หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกวันพุธ

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544
อีก 10 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 พฤศจิกายน 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพุธ
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ99103962967
หน่วย68787956104
รวม1517171116157151611
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง04  18  97
2 ครั้ง25  28  29  31  41  45  58  70  74  83  95
1 ครั้ง00  01  02  03  05  06  10  11  12  13  15  17  22  23  24  26  38  40  42  46  48  49  52  53  56  57  61  64  72  73  75  77  78  81  82  86  89  90  93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธ
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ67105977892
หน่วย91056686947
รวม1517151115151317139
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง29  50  70  87
2 ครั้ง11  14  26  32  43  44  57  64  78  81  85
1 ครั้ง02  03  05  06  08  09  15  17  19  20  21  22  25  27  31  35  37  41  42  45  46  48  51  53  60  61  66  67  69  73  75  79  80  83  91  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพุธ
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย733881010867
สิบ99103962967
หน่วย68787956104
รวม22202019242517232218
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง095  374  597
1 ครั้ง010  038  040  049  083  104  141  148  217  258  289  303  304  331  345  370  383  406  418  422  431  453  473  475  486  501  518  525  542  545  564  578  590  602  605  615  628  629  641  656  658  670  672  704  713  726  728  729  746  752  777  800  823  825  861  893  897  911  912  918  924  957  981  982
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพุธ New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย671056845118
สิบ121044583699
หน่วย67117877575
รวม24242516192314162722
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง816
1 ครั้ง008  051  054  075  091  096  114  134  153  176  180  181  196  201  202  203  205  207  208  232  244  248  257  320  347  354  375  386  412  428  429  430  468  481  500  504  511  533  556  562  582  593  605  679  685  691  709  715  742  743  759  803  812  814  820  858  882  889  892  895  910  912  963  977  978  982  994  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธ
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย27251527274116161925
สิบ39182219252517182926
หน่วย15211824352635221824
รวม81645570879268566675

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง086
3 ครั้ง426  598
2 ครั้ง014  137  200  344  363  384  401  558  570  589  602  628  656  796  801  895  924  945  962  993
1 ครั้ง004  006  008  013  036  043  044  047  048  049  052  055  065  072  073  080  081  084  094  096  099  100  101  103  104  107  108  109  113  116  117  123  132  139  142  149  150  159  166  176  177  191  192  196  204  205  209  221  225  230  233  236  244  251  253  281  294  302  305  307  309  311  321  334  337  346  353  355  356  364  374  375  379  385  388  394  395  397  402  405  406  407  413  414  419  425  434  437  442  447  456  458  459  463  468  470  474  485  486  498  502  504  506  507  510  517  520  524  529  535  539  543  548  549  551  553  555  556  557  563  565  567  572  576  577  579  584  585  586  596  597  599  601  616  623  634  647  664  668  681  691  694  709  720  726  729  737  739  741  745  749  751  775  783  784  799  802  814  816  820  823  848  853  858  861  864  876  880  881  885  887  902  905  906  911  914  915  929  933  937  942  944  952  965  973  980  984  986
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกวันพุธ
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 70 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5576423262
สิบ7275255432
หน่วย71514103722
รวม198191210171113116

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันพุธ
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง302
1 ครั้ง007  040  054  066  095  111  115  127  130  165  209  220  246  255  264  278  285  336  357  362  377  425  430  435  450  527  560  624  625  682  775  799  804  807  828  832  855  877  903  980
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันพุธ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว