสมอ เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยผ่านแต่ละราศีจะใช้เวลาประมาณ 29-31วัน หรือหนึ่งเดือน

1. พักร์ (Retrograde Motion) ดาวโคจรถอยหลัง หรือดาวโคจรช้า กว่าโลกจึงทำให้มองเหมือนโคจรถอยหลัง สังเกตุได้จาก ช่วงองศา ลิปดาของวันนั้น ๆ กับวันถัดไปช่วงเวลาเดียวกัน จะลดลงเรื่อยๆน้อยกว่ากว่าค่าเฉลี่ย หากดูจากกราฟ คือช่วงที่กราฟโค้งลง ราศีลดลง หรือตกลงมาเรื่อย ๆ (C)

2. มนฑ์ (Stationary Motion) ดาวโคจรช้า เมื่อเทียบกับเวลา สังเกตุได้จาก องศา ลิปดาของวันนั้น ๆ กับวันถัดไปช่วงเวลาเดียวกันช้ากว่าค่าเฉลี่ย , มนฑ์ เป็นช่วงที่ดาวโคจรชะลอตัวก่อนและหลังจากพักร์ จากกราฟ คือช่วงที่กราฟโค้งด้านบน หรือด้านล่าง (B) เกิดหลังจากโคจรปรกติ ก่อนที่จะพักร์ (Stationary Retrograde) , (D) เกิดหลังจากพักร์ (Stationary Direct) ก่อนจะโคจรปรกติ และเสริต

3. เสริต (Direct/Progress Motion) ดาวโคจรเดินหน้ารวดเร็ว เสริตจะเกิดหลังจากมนฑ์ และโคจรปรกติมาช่วงนึง ช่วงองศา ลิปดาของวันนั้น ๆ กับวันถัดไปช่วงเวลาเดียวกัน มากกว่าค่าเฉลี่ย จากกราฟ คือช่วงที่กราฟกำลังขึ้นสูงชัน ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปรกติหรือ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวคงที่ (E)

โดยปรกติ ดาวพระเคราะห์นอกเหนือจาก อาทิตย์ , จันทร์ จะโคจรวิปริตและโคจรปรกติสลับกัน ระยะเวลาการโคจรวิปริต หรือรอบจะแตกต่างขึ้นอยู่กับรอบการโคจรช้าเร็วของดาวเคราะห์แต่ละดวงรอบดวงอาทิตย์ โดยดาวเคราะห์วงใน (พุธ,ศุกร์) รอบจะเร็วกว่าสังเกตง่ายกว่าดาวเคราะห์วงนอก (อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,ยูเรนัส,เนปจูน) เช่น ดาวพุธรอบจักรราศีใช้เวลา 1 ปี จะโคจรวิปริตบ่อยกว่าแต่ใช้เวลาสั้นกว่า ดาวเสาร์ ซึ่งรอบจักรราศีใช้เวลา 30 ปี เป็นต้น , กรณี พักร์ มนฑ์ เสริต ข้ามราศี หมายถึงช่วงที่โคจรวิปริตนั้น ๆ เกิดขึ้นช่วงที่ดาวกำลังเปลี่ยนราศี
1 ดาวโคจรวิปริตฯ จากปฏิทินโหรฯ ลาหิรี ณ เวลา 07:00น. ของแต่ละวัน หากการโคจรวิปริตช่วงเวลาก่อน 07:00น. การแสดงผลอาจต่างกัน 1 วัน