จี-ไลฟ์ ลดฝุ่นละออง PM 2.5
กรองละเอียด 0.12 ไมครอน กรองฝุ่นละออง PM 2.5ได้สบาย ๆ