สถิติหวย สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540
อีก 8 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 2560 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนธันวาคม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 60 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ77318145663
หน่วย56103855954
รวม121313416191015117
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนธันวาคม
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง   47
3 ครั้ง   04   58
2 ครั้ง   12   22   51   52   55   67   69   72   80   96
1 ครั้ง   01   02   07   08   10   11   13   14   17   24   34   40   41   43   49   50   53   54   56   59   65   75   76   77   78   81   82   84   86   95
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนธันวาคม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 60 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ9664666755
หน่วย46524951078
รวม1312116101511171213
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนธันวาคม
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   02   05   17   49   64   65   78   79   86   87
1 ครั้ง   00   03   07   08   09   11   12   18   19   21   22   24   25   27   28   30   31   35   37   43   45   46   48   50   55   56   57   58   59   67   69   71   72   77   81   90   91   94   95   96
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนธันวาคม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 60 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4858984635
สิบ77318145663
หน่วย56103855954
รวม16211812252714211412
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนธันวาคม
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง   147   704
1 ครั้ง   022   052   069   072   108   112   114   141   178   196   217   240   255   281   286   304   307   350   354   358   367   372   380   402   410   411   422   434   443   447   449   451   501   524   551   559   565   569   584   596   658   675   676   682   712   752   767   795   813   853   858   947   955   956   977   980
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนธันวาคม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 60 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย20291716221925311732
สิบ22231724172225272526
หน่วย19202127282719252121
รวม61725567676869836379

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนธันวาคม
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง   075   094   999
2 ครั้ง   142   168   175   197   267   306   337   627   664   694   734   742   763   775   778   933   982   984
1 ครั้ง   008   013   014   026   027   044   061   066   072   074   080   086   088   091   107   111   115   116   126   131   139   143   148   150   153   161   162   164   170   179   183   186   188   191   199   200   216   217   221   228   235   236   252   253   260   263   275   288   295   298   301   303   305   308   312   313   315   327   357   363   380   392   403   408   412   418   419   425   432   434   435   439   450   454   460   461   462   470   474   477   485   489   490   498   503   513   524   529   533   535   538   540   541   553   555   559   560   571   580   589   596   597   598   600   603   605   609   611   616   617   621   638   647   651   654   656   659   676   677   688   689   691   702   713   714   715   716   719   735   739   741   743   745   750   762   764   766   769   770   773   784   787   788   802   803   809   811   820   826   831   832   847   849   853   857   864   873   887   895   896   901   902   922   924   925   936   937   944   945   950   952   957   958   959   971   974   975   977   980   983   985   993   994
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกเดือนธันวาคม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 ธันวาคม 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 60 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0242020020
สิบ1101212112
หน่วย3102203010
รวม4445435142

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกเดือนธันวาคม
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง   140   181   238   246   250   264   304   366   513   596   873   890

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot