สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560
สถิติ  หวยออกวันที่ 16    หวยออกเดือนพฤษภาคม    หวยออกวันอาทิตย์    หวยออกข้างขึ้น    หวยออก ๕ ค่ำ    หวยออกเดือนเจ็ด
อีก 5 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ9919987117611
หน่วย811513141081476
รวม17202422221719211317
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง24
4 ครั้ง03  67
3 ครั้ง15  23  29  31  38  91
2 ครั้ง17  22  26  27  28  34  40  43  60  61  64  87  94  95  97
1 ครั้ง02  04  05  06  07  10  11  14  19  30  41  42  46  47  50  51  53  55  56  58  59  65  70  72  73  74  75  76  79  83  85  86  88  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ471196121081811
หน่วย96886131291213
รวม13131917122522173024
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง85  98
3 ครั้ง46  65
2 ครั้ง15  19  20  26  29  39  40  52  53  56  58  59  64  71  79  81  83  86  88  89  97
1 ครั้ง02  04  05  06  10  16  18  22  23  24  25  27  31  32  33  35  36  37  38  47  50  57  60  61  62  67  68  70  73  77  78  80  82  84  87  92  93  94  95  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย97912912121097
สิบ9919987117611
หน่วย811513141081476
รวม26273334312931312224
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  324  391  564  628  787  840
1 ครั้ง005  006  038  051  055  073  079  083  095  131  134  142  143  197  223  224  227  229  234  258  270  272  286  303  307  327  331  360  375  388  395  403  404  415  422  431  446  461  476  494  510  515  519  522  526  538  541  559  567  596  602  603  623  629  630  643  647  650  656  661  714  726  729  760  765  767  774  785  811  823  824  853  867  891  893  903  915  924  938  967  994  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย18192718122917122020
สิบ23152015151821192125
หน่วย22151816162417262315
รวม63496549437155576460

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง127  132  140  297  364  375  561  562  595  924
1 ครั้ง005  006  013  018  021  030  036  045  046  047  051  057  062  072  076  085  094  097  110  113  128  129  138  154  155  181  191  192  194  195  197  202  205  206  208  210  212  215  217  225  230  236  241  245  248  250  253  255  256  257  264  274  278  282  287  290  307  321  340  342  362  369  373  374  379  388  390  393  396  397  403  404  439  457  462  477  478  485  489  490  494  498  500  504  506  509  517  519  526  549  555  556  560  563  565  566  577  578  580  581  582  589  591  597  598  601  602  603  606  612  623  625  628  638  650  651  660  661  665  682  688  699  701  709  723  726  733  740  748  773  780  787  795  797  800  806  807  809  810  815  817  823  828  830  834  837  853  868  876  877  878  879  881  884  918  923  925  927  938  939  945  948  952  953  957  966  968  975  980  984  988  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี นับตั้งแต่งวด 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16211727141919161924
สิบ18232325191516182213
หน่วย21161824181924171817
รวม55605876515359515954

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง726
2 ครั้ง043  318  323  392  464  489  512  594  625  626  901  930  947  949
1 ครั้ง004  007  008  013  018  020  031  036  045  057  061  064  093  095  106  115  116  121  127  130  131  132  135  137  138  143  148  149  154  164  165  172  180  186  189  206  210  218  220  226  239  248  255  258  259  261  264  273  283  285  290  294  302  303  306  307  310  328  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  382  384  386  388  396  403  412  425  429  430  432  471  476  480  495  507  510  515  527  530  533  539  552  553  573  575  576  584  589  598  605  611  614  616  617  624  636  640  643  647  653  654  669  670  679  712  713  720  725  733  741  755  757  766  776  779  787  799  804  806  828  831  832  835  836  838  847  861  864  870  876  878  881  882  883  884  888  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  971  973  980  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวย ตรวจสลากฯ
สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 4 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.95 จาก 113 รีวิว.