หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562
อีก 9 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ตุลาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1067635109610
หน่วย29886931494
รวม1215151491413231514
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง03  61
3 ครั้ง67  72  97
2 ครั้ง05  07  17  22  35  38  58  75  83  87  94  95
1 ครั้ง04  08  11  12  18  19  23  24  25  27  28  32  37  41  42  46  50  51  59  64  68  69  70  71  74  79  86  88  91  93  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ7956410471010
หน่วย83896758810
รวม1512131510179151820
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
4 ครั้ง83
3 ครั้ง57  92
2 ครั้ง06  14  15  19  38  53  59  70  79  81  97  98
1 ครั้ง02  03  05  07  09  10  17  18  20  22  23  24  29  30  32  36  39  40  42  45  46  50  56  58  61  64  68  69  73  75  77  82  84  85  88  90  94  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย64997106759
สิบ1067635109610
หน่วย29886931494
รวม18192423162419302023
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง258  787
1 ครั้ง012  037  051  068  083  095  159  171  196  197  223  227  235  261  270  272  286  303  307  308  332  372  375  388  391  395  403  404  405  417  422  446  475  517  522  538  541  564  567  579  583  594  597  603  618  628  642  661  669  703  725  750  761  774  807  811  861  867  893  905  919  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย9448610641011
สิบ71048854899
หน่วย101266767648
รวม26261422212117182328
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  691
1 ครั้ง017  032  045  046  051  061  070  077  098  114  155  201  244  286  292  319  331  340  347  361  384  386  395  424  436  453  472  484  491  501  503  506  510  516  529  556  569  578  589  620  639  658  684  713  737  781  798  803  812  819  831  835  837  873  875  880  890  910  912  929  943  944  945  967  970  972  981  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1511221418221281012
สิบ15131512131412191417
หน่วย11131510182012151614
รวม41375236495636424043

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง379
2 ครั้ง194  245  282  364  447  485  578  595  927
1 ครั้ง002  004  007  013  021  030  041  045  051  057  061  062  072  085  094  106  110  119  123  129  132  140  160  191  206  208  210  213  228  233  234  236  250  255  256  264  274  276  278  279  284  295  307  321  325  331  342  355  375  393  396  401  404  413  414  419  432  439  449  457  458  476  478  494  498  508  509  511  517  522  529  540  542  547  555  562  565  566  577  582  592  597  598  604  606  623  625  631  651  652  661  665  668  682  691  723  733  755  780  785  788  797  798  806  809  816  817  834  844  853  870  876  878  918  924  925  939  957  970  978  980  984  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 3 ปี งวด 1 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 72 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1412251761116171511
สิบ14141317181413131315
หน่วย11131314161516151813
รวม39395148404045454639

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง285
2 ครั้ง247  725  817  834
1 ครั้ง004  007  013  018  036  043  054  058  061  073  085  093  095  097  103  116  127  132  138  143  154  159  164  174  189  193  206  210  220  236  242  248  255  258  259  261  264  266  271  278  283  287  289  290  294  298  300  302  306  307  318  323  328  336  349  361  362  367  368  377  382  391  392  421  430  458  464  471  489  510  515  518  533  540  549  552  575  591  594  598  602  605  609  614  615  617  620  625  629  636  640  644  648  653  666  679  712  726  731  733  736  738  739  740  741  755  757  776  778  786  794  804  806  828  838  843  847  859  861  876  882  893  902  920  931  942  947  952  964  971  979  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 3 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 3 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว