บทความ โหราพยากรณ์

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

มารยาทของโหร

ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหรหรือจรรยาบรรณหมอดูประจำใจ ดังต่อไปนี้.

๑. โหรทุกคนพึงรักษาความลับของผู้มาดูเสมอด้วยความลับของตน
๒. ไม่ควรใช้คำทำนายแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนขวัญของผู้มาดูอย่งร้ายแรง เช่น การมรณะ เป็นต้น แต่จะบอกกล่าวไว้แก่ผู้แทนไว้ก็ได้
๓. อย่าใช้ภาษาคำทำนายเป็นเชิงบริภาษผู้ดู หรือใช้คำหยาบคายไม่น่าฟัง ทำให้ผู้ดูมีความละอายในท่ามกลางชุมนุมชน
๔. เมื่อดูร้ายก็พึงจะชี้ช่องทางที่จะแก้ไว้ด้วยเสมอ และไม่ควรจะรับหน้าที่สะเดาะเคราะห์โดยเห็นแก่ลาภสักการะ เว้นแต่เจ้าตัวขอร้องก็แนะนำให้ไป
๕. อย่างพูดจาข่มขู่หรือข่มขี่ดูถูก สมประมาทโหรที่มีความรู้อ่อนกว่า หรือผู้ที่แก่กว่า หรือไม่ใช่ครูเดียวกับตน (ยกตนข่มท่าน) ๖. การดูหมิ่นเหยียดหยามครูบาอาจารย์ของคนอื่นนั้น เท่ากับตนเองบริภาษอาจารย์ตนเอง
๗. ธรรมดาที่ตนยกตนเองย่อมไม่ขึ้น ต้องอาศัยคนอื่นยกฉันใด ถ้ามีโอกาสควรจะช่วยยกย่องคุณงามความดีของโหรผู้อื่นเสมอ เพื่อแสดงเป็นคนน้ำใจกว้างขวางไว้ ถ้าคนผู้นั้นเป็นโหรจริงๆ
๘. พึงประพฤติตนให้สมเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มีนิสัยสุจริตยุติธรรม มีความประพฤติเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ฉุนเฉียวตึงตัง
๙. แขกผู้มาดดูนั้นให้ถือว่าเป็นแขกพิเศษ พึงจักต้อนรับด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า โอภาปราศรัยด้วยความไมตรีรักเสมอ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอารมณ์ใด
๑๐. พึงรักษาร่างกาย และแต่งการสะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นที่รังเกียจแห่งสังคม และระวังกิริยาวาจาให้ดี
๑๑. ไม่พึงแย่งอาชีพซึ่งกันและกัน ข้อนี้ถือว่าเสียมารยาทอย่างแรง
๑๒. ผู้เป็นโหรอาชีพไม่ควรไปดูในสถานที่ต่ำช้า อันเป็นทางให้ผู้อื่นเหยีดหยามเกียรติของหมู่
๑๓. พึงรักษาความเที่ยงธรรมในการดู จงกวดขันปราศจากอคติลำเอียงใดๆ อย่างเชื่อข่าว อย่ามีอุปาทาน อย่างเป็นหมอแล
๑๔. ในการพยากรณ์ดวงชะตา พึงใช้ความพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่หยาบสะเพร่า
๑๕. ต้องใช้เสรีภาพในการทำนายเต็มที่ ดีก็บอกว่าดี ร้ายก็บอกว่าร้าย ไม่ยกย่อง ทั้งนี้โดยใช้คำพูดให้เหมาะสม อย่าให้บาดหู กระทบกระเทือนใจ พึงทำนายโดยสุภาพเสมอ
๑๖. ถ้าเห็นตนว่า ตนยังไม่พร้อมที่จะทำนาย เพราะอารมณ์ยังไม่ดี หรือยังไม่มีความรู้พอ หรือวิจารณ์ยังไม่ละเอียด ก็อย่าไปทำนายเลย
๑๗. อย่าแสดงตนเป็นคนเห็นแก่ลาภสักการะเกินไป คนที่มาขอให้ดูแม้จะไม่มีค่าคำนับครู ก็พึงทำนายโดยเต็มใจ
๑๘. ไม่ควรจะไปทำนายการบ้านการเมือง ให้เป็นการยุ่งยาก เพราะถูกผิดก็ไม่สูจะได้ผลอะไรแก่ตน
๑๙. ไม่ควรสนับสนุนผู้ที่มาดูให้กระทำการที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม เช่น หนุนให้ฉ้อราษฎร์บังหลวง ลักขโมย ปล้นสดมภ์ ค้าของเถื่อน เป็นต้น อย่าไปให้ฤกษ์ผานาทีแก่ผู้ดูนั้นๆ เว้นแต่ไม่ทราบจริงๆ
๒๐. ในเวลาผู้มาดูที่ทุกข์ร้อนสาหัส คำทำนายใดที่จะเป็นเครื่องช่วยปลอบโยนให้คลายทุกข์ หรือปลอบใจให้มีกำลังใจ อาจหาญรื่นเริง ก็ควรใช้คำทำนายนั้นๆ แม้จะเพี้ยนจากคำตรงไปบ้างนิดหน่อยก็ควรยอมให้
๒๑. ผู้ที่มีเคราะห์ดี กลับทายเป็นร้ายโดยจงใจ หรือเคราะห์น้อยก็บอกเป็นมาก เพื่อหวังสินจ้างรางวัลอย่างอื่นใด ไม่ควรประพฤติเป็นอันขาด
๒๒. พึงถ่อมตนว่าเป็นผู้รู้น้อยเสมอ ขุนแผนไม่มีลูกศิษย์มีแต่อาจารย์ฉันใด ท่านก็ควรถ่อมตัวของท่าน ภายหลังท่านจะได้อาจารย์ชั้นวิเศษมาสอนท่านด้วยความเต็มใจ ผู้ที่อวดรู้ใคร่เล่าจะสอน
๒๓. โหรทุกท่านพึงถือว่า มีความรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะอย่าง ไม่ใช่ตรัสรู้ทุกอย่าง ฉะนั้นสิ่งใดตนรู้ก็บอกว่ารู้ ที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ตรงๆ แนะนำให้ผู้ที่รู้ยิ่งกว่าตน
๒๔. โหรไม่ควรดึงดันทิฐิมานะ เอาแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่ ควรสดับตรับฟังความเห็นของผู้อื่นบ้าง ถ้ามีเหตุผลดีก็ควรรับฟัง และรับปฏิบัติด้วยสุจริตใจ
๒๕. ควรรักหมู่รักคณะ ไม่รุกรานกันเอง ควรมีสามัคคีธรรมต่อกัน ให้สม่ำเสมอ ช่วยเหลือกันในสิ่งที่ควร


หวังว่าท่านคงเข้าใจตามมารยาทโหรนี้ดีแล้ว

หมายเหตุ - มารยาทโหรนี้แตกต่างจาก "จรรยาโหร" ที่ผู้เล่าเรียนโหราศาสตร์ท่องสืบๆ กันมาคือ

"ทายสามีภรรยาให้ราคี (หรือ ทายสมพงษ์เมียผัวเรื่องชั่วดี)
ทายชีวีวิบัติตัดชัณษา
ทายคุณโทษทารกทาริกา
เรียนโหราครูห้ามการทำนาย"

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก/เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553
อ่าน ใช้งาน บทความมารยาทของโหร 044 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.93 จาก 88 รีวิว
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ พฤษภาคม-มิถุนายน
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
อัญมณีแห่งโชคลาภ
อัญมณีเสริมโชคลาภและสิริมงคลเฉพาะบุคคล
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์
วิธีดูขึ้นแรมค่ำจากดวงจันทร์เบื้องต้น
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน