หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 29 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537
อีก 9 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ธันวาคม 2566  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ74786556657874736667
หน่วย62747673836466936144
รวม136152141129148142140166127111
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง11  67
13 ครั้ง22  72  77
12 ครั้ง54  97
11 ครั้ง56  64
10 ครั้ง04  05  07  12  25  51  84  94
9 ครั้ง03  15  37  40  43  47  61  88  91
8 ครั้ง17  24  33  50  53  60  70  73
7 ครั้ง00  02  06  13  16  18  27  35  42  46  52  58  66  71  81  82  83  86  87  93  95  96  98
6 ครั้ง08  14  19  23  28  30  31  38  44  59  62  69
5 ครั้ง01  26  29  34  41  49  55  65  74  76  78  79  89  90
4 ครั้ง10  45  48  57  63  68  75  80
3 ครั้ง09  20  32  36  39  85  92
2 ครั้ง21
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ62676854628386606886
หน่วย61647461608576697175
รวม123131142115122168162129139161
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง92  98
12 ครั้ง65  69  79  85
11 ครั้ง14  57  91
10 ครั้ง26  50  52  64  67
9 ครั้ง02  05  29  58  59  62  63  66  86  95
8 ครั้ง03  06  11  20  25  44  45  53  55  56  71  81  82
7 ครั้ง07  10  15  17  18  24  28  35  36  46  48  51  61  76  83  87  88  90  94  96  97  99
6 ครั้ง08  09  12  19  30  33  38  43  47  49  80
5 ครั้ง21  22  27  34  39  40  42  68  70  72  74  75  77  93
4 ครั้ง00  13  16  23  31  32  37  41  73  78
3 ครั้ง04  54  60  89
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย71615178847468687368
สิบ74786556657874736667
หน่วย62747673836466936144
รวม207213192207232216208234200179
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684
3 ครั้ง022  069  196  227  272  327  344  372  377  411  417  438  454  537  564  597  630  656  704  761  816  825  853  997
2 ครั้ง005  012  019  037  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  095  097  106  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  258  261  270  286  307  324  331  335  342  351  354  367  370  371  373  374  387  388  403  404  415  426  434  446  447  452  453  483  500  501  517  518  519  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  603  605  615  628  629  650  661  676  686  694  703  714  715  720  729  756  763  765  767  768  777  779  784  787  795  800  804  807  812  813  840  846  856  858  860  864  866  867  872  893  897  903  905  907  924  925  933  935  947  948  957  967  986  988  990  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  025  028  038  039  043  049  051  055  064  066  068  071  073  076  079  080  083  085  089  092  093  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  159  162  164  171  177  178  182  183  194  195  197  200  201  202  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  267  269  276  277  278  281  283  289  297  302  303  304  308  312  315  318  332  333  336  343  345  348  350  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  393  394  395  402  405  406  409  410  413  414  416  418  421  425  431  433  435  437  441  443  445  449  450  451  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  477  478  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  522  523  524  525  526  528  530  538  541  542  543  545  551  560  562  565  566  567  569  579  581  582  583  588  589  594  602  608  609  611  612  616  618  622  623  626  633  641  642  643  647  652  653  654  658  662  664  667  669  670  671  672  673  675  677  681  682  685  687  688  691  692  696  698  701  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  760  764  771  774  780  782  785  788  789  792  794  805  808  810  811  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  861  863  865  873  874  875  877  881  882  884  890  891  900  901  902  906  911  912  915  918  919  920  921  930  931  932  938  946  951  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย69777070677668526681
สิบ63876471677170727160
หน่วย81786962667273646071
รวม213242203203200219211188197212
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100
4 ครั้ง562  766  820  836  915  943
3 ครั้ง046  054  070  073  074  119  180  205  218  340  356  386  388  479  480  565  620  683  691  729  737  739  743  814  816  952  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  019  021  032  038  051  053  061  077  087  110  113  121  149  151  155  156  168  169  181  196  198  238  240  244  248  257  264  270  272  281  292  294  304  317  318  320  329  331  335  354  361  368  375  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  464  481  499  504  506  510  511  512  516  527  529  540  556  561  571  589  590  593  595  621  622  625  633  639  646  653  656  660  685  724  731  742  759  772  781  805  812  825  843  858  869  875  876  880  882  884  887  895  910  911  912  922  927  930  931  936  947  955  967  970  976  977  978  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  024  025  026  028  033  041  045  048  049  055  056  065  066  075  081  082  083  086  088  091  093  096  098  103  104  105  107  109  111  112  114  116  120  124  125  132  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  157  159  161  164  167  170  174  176  177  179  185  186  187  190  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  220  221  222  223  224  229  232  236  239  241  247  251  254  256  258  260  261  265  267  268  273  277  278  282  286  289  290  297  302  305  306  307  309  312  316  319  321  322  327  330  332  334  341  342  345  347  351  352  355  360  364  369  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  406  408  410  411  413  414  417  424  427  428  429  431  432  435  436  437  439  441  442  452  455  456  459  462  468  470  471  472  475  476  477  484  488  491  492  493  496  500  501  503  505  509  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  557  566  569  570  572  577  578  582  583  586  591  592  594  596  598  599  600  603  605  607  609  610  612  613  614  615  616  617  618  628  638  640  643  644  647  648  658  659  662  663  665  669  673  674  675  676  679  681  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  714  715  727  734  735  738  748  750  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  807  810  813  815  819  830  831  835  837  838  840  845  850  856  867  868  872  873  879  889  890  892  904  906  913  920  923  929  933  935  939  941  944  945  948  951  959  961  962  969  972  974  975  981  982  984  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย241237260240227247238238220244
สิบ266214233213236228235253267247
หน่วย230220232226270257271234226226
รวม737671725679733732744725713717

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง606
8 ครั้ง664
7 ครั้ง044  094  200  287  386  589  769  806  877  945
6 ครั้ง008  074  085  126  155  158  250  356  374  381  432  460  498  523  526  576  584  597  598  627  639  656  661  694  716  739  802  906  918  924  952
5 ครั้ง001  075  089  101  150  191  195  234  235  236  242  253  275  282  285  290  293  295  304  362  375  401  414  425  426  485  490  507  510  529  535  544  570  577  648  688  689  705  763  771  784  798  799  830  864  879  904  984
4 ครั้ง005  006  007  013  046  056  057  064  072  081  086  088  091  103  109  123  133  137  152  160  162  168  175  179  186  206  210  213  216  217  221  225  255  257  269  272  291  294  297  303  305  309  311  316  324  333  339  342  344  349  355  364  379  384  390  392  395  397  413  421  422  434  435  447  456  461  463  470  477  504  522  533  540  547  551  560  595  596  600  612  618  623  628  669  673  691  693  713  715  723  735  742  744  748  752  775  778  781  796  797  800  801  811  820  843  847  870  876  889  902  916  922  926  927  929  933  950  957  961  968  971  976  978  979  980  982  989  996
3 ครั้ง004  014  015  017  019  021  026  034  038  040  043  048  052  061  066  068  070  073  076  082  087  092  096  104  110  111  116  127  129  132  135  140  143  145  148  149  154  166  167  173  174  177  183  185  192  194  197  202  205  214  222  224  227  228  230  233  245  261  263  268  273  278  280  281  298  301  314  321  338  346  350  357  358  361  363  365  378  380  385  393  394  396  400  403  407  412  424  427  438  448  457  459  462  472  474  479  480  486  494  502  508  511  516  517  518  524  530  539  543  549  555  558  562  563  571  578  580  582  586  593  601  605  607  608  609  616  621  631  638  642  644  645  647  650  654  660  665  666  667  670  677  681  695  696  709  714  732  734  743  745  750  755  766  770  773  780  782  785  788  792  814  816  817  818  822  823  828  832  844  857  859  862  880  881  882  895  903  923  925  935  941  944  947  949  953  962  973  985  994  999
2 ครั้ง002  003  009  012  018  020  022  025  027  031  032  035  036  042  045  047  054  055  060  063  065  071  077  080  083  084  097  098  107  112  113  114  115  117  120  121  124  125  131  138  139  142  147  151  153  156  159  161  164  170  171  181  187  188  189  199  208  215  219  226  229  237  238  239  240  244  246  247  249  251  256  260  264  267  271  274  276  279  283  284  286  288  292  296  302  306  307  308  310  312  313  315  325  328  329  334  337  340  343  345  366  370  371  376  377  382  383  387  388  389  402  404  406  408  409  410  418  419  428  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  450  454  458  465  467  468  478  484  489  492  496  499  503  505  506  509  519  520  532  534  546  550  553  556  557  559  561  564  565  566  567  572  573  574  581  592  602  603  604  611  624  625  626  630  634  641  643  646  649  651  658  663  685  686  698  699  700  701  702  703  707  718  721  725  726  728  730  733  737  740  741  747  749  753  754  756  757  758  761  764  765  767  776  779  786  787  789  790  794  803  804  805  807  808  809  810  815  819  824  833  834  836  839  845  848  849  851  852  853  855  856  858  860  861  863  865  866  867  868  872  873  878  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  920  928  936  937  938  939  940  942  943  946  951  954  956  959  965  966  969  970  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง010  024  028  030  039  041  049  051  058  062  067  069  078  079  090  093  099  100  105  106  108  118  119  122  128  130  141  146  157  163  165  169  176  180  182  184  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  220  241  248  252  254  258  262  266  270  277  289  299  319  320  322  326  327  331  332  335  341  347  352  353  354  359  368  369  372  373  391  398  399  405  415  416  417  420  433  436  445  446  449  451  452  455  464  471  473  476  482  487  488  491  495  500  501  512  513  515  521  536  537  538  541  542  548  554  569  579  583  585  587  588  591  594  599  610  615  617  619  620  622  632  633  635  636  637  652  653  655  657  659  662  668  671  672  674  676  678  680  682  687  690  692  708  711  717  719  720  722  724  727  729  731  736  746  751  759  760  762  768  774  777  783  791  793  795  812  813  821  825  826  827  831  835  837  838  840  842  846  854  871  874  875  883  886  890  897  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 29 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย33404549304041363741
สิบ40414151373037384433
หน่วย42393439393844354240
รวม115120120139106108122109123114

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง007  285  403  464  625  726  739
2 ครั้ง008  031  037  043  061  106  111  181  206  238  247  261  264  302  307  318  323  324  335  355  366  382  384  392  412  471  489  512  530  532  552  594  596  609  626  670  678  679  699  722  725  757  786  804  817  834  901  912  913  918  930  947  949  971  983  999
1 ครั้ง000  004  013  018  020  028  036  040  045  054  055  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  167  169  170  172  174  175  180  186  189  193  194  195  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  265  266  268  271  273  278  280  281  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  328  334  336  340  345  346  349  357  361  362  367  368  373  377  386  388  389  390  391  396  398  411  420  421  425  426  429  430  431  432  435  443  450  457  458  476  480  493  495  500  507  510  511  513  515  518  519  521  522  527  533  538  539  540  546  549  553  560  573  575  576  577  583  584  589  591  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  628  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  664  666  669  681  682  692  708  712  713  720  731  733  734  736  738  740  741  755  766  775  776  778  779  780  787  789  794  799  800  806  807  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  867  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  893  902  903  910  914  919  920  931  942  948  952  959  961  964  966  973  975  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 29 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง