หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545
อีก 13 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มิถุนายน 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ810782751065
หน่วย844661081255
รวม1614111481713221110
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง25
3 ครั้ง07  16  17  35  77
2 ครั้ง09  33  58  70  84  91
1 ครั้ง00  02  06  12  14  15  18  22  24  26  30  38  39  40  47  50  51  53  55  56  60  63  64  68  69  71  72  73  76  79  80  85  86  87  93  94  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ866531010569
หน่วย347664107138
รวม1110131191420121917
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง17  56  66  88  94
2 ครั้ง06  07  28  49  58  59  61  62  79  98
1 ครั้ง02  03  05  08  10  14  18  22  24  25  29  30  31  33  36  38  44  52  53  57  63  65  68  71  76  77  82  83  85  90  92  93  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย76978951115
สิบ810782751065
หน่วย844661081255
รวม23202021162618232215
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง391  517  684  816
1 ครั้ง006  009  068  069  070  079  085  112  116  117  125  147  177  207  235  239  255  260  270  276  277  286  324  372  373  380  387  409  415  422  425  435  438  458  471  500  507  518  526  533  551  597  630  664  694  714  825  840  850  853  856  858  863  877  893  902  907  925  933  935
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย96411777557
สิบ6787357889
หน่วย647105111888
รวม21171928151325212124
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง000  017  026  053  061  070  073  086  098  121  149  168  169  196  197  222  229  273  292  305  306  312  316  317  334  351  356  368  387  388  408  431  472  476  479  480  493  506  524  562  586  590  594  598  603  638  639  648  656  683  687  713  724  742  769  793  810  819  837  873  884  923  927  930  936  959  962  977
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย20262822202922192117
สิบ19272424271322232223
หน่วย22241718292717232027
รวม61776964766961656367

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง007  021  075  135  149  179  261  294  295  338  450  486  508  519  526  529  533  648  664  739  764  784  830  893  918
1 ครั้ง005  012  018  027  032  034  040  046  047  072  074  077  084  094  101  103  109  110  111  123  127  148  153  162  164  167  174  177  181  183  185  186  188  199  205  213  214  217  221  234  236  239  240  242  249  253  255  257  262  269  272  277  280  285  287  288  306  307  312  313  315  316  320  321  324  329  347  356  359  374  375  379  382  390  393  394  414  419  420  424  431  435  440  441  447  451  461  470  476  477  494  495  503  509  510  511  516  522  524  535  544  547  562  570  577  581  582  591  592  595  598  603  605  612  627  628  630  638  644  645  647  660  663  669  680  682  694  695  699  711  714  718  725  730  749  761  765  770  774  775  795  799  801  806  808  815  816  821  828  836  847  848  851  857  865  867  880  881  888  906  910  922  933  936  941  942  945  949  953  954  961  969  973  999
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2545 (20 ปี) งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รวม 68 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4655365347
สิบ4745643744
หน่วย5517854445
รวม13181017171512141216

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง918
1 ครั้ง043  073  085  097  106  121  128  135  140  175  206  218  250  251  283  324  334  335  340  384  412  464  476  510  513  533  576  591  594  609  629  644  669  670  755  757  794  804  817  831  873  947  949  961  979  983
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันพฤหัสบดี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว