อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 สิงหาคม 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนสิงหาคม  หวยออกวันพฤหัสบดี  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๑ ค่ำ  หวยออกเดือนเก้า
อีก 12 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1011783951053
หน่วย78576971255
รวม171912159181222108
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง25
3 ครั้ง07  16  77
2 ครั้ง09  11  17  33  35  53  58  72  84  91
1 ครั้ง00  02  03  06  08  12  14  15  18  22  24  26  30  37  38  39  40  41  47  50  51  55  56  57  60  61  63  64  69  70  71  73  76  79  80  85  87  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ810554712569
หน่วย549665117126
รวม13141411101223121815
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง10  17  56  66  88  94
2 ครั้ง03  06  07  28  30  49  52  61  62  65  79  85  92  98
1 ครั้ง02  08  13  14  16  18  22  24  25  31  33  38  44  46  58  59  63  67  68  71  76  77  82  93  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย586910953115
สิบ1011783951053
หน่วย78576971255
รวม22271824192717252113
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง311  391  684  816  853
1 ครั้ง009  069  070  079  085  108  112  116  117  125  135  147  177  207  239  255  260  276  277  324  372  373  380  387  409  415  422  425  435  438  441  458  471  472  500  506  507  517  518  526  533  537  551  630  664  694  703  714  761  825  840  850  856  858  863  877  902  907  925  933  957
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย27293527212525232220
สิบ24282428311726233023
หน่วย27341623322719252427
รวม78917578846970717670

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง021  075  135  149  179  217  261  294  295  338  356  431  450  486  508  519  526  529  533  648  664  694  739  764  784  830  893  918
1 ครั้ง001  005  007  009  012  018  027  032  034  040  044  046  047  061  063  071  072  074  077  081  084  089  094  101  103  109  111  123  127  131  143  147  148  152  153  162  164  167  174  177  181  183  185  186  188  199  205  211  213  214  221  234  236  239  240  242  245  249  253  255  257  262  263  268  269  272  277  280  283  285  287  288  292  301  304  306  307  312  313  315  316  320  321  324  326  329  347  359  374  375  380  381  382  390  392  394  420  424  435  437  440  441  447  451  460  461  470  471  477  494  495  503  509  510  516  524  535  540  544  570  581  582  588  591  593  598  603  605  612  627  628  630  638  644  645  647  656  660  663  669  670  680  688  695  699  705  711  713  714  716  717  718  725  730  734  749  761  765  770  774  775  799  801  806  808  810  815  821  828  836  847  848  851  857  858  865  867  880  881  888  900  906  910  922  933  936  941  942  945  949  953  954  961  969  973  981  987  999
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกวันพฤหัสบดี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 71 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1545322035
สิบ3533523510
หน่วย4413524142
รวม8148111369687

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันพฤหัสบดี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง918
1 ครั้ง043  106  121  128  140  175  206  218  250  251  324  334  335  340  384  412  464  476  513  576  669  670  804  831  873  947  949  961

สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน,ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกวันพฤหัสบดี〉E=20 แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.95 จาก 101 รีวิว.