หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560
อีก 9 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ตุลาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ14131811891612613
หน่วย7139151515819118
รวม21262726232424311721
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง03  24  61  67
4 ครั้ง17
3 ครั้ง05  15  23  38  72  94  97
2 ครั้ง07  22  26  28  29  31  34  35  40  43  50  58  59  64  75  79  83  87  91  95  96
1 ครั้ง02  04  06  08  10  11  12  14  18  19  25  27  32  37  41  42  46  47  51  53  55  60  65  68  69  70  71  73  74  76  86  88  93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ91112961611112015
หน่วย126131381512101417
รวม21172522143123213432
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง83
4 ครั้ง85  98
3 ครั้ง29  46  57  58  65  79  92
2 ครั้ง02  06  10  14  15  19  20  23  38  39  50  52  53  56  59  64  70  71  81  82  86  88  89  95  97
1 ครั้ง03  04  05  07  09  16  17  18  22  24  25  26  27  30  31  32  33  36  40  42  45  60  61  62  67  68  69  73  75  77  78  84  90  93  94  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1291213111613121111
สิบ14131811891612613
หน่วย7139151515819118
รวม33353939344037432832
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  258  324  391  564  628  787  840  867
1 ครั้ง005  006  012  037  038  051  055  068  073  079  083  095  131  134  143  159  171  196  197  223  224  227  229  234  235  261  270  272  286  303  307  308  331  332  372  375  388  395  403  404  405  415  417  422  446  461  475  476  494  510  515  517  522  526  538  541  559  567  579  583  594  596  597  602  603  618  623  629  642  643  647  650  661  669  703  714  725  726  750  760  761  765  767  774  807  811  823  824  853  861  893  903  905  915  919  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1411101410156101119
สิบ111581214109141512
หน่วย141610131111139716
รวม39422839353628333347
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง061  100  149  292  386  516  691  880  943  967
1 ครั้ง017  021  026  032  045  046  051  070  074  075  077  098  109  114  143  155  170  174  197  200  201  203  218  223  244  248  286  309  319  331  340  345  347  356  361  369  384  387  395  412  413  424  436  451  452  453  472  484  491  501  503  506  510  529  533  556  569  570  578  586  589  596  620  639  658  684  713  724  734  735  737  739  759  775  781  798  803  812  819  831  835  837  873  875  890  910  911  912  929  944  945  955  962  963  970  972  981  988  989  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย22243821233720132121
สิบ26232521212124282328
หน่วย23192515233023293122
รวม71668857678867707571

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง379  485
2 ครั้ง127  132  140  194  210  236  245  278  282  297  364  375  447  509  561  562  578  595  723  876  924  927
1 ครั้ง002  004  006  007  013  018  021  030  036  041  045  046  047  051  057  061  062  072  076  085  094  097  106  110  113  119  123  128  129  138  154  155  160  181  191  192  195  197  202  205  206  208  212  213  215  217  225  228  230  233  234  248  250  255  256  257  264  274  276  279  284  287  290  295  307  321  325  331  340  342  355  362  369  374  388  393  396  397  401  403  404  413  414  419  432  439  449  457  458  462  476  477  478  489  494  498  504  506  508  511  517  519  522  526  529  540  542  547  549  555  556  560  563  565  566  577  580  582  589  591  592  597  598  601  602  604  606  612  623  625  628  631  638  650  651  652  660  661  665  668  682  691  699  701  726  733  748  755  780  785  788  795  797  798  800  806  809  810  815  816  817  828  830  834  837  844  853  868  870  877  878  879  884  918  925  938  939  948  952  953  957  966  968  970  975  978  980  984  988  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 5 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 120 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย19232830162127242428
สิบ24252331291919242620
หน่วย24232127242326242325
รวม67717288696372727373

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 5 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง285  726
2 ครั้ง007  043  206  247  307  318  323  392  464  471  512  594  625  679  725  817  834  901  930  947  971
1 ครั้ง004  013  018  031  036  045  054  058  061  064  073  085  093  095  097  103  106  116  127  130  131  132  135  137  138  143  148  149  154  159  164  165  172  174  180  186  189  193  210  220  236  239  242  248  255  258  259  261  264  266  271  273  278  283  287  289  290  294  298  300  302  303  306  310  328  336  340  345  349  355  357  361  362  367  368  373  377  382  384  388  391  403  412  421  425  429  430  432  458  476  480  489  495  507  510  515  518  527  530  533  539  540  549  552  553  575  576  589  591  598  602  605  609  611  614  615  616  617  620  624  626  629  636  640  643  644  647  648  653  654  666  669  670  712  713  720  731  733  736  738  739  740  741  755  757  776  778  779  786  787  794  799  804  806  828  831  832  836  838  843  847  859  861  864  870  876  881  882  883  884  888  893  902  903  910  912  913  920  931  942  948  949  952  959  961  964  979  980  983  985  996  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 5 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 5 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว