จานหมุนลัคนาสำเร็จ

แผ่นหมุนลัคนาสำเร็จ
จานหมุนลัคนาสำเร็จ ลัคนาอันโตนาทีสามัญ
จานหมุนลัคนาสำเร็จ
จานหมุนลัคนาสำเร็จ หรือ แผ่นหมุนลัคนาสำเร็จ เป็นอุปกรณ์คำนวณทางโหราศาสตร์ไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ช่วยในการผูกดวงและวางลัคนา โดยใช้ร่วมกับปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ช่วงก่อนยุคคอมพิวเตอร์จานหมุนลัคนาสำเร็จได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมื่อที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นเครื่องมือหลักในการวางลัคนา แม้ปัจจุบันมีการใช้ลดน้อยลง เนื่องจากการผูกดวงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันมากขึ้น แต่ก็ยังนิยมใช้กันอยู่

"ลัคนาคือ จักราศีทางทิศตะวันออก ณ เวลาประสงค์" หมายถึง ณ. วันเวลา สถานที่หนึ่ง สมมุติว่าเราไปยืนตรงนั้น แล้วมองไปตรงขอบฟ้าทิศตะวันออก แนวเส้นสุริยวิถี ตัดกับเส้นขอบฟ้า เห็นกลุ่มดาวราศีอะไร กี่องศา กี่ลิปดา นั่นคือ ตำแหน่งหรือสมผุสลัคนา แม้จะเป็นกลางวันมองไม่เห็นกลุ่มดาวเพื่อเทียบตำแหน่ง แต่ก็สามารถคำนวณออกมาได้ ทุกหลักการทุกแนวคิดการคำนวณลัคนาล้วนพยายามหาค่าสมผุสตรงตำแหน่งนี้ จานหมุนลัคนาก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยหาสมผุสลัคนาเช่นกัน

ในอดีตมีอาจารย์นักโหราศาสตร์หลาย ๆ ท่านได้พัฒนาจานหมุนลัคนา มีหลายรูปแบบ นอกจากหน้าตารายละเอียดรวมถึงวัสดุที่ต่างกันแล้ว อาจแบ่งได้ตามเกณฑ์ "อันโตนาที" [1] ซึ่งเป็นข้อแตกต่างสำคัญของจานหมุนลัคนา สำหรับแนวคิดที่มาของเกณฑ์อันโตนาทีนี้ เกิดจากการหมุนของโลก สังเกตการณ์เห็นกลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ เคลื่อนผ่านท้องฟ้า และสังเกตเห็นว่าแต่ละช่วงราศีที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าจะใช้เวลาไม่เท่ากัน

เหตุเพราะแกนโลกเอียงส่งผลให้แนวเส้นสุริยวิถีและเส้นศูนย์สูตรฟ้าต่างกัน ทั้งนี้รวมถึงสถานที่สังเกตการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งเกณฑ์อันโตนาทีนี้จะเป็นค่าเวลาที่บอกว่าแต่ละช่วงราศีใช้เวลาบนท้องฟ้าเท่าไร นำมาใช้คำนวณหาลัคนา สำหรับการหาค่าอันโตนาที โบราณจะใช้การวัดช่วงเวลาเงาแดดจากดวงอาทิตย์ทั้งปี เพราะระยะเวลา 1 ปีดวงอาทิตย์จะโคจรครบทั้ง 12 ราศี ดังนั้นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ประจำแต่ละราศี วัดระยะเงาแดดเทียบกับเวลาจะต่างกัน บันทึกข้อมูลแล้วหาค่าเกณฑ์อันโตนาทีแต่ละช่วงราศีออกมา อันโตนาที ที่ใช้หลักการแบบนี้ เช่น อันโตนาทีสามัญ อันโตนาทีสารัมภ์ นอกจากนี้ยังมีอันโตนาที ใช้วิธีทางดาราศาสตร์ ใช้คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ คำนวณจากทรงกลมฟ้า เช่น ลัคนาอันโตนาทีท้องถิ่น เวลานักษัตร เป็นต้น

หลักการจานหมุนลัคนา จะใช้จุดอ้างอิงปรับเทียบเกณฑ์เวลาเพื่อหาค่าสมผุสลัคนา โดยจุดอ้างอิงที่ใช้คือ สมผุสอาทิตย์ ณ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เปรียบเทียบกับเกณฑ์เวลาอันโตนาทีแต่ละช่วงราศี หาสมผุสลัคนาเวลาที่ต้องการ
วิธีใช้จานหมุนลัคนาสำเร็จ
จานหมุนลัคนาสำเร็จแต่ละแบบเกณฑ์อันโตนาทีจะต่างกัน ส่วนวิธีใช้จะคล้าย ๆ กัน พอสรุปเป็นขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

การผูกดวงวางลัคนาโหราศาสตร์ไทย ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าชะตา เช่น วันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด ขั้นตอนการผูกดวงให้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์ไทย อาจเป็นแบบ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี หรือ สุริยยาตร์ ดูปฏิทินตามวันเดือนปีเกิดเจ้าชะตา จะทราบสมผุส ราศี องศา ลิปดา ตำแหน่งดาวต่าง ๆ ของเจ้าชะตา ใช้เฉลิมรูปดวงชะตาได้ในเบื้องต้น

ในการผูกดวงละเอียดคำนวณองศา ลิปดารายวัน ดาวบางดวงโคจรเร็ว เช่น จันทร์ อาทิตย์ อาจต้องมีการเฉลี่ยสมผุสตามเวลาเกิด โดยใช้สมผุสปฏิทินสองวัน นำมาเฉลี่ย 24 ชม. และคำนวณ จะได้สมผุส ณ เวลาเกิด

เมื่อได้สมผุสดาวเวลาเกิดแล้ว ให้ดูสมผุสหรือตำแหน่งดาวอาทิตย์ (๑) ของเจ้าชะตาว่าอยู่ ราศีใด กี่องศา

จานหมุนลัคนาสำเร็จ จะใช้ร่วมกับเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 แบบที่นิยมใช้กัน คือ [1] เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเฉลี่ย 06:00น. และ [2] เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง ในวันและสถานที่เกิดนั้น ๆ (รายละเอียด เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ละจังหวัด แต่ละช่วงเวลา ดูได้ในปฏิทินโหรฯ หรือจากข้อมูลดาราศาสตร์)

เมื่อได้ทราบสมผุสอาทิตย์ และ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วตั้งจานหมุนลัคนา ( คลิ๊ก
❮❮
หรือ
❯❯
 ) โดยหมุนตำแหน่ง สมผุสดาวอาทิตย์ (๑) [จานหมุนแผ่นบน] ให้ตรงกับ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น [จานหมุนแผ่นล่าง] เช่น วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 ผูกดวงชะตาแล้ว อาทิตย์ (๑) อยู่ราศีเมษ 15 องศา หากใช้เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น 06:00น. ก็ให้หมุนจานหมุนลัคนาโดยให้จานแผ่นบน ช่องราศีเมษ เส้นขีด 15 องศา ตรงกับเส้นขีดเวลา 06:00น. ในจานหมุนแผ่นล่าง

หรือใช้เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง 29 เมษายน พ.ศ.2563 ดวงอาทิตย์ขึ้น กรุงเทพฯ เวลา 05:57น. ก็หมุนจานแผ่นบนช่องราศีเมษ ให้เส้นขีด 15 องศา ตรงกับเส้นขีดเวลา 05:57น. ในจานแผ่นล่าง เป็นต้น (หากเป็นจานหมุนจริง อาจเป็นกระดาษหรือโลหะ จับใว้อย่าให้ขยับ)

หาลัคนาโดยหมุนจานหมุน มองหาเวลาเกิดเจ้าชะตาในจานแผ่นล่าง แล้วดูเส้นขีดชั่วโมงนาที ว่าเส้นขีดเวลาตรงกับจานแผ่นบนช่องราศีใด กี่องศา ตรงนวางศ์ ตรียางศ์ ฤกษ์อะไร ฤกษ์ที่เท่าไร ตำแหน่งนั้นคือ สมผุสลัคนา

ตัวอย่าง เจ้าชะตาเกิดวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23:20น.[2] ผูกดวงชะตาแล้ว อาทิตย์ (๑) อยู่ราศีเมษ 15 องศา ใช้เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น 06:00น. ให้หมุนจานหมุนลัคนาสำเร็จ (ตัวอย่าง.เลือกลัคนาอันโตนาทีสามัญ) ดูที่จานแผ่นบน ช่องราศีเมษ เส้นขีด 15 องศา หมุนให้ตรงกับเส้นขีดเวลา 06:00น. เรียบร้อยแล้วมองหาเวลา 23:20น.ในจานหมุนแผ่นล่าง แล้วดูเส้นขีดชั่วโมงนาที 23:20น. ว่าเส้นขีดเวลาตรงกับช่องราศีใดกี่องศาในจานแผ่นบน หากหมุนตามตัวอย่าง ลัคนา ตรงกับราศีธนู 17 องศา เป็นต้น
: หมุนช้า ...  
❯❯❯❯❯
: หมุนเร็ว ,
#
: ตั้งค่าเริ่มต้น ,
06
12
18
24
: ตั้งค่าจานหมุนเวลา

[1] ลัคนาแต่ละแบบมีชื่อเรียกอธิบายหน่วยเวลาต่างกัน เช่น อันโตนาที นาทีชั้นใน พหินาที นาทีชั้นนอก อันโตฌานราศีวินาที มหานาที (1 มหานาที เท่ากับ 24 นาที)ฯ โดยหลักการคือการแปลงหน่วยเวลา ข้างต้นขอใช้คำว่า "อันโตนาที" เป็นหน่วยเวลาเพื่ออธิบาย

[2] บางสำนักอาจใช้ปรับเวลาท้องถิ่น ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการปรับเวลา
อ่าน ใช้งาน Astrologythaiascendant Dial แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.84 จาก 37 รีวิว