อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกวันข้างแรม

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 16 พฤศจิกายน 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 16  หวยออกเดือนพฤศจิกายน  หวยออกวันเสาร์  หวยออกข้างแรม  หวยออก ๕ ค่ำ  หวยออกเดือนสิบสอง
อีก 1 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันข้างแรม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 มกราคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 252 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ22342121272928302317
หน่วย26282726302326302214
รวม48624847575254604531
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันข้างแรม
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
7 ครั้ง11  77
6 ครั้ง12  64  67
5 ครั้ง43  51  56  60
4 ครั้ง00  02  05  15  16  25  33  35  47  58  66  70  71  72  84  86  94
3 ครั้ง04  10  13  17  22  23  41  42  45  48  50  53  54  59  76  78  82  88  89
2 ครั้ง07  08  09  14  18  20  24  26  27  31  32  34  38  39  40  44  49  57  61  63  73  74  81  83  90  91  93  96  97  98
1 ครั้ง06  21  28  29  30  36  37  52  62  65  69  75  85  87  95
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันข้างแรม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 มกราคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 252 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ28213119252925153029
หน่วย22242424164225232824
รวม50455543417150385853
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันข้างแรม
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง25
6 ครั้ง45  85
5 ครั้ง02  05  26  53  58  69
4 ครั้ง00  14  20  28  29  35  48  57  62  63  81  86  87  92  94  95
3 ครั้ง03  10  11  33  37  47  49  51  52  55  66  71  79  82  89  90  91  98
2 ครั้ง01  06  07  08  09  12  13  15  17  18  24  31  36  38  40  43  46  50  56  61  65  67  68  75  76  78  80  83  88  93  96  97  99
1 ครั้ง04  16  21  22  23  27  30  34  39  41  42  44  54  59  64  70  72  74
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันข้างแรม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 มกราคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 252 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย21242027362227203421
สิบ22342121272928302317
หน่วย26282726302326302214
รวม69866874937481807952
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันข้างแรม
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง684  825
2 ครั้ง022  151  344  370  411  415  564  676  715  804  840  860  933  948
1 ครั้ง002  005  008  009  011  013  016  025  037  038  049  050  054  064  071  072  073  089  094  100  102  105  108  112  114  116  117  123  134  135  136  141  142  143  149  157  164  177  178  196  198  200  207  211  212  213  214  217  227  239  241  245  251  260  267  269  270  277  278  281  286  311  312  324  327  335  342  348  350  351  354  358  366  367  371  372  373  374  377  383  388  391  393  394  404  406  409  410  418  421  422  426  431  434  435  438  441  443  445  447  456  458  459  460  461  467  470  472  476  482  483  486  487  489  494  498  500  505  510  511  517  518  523  543  545  554  556  559  565  566  578  588  589  590  596  597  602  611  612  616  623  626  633  643  647  650  653  656  658  662  664  667  671  677  685  686  688  694  713  720  728  729  730  739  747  751  752  753  756  761  763  767  771  777  784  795  800  810  812  816  832  833  842  843  853  856  858  859  863  864  866  867  872  874  875  877  881  882  891  893  897  902  905  907  912  920  924  931  932  935  947  957  960  966  977  982  986  990
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันข้างแรม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 มกราคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 252 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย87929491819596898598
สิบ1108391798390711059898
หน่วย999279869697106937486
รวม296267264256260282273287257282

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันข้างแรม
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง287  570  589  694
4 ครั้ง001  133  155  179  200  250  275  305  606  627  775  784  806  877
3 ครั้ง006  040  046  048  068  074  126  191  205  217  350  358  374  378  381  386  434  470  490  524  639  645  648  670  691  713  715  716  739  799  800  830  864  903  926  952  996
2 ครั้ง003  005  013  014  017  044  055  072  080  081  088  089  094  096  101  103  104  109  112  121  135  137  150  152  166  173  174  177  186  195  197  210  215  221  224  225  230  242  246  253  263  267  272  281  285  290  291  293  298  303  309  324  328  329  333  338  340  356  357  361  362  375  383  384  392  395  400  403  414  418  422  430  432  442  456  461  472  474  477  479  480  485  489  494  496  502  503  505  507  510  516  517  518  523  526  534  544  547  551  553  561  567  571  576  577  595  596  598  603  605  607  609  612  628  634  638  641  647  650  656  661  669  673  689  695  696  699  709  714  721  723  726  732  735  740  741  747  763  766  767  769  773  790  792  798  801  802  803  807  810  811  814  832  836  843  858  863  873  880  885  902  904  906  916  922  924  925  929  933  936  939  941  945  954  956  961  969  979  980  987  994  995  999
1 ครั้ง007  008  012  018  020  025  026  028  031  032  035  036  042  045  047  049  052  054  056  057  061  063  064  070  073  075  076  077  084  085  086  087  090  091  092  097  098  107  110  111  115  116  117  120  122  123  124  125  128  132  139  140  141  142  146  149  153  154  158  159  162  164  167  170  171  175  176  180  181  182  184  185  187  188  189  190  199  202  206  211  213  214  216  222  226  227  228  229  234  235  236  237  238  240  241  244  248  256  257  261  266  269  271  276  277  280  282  284  292  295  297  299  301  302  304  307  311  313  314  320  322  337  339  341  342  344  345  346  347  353  355  359  363  368  370  371  372  373  377  382  388  389  390  391  396  397  398  405  406  408  410  415  416  420  421  424  425  427  429  431  433  437  439  440  447  450  451  452  457  458  459  463  467  471  473  478  482  484  486  492  495  504  508  509  511  513  515  519  520  521  522  529  530  535  536  539  540  543  549  550  554  555  556  557  558  560  563  565  573  579  580  584  585  586  588  594  597  602  608  611  616  618  621  622  623  624  625  626  630  633  643  644  651  653  655  658  659  663  664  666  667  671  676  680  681  686  688  700  701  705  707  717  718  722  725  727  729  730  734  743  745  748  750  751  752  754  757  761  764  768  778  779  781  782  787  789  796  805  809  812  815  817  819  823  824  825  837  838  842  845  847  848  851  852  854  856  857  859  860  861  862  866  871  876  879  881  882  884  887  889  892  893  895  896  897  900  901  909  910  911  912  913  918  927  928  937  938  940  944  946  948  949  951  953  958  959  962  965  966  968  971  972  973  974  975  976  981  984  986  988  989  991  992  993  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกวันข้างแรม
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 มกราคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 252 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย61481171299816
สิบ101210151041110117
หน่วย1096121191581010
รวม26352438282535272933

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันข้างแรม
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง106  238  403  464  625  918  947  999
1 ครั้ง008  031  040  043  045  064  111  115  128  131  137  149  169  172  175  180  181  194  239  246  255  260  264  280  302  307  310  318  324  334  335  366  384  390  396  426  429  476  511  512  527  530  538  546  553  576  584  589  594  596  609  616  626  643  647  663  682  713  720  726  733  757  766  775  779  787  831  832  835  836  864  870  878  888  901  903  912  913  959  961  971  973  980  983

สถิติหวยออกวันข้างแรม ย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน,ใช้งาน หวยสถิติหวย ออกข้างแรม แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.95 จาก 101 รีวิว.