ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ย ร ล ว   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันศุกร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อายุ
(ครุฑนาม)
อ สระ
เดช
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี
(คชนาม)
ย ร ล ว
วันศุกร์
ศรี
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มูลละ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิด 'วันศุกร์' ผู้หญิง วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 702 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,671 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 12,472 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 702 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันศุกร์' ผู้หญิง
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กด - ชะ - นิ - พา
เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
14
1
กะ - หนก - นุช
หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
15
1
กริด - ติ - กา
ดาวลูกไก่
14
8
กัน - ยา
สาวรุ่น
14
1
กัน - ยา - พัก
หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
23
8
กัน - ถะ - มะ - นี
ของที่รัก
36
1
กัน - ติ - กา
ผู้กระทำ
19
6
กาน - ดา
หญิงที่รัก
9
2
กาน - มะ - นี
แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
36
2
กิ่ง - ฟ้า
สืบทอดจากสวรรค์
19
1
เก - นิ - กา
พลับพลาที่ประทับของพระราชา
14
2
ขะ - จี
งามสดใส
15
2
ขะ - นิด
น้อง
24
6
แข - ไข
พระจันทร์ ส่องสว่าง
15
6
คะ - นะ - พิด
รู้เรื่องหมู่ รู้เรื่องคณะ
36
1
คำ - พัน
ความลึกซึ้ง
23
9
จิ - ดา - พา
รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
14
1
จิด - ตะ - นาด
เจ้าแห่งใจ
23
6
จุ - ทา - มาด
เครื่องประดับ
24
2
เจด - นิ - พิด
มีความคิดมั่นคง
41
1
ฉัน - ทะ - นิด
ความรู้อันน่าพึงพอใจ
46
1
ชะ - ยา - นี
ผู้มีความรู้
19
2
ชะ - ยา - พา
ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
9
2
ชะ - นัน - ธิ - ดา
ผู้ชนะคนอื่น
23
2
ชะ - นัด - ดา
ความเป็นผู้ให้กำเนิด
14
8
ชะ - นิ - ดา - พา
ให้เกิดรัศมี
15
2
ชะ - นิ - สา
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
19
6
ชม - นาด
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
14
8
ชม - พู - นุด
ทองคำบริสุทธิ์
24
6
ชม - พู - เนก
แท่งทอง
36
8
ชัด - ชะ - ยา
รู้รวดเร็ว รอบรู้
15
2
ชัน - ยา - นุด
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
23
9
ชิด - สะ - นุ - ชา
เกิดจากผู้ชนะ
19
9
ชุ - ติ - มะ - ดี
มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
23
2
ชุ - ติ - มัน
ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
36
6
โช - ติ - กา
ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
15
6
ยะ - พา
รัศมีดาวพระศุกร์
6
6
ยา - นิน
ผู้มีความรู้
19
2
ถา - นิด
เป็นที่น่าพอใจ
46
1
ถา - นิ - ตา
ผู้มีฐานะ
23
1
ถิ - ตา - พา
มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
19
1
นะ - รึ - ดี
ยินดีในความรู้
14
6
นัด - ถะ - กาน
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
46
2
นัด - ถะ - นัน
เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
51
9
นัด - กริด - ตา
ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
24
2
นัด - ทิ - ดา
ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
24
2
ดะ - นิ - ตา
ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
14
6
ดะ - นุ - ดา
ความแบบบาง ละเอียดอ่อน
9
6
ดะ - มะ - สา
มีผิวคล้ำ
14
2
ตะ - มะ - นา
ลมหายใจ
14
9
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   หน้าถัดไป ❯
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 686 ชื่อ , แสดงชื่อ 1 - 50 , หน้า 1/14 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 461 รีวิว