หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561
อีก 9 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ตุลาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ128118771611610
หน่วย7118101012617105
รวม19191918171922281615
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง03  61  67
3 ครั้ง24  72  97
2 ครั้ง05  07  17  22  28  35  38  40  50  58  64  75  79  83  87  94  95
1 ครั้ง04  06  08  10  11  12  15  18  19  23  25  26  27  31  32  34  37  41  42  43  46  47  51  55  59  60  65  68  69  70  71  74  76  86  88  91  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ91096514991312
หน่วย8411118101091114
รวม17142017132419182426
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง83
3 ครั้ง57  58  79  92
2 ครั้ง02  06  14  15  19  23  29  38  46  53  56  59  64  65  70  81  88  97  98
1 ครั้ง03  04  05  07  09  10  16  17  18  20  22  24  25  26  30  32  36  39  40  42  45  50  52  61  62  67  68  69  71  73  75  77  82  84  85  86  89  90  93  94  95  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย959119141010910
สิบ128118771611610
หน่วย7118101012617105
รวม28242829263332382525
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง258  564  628  787  840  867
1 ครั้ง006  012  037  051  055  068  079  083  095  134  159  171  196  197  223  227  235  261  270  272  286  303  307  308  324  331  332  372  375  388  391  395  403  404  405  417  422  446  461  475  476  510  515  517  522  526  538  541  567  579  583  594  597  603  618  642  643  647  650  661  669  703  725  750  760  761  765  767  774  807  811  824  861  893  903  905  919  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย129512712681015
สิบ9116101278121110
หน่วย12148711999413
รวม33341929302823292538
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง061  100  149  516  691  943  967
1 ครั้ง017  021  032  045  046  051  070  074  077  098  109  114  155  174  197  200  201  244  286  292  319  331  340  345  347  356  361  369  384  386  387  395  424  436  452  453  472  484  491  501  503  506  510  529  556  569  570  578  589  620  639  658  684  713  724  734  735  737  775  781  798  803  812  819  831  835  837  873  875  880  890  910  912  929  944  945  962  970  972  981  989  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย19192717193015101917
สิบ21191814161721251724
หน่วย18162013212517232118
รวม58546544567253585759

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง379
2 ครั้ง127  140  194  245  282  297  364  375  447  485  509  561  562  578  595  876  927
1 ครั้ง002  004  006  007  013  018  021  030  041  045  046  051  057  061  062  072  085  094  097  106  110  113  119  123  129  132  154  155  160  191  192  197  202  206  208  210  212  213  215  228  233  234  236  250  255  256  264  274  276  278  279  284  295  307  321  325  331  342  355  369  374  393  396  401  403  404  413  414  419  432  439  449  457  458  476  478  494  498  508  511  517  522  529  540  542  547  555  556  560  563  565  566  577  580  582  592  597  598  604  606  612  623  625  631  651  652  660  661  665  668  682  691  699  701  723  733  755  780  785  788  795  797  798  800  806  809  810  816  817  828  830  834  837  844  853  870  877  878  879  884  918  924  925  939  948  957  966  968  970  975  978  980  984  988  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย17172722111719202022
สิบ17211624251616172218
หน่วย15171821211921172122
รวม49556167575256546362

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง285
2 ครั้ง043  206  247  307  323  392  464  471  512  594  625  725  726  817  834  930
1 ครั้ง004  007  013  018  031  036  045  054  058  061  073  085  093  095  097  103  116  127  132  135  137  138  143  148  149  154  159  164  174  186  189  193  210  220  236  239  242  248  255  258  259  261  264  266  271  278  283  287  289  290  294  298  300  302  306  318  328  336  349  355  361  362  367  368  377  382  384  391  412  421  430  458  476  480  489  510  515  518  533  539  540  549  552  575  576  589  591  598  602  605  609  614  615  617  620  629  636  640  643  644  648  653  666  669  679  712  713  731  733  736  738  739  740  741  755  757  776  778  779  786  794  804  806  828  838  843  847  859  861  864  876  881  882  883  884  888  893  901  902  910  912  913  920  931  942  947  948  949  952  959  964  971  979  983  985  996  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 4 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว