หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560
อีก 14 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 ตุลาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ99189771210510
หน่วย712513141271475
รวม16212322211919241215
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง24
4 ครั้ง03  61  67
3 ครั้ง15  17  23  31  38
2 ครั้ง22  26  28  29  34  40  43  50  64  72  75  79  87  91  94  95  97
1 ครั้ง02  04  05  06  07  10  11  14  25  27  35  41  46  47  51  53  55  58  59  60  65  70  73  74  76  83  86  88  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4912751110101612
หน่วย95887131081216
รวม13142015122420182828
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง85  98
3 ครั้ง29  46  65  79
2 ครั้ง15  19  20  23  39  52  56  58  59  64  70  71  81  83  86  88  89  97
1 ครั้ง02  04  05  06  10  14  16  17  18  22  24  25  26  27  31  32  33  37  38  40  45  50  53  57  60  62  67  68  69  73  77  78  82  84  90  92  93  94  95  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย9610101013101099
สิบ99189771210510
หน่วย712513141271475
รวม25273332313229342124
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  324  391  564  628  787  840
1 ครั้ง005  006  038  051  055  073  079  083  095  131  134  143  197  223  224  227  229  234  258  261  270  272  286  303  307  331  375  388  395  403  404  415  422  431  446  461  475  476  494  510  515  517  522  526  538  541  559  567  579  596  602  603  623  629  643  647  650  661  714  725  726  750  760  765  767  774  811  823  824  853  861  867  893  903  915  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย910109814310914
สิบ1114671187111110
หน่วย111291299117412
รวม31362528283121282436
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  149  292  516  691  967
1 ครั้ง017  021  026  046  051  061  070  074  075  109  114  143  170  174  197  200  201  203  218  223  244  248  286  309  340  345  347  356  369  384  386  387  412  413  424  451  452  453  472  491  501  503  506  510  529  533  556  569  570  586  589  596  684  713  715  724  734  735  739  759  775  781  798  803  812  831  835  837  873  875  880  890  910  911  912  943  945  955  962  963  972  988  989  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย19212818142816101721
สิบ20172116142023211723
หน่วย20131814182518272514
รวม59516748467357585958

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง127  132  140  297  364  375  379  561  562  595  723  924  927
1 ครั้ง004  006  007  013  018  021  030  036  045  046  047  051  057  062  072  076  085  094  097  110  113  123  128  129  138  154  155  160  181  191  192  194  195  197  202  205  206  208  210  212  215  217  225  230  233  236  245  248  250  253  255  256  257  264  274  276  278  282  287  290  307  321  340  342  355  362  369  374  388  393  396  397  403  404  414  439  447  457  458  462  477  478  485  489  494  498  504  506  509  511  517  519  526  549  555  556  560  563  565  566  577  578  580  582  589  591  597  598  601  602  606  612  623  625  628  638  650  651  660  661  665  668  682  699  701  726  733  748  780  785  795  797  800  806  809  810  815  817  828  830  834  837  853  868  876  877  878  879  884  918  925  938  939  945  948  952  953  957  966  968  970  975  978  980  984  988
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 4 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน รวม 96 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16231627141722161922
สิบ22242124191615181914
หน่วย21151926201920191716
รวม59625677535257535552

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 4 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง726
2 ครั้ง007  043  302  307  318  323  392  464  512  594  625  901  930  947
1 ครั้ง004  013  018  031  036  045  054  058  064  073  093  095  103  106  115  116  127  130  131  132  135  137  138  143  148  149  154  164  165  172  174  180  186  189  193  206  210  220  239  248  255  258  259  261  264  273  278  283  285  290  294  303  306  310  328  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  382  384  388  403  412  421  425  429  430  432  471  476  480  489  495  507  510  515  527  530  533  539  552  553  575  576  589  598  605  609  611  614  615  616  617  620  624  626  636  640  643  647  653  654  666  669  670  679  712  713  720  725  733  741  755  757  776  779  787  794  799  804  806  817  828  831  832  836  838  843  847  861  864  870  876  881  882  883  884  888  902  903  910  912  913  920  931  948  949  952  959  961  971  980  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 4 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 4 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว