month สถิติหวย สรุปวิเคราะห์สถิติหวย ย้อนหลัง - myhora.com


สถิติหวย สถิติหวยออกเดือนเมษายน

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540
อีก 1 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 เมษายน 2560 ได้ที่นี่
Top สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนเมษายน
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 40 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ5244546433
หน่วย8226443452
รวม134610989885
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนเมษายน
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง   43
2 ครั้ง   30   53   64   88
1 ครั้ง   00   04   05   06   09   15   17   20   25   27   29   31   32   46   48   50   57   60   62   65   66   70   73   77   78   80   91   94   98
Top สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนเมษายน
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 40 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1344348238
หน่วย3385235425
รวม4612957136513
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนเมษายน
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง   92
2 ครั้ง   49   62   63   69   86   95
1 ครั้ง   01   10   12   17   21   22   26   28   33   35   37   38   44   50   52   53   57   64   66   70   71   87   93   96   99
Top สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนเมษายน
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 40 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1213475656
สิบ5244546433
หน่วย8226443452
รวม146713131514141311
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนเมษายน
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง   094   105   164   260   327   365   391   406   415   450   470   517   525   543   562   564   573   578   609   629   630   653   688   704   720   743   753   777   780   800   832   843   846   866   930   931   948   957   988   998
Top สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนเมษายน
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 40 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย22141311151711132218
สิบ1814151510182118189
หน่วย1415201923151517126
รวม54434845485047485233

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนเมษายน
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง   008   013   040   085   285   430   522   584   586   634   670   877   906
1 ครั้ง   007   015   018   022   031   036   043   044   061   064   067   074   081   088   101   113   124   131   153   154   162   164   165   170   174   179   186   195   200   202   210   213   216   224   225   257   263   273   279   301   332   344   346   355   362   363   378   381   394   397   407   426   432   442   447   454   456   467   471   477   482   495   499   507   511   523   535   557   558   563   570   572   581   593   600   616   627   654   663   664   677   705   713   721   722   723   725   732   744   754   769   786   794   796   800   802   807   808   811   814   823   828   834   835   851   852   858   859   861   862   863   866   880   882   902   918   933   938   949   950   952   954   955   962   966   968   971   973   987   997
Top สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกเดือนเมษายน
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 40 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1011010000
สิบ1010100001
หน่วย1000001020
รวม3021111021

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกเดือนเมษายน
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง   008   228   390   546

สถิติหวยออกเดือนเมษายน ย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot