หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกวันอังคาร

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545
อีก 4 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 ตุลาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ743581011688
หน่วย666516481135
รวม1310910241419171113
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง54
3 ครั้ง22  64  77
2 ครั้ง04  05  14  44  47  56  60  66  89  94  96  97
1 ครั้ง03  07  08  15  19  30  31  37  38  39  40  42  43  46  50  51  53  57  61  65  67  69  71  72  74  80  81  82  83  86  88  91  93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4361041185910
หน่วย34687117888
รวม771218112215131718
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง86
3 ครั้ง64  98
2 ครั้ง25  35  39  53  55  57  59  69  71  72  93  97
1 ครั้ง03  05  06  07  14  15  19  22  23  27  28  30  32  33  34  36  37  42  43  45  48  50  54  56  62  65  68  78  81  84  87  88  89  90  91  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย553961086711
สิบ743581011688
หน่วย666516481135
รวม18151219302427231824
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง004  037  054  089  094  114  144  157  164  197  222  264  269  308  331  343  344  350  354  364  366  377  414  422  438  447  456  477  505  515  519  540  554  560  577  583  589  596  603  622  630  653  654  656  671  686  704  707  739  742  751  761  846  865  866  874  881  882  891  905  947  960  967  972  980  988  993  994  996  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันอังคาร New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย11566768678
สิบ8105111065834
หน่วย127851177283
รวม31221922281920161815
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง012  032  100  461
1 ครั้ง008  015  021  024  028  061  074  133  145  177  200  218  238  254  281  292  331  340  356  364  378  388  424  439  444  454  475  516  522  536  540  566  570  600  610  614  615  644  647  656  691  739  754  756  772  776  785  800  802  805  813  838  843  890  915  930  933  943  944  948  970  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย21232125192117223035
สิบ21212025192322252830
หน่วย13172222322936221823
รวม55616372707375697688

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง396  996
2 ครั้ง005  094  216  342  386  435  490  535  571  586  596  691  714  743  763  803  817  834  844  847  863  864  876  984
1 ครั้ง006  009  019  026  028  034  038  044  057  065  068  074  080  082  085  089  096  103  112  117  121  123  124  125  129  137  151  152  155  158  171  175  179  180  186  188  189  192  195  197  200  210  212  221  229  234  245  252  253  256  257  263  271  272  282  284  287  293  298  304  305  309  314  324  345  352  356  357  358  361  362  374  375  378  380  389  395  412  425  429  432  438  441  446  447  463  467  478  485  487  494  499  509  516  523  526  532  534  539  544  557  565  567  576  584  603  606  619  625  631  632  650  654  663  669  673  676  681  685  696  700  715  723  732  735  744  752  756  771  773  775  776  779  787  790  797  811  814  819  828  830  831  835  836  845  846  853  862  868  878  901  902  904  906  907  909  915  918  923  924  926  937  938  949  950  954  957  959  966  968  969  978  979  982  985  989  990  992  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกวันอังคาร
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 16 เมษายน พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5348345257
สิบ4457307646
หน่วย67752112042
รวม15141620852481315

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง061  392
1 ครั้ง008  036  093  181  186  193  236  238  260  271  300  312  318  366  386  396  403  426  471  511  512  530  573  620  636  648  663  699  725  776  824  834  861  876  882  902  920  930  942  949  966  976
สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันอังคาร แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว