หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544
อีก 4 ชั่วโมง ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  16 ตุลาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ910792741164
หน่วย845761081245
รวม171412168171223109
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง25
3 ครั้ง07  16  17  35  77
2 ครั้ง09  33  58  70  72  84  91
1 ครั้ง00  02  03  06  12  14  15  18  22  24  26  30  37  38  39  40  47  50  51  53  55  56  60  63  64  69  71  73  76  79  80  85  86  87  93  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ886431010569
หน่วย44866596138
รวม1212141091519111917
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง17  56  66  88  94
2 ครั้ง06  07  10  28  49  52  58  59  61  62  79  85  98
1 ครั้ง02  03  05  08  13  14  18  22  24  25  29  30  31  33  38  44  53  63  65  68  71  76  77  82  90  92  93  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย67879952115
สิบ910792741164
หน่วย845761081245
รวม23212023172617252114
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง391  517  684  816
1 ครั้ง006  009  069  070  079  085  112  116  117  125  135  147  177  207  239  255  260  270  276  277  286  324  372  373  380  387  409  415  422  425  435  438  458  471  472  500  507  518  526  533  537  551  630  664  694  703  714  825  840  850  853  856  858  863  877  893  902  907  925  933  935
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย86411878557
สิบ6687367899
หน่วย747116112876
รวม21161929171427212122
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง683
1 ครั้ง000  017  026  053  061  070  073  086  121  149  168  169  196  197  222  229  273  292  305  306  312  316  317  334  351  356  368  387  388  408  431  454  472  476  479  480  493  506  524  562  586  590  594  598  603  638  648  656  687  690  713  724  742  769  793  810  836  837  873  884  923  927  930  936  959  962  977
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย23273125202723202018
สิบ20272326281423222625
หน่วย24261719302816262127
รวม67807170786962686770

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง007  021  075  135  149  179  217  261  294  295  338  356  431  450  486  508  519  526  529  533  648  664  694  739  764  784  830  893  918
1 ครั้ง005  012  018  027  032  034  040  046  047  063  072  074  077  081  084  089  094  101  103  109  110  111  123  127  147  148  153  162  164  167  174  177  181  183  185  186  188  199  205  213  214  221  234  236  239  240  242  245  249  253  255  257  262  269  272  277  280  285  287  288  292  306  307  312  313  315  316  320  321  324  329  347  359  374  375  379  380  382  390  392  393  394  414  420  424  435  437  440  441  447  451  461  470  477  494  495  503  509  510  511  516  524  535  544  562  570  577  581  582  588  591  595  598  603  605  612  627  628  630  638  644  645  647  660  663  669  680  682  695  699  711  714  717  718  725  730  749  761  765  770  774  775  795  799  801  806  808  815  821  828  836  847  848  851  857  865  867  880  881  888  900  906  910  922  933  936  941  942  945  949  953  954  961  969  973  999
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (20 ปี) งวด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน รวม 69 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2655353346
สิบ4735543632
หน่วย5417744343
รวม1117917151310121111

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง918
1 ครั้ง043  073  106  121  128  135  140  175  206  218  250  251  283  324  334  335  340  384  412  464  476  510  513  533  576  594  609  669  670  755  757  794  804  817  831  873  947  949  961  983
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันพฤหัสบดี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว