อีเมล
รหัสผ่าน

ตำแหน่งดาว

ตำแหน่งดาวพิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ สามารถเลือกวันเวลา และสถานที่สังเกตการณ์ได้
วันที่
ตำแหน่งดาวพิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563/ค.ศ.2020
ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
29
ม.ค.
2563
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
Sun
จันทร์
Moon
พุธ
Mercury
ศุกร์
Venus
อังคาร
Mars
พฤหัสบดี
Jupiter
เสาร์
Saturn
ยูเรนัส
Uranus
เนปจูน
Neptune
พลูโต
Pluto
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
308.53°
0.00°
354.14°
-5.05°
320.93°
-1.57°
348.35°
-1.03°
257.35°
0.05°
283.02°
0.05°
294.70°
0.02°
32.79°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.32°
-0.69°
308.57°
0.00°
354.64°
-5.06°
321.00°
-1.57°
348.40°
-1.03°
257.38°
0.05°
283.03°
0.05°
294.71°
0.02°
32.79°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.32°
-0.69°
308.61°
0.00°
355.13°
-5.07°
321.08°
-1.56°
348.45°
-1.03°
257.41°
0.05°
283.04°
0.05°
294.71°
0.02°
32.79°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.66°
0.00°
355.63°
-5.08°
321.15°
-1.56°
348.50°
-1.02°
257.44°
0.05°
283.05°
0.05°
294.72°
0.02°
32.80°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.70°
0.00°
356.12°
-5.09°
321.22°
-1.55°
348.54°
-1.02°
257.47°
0.05°
283.05°
0.05°
294.72°
0.02°
32.80°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.74°
0.00°
356.62°
-5.10°
321.29°
-1.55°
348.59°
-1.02°
257.49°
0.05°
283.06°
0.04°
294.72°
0.02°
32.80°
-0.48°
346.99°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.78°
0.00°
357.11°
-5.11°
321.36°
-1.54°
348.64°
-1.02°
257.52°
0.04°
283.07°
0.04°
294.73°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.83°
0.00°
357.61°
-5.11°
321.43°
-1.54°
348.69°
-1.02°
257.55°
0.04°
283.08°
0.04°
294.73°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.87°
0.00°
358.10°
-5.12°
321.50°
-1.54°
348.74°
-1.01°
257.58°
0.04°
283.09°
0.04°
294.74°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.91°
0.00°
358.60°
-5.13°
321.57°
-1.53°
348.79°
-1.01°
257.61°
0.04°
283.10°
0.04°
294.74°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.33°
-0.70°
308.95°
0.00°
359.09°
-5.14°
321.64°
-1.53°
348.84°
-1.01°
257.64°
0.04°
283.11°
0.04°
294.75°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.00°
0.00°
359.59°
-5.14°
321.71°
-1.52°
348.89°
-1.01°
257.66°
0.04°
283.12°
0.04°
294.75°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.04°
0.00°
0.08°
-5.15°
321.79°
-1.52°
348.94°
-1.01°
257.69°
0.04°
283.13°
0.04°
294.76°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.08°
0.00°
0.58°
-5.16°
321.86°
-1.51°
348.99°
-1.00°
257.72°
0.04°
283.14°
0.04°
294.76°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.00°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.12°
0.00°
1.07°
-5.16°
321.93°
-1.51°
349.04°
-1.00°
257.75°
0.04°
283.15°
0.04°
294.77°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.16°
0.00°
1.57°
-5.17°
322.00°
-1.50°
349.09°
-1.00°
257.78°
0.04°
283.16°
0.04°
294.77°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.21°
0.00°
2.06°
-5.17°
322.07°
-1.50°
349.14°
-1.00°
257.81°
0.04°
283.16°
0.04°
294.78°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.34°
-0.70°
309.25°
0.00°
2.55°
-5.18°
322.14°
-1.49°
349.19°
-0.99°
257.83°
0.04°
283.17°
0.04°
294.78°
0.02°
32.80°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.29°
0.00°
3.05°
-5.18°
322.21°
-1.49°
349.24°
-0.99°
257.86°
0.04°
283.18°
0.04°
294.79°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.33°
0.00°
3.54°
-5.18°
322.28°
-1.48°
349.29°
-0.99°
257.89°
0.04°
283.19°
0.04°
294.79°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.38°
0.00°
4.04°
-5.19°
322.35°
-1.48°
349.34°
-0.99°
257.92°
0.04°
283.20°
0.04°
294.80°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.01°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.42°
0.00°
4.53°
-5.19°
322.42°
-1.47°
349.39°
-0.99°
257.95°
0.04°
283.21°
0.04°
294.80°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.02°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.46°
0.00°
5.02°
-5.19°
322.49°
-1.47°
349.44°
-0.98°
257.98°
0.04°
283.22°
0.04°
294.81°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.02°
-1.02°
293.35°
-0.70°
309.50°
0.00°
5.52°
-5.19°
322.56°
-1.47°
349.49°
-0.98°
258.01°
0.04°
283.23°
0.04°
294.81°
0.02°
32.81°
-0.48°
347.02°
-1.02°
293.35°
-0.70°
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน,ใช้งาน Astronomyposition Ecliptic แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.89 จาก 9 รีวิว.