สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนธันวาคม    หวยออกวันอังคาร    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๑ ค่ำ    หวยออกเดือนอ้าย
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ671466610548
หน่วย5921011871154
รวม1116161617141716912
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง24  67
3 ครั้ง15  23
2 ครั้ง03  17  26  29  31  34  38  40  61  64  91  97
1 ครั้ง02  04  05  06  10  11  22  27  28  41  43  46  47  50  51  53  55  58  59  60  65  73  74  75  76  79  83  86  87  88  93  94  95  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3310549851510
หน่วย647659951110
รวม97171191817102620
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง85  98
3 ครั้ง46
2 ครั้ง20  29  58  59  64  65  79  81  83  86  88  89
1 ครั้ง02  04  06  10  15  16  22  23  24  25  26  27  31  32  33  38  39  40  50  52  53  56  57  60  62  67  68  71  77  78  82  92  93  94  95  97  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย95677108686
สิบ671466610548
หน่วย5921011871154
รวม20212223242425221718
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง117  324  391  564  840
1 ครั้ง005  006  038  051  055  073  079  083  095  131  134  197  223  227  229  234  258  286  331  375  388  403  404  415  446  461  476  494  510  515  522  526  541  559  567  596  602  623  628  629  643  647  650  661  726  760  765  767  774  787  811  823  824  853  867  893  903  915  924  938  967  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย141721118241481314
สิบ17131514111218121319
หน่วย179149122113201712
รวม48395034315745404345

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง127  132  140  297  364  375  561  562  595
1 ครั้ง006  013  018  021  030  036  045  046  047  062  076  085  094  097  110  113  128  138  154  155  181  191  192  194  197  202  205  206  208  210  212  215  217  225  230  236  245  248  250  255  257  274  287  290  307  342  362  369  374  379  397  403  404  439  457  477  485  489  494  504  506  509  519  526  549  555  556  560  563  565  578  580  582  589  591  597  598  601  602  606  612  623  625  628  638  650  660  661  665  682  699  701  723  726  733  748  780  795  797  800  809  810  815  828  830  837  853  868  876  877  879  884  918  924  925  927  938  939  948  953  957  966  968  975  980  988
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2560 ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย8171218131713121321
สิบ12171721141212111810
หน่วย19121517161414131014
รวม39464456434339364145

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง043  323  392  464  512  594  625  726  901  930  947
1 ครั้ง004  007  031  045  064  095  106  116  127  130  131  132  135  137  138  148  149  154  164  165  180  186  189  206  210  220  239  255  258  259  261  264  273  285  294  303  307  310  318  328  340  355  357  362  368  373  382  384  388  403  412  425  429  430  432  471  476  480  489  495  507  510  515  527  530  533  539  552  553  575  576  589  598  614  616  617  624  626  636  640  643  654  669  670  712  713  720  725  733  741  757  779  787  799  806  831  832  836  847  864  870  876  881  882  883  884  888  903  910  912  913  920  931  948  949  952  959  961  971  980  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวย ตรวจสลากฯ
สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 3 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.95 จาก 112 รีวิว.