หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561
อีก 6 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 ตุลาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ751156512957
หน่วย79489951362
รวม1414151315141722119
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง03  61  67
3 ครั้ง24
2 ครั้ง17  22  28  38  40  50  64  72  75  79  87  95  97
1 ครั้ง04  06  07  10  11  15  23  25  26  27  31  34  35  41  43  46  47  51  55  58  60  65  70  74  76  83  86  88  91  93  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4993498899
หน่วย63667886913
รวม1012159111716141822
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง79
2 ครั้ง15  19  23  29  46  56  58  59  64  65  70  81  88  97  98
1 ครั้ง02  04  05  06  10  14  16  17  18  20  22  24  25  26  32  38  39  40  45  52  53  57  62  67  68  69  71  73  77  83  84  85  86  89  90  92  93  94  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย63787117878
สิบ751156512957
หน่วย79489951362
รวม20172221222524301817
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง564  628  787  840
1 ครั้ง006  051  055  079  083  095  117  134  197  223  227  258  261  270  272  286  303  307  324  331  375  388  391  395  403  404  422  446  461  475  476  510  515  517  522  526  538  541  567  579  603  643  647  650  661  725  750  760  765  767  774  811  824  861  867  893  903  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย785751237810
สิบ9945956988
หน่วย91076968719
รวม25271618232317231727
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  149  516  691  967
1 ครั้ง017  021  046  051  061  070  074  109  114  174  197  200  201  244  286  292  340  345  347  356  369  384  387  424  452  453  472  491  501  503  506  510  529  556  569  570  586  589  684  713  724  734  735  775  781  798  803  812  831  835  837  873  875  890  910  912  943  945  962  972  989  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1616161410221171616
สิบ151414981520181120
หน่วย15111311162012211510
รวม46414334345743464246

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง127  140  297  364  375  379  561  562  595  927
1 ครั้ง004  006  007  013  018  021  030  045  046  051  057  062  072  085  094  097  110  113  123  129  132  154  155  160  191  192  194  197  202  206  208  212  215  233  245  250  255  256  264  274  276  282  307  321  342  355  369  374  393  396  403  404  414  439  447  457  458  478  494  498  509  511  517  555  556  560  563  565  566  577  578  580  582  591  597  598  606  612  623  625  651  660  661  665  668  682  699  701  723  733  780  785  795  797  800  806  809  810  815  817  828  830  834  837  853  876  877  878  879  884  918  924  925  939  948  957  966  968  970  975  978  980  984  988
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2561 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1416151991315121516
สิบ14191417161312121512
หน่วย1491520171415121513
รวม42444456424042364541

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง043  307  323  392  464  512  594  625  726  930
1 ครั้ง004  007  013  018  031  036  045  054  058  073  093  095  103  116  127  132  135  137  138  143  148  149  154  164  174  186  189  193  206  210  220  239  248  255  258  259  261  264  278  283  285  290  294  302  306  318  328  336  340  355  362  367  368  377  382  384  412  421  430  471  476  480  489  510  515  533  539  552  575  576  589  598  605  609  614  615  617  620  636  640  643  653  666  669  670  712  713  725  733  741  755  757  776  779  794  804  806  817  828  838  843  847  861  864  876  881  882  883  884  888  901  902  910  912  913  920  931  947  948  949  952  959  983  999
สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 3 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว