อีเมล
รหัสผ่าน

ตำแหน่งดาว

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ แบบพิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates) สามารถเลือกวันเวลา และสถานที่สังเกตการณ์ได้
ตำแหน่งดาว ขณะนี้ ( 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:59น.)
ชัยนาท ประเทศไทย (UTC+07:00)
แสดงรายละเอียดดาวเคราะห์ ตำแหน่ง ความสว่าง เวลาขึ้นตก และข้อมูลอื่นๆ ณ วันเวลาที่เลือก , มองเห็นด้วยตาเปล่า , มองเห็นด้วยกล้องสองตา , สังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทัศน์ , สัญลักษณ์ สีเขียว มองเห็นได้ , สีเหลือง มองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ยาก มุมเงย (Altitude) น้อยกว่า 10° , สีแดง ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ ดาวยังไม่ขึ้น ดาวอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า หรือเป็นช่วงเวลากลางวัน
วันที่
จังหวัด
พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)
ตำแหน่งดาว 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ชัยนาท ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
19
ก.ค.
2562
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
Sun
จันทร์
Moon
พุธ
Mercury
ศุกร์
Venus
อังคาร
Mars
พฤหัสบดี
Jupiter
เสาร์
Saturn
ยูเรนัส
Uranus
เนปจูน
Neptune
พลูโต
Pluto
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
07h 51m 06s
20° 59' 00''
21h 16m 42s
- 18° 27' 03''
08h 06m 06s
15° 23' 07''
07h 20m 21s
22° 40' 24''
08h 53m 41s
18° 41' 37''
16h 56m 42s
- 22° 09' 22''
19h 11m 39s
- 22° 06' 27''
02h 16m 52s
13° 10' 18''
23h 19m 27s
- 05° 29' 20''
19h 34m 29s
- 22° 05' 41''
07h 51m 16s
20° 58' 33''
21h 18m 45s
- 18° 20' 19''
08h 05m 59s
15° 23' 13''
07h 20m 34s
22° 40' 04''
08h 53m 47s
18° 41' 11''
16h 56m 42s
- 22° 09' 21''
19h 11m 39s
- 22° 06' 29''
02h 16m 53s
13° 10' 19''
23h 19m 27s
- 05° 29' 21''
19h 34m 29s
- 22° 05' 42''
07h 51m 26s
20° 58' 07''
21h 20m 48s
- 18° 13' 30''
08h 05m 53s
15° 23' 19''
07h 20m 48s
22° 39' 44''
08h 53m 54s
18° 40' 45''
16h 56m 41s
- 22° 09' 21''
19h 11m 38s
- 22° 06' 30''
02h 16m 53s
13° 10' 20''
23h 19m 27s
- 05° 29' 21''
19h 34m 28s
- 22° 05' 43''
07h 51m 36s
20° 57' 40''
21h 22m 51s
- 18° 06' 37''
08h 05m 46s
15° 23' 26''
07h 21m 01s
22° 39' 24''
08h 54m 00s
18° 40' 19''
16h 56m 40s
- 22° 09' 20''
19h 11m 37s
- 22° 06' 32''
02h 16m 53s
13° 10' 21''
23h 19m 27s
- 05° 29' 22''
19h 34m 28s
- 22° 05' 44''
07h 51m 46s
20° 57' 13''
21h 24m 54s
- 17° 59' 38''
08h 05m 39s
15° 23' 32''
07h 21m 14s
22° 39' 05''
08h 54m 07s
18° 39' 52''
16h 56m 39s
- 22° 09' 19''
19h 11m 36s
- 22° 06' 34''
02h 16m 53s
13° 10' 21''
23h 19m 26s
- 05° 29' 23''
19h 34m 28s
- 22° 05' 45''
07h 51m 56s
20° 56' 47''
21h 26m 56s
- 17° 52' 35''
08h 05m 32s
15° 23' 39''
07h 21m 27s
22° 38' 45''
08h 54m 13s
18° 39' 26''
16h 56m 39s
- 22° 09' 19''
19h 11m 35s
- 22° 06' 35''
02h 16m 53s
13° 10' 22''
23h 19m 26s
- 05° 29' 24''
19h 34m 28s
- 22° 05' 45''
07h 52m 06s
20° 56' 20''
21h 28m 58s
- 17° 45' 28''
08h 05m 25s
15° 23' 46''
07h 21m 40s
22° 38' 25''
08h 54m 20s
18° 39' 00''
16h 56m 38s
- 22° 09' 18''
19h 11m 35s
- 22° 06' 37''
02h 16m 53s
13° 10' 23''
23h 19m 26s
- 05° 29' 25''
19h 34m 27s
- 22° 05' 46''
07h 52m 16s
20° 55' 53''
21h 31m 00s
- 17° 38' 16''
08h 05m 18s
15° 23' 53''
07h 21m 54s
22° 38' 04''
08h 54m 26s
18° 38' 34''
16h 56m 37s
- 22° 09' 17''
19h 11m 34s
- 22° 06' 38''
02h 16m 54s
13° 10' 24''
23h 19m 26s
- 05° 29' 26''
19h 34m 27s
- 22° 05' 47''
07h 52m 26s
20° 55' 26''
21h 33m 02s
- 17° 30' 59''
08h 05m 11s
15° 24' 00''
07h 22m 07s
22° 37' 44''
08h 54m 32s
18° 38' 07''
16h 56m 36s
- 22° 09' 17''
19h 11m 33s
- 22° 06' 40''
02h 16m 54s
13° 10' 25''
23h 19m 26s
- 05° 29' 27''
19h 34m 27s
- 22° 05' 48''
07h 52m 37s
20° 55' 00''
21h 35m 04s
- 17° 23' 38''
08h 05m 04s
15° 24' 08''
07h 22m 20s
22° 37' 24''
08h 54m 39s
18° 37' 41''
16h 56m 36s
- 22° 09' 16''
19h 11m 32s
- 22° 06' 41''
02h 16m 54s
13° 10' 26''
23h 19m 26s
- 05° 29' 28''
19h 34m 27s
- 22° 05' 49''
07h 52m 47s
20° 54' 33''
21h 37m 05s
- 17° 16' 12''
08h 04m 57s
15° 24' 15''
07h 22m 33s
22° 37' 04''
08h 54m 45s
18° 37' 15''
16h 56m 35s
- 22° 09' 15''
19h 11m 32s
- 22° 06' 43''
02h 16m 54s
13° 10' 27''
23h 19m 26s
- 05° 29' 29''
19h 34m 26s
- 22° 05' 50''
07h 52m 57s
20° 54' 06''
21h 39m 06s
- 17° 08' 42''
08h 04m 50s
15° 24' 23''
07h 22m 47s
22° 36' 43''
08h 54m 52s
18° 36' 49''
16h 56m 34s
- 22° 09' 15''
19h 11m 31s
- 22° 06' 44''
02h 16m 54s
13° 10' 28''
23h 19m 26s
- 05° 29' 30''
19h 34m 26s
- 22° 05' 50''
07h 53m 07s
20° 53' 39''
21h 41m 07s
- 17° 01' 08''
08h 04m 43s
15° 24' 31''
07h 23m 00s
22° 36' 23''
08h 54m 58s
18° 36' 22''
16h 56m 33s
- 22° 09' 14''
19h 11m 30s
- 22° 06' 46''
02h 16m 55s
13° 10' 29''
23h 19m 25s
- 05° 29' 31''
19h 34m 26s
- 22° 05' 51''
07h 53m 17s
20° 53' 12''
21h 43m 08s
- 16° 53' 30''
08h 04m 36s
15° 24' 39''
07h 23m 13s
22° 36' 02''
08h 55m 05s
18° 35' 56''
16h 56m 33s
- 22° 09' 13''
19h 11m 29s
- 22° 06' 48''
02h 16m 55s
13° 10' 30''
23h 19m 25s
- 05° 29' 31''
19h 34m 26s
- 22° 05' 52''
07h 53m 27s
20° 52' 45''
21h 45m 09s
- 16° 45' 47''
08h 04m 29s
15° 24' 48''
07h 23m 26s
22° 35' 42''
08h 55m 11s
18° 35' 30''
16h 56m 32s
- 22° 09' 13''
19h 11m 29s
- 22° 06' 49''
02h 16m 55s
13° 10' 31''
23h 19m 25s
- 05° 29' 32''
19h 34m 25s
- 22° 05' 53''
07h 53m 37s
20° 52' 18''
21h 47m 09s
- 16° 38' 00''
08h 04m 22s
15° 24' 56''
07h 23m 40s
22° 35' 21''
08h 55m 17s
18° 35' 03''
16h 56m 31s
- 22° 09' 12''
19h 11m 28s
- 22° 06' 51''
02h 16m 55s
13° 10' 32''
23h 19m 25s
- 05° 29' 33''
19h 34m 25s
- 22° 05' 54''
07h 53m 47s
20° 51' 51''
21h 49m 09s
- 16° 30' 09''
08h 04m 15s
15° 25' 05''
07h 23m 53s
22° 35' 00''
08h 55m 24s
18° 34' 37''
16h 56m 30s
- 22° 09' 11''
19h 11m 27s
- 22° 06' 52''
02h 16m 55s
13° 10' 32''
23h 19m 25s
- 05° 29' 34''
19h 34m 25s
- 22° 05' 54''
07h 53m 57s
20° 51' 24''
21h 51m 09s
- 16° 22' 14''
08h 04m 08s
15° 25' 13''
07h 24m 06s
22° 34' 39''
08h 55m 30s
18° 34' 11''
16h 56m 30s
- 22° 09' 11''
19h 11m 26s
- 22° 06' 54''
02h 16m 56s
13° 10' 33''
23h 19m 25s
- 05° 29' 35''
19h 34m 25s
- 22° 05' 55''
07h 54m 07s
20° 50' 56''
21h 53m 09s
- 16° 14' 14''
08h 04m 01s
15° 25' 22''
07h 24m 19s
22° 34' 19''
08h 55m 37s
18° 33' 44''
16h 56m 29s
- 22° 09' 10''
19h 11m 25s
- 22° 06' 55''
02h 16m 56s
13° 10' 34''
23h 19m 25s
- 05° 29' 36''
19h 34m 24s
- 22° 05' 56''
07h 54m 17s
20° 50' 29''
21h 55m 08s
- 16° 06' 11''
08h 03m 54s
15° 25' 32''
07h 24m 32s
22° 33' 58''
08h 55m 43s
18° 33' 18''
16h 56m 28s
- 22° 09' 09''
19h 11m 25s
- 22° 06' 57''
02h 16m 56s
13° 10' 35''
23h 19m 25s
- 05° 29' 37''
19h 34m 24s
- 22° 05' 57''
07h 54m 27s
20° 50' 02''
21h 57m 07s
- 15° 58' 04''
08h 03m 47s
15° 25' 41''
07h 24m 46s
22° 33' 37''
08h 55m 50s
18° 32' 51''
16h 56m 27s
- 22° 09' 09''
19h 11m 24s
- 22° 06' 58''
02h 16m 56s
13° 10' 36''
23h 19m 24s
- 05° 29' 38''
19h 34m 24s
- 22° 05' 58''
07h 54m 37s
20° 49' 35''
21h 59m 07s
- 15° 49' 53''
08h 03m 40s
15° 25' 50''
07h 24m 59s
22° 33' 16''
08h 55m 56s
18° 32' 25''
16h 56m 27s
- 22° 09' 08''
19h 11m 23s
- 22° 07' 00''
02h 16m 56s
13° 10' 37''
23h 19m 24s
- 05° 29' 39''
19h 34m 24s
- 22° 05' 59''
07h 54m 47s
20° 49' 07''
22h 01m 05s
- 15° 41' 37''
08h 03m 33s
15° 26' 00''
07h 25m 12s
22° 32' 54''
08h 56m 02s
18° 31' 59''
16h 56m 26s
- 22° 09' 07''
19h 11m 22s
- 22° 07' 01''
02h 16m 56s
13° 10' 38''
23h 19m 24s
- 05° 29' 40''
19h 34m 23s
- 22° 05' 59''
07h 54m 57s
20° 48' 40''
22h 03m 04s
- 15° 33' 18''
08h 03m 26s
15° 26' 10''
07h 25m 25s
22° 32' 33''
08h 56m 09s
18° 31' 32''
16h 56m 25s
- 22° 09' 07''
19h 11m 22s
- 22° 07' 03''
02h 16m 57s
13° 10' 39''
23h 19m 24s
- 05° 29' 41''
19h 34m 23s
- 22° 06' 00''
ไรท์. แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α) มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์. แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 - 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ ) มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะเชิงมุมของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator ) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง +90°  และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง -90°  โดยจะเริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
ประเทศไทย (Thailand)
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน,ใช้งาน Astronomyposition Equatorial แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.88 จาก 8 รีวิว.