หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 31 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 กรกฎาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ75777365758379786970
หน่วย67867476946868977143
รวม142163147141169151147175140113
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
15 ครั้ง67  77
13 ครั้ง11  22  64
12 ครั้ง04  54  97
11 ครั้ง15  24  56  72  91
10 ครั้ง07  25  37  40  44  51  61  84
9 ครั้ง03  12  31  43  47  50  60  70  88  94
8 ครั้ง00  08  13  16  18  27  28  33  42  53  55  58  71  73  81  93  96
7 ครั้ง01  02  05  23  30  35  38  41  46  66  82  83  86  87  95  98
6 ครั้ง14  17  49  52  59  62  74  76  78
5 ครั้ง26  29  34  36  48  57  65  68  69  79  85  89
4 ครั้ง06  10  19  32  45  63  75  80  90
3 ครั้ง09  20  21  39  92
1 ครั้ง99
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ67698156638589657791
หน่วย60707665588782718490
รวม127139157121121172171136161181
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
15 ครั้ง98
14 ครั้ง69  79  92
13 ครั้ง29  85
12 ครั้ง65  86
11 ครั้ง05  26  57  91
10 ครั้ง52  58  59  63  67  88
9 ครั้ง02  03  06  11  18  25  45  50  53  56  62  64  76  82  94  95
8 ครั้ง10  14  17  19  20  21  28  35  48  66  71  81  87  96
7 ครั้ง07  23  24  36  38  39  44  49  51  55  61  90  97
6 ครั้ง08  09  12  15  33  41  43  46  68  72  74  77  83  99
5 ครั้ง00  22  27  30  34  40  47  78  80  89  93
4 ครั้ง13  31  32  37  42  60  70  75
3 ครั้ง04  16  54  73
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย74635586887973767773
สิบ75777365758379786970
หน่วย67867476946868977143
รวม216226202227257230220251217186
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684  704  816
3 ครั้ง022  069  108  123  227  270  327  344  372  374  377  438  454  500  537  564  578  597  615  630  656  761  764  804  825  853  893  924  993  997
2 ครั้ง005  012  037  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  095  117  134  136  140  143  147  149  151  154  196  198  207  213  258  261  267  272  281  286  303  307  324  331  335  336  342  351  354  367  370  371  373  387  388  403  404  411  415  426  430  434  447  449  452  455  477  483  501  517  518  524  528  533  540  541  551  554  556  559  573  577  584  590  596  603  628  629  650  661  676  682  685  686  694  701  714  715  720  729  744  756  760  763  765  767  768  777  779  784  787  795  800  807  813  840  846  856  858  860  864  866  867  877  891  897  905  925  931  933  935  946  947  948  957  967  986  988  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  018  019  025  028  038  039  043  044  048  049  051  055  057  061  064  066  068  071  073  076  079  080  083  085  089  092  096  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  150  152  157  159  162  164  171  177  178  182  183  189  191  194  195  197  200  201  202  203  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  269  276  277  278  283  285  289  297  301  302  304  308  312  315  318  333  337  343  345  348  350  353  355  358  360  363  364  365  366  368  375  376  379  380  381  383  384  393  394  395  397  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  428  431  432  433  435  436  437  441  442  443  444  445  446  450  451  453  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  481  482  486  487  489  493  494  496  498  505  506  507  508  510  511  514  515  519  522  523  525  526  531  538  542  543  545  558  560  562  565  566  567  569  579  581  582  588  589  602  605  607  608  609  611  612  616  618  622  623  626  632  633  638  641  642  643  644  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  687  688  691  692  696  698  699  703  706  707  712  713  724  725  726  727  728  730  731  737  739  741  742  743  746  747  750  751  752  753  755  771  774  778  780  785  788  792  794  808  810  811  812  815  818  819  821  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  861  863  865  871  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  907  911  912  913  915  918  919  920  921  927  930  932  938  940  953  955  956  959  960  966  968  972  973  977  980  981  982  983  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย67817780758677656373
สิบ69906671717880797664
หน่วย82807563736983707277
รวม218251218214219233240214211214
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100  479
4 ครั้ง356  562  729  766  820  836
3 ครั้ง046  054  070  073  074  119  180  205  207  218  281  340  368  386  388  444  480  511  556  565  598  622  656  683  691  724  737  739  814  816  915  943  952  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  019  021  032  038  051  053  061  077  110  113  114  121  147  149  151  155  156  167  168  181  186  196  198  211  224  238  240  244  248  257  270  272  273  282  292  294  304  307  317  318  320  329  335  341  354  361  384  405  408  412  413  428  430  437  449  451  453  454  461  464  481  499  504  506  510  512  516  518  527  529  536  540  561  571  582  589  593  595  596  620  621  625  633  639  646  653  658  660  669  685  687  712  731  742  743  754  759  772  781  789  795  805  825  858  869  875  876  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  947  955  967  970  976  977  978  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  024  026  028  033  041  045  048  049  055  056  065  066  075  081  082  083  086  087  088  091  093  096  098  103  104  105  107  109  111  112  116  120  124  133  134  135  137  139  140  141  143  144  145  146  153  154  159  161  163  164  169  170  172  174  176  177  179  185  187  190  191  194  197  200  201  202  203  206  208  210  212  214  215  216  217  220  221  222  223  229  232  236  239  241  247  249  253  254  256  258  261  264  265  266  267  268  269  277  278  286  289  290  302  305  306  309  311  312  316  319  321  322  327  330  331  332  334  337  342  345  347  348  351  352  355  357  360  364  367  369  374  375  377  378  380  381  382  387  389  390  392  393  395  399  400  404  406  410  411  414  424  426  427  429  431  432  435  439  441  442  452  455  456  459  462  468  470  472  475  476  477  478  482  488  491  492  493  496  500  501  503  505  509  513  522  524  526  530  531  533  534  537  542  543  548  551  552  553  563  566  568  569  570  572  576  577  578  583  586  590  591  592  594  599  600  603  605  607  609  610  612  614  615  616  617  618  623  626  628  637  638  640  643  644  647  648  650  659  662  663  665  666  670  673  674  675  676  679  681  684  689  690  695  697  698  705  709  713  714  715  734  735  738  745  748  750  751  756  758  761  762  764  767  768  769  774  775  776  777  778  785  793  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  819  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  872  873  879  889  890  892  904  906  920  922  923  931  933  935  939  941  944  945  948  951  959  961  962  969  972  974  975  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย268268288261241275261267251274
สิบ296246262245263249268272292261
หน่วย249241259260298289301253251253
รวม813755809766802813830792794788

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง200  606
8 ครั้ง044  661  945
7 ครั้ง008  094  287  381  507  535  589  597  664  769  802  806  877  902  952
6 ครั้ง046  074  085  126  155  158  221  242  253  255  294  295  303  356  374  386  401  460  485  498  510  526  576  584  598  623  627  639  656  688  694  716  739  771  879  906  918  924  978
5 ครั้ง001  006  013  034  056  075  081  089  103  109  150  191  195  206  213  216  217  234  235  236  250  268  275  285  293  304  324  333  339  362  375  392  396  414  422  432  477  490  504  523  529  540  543  544  547  570  577  628  648  669  689  705  752  763  784  785  798  820  830  864  870  904  916  968  979  982  989
4 ครั้ง004  005  007  026  060  064  072  082  086  087  088  091  101  104  123  127  132  133  137  139  149  151  152  160  162  164  166  168  173  175  179  183  185  186  225  227  237  245  251  257  263  269  272  273  282  290  297  298  305  309  311  314  316  338  342  349  364  379  384  390  395  397  412  413  424  425  426  434  435  456  459  461  463  470  474  486  492  509  516  522  524  533  560  563  566  578  595  596  600  608  612  618  645  654  667  673  677  691  701  702  713  715  723  732  735  744  753  766  775  778  781  796  799  800  801  811  818  822  843  845  847  859  868  873  880  882  889  895  926  927  928  929  933  935  944  947  949  950  957  961  976  980  984  996  999
3 ครั้ง014  015  017  019  021  024  030  031  035  038  040  043  048  052  057  063  065  068  070  073  076  096  110  111  112  114  116  125  129  135  140  143  145  148  153  154  156  165  167  170  171  174  177  181  182  189  192  197  205  210  214  222  224  228  229  230  233  246  260  261  281  291  296  301  302  307  312  318  321  325  344  346  350  355  357  358  361  363  365  370  378  380  382  383  385  393  394  400  403  406  407  410  419  421  427  428  438  444  447  448  457  462  472  478  479  480  489  494  502  508  511  517  518  520  530  532  539  549  551  555  558  561  562  571  580  582  586  593  601  602  605  607  609  616  621  624  626  631  638  641  642  643  644  646  647  650  660  665  666  670  681  686  693  695  696  709  714  718  729  734  740  742  743  745  746  748  750  755  756  758  761  765  767  770  773  782  788  789  792  794  797  804  810  813  814  815  816  817  823  828  832  836  844  851  857  862  863  865  876  881  890  903  922  923  925  936  937  941  943  951  953  959  962  971  977  985  986  994  995
2 ครั้ง003  009  012  018  020  022  025  027  032  036  037  042  045  047  049  054  055  061  066  069  071  077  079  080  083  084  092  093  097  098  107  113  115  117  119  120  121  124  131  138  142  146  147  159  161  169  184  188  194  196  199  202  208  215  218  219  220  223  226  238  239  240  244  247  249  254  256  264  267  271  274  276  278  280  283  286  288  292  306  308  310  313  315  328  329  334  335  337  340  345  366  371  372  376  377  388  389  402  404  408  418  429  430  431  437  439  440  441  442  443  445  446  449  450  454  458  465  467  468  484  496  499  503  505  506  515  519  521  534  537  546  550  553  554  556  557  559  564  565  567  572  573  574  581  583  585  592  594  599  603  611  620  622  625  630  632  634  649  651  658  662  663  672  682  685  699  700  703  707  708  717  721  724  725  726  728  730  733  737  738  741  747  749  754  757  764  776  779  780  783  786  787  790  795  803  805  807  808  809  812  819  824  833  834  839  846  848  849  852  853  856  858  860  861  866  867  872  878  884  885  886  887  888  892  893  896  897  905  907  909  912  913  914  915  917  920  938  939  940  942  946  954  955  956  964  965  966  969  970  973  974  975  981  983  987  992  993
1 ครั้ง002  010  011  028  033  039  041  051  058  062  067  078  090  099  100  105  106  108  118  122  128  130  134  141  163  176  180  187  190  193  198  201  203  204  209  211  212  231  241  243  248  252  258  262  265  266  270  277  279  284  289  299  300  317  319  320  322  326  327  331  332  341  343  347  351  352  353  354  359  368  369  373  387  391  398  399  405  409  415  416  417  420  433  436  451  452  455  464  471  473  476  482  487  488  495  500  501  512  513  536  538  541  548  569  575  579  587  588  591  604  610  613  617  619  633  635  636  637  652  653  655  657  659  668  671  674  675  676  678  680  683  684  687  690  698  704  711  712  719  720  722  727  731  736  751  759  760  762  768  774  777  791  793  821  825  826  827  831  835  837  838  840  842  850  854  855  871  874  875  883  891  900  901  910  911  930  931  932  948  958  963  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 31 ปี งวด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน รวม 744 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย28333541253234273235
สิบ33333342332630313526
หน่วย33292736343238283431
รวม94959511992901028610192

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 31 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง285  403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  061  106  238  247  264  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  552  594  609  626  679  757  804  817  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  236  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  289  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  349  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  391  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  518  527  532  533  538  539  546  549  553  560  573  575  576  583  584  589  591  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  666  669  670  682  692  699  712  713  720  725  731  733  734  736  738  739  740  741  755  766  775  776  778  779  786  787  794  799  806  807  824  828  831  832  834  835  836  838  843  847  855  859  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  942  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  979  980  985
สถิติหวยออกย้อนหลัง 31 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง