หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 ตุลาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ111220119111511911
หน่วย10139161613101788
รวม21252927252425281719
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง24
4 ครั้ง03  38  61  67
3 ครั้ง15  17  23  29  31  50  72  91
2 ครั้ง02  04  22  26  27  28  34  40  43  47  53  60  64  75  79  83  86  87  94  95  97
1 ครั้ง05  06  07  10  11  12  14  16  19  25  30  35  41  42  46  51  55  56  57  58  59  63  65  69  70  73  74  76  84  85  88  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4101412111212121914
หน่วย116121191614111416
รวม15162623202826233330
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง98
4 ครั้ง46  85
3 ครั้ง29  33  65  79  86
2 ครั้ง14  15  19  20  23  25  26  35  39  40  42  52  53  56  58  59  62  64  70  71  77  78  81  83  88  89  92  97
1 ครั้ง02  04  05  06  10  16  17  18  22  24  27  31  32  36  37  38  44  45  47  50  57  60  61  67  68  69  73  80  82  84  87  90  93  94  95  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย11101113121415131110
สิบ111220119111511911
หน่วย10139161613101788
รวม32354040373840412829
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  286  324  391  564  628  650  787  840
1 ครั้ง004  005  006  038  051  055  069  073  079  083  095  102  116  131  134  142  143  157  197  223  224  227  229  234  258  261  270  272  303  307  327  331  360  375  383  388  395  403  404  415  422  431  438  446  453  461  475  476  494  510  515  517  519  522  526  538  541  559  567  579  596  602  603  623  629  630  643  647  656  661  672  684  712  714  725  726  729  750  760  765  767  774  785  811  823  824  853  861  863  867  891  893  903  915  924  935  938  947  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1312141110154121316
สิบ12168914147151411
หน่วย131311151212149813
รวม38413335364125363540
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  149  292  516  691  943  967
1 ครั้ง008  017  021  026  046  051  053  054  061  070  074  075  086  109  112  114  143  145  170  174  197  200  201  203  218  223  229  240  244  248  254  273  286  309  340  345  347  356  369  377  384  386  387  392  412  413  424  435  451  452  453  454  472  491  501  503  506  510  529  533  556  569  570  571  586  589  596  638  684  713  715  724  734  735  739  756  759  775  781  785  798  803  812  816  820  831  835  837  858  873  875  880  887  890  910  911  912  945  955  962  963  972  978  988  989  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25242921193623172125
สิบ25202521192626272328
หน่วย28182121192723333119
รวม78627563578972777572

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง375
2 ครั้ง127  132  140  160  297  364  379  458  477  561  562  577  595  628  723  924  927  953
1 ครั้ง004  005  006  007  013  017  018  021  030  032  036  038  043  045  046  047  051  052  057  062  072  076  085  094  097  110  113  123  128  129  138  148  154  155  181  191  192  194  195  197  199  202  205  206  208  210  212  215  217  225  230  233  236  241  245  248  250  253  255  256  257  264  274  276  278  282  287  290  307  321  340  342  355  362  369  373  374  388  390  393  396  397  403  404  414  426  439  447  450  457  462  478  485  489  490  494  498  500  504  506  509  511  516  517  519  526  549  555  556  558  560  563  565  566  570  578  580  581  582  587  589  591  596  597  598  601  602  603  606  612  623  625  630  631  638  650  651  660  661  665  668  669  682  688  694  699  701  709  716  726  733  740  748  752  769  773  780  785  787  795  797  800  806  807  809  810  815  817  823  828  830  834  836  837  853  868  876  877  878  879  881  884  918  923  925  938  939  941  945  948  952  957  966  968  970  975  978  980  984  988  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2559 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย22261935182426172627
สิบ25282827211824232620
หน่วย27182133272231212218
รวม74726895666481617465

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง464  726
2 ครั้ง007  043  302  307  318  323  366  392  489  512  594  625  626  901  930  947  949
1 ครั้ง004  008  013  018  020  031  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  103  106  115  116  121  127  128  130  131  132  135  137  138  143  148  149  154  164  165  172  174  180  186  189  193  194  206  210  218  220  226  239  248  255  258  259  261  264  273  278  280  283  285  290  294  303  304  306  310  324  328  334  335  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  382  384  386  388  396  403  412  421  425  429  430  432  450  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  530  533  539  552  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  605  609  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  666  669  670  679  682  692  712  713  720  725  733  741  755  757  766  776  779  787  794  799  804  806  807  817  824  828  831  832  835  836  838  843  847  861  864  870  873  876  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  918  920  931  948  952  959  961  966  971  973  976  980  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 5 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว