หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564
อีก 1 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 มิถุนายน 2567  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1411253778411
หน่วย471092981067
รวม1818121451615181018
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง05
3 ครั้ง03  06  17  19  61  72
2 ครั้ง07  12  35  90  93  96  97
1 ครั้ง02  08  11  16  18  25  26  30  32  37  42  44  46  50  51  52  53  57  58  59  63  67  68  69  71  73  75  78  79  81  82  83  89  94  95  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ892467109710
หน่วย106895657511
รวม18151013111315161221
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง09  14  79  83  92
2 ครั้ง17  30  42  57  58  61  70  90  91  99
1 ครั้ง02  03  06  07  08  10  11  15  16  23  29  36  38  43  44  46  47  50  53  55  60  62  63  64  65  66  67  69  71  73  75  78  80  82  85  89  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย7754998779
สิบ1411253778411
หน่วย471092981067
รวม25251718142523251727
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง106  196  417
1 ครั้ง012  019  037  063  068  093  097  116  159  171  202  235  258  261  272  308  332  372  395  405  411  446  453  475  478  481  517  519  530  544  583  593  594  597  598  603  605  618  626  642  652  669  690  703  725  750  757  761  782  789  805  807  812  861  867  872  873  903  905  906  907  919  935  951  979  990
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย98684574615
สิบ41098985676
หน่วย10104951151035
รวม23281925182417201626
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง943
1 ครั้ง025  032  045  046  061  070  077  087  098  105  114  121  125  132  155  157  169  205  251  253  260  264  297  319  320  331  356  361  375  386  395  417  436  471  484  530  556  557  578  590  607  613  620  625  639  658  691  713  727  737  743  803  812  819  843  845  880  910  913  915  922  929  931  941  944  970  980  981  984  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1011201519201415911
สิบ1510131319139171718
หน่วย11181511201411161117
รวม36394839584734483746

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง355  379  421  447  485  544  947
1 ครั้ง002  004  007  019  041  057  061  066  070  092  101  106  119  123  137  154  157  160  187  194  196  200  202  210  213  228  233  234  236  245  250  269  272  278  279  280  282  284  290  291  295  325  329  331  343  344  349  375  377  382  386  387  401  409  413  414  419  425  426  432  449  456  458  476  491  508  509  511  522  523  529  540  542  547  551  559  564  578  584  587  591  592  593  601  604  606  615  631  634  635  652  664  668  691  692  693  698  703  731  734  737  742  748  755  778  780  785  788  794  797  798  799  816  833  844  849  855  870  874  876  882  922  927  961  964  970  971  973  984  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย14121715111316211114
สิบ18121417151113161612
หน่วย1419117151211161722
รวม46434239413640534448

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง739
2 ครั้ง007  037  058  247  285  648  678  722  786  817  834
1 ครั้ง000  054  055  056  061  073  085  097  103  104  111  122  158  159  167  170  174  181  194  195  206  236  242  261  265  266  268  271  278  281  287  289  298  300  302  307  324  330  335  346  349  355  361  364  384  389  391  398  410  411  412  420  421  429  431  443  454  458  471  500  509  518  519  521  522  532  540  549  571  577  591  596  600  602  609  628  629  644  664  666  670  679  681  699  708  725  727  729  731  736  738  740  747  763  778  780  789  794  800  809  839  859  867  885  893  900  912  913  914  919  931  942  943  964  971  975  979  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 3 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 120 รีวิว