สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนกุมภาพันธ์    หวยออกวันจันทร์    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๔ ค่ำ    หวยออกเดือนสาม
อีก 8 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ71118889126611
หน่วย7115141410101366
รวม14222322221922191217
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง24
4 ครั้ง67
3 ครั้ง03  15  23  29  31  91
2 ครั้ง17  26  27  28  34  38  40  43  53  60  61  64  86  94  95  97
1 ครั้ง02  04  05  06  10  11  12  14  16  19  22  30  41  42  46  47  50  51  55  56  57  58  59  63  65  72  73  74  75  76  79  83  85  87  88  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ361298111081811
หน่วย961077141281211
รวม12122216152522163022
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง46  85  98
3 ครั้ง65
2 ครั้ง15  20  25  26  29  35  40  52  53  58  59  64  71  78  79  81  83  86  88  89  92
1 ครั้ง02  04  06  10  14  16  19  22  23  24  27  31  32  33  36  37  38  39  42  47  50  56  57  60  61  62  67  68  70  77  80  82  84  87  93  94  95  97  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย998119111210107
สิบ71118889126611
หน่วย7115141410101366
รวม23313133313034292224
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  286  324  391  564  628  840
1 ครั้ง005  006  038  051  055  073  079  083  095  116  131  134  142  143  157  197  223  224  227  229  234  258  303  327  331  360  375  388  395  403  404  415  431  446  453  461  476  494  510  515  519  522  526  541  559  567  596  602  623  629  630  643  647  650  656  661  672  712  714  726  729  760  765  767  774  785  787  811  823  824  853  863  867  891  893  903  915  924  938  967  994  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย17192417123018141922
สิบ22162116161621202024
หน่วย22141816162518252216
รวม61496349447157596162

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง375
2 ครั้ง127  132  140  297  364  477  561  562  595  628  924  953
1 ครั้ง005  006  013  018  021  030  036  045  046  047  052  062  072  076  085  094  097  110  113  128  138  154  155  181  191  192  194  195  197  199  202  205  206  208  210  212  215  217  225  230  236  241  245  248  250  253  255  257  274  278  287  290  307  321  340  342  362  369  373  374  379  388  390  397  403  404  426  439  457  462  485  489  490  494  500  504  506  509  516  517  519  526  549  555  556  560  563  565  566  577  578  580  581  582  589  591  597  598  601  602  603  606  612  623  625  638  650  660  661  665  682  688  694  699  701  709  716  723  726  733  740  748  769  773  780  787  795  797  800  807  809  810  815  823  828  830  834  836  837  853  868  876  877  878  879  881  884  918  923  925  927  938  939  941  945  948  952  957  966  968  975  980  984  988  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย14211428162219151924
สิบ17222523171520182114
หน่วย23161722211725181617
รวม54595673545464515655

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง464  726
2 ครั้ง043  323  392  489  512  594  625  626  901  930  947  949
1 ครั้ง004  007  008  020  031  045  057  061  064  066  093  095  106  115  116  121  127  128  130  131  132  135  137  138  148  149  154  164  165  172  180  186  189  206  210  218  220  226  239  255  258  259  261  264  273  285  294  302  303  304  307  310  318  324  328  336  340  345  355  357  362  366  367  368  373  377  382  384  386  388  396  403  412  425  429  430  432  450  471  476  480  495  507  510  511  515  527  530  533  539  552  553  560  573  575  576  584  589  596  598  611  614  616  617  624  636  640  643  647  653  654  663  669  670  679  712  713  720  725  733  741  757  766  776  779  787  799  804  806  807  828  831  832  835  836  847  864  870  876  878  881  882  883  884  888  890  903  910  912  913  918  920  931  948  952  959  961  971  973  980  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวย ตรวจสลากฯ
สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 4 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.95 จาก 112 รีวิว.