อีเมล
รหัสผ่าน

ตำแหน่งดาว

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ แบบพิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates) สามารถเลือกวันเวลา และสถานที่สังเกตการณ์ได้
ตำแหน่งดาว ขณะนี้ (23 กันยายน พ.ศ.2562/ค.ศ.2019 เวลา 10:45น.)
ชัยนาท ประเทศไทย (UTC+07:00)
แสดงรายละเอียดดาวเคราะห์ ตำแหน่ง ความสว่าง เวลาขึ้นตก และข้อมูลอื่นๆ ณ วันเวลาที่เลือก , มองเห็นด้วยตาเปล่า , มองเห็นด้วยกล้องสองตา , สังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทัศน์ , สัญลักษณ์ สีเขียว มองเห็นได้ , สีเหลือง มองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ยาก มุมเงย (Altitude) น้อยกว่า 10° , สีแดง ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ ดาวยังไม่ขึ้น ดาวอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า หรือเป็นช่วงเวลากลางวัน
วันที่
จังหวัด
พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)
ตำแหน่งดาว 23 กันยายน พ.ศ.2562/ค.ศ.2019
ชัยนาท ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
23
ก.ย.
2562
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
Sun
จันทร์
Moon
พุธ
Mercury
ศุกร์
Venus
อังคาร
Mars
พฤหัสบดี
Jupiter
เสาร์
Saturn
ยูเรนัส
Uranus
เนปจูน
Neptune
พลูโต
Pluto
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
R.A. / α
Right Ascension
Dec. / δ
Declination
11h 57m 47s
00° 14' 25''
06h 29m 22s
22° 35' 25''
12h 51m 28s
- 05° 29' 21''
12h 38m 57s
- 02° 57' 00''
11h 34m 32s
03° 51' 22''
17h 04m 08s
- 22° 31' 52''
19h 00m 24s
- 22° 30' 55''
02h 15m 14s
13° 00' 49''
23h 13m 43s
- 06° 07' 09''
19h 29m 43s
- 22° 21' 54''
11h 57m 56s
00° 13' 27''
06h 31m 49s
22° 36' 35''
12h 51m 42s
- 05° 31' 10''
12h 39m 08s
- 02° 58' 16''
11h 34m 38s
03° 50' 43''
17h 04m 09s
- 22° 31' 54''
19h 00m 24s
- 22° 30' 55''
02h 15m 14s
13° 00' 47''
23h 13m 43s
- 06° 07' 11''
19h 29m 43s
- 22° 21' 54''
11h 58m 05s
00° 12' 28''
06h 34m 16s
22° 37' 37''
12h 51m 57s
- 05° 33' 00''
12h 39m 20s
- 02° 59' 33''
11h 34m 44s
03° 50' 04''
17h 04m 10s
- 22° 31' 56''
19h 00m 24s
- 22° 30' 56''
02h 15m 13s
13° 00' 46''
23h 13m 42s
- 06° 07' 13''
19h 29m 43s
- 22° 21' 55''
11h 58m 14s
00° 11' 30''
06h 36m 42s
22° 38' 30''
12h 52m 11s
- 05° 34' 49''
12h 39m 31s
- 03° 00' 49''
11h 34m 50s
03° 49' 26''
17h 04m 12s
- 22° 31' 58''
19h 00m 24s
- 22° 30' 56''
02h 15m 13s
13° 00' 44''
23h 13m 42s
- 06° 07' 14''
19h 29m 43s
- 22° 21' 55''
11h 58m 23s
00° 10' 32''
06h 39m 10s
22° 39' 15''
12h 52m 25s
- 05° 36' 38''
12h 39m 42s
- 03° 02' 05''
11h 34m 56s
03° 48' 47''
17h 04m 13s
- 22° 32' 01''
19h 00m 24s
- 22° 30' 56''
02h 15m 13s
13° 00' 43''
23h 13m 42s
- 06° 07' 16''
19h 29m 43s
- 22° 21' 55''
11h 58m 32s
00° 09' 33''
06h 41m 37s
22° 39' 52''
12h 52m 39s
- 05° 38' 26''
12h 39m 54s
- 03° 03' 22''
11h 35m 02s
03° 48' 09''
17h 04m 14s
- 22° 32' 03''
19h 00m 24s
- 22° 30' 56''
02h 15m 12s
13° 00' 41''
23h 13m 42s
- 06° 07' 17''
19h 29m 43s
- 22° 21' 56''
11h 58m 41s
00° 08' 35''
06h 44m 04s
22° 40' 21''
12h 52m 54s
- 05° 40' 15''
12h 40m 05s
- 03° 04' 38''
11h 35m 07s
03° 47' 30''
17h 04m 16s
- 22° 32' 05''
19h 00m 25s
- 22° 30' 56''
02h 15m 12s
13° 00' 39''
23h 13m 41s
- 06° 07' 19''
19h 29m 42s
- 22° 21' 56''
11h 58m 50s
00° 07' 37''
06h 46m 32s
22° 40' 41''
12h 53m 08s
- 05° 42' 04''
12h 40m 16s
- 03° 05' 54''
11h 35m 13s
03° 46' 52''
17h 04m 17s
- 22° 32' 07''
19h 00m 25s
- 22° 30' 56''
02h 15m 12s
13° 00' 38''
23h 13m 41s
- 06° 07' 20''
19h 29m 42s
- 22° 21' 56''
11h 58m 59s
00° 06' 38''
06h 49m 00s
22° 40' 52''
12h 53m 22s
- 05° 43' 53''
12h 40m 28s
- 03° 07' 10''
11h 35m 19s
03° 46' 13''
17h 04m 18s
- 22° 32' 09''
19h 00m 25s
- 22° 30' 56''
02h 15m 12s
13° 00' 36''
23h 13m 41s
- 06° 07' 22''
19h 29m 42s
- 22° 21' 56''
11h 59m 08s
00° 05' 40''
06h 51m 28s
22° 40' 55''
12h 53m 36s
- 05° 45' 42''
12h 40m 39s
- 03° 08' 27''
11h 35m 25s
03° 45' 35''
17h 04m 19s
- 22° 32' 11''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 11s
13° 00' 35''
23h 13m 41s
- 06° 07' 23''
19h 29m 42s
- 22° 21' 57''
11h 59m 17s
00° 04' 42''
06h 53m 56s
22° 40' 50''
12h 53m 50s
- 05° 47' 30''
12h 40m 50s
- 03° 09' 43''
11h 35m 31s
03° 44' 56''
17h 04m 21s
- 22° 32' 13''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 11s
13° 00' 33''
23h 13m 40s
- 06° 07' 25''
19h 29m 42s
- 22° 21' 57''
11h 59m 26s
00° 03' 43''
06h 56m 25s
22° 40' 36''
12h 54m 05s
- 05° 49' 19''
12h 41m 02s
- 03° 10' 59''
11h 35m 37s
03° 44' 18''
17h 04m 22s
- 22° 32' 15''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 11s
13° 00' 32''
23h 13m 40s
- 06° 07' 27''
19h 29m 42s
- 22° 21' 57''
11h 59m 35s
00° 02' 45''
06h 58m 54s
22° 40' 13''
12h 54m 19s
- 05° 51' 07''
12h 41m 13s
- 03° 12' 15''
11h 35m 43s
03° 43' 39''
17h 04m 23s
- 22° 32' 17''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 10s
13° 00' 30''
23h 13m 40s
- 06° 07' 28''
19h 29m 42s
- 22° 21' 58''
11h 59m 44s
00° 01' 46''
07h 01m 22s
22° 39' 42''
12h 54m 33s
- 05° 52' 56''
12h 41m 25s
- 03° 13' 32''
11h 35m 49s
03° 43' 00''
17h 04m 25s
- 22° 32' 19''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 10s
13° 00' 29''
23h 13m 40s
- 06° 07' 30''
19h 29m 42s
- 22° 21' 58''
11h 59m 52s
00° 00' 48''
07h 03m 52s
22° 39' 02''
12h 54m 47s
- 05° 54' 44''
12h 41m 36s
- 03° 14' 48''
11h 35m 55s
03° 42' 22''
17h 04m 26s
- 22° 32' 22''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 10s
13° 00' 27''
23h 13m 39s
- 06° 07' 31''
19h 29m 42s
- 22° 21' 58''
12h 00m 01s
- 00° 00' 09''
07h 06m 21s
22° 38' 13''
12h 55m 01s
- 05° 56' 33''
12h 41m 47s
- 03° 16' 04''
11h 36m 00s
03° 41' 43''
17h 04m 27s
- 22° 32' 24''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 10s
13° 00' 26''
23h 13m 39s
- 06° 07' 33''
19h 29m 42s
- 22° 21' 59''
12h 00m 10s
- 00° 01' 08''
07h 08m 50s
22° 37' 16''
12h 55m 16s
- 05° 58' 21''
12h 41m 59s
- 03° 17' 20''
11h 36m 06s
03° 41' 05''
17h 04m 28s
- 22° 32' 26''
19h 00m 25s
- 22° 30' 57''
02h 15m 09s
13° 00' 24''
23h 13m 39s
- 06° 07' 34''
19h 29m 42s
- 22° 21' 59''
12h 00m 19s
- 00° 02' 06''
07h 11m 20s
22° 36' 09''
12h 55m 30s
- 06° 00' 09''
12h 42m 10s
- 03° 18' 37''
11h 36m 12s
03° 40' 26''
17h 04m 30s
- 22° 32' 28''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 09s
13° 00' 22''
23h 13m 39s
- 06° 07' 36''
19h 29m 42s
- 22° 21' 59''
12h 00m 28s
- 00° 03' 04''
07h 13m 49s
22° 34' 55''
12h 55m 44s
- 06° 01' 57''
12h 42m 21s
- 03° 19' 53''
11h 36m 18s
03° 39' 48''
17h 04m 31s
- 22° 32' 30''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 09s
13° 00' 21''
23h 13m 38s
- 06° 07' 38''
19h 29m 42s
- 22° 22' 00''
12h 00m 37s
- 00° 04' 03''
07h 16m 19s
22° 33' 31''
12h 55m 58s
- 06° 03' 46''
12h 42m 33s
- 03° 21' 09''
11h 36m 24s
03° 39' 09''
17h 04m 32s
- 22° 32' 32''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 08s
13° 00' 19''
23h 13m 38s
- 06° 07' 39''
19h 29m 42s
- 22° 22' 00''
12h 00m 46s
- 00° 05' 01''
07h 18m 49s
22° 31' 59''
12h 56m 12s
- 06° 05' 34''
12h 42m 44s
- 03° 22' 25''
11h 36m 30s
03° 38' 30''
17h 04m 34s
- 22° 32' 34''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 08s
13° 00' 18''
23h 13m 38s
- 06° 07' 41''
19h 29m 42s
- 22° 22' 00''
12h 00m 55s
- 00° 06' 00''
07h 21m 19s
22° 30' 17''
12h 56m 27s
- 06° 07' 22''
12h 42m 55s
- 03° 23' 42''
11h 36m 36s
03° 37' 52''
17h 04m 35s
- 22° 32' 36''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 08s
13° 00' 16''
23h 13m 38s
- 06° 07' 42''
19h 29m 42s
- 22° 22' 00''
12h 01m 04s
- 00° 06' 58''
07h 23m 49s
22° 28' 27''
12h 56m 41s
- 06° 09' 10''
12h 43m 07s
- 03° 24' 58''
11h 36m 42s
03° 37' 13''
17h 04m 36s
- 22° 32' 38''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 07s
13° 00' 15''
23h 13m 37s
- 06° 07' 44''
19h 29m 42s
- 22° 22' 01''
12h 01m 13s
- 00° 07' 56''
07h 26m 19s
22° 26' 28''
12h 56m 55s
- 06° 10' 58''
12h 43m 18s
- 03° 26' 14''
11h 36m 48s
03° 36' 35''
17h 04m 38s
- 22° 32' 40''
19h 00m 26s
- 22° 30' 58''
02h 15m 07s
13° 00' 13''
23h 13m 37s
- 06° 07' 45''
19h 29m 42s
- 22° 22' 01''
ไรท์. แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α) มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์. แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 - 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ ) มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะเชิงมุมของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator ) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง +90°  และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง -90°  โดยจะเริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
ประเทศไทย (Thailand)
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน,ใช้งาน Astronomyposition Equatorial แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.