หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกเดือนสิบเอ็ด

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545
อีก 5 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 ตุลาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ5513542445
หน่วย5432542832
รวม1094510841277
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง00  11  15  40  72  77  87  94
1 ครั้ง04  07  09  14  25  30  35  37  41  43  47  51  52  56  58  64  66  88  89  93  97  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3232675136
หน่วย2256252293
รวม548881273129
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง59
2 ครั้ง15  38  58  62  98
1 ครั้ง00  03  06  23  25  28  42  43  44  45  47  48  51  52  60  63  67  71  83  86  88  92  93  94  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5235434255
สิบ5513542445
หน่วย5432542832
รวม151171014118141212
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง037  040  051  052  072  100  197  211  277  289  335  343  372  377  387  409  487  494  498  500  515  564  615  630  641  694  714  756  804  825  840  858  893  907  911  947  966  988
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3455343146
สิบ3444355262
หน่วย2952273233
รวม81714118161151311
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง032  041  045  149  169  185  191  200  258  264  281  286  305  355  361  375  386  413  428  431  505  511  524  571  621  656  691  739  812  837  880  882  912  927  952  955  963  968
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย122117151112981110
สิบ17131010141610101313
หน่วย129199121211151413
รวม41434634374030333836

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง648  952
1 ครั้ง007  012  020  032  045  046  054  057  084  086  089  092  100  104  109  110  122  128  132  135  137  150  152  158  159  162  166  173  174  177  188  189  192  200  204  212  213  217  226  244  249  251  255  256  269  277  285  287  295  297  302  310  311  324  329  331  338  341  346  358  379  383  385  395  396  401  402  407  410  412  435  438  462  470  473  499  502  507  509  518  520  524  526  529  563  587  595  598  606  644  647  653  661  663  685  714  739  745  747  755  784  797  798  801  804  832  846  848  862  868  872  876  879  890  903  910  913  951  957  968  980  991
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 38 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0523324313
สิบ2131152254
หน่วย2240534411
รวม489491010978

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกเดือนสิบเอ็ด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง392  757
1 ครั้ง106  134  180  186  189  247  255  384  457  458  464  576  594  602  611  625  692  726  885  920  964  971
สถิติหวยออกเดือนสิบเอ็ด ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกเดือนสิบเอ็ด แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว