อีเมล
รหัสผ่าน

ตำแหน่งดาว

ตำแหน่งดาว พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ แบบพิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates) สามารถเลือกวันเวลา และสถานที่สังเกตการณ์ได้
ตำแหน่งดาว ขณะนี้ ( 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:50น.)
ตรัง ประเทศไทย (UTC+07:00)
แสดงรายละเอียดดาวเคราะห์ ตำแหน่ง ความสว่าง เวลาขึ้นตก และข้อมูลอื่นๆ ณ วันเวลาที่เลือก , มองเห็นด้วยตาเปล่า , มองเห็นด้วยกล้องสองตา , สังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทัศน์ , สัญลักษณ์ สีเขียว มองเห็นได้ , สีเหลือง มองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ยาก มุมเงย (Altitude) น้อยกว่า 10° , สีแดง ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตการณ์ได้ ดาวยังไม่ขึ้น ดาวอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบฟ้า หรือเป็นช่วงเวลากลางวัน
วันที่
จังหวัด
พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)
ตำแหน่งดาว 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
ตรัง ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
18
มิ.ย.
2562
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
Sun
จันทร์
Moon
พุธ
Mercury
ศุกร์
Venus
อังคาร
Mars
พฤหัสบดี
Jupiter
เสาร์
Saturn
ยูเรนัส
Uranus
เนปจูน
Neptune
พลูโต
Pluto
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
Long.
Longitude
Lat.
Latitude
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
180.00°
0.00°
180.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.17°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
180.00°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
0.00°
180.00°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
180.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
180.00°
0.00°
NaN°
0.00°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
0.00°
NaN°
0.00°
NaN°
0.00°
180.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
180.00°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
180.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
0.00°
180.00°
NaN°
71.10°
-0.70°
111.21°
1.18°
258.53°
0.57°
288.75°
0.35°
35.44°
-0.49°
348.73°
-1.01°
292.51°
-0.38°
86.71°
0.00°
NaN°
NaN°
180.00°
1.46°
0.00°
0.00°
NaN°
1.18°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
0.00°
348.73°
-1.01°
NaN°
0.00°
86.75°
0.00°
0.00°
0.00°
111.01°
1.45°
NaN°
0.00°
111.26°
NaN°
NaN°
0.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
0.00°
0.00°
NaN°
NaN°
86.79°
0.00°
277.81°
NaN°
180.00°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
NaN°
180.00°
NaN°
NaN°
0.35°
35.45°
-0.49°
348.73°
-1.01°
292.51°
-0.38°
86.83°
0.00°
NaN°
NaN°
180.00°
0.00°
0.00°
-0.69°
111.32°
1.18°
258.51°
0.57°
NaN°
0.35°
0.00°
-0.49°
348.73°
-1.01°
292.51°
-0.38°
91.61°
0.00°
NaN°
0.80°
NaN°
0.00°
0.00°
0.00°
NaN°
1.18°
180.00°
0.00°
NaN°
0.35°
0.00°
0.00°
348.73°
-1.01°
NaN°
-0.38°
86.91°
0.00°
279.38°
0.76°
111.22°
1.43°
71.40°
-0.69°
NaN°
1.18°
258.49°
0.57°
288.73°
0.35°
35.45°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.51°
-0.38°
86.95°
0.00°
279.91°
0.71°
111.27°
1.43°
71.45°
-0.69°
111.40°
1.18°
258.49°
0.57°
288.73°
0.35°
35.45°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.51°
-0.38°
86.99°
0.00°
280.43°
0.66°
111.32°
1.42°
71.50°
-0.69°
111.42°
1.18°
258.49°
0.57°
288.73°
0.35°
35.45°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.51°
-0.38°
87.03°
0.00°
280.95°
0.61°
111.37°
1.42°
71.56°
-0.68°
111.45°
1.18°
258.48°
0.57°
288.72°
0.35°
35.46°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.50°
-0.38°
87.07°
0.00°
281.47°
0.56°
111.42°
1.41°
71.61°
-0.68°
111.48°
1.18°
258.48°
0.57°
288.72°
0.35°
35.46°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.50°
-0.38°
87.11°
0.00°
282.00°
0.52°
111.48°
1.41°
71.66°
-0.68°
111.50°
1.18°
258.47°
0.57°
288.72°
0.35°
35.46°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.50°
-0.38°
87.15°
0.00°
282.52°
0.47°
111.53°
1.40°
71.71°
-0.68°
111.53°
1.18°
258.47°
0.56°
288.71°
0.35°
35.46°
-0.49°
348.73°
-1.02°
292.50°
-0.38°
ประเทศไทย (Thailand)
Based on the DE431 ephemeris released by NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน,ใช้งาน Astronomyposition Ecliptic แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.88 จาก 8 รีวิว.