อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกวันอังคาร

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 16 ธันวาคม 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 16  หวยออกเดือนธันวาคม  หวยออกวันจันทร์  หวยออกข้างแรม  หวยออก ๕ ค่ำ  หวยออกเดือนอ้าย
อีก 2 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ510359119676
หน่วย754517610935
รวม1215710261719151011
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง54
3 ครั้ง14  15  64  77
2 ครั้ง04  05  13  22  40  44  47  56  60  66  89  96
1 ครั้ง07  16  19  26  30  31  37  38  39  42  43  46  50  51  53  57  65  69  71  74  78  80  81  82  86  88  91  93  94  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ44794128599
หน่วย355961196116
รวม791218102317112015
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง86
2 ครั้ง14  25  35  36  48  53  55  56  59  64  69  71  72  93  97  98
1 ครั้ง03  05  06  08  15  18  20  22  23  27  28  32  33  34  37  39  41  43  50  54  57  58  62  63  65  68  78  81  85  87  88  89  90  91  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย757105108676
สิบ510359119676
หน่วย754517610935
รวม19201420312727211717
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง213  354  540
1 ครั้ง004  005  016  037  054  089  094  114  144  157  164  197  214  222  264  269  278  315  331  343  344  350  364  366  377  414  438  447  456  477  505  515  519  554  560  577  589  596  622  626  630  653  654  656  671  686  704  707  715  739  742  751  846  865  866  874  881  882  891  947  960  980  988  993  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย26272026252122252739
สิบ24252626192323312932
หน่วย19192424313139232127
รวม69717076757584797798

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง094  606  996
2 ครั้ง005  035  089  216  287  293  324  358  386  396  435  463  490  535  571  586  596  714  743  763  803  847  863  864  926  979
1 ครั้ง006  009  019  026  028  034  038  044  065  068  070  074  080  082  085  091  096  103  109  110  112  117  121  123  124  125  129  137  151  152  155  158  171  174  175  177  179  180  186  188  189  192  195  197  200  210  212  221  226  229  252  253  257  263  271  272  282  298  304  305  309  314  340  342  345  352  356  357  361  362  374  375  378  380  389  395  404  412  415  418  422  425  429  432  438  441  446  447  456  467  478  479  487  494  499  515  516  523  526  532  534  539  544  557  567  576  584  597  603  612  619  626  631  632  645  650  654  663  665  669  670  673  676  681  685  691  696  700  715  723  732  735  740  744  752  756  771  773  775  776  778  779  782  787  790  797  811  814  817  819  828  830  831  834  835  836  844  845  846  853  862  868  876  878  881  901  902  904  906  907  909  915  918  923  924  927  929  930  937  938  949  950  951  954  959  966  968  969  978  982  984  985  989  990  992  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกวันอังคาร
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2226242015
สิบ2333105234
หน่วย4343107022
รวม8891244142611

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันอังคาร
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง392
1 ครั้ง008  061  181  186  238  260  312  366  386  396  403  426  511  512  530  573  663  699  824  920  930  949  966  976