สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 29 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนสิงหาคม    หวยออกวันอาทิตย์    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๘ ค่ำ    หวยออกเดือนแปดหลัง
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535 ย้อนหลัง 29 ปี นับตั้งแต่งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2535 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ67746859697875736865
หน่วย65776974886363926540
รวม132151137133157141138165133105
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
15 ครั้ง77
14 ครั้ง67
13 ครั้ง11  22  64
12 ครั้ง54
11 ครั้ง04  15  56
10 ครั้ง25  40  72  84  91  97
9 ครั้ง07  31  37  43  44  47  51  60  70  88  94
8 ครั้ง00  03  12  13  16  24  27  33  50  55  61  73  81  93
7 ครั้ง08  18  23  38  42  53  58  66  71  82  83  86  87  95  98
6 ครั้ง02  05  14  17  28  30  46  52  62  78  96
5 ครั้ง01  26  29  34  35  41  48  49  57  59  65  69  74  76  79  89
4 ครั้ง06  10  36  45  63  68  80  85  90
3 ครั้ง09  19  20  21  32  39  75  92
1 ครั้ง99
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535 ย้อนหลัง 29 ปี นับตั้งแต่งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2535 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ59647952618084617184
หน่วย55687158578577677483
รวม114132150110118165161128145167
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
15 ครั้ง98
13 ครั้ง69  79  85
12 ครั้ง29  65  92
11 ครั้ง26  86
10 ครั้ง05  52  67  91
9 ครั้ง25  45  50  53  56  57  59  64  88
8 ครั้ง02  06  11  14  17  19  20  21  28  35  58  62  63  66  71  76  81  82  87  94  95
7 ครั้ง03  18  24  39  44  48  51  55  61  96  97
6 ครั้ง07  10  12  15  23  33  36  41  43  46  49  68  72  74  90  99
5 ครั้ง00  08  09  22  27  34  38  40  47  77  80  93
4 ครั้ง13  30  31  32  37  42  70  75  78  83  89
3 ครั้ง04  16  54  60  73
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535 ย้อนหลัง 29 ปี นับตั้งแต่งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2535 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย71595078817470707568
สิบ67746859697875736865
หน่วย65776974886363926540
รวม203210187211238215208235208173
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684  816
3 ครั้ง022  069  108  123  227  270  327  344  377  438  454  500  537  564  578  615  630  656  704  764  804  825  853  893  993  997
2 ครั้ง005  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  095  117  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  267  272  281  286  307  324  331  335  336  342  351  354  367  370  371  372  373  374  387  388  403  404  411  415  426  434  447  452  455  477  483  501  517  518  533  540  554  556  559  573  577  584  590  596  597  603  628  629  650  661  676  682  685  686  694  714  715  720  729  744  756  760  761  763  765  767  768  777  779  784  787  795  800  813  840  846  856  858  860  864  866  877  891  897  924  925  931  933  947  948  957  967  986  988  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  018  019  025  028  037  038  039  043  044  048  049  051  055  057  061  064  066  071  073  076  079  080  083  085  089  092  096  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  150  152  157  162  164  177  178  182  183  189  194  195  196  197  200  201  203  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  258  260  261  264  269  276  277  278  283  289  297  302  303  304  312  315  318  333  337  343  345  348  350  355  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  393  394  395  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  430  431  432  433  435  437  441  442  443  445  446  449  450  451  453  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  476  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  508  510  511  514  515  519  522  523  524  525  526  528  531  538  541  542  543  545  551  558  560  562  565  566  567  569  579  581  582  588  589  602  605  607  608  609  611  612  616  622  623  626  633  638  641  643  644  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  687  688  691  692  696  698  699  701  703  706  707  712  713  725  726  727  728  730  731  737  739  742  743  746  747  751  752  753  755  771  774  778  780  785  788  792  794  807  808  810  811  812  815  818  819  821  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  861  863  865  867  871  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  905  907  911  912  913  915  918  920  921  927  930  932  935  938  940  946  953  955  956  959  960  966  968  972  973  977  980  981  982  983  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535 ย้อนหลัง 29 ปี นับตั้งแต่งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2535 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย256253272243229256248252237260
สิบ281230250226241240257255275251
หน่วย241227242246282275288238234233
รวม778710764715752771793745746744

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง200  606
8 ครั้ง945
7 ครั้ง008  044  094  287  507  535  589  661  664  769  806  877
6 ครั้ง046  074  085  126  155  158  221  253  255  294  356  374  381  386  460  498  510  526  576  584  597  598  623  627  639  656  694  716  739  802  879  902  906  918  924  952
5 ครั้ง001  056  075  089  103  109  150  191  195  206  216  217  235  242  250  275  285  293  295  303  304  324  339  362  375  392  396  401  414  422  432  490  504  523  544  570  577  628  648  669  688  689  705  752  763  771  784  820  830  864  904  916  968  978  982
4 ครั้ง005  006  013  026  034  060  064  072  081  082  086  088  091  101  127  133  137  149  151  152  162  164  166  168  173  175  179  185  186  213  225  227  234  236  251  257  263  268  273  282  290  297  305  309  311  316  333  342  364  384  390  395  397  412  424  425  426  434  435  456  461  463  470  474  477  486  492  524  529  533  547  560  563  595  596  600  608  612  618  645  654  673  677  701  702  713  715  723  735  744  775  778  781  796  798  799  800  801  811  818  843  847  859  868  873  880  889  895  926  927  929  933  935  949  950  957  961  976  979  980  984  989  996  999
3 ครั้ง007  014  015  017  019  021  030  031  035  038  040  043  048  052  057  063  065  068  070  073  076  087  096  104  110  111  112  116  123  125  129  132  135  139  140  143  145  148  153  154  156  160  165  167  170  171  174  177  181  183  189  192  197  205  210  214  222  224  229  230  233  237  260  261  269  272  281  291  296  298  301  302  307  312  314  321  338  344  346  349  350  357  358  361  363  365  378  380  382  383  385  393  394  400  403  406  407  410  413  421  427  428  438  447  448  457  459  462  472  478  479  480  485  489  494  502  511  516  517  518  520  522  530  532  539  540  543  549  551  555  558  561  562  566  571  580  582  586  593  601  605  607  609  616  621  626  631  638  642  644  646  647  650  660  665  666  667  670  681  686  691  693  695  696  709  714  718  732  734  740  742  743  745  746  748  750  753  756  758  765  766  767  770  773  782  785  789  792  797  810  813  814  815  817  822  823  828  832  845  851  857  862  865  870  876  881  882  903  922  923  925  928  941  943  944  947  953  959  962  971  985  986  994  995
2 ครั้ง003  004  009  012  018  020  022  024  025  027  032  036  037  042  045  047  049  054  055  061  066  069  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  113  114  115  117  120  121  124  131  138  142  146  147  159  161  184  188  194  199  202  208  215  218  219  223  226  228  238  239  240  244  245  246  247  249  254  256  264  267  271  274  276  278  280  283  286  288  292  306  308  310  313  315  328  329  334  335  337  340  345  355  366  370  371  372  376  379  388  389  402  404  408  418  419  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  445  446  450  454  465  467  468  484  496  499  503  505  506  508  509  515  519  521  534  546  550  553  554  556  557  559  564  565  567  572  573  574  578  581  583  594  602  603  611  620  622  624  625  630  632  634  641  643  649  651  658  663  682  685  699  700  703  707  708  721  724  725  726  728  729  730  733  741  747  749  754  755  757  761  764  776  779  780  783  786  787  788  790  794  795  803  804  805  807  808  809  812  816  819  824  833  834  836  839  844  848  852  853  856  858  860  861  863  866  867  872  878  884  885  886  887  888  890  892  893  896  897  905  907  909  912  913  914  915  920  936  937  938  939  940  942  946  951  954  955  956  964  965  966  969  970  973  974  975  977  981  983  987  992  993
1 ครั้ง002  010  011  028  033  039  051  058  062  067  078  079  090  099  100  105  108  118  122  128  130  141  163  169  176  180  182  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  220  241  243  248  252  258  262  265  266  270  277  279  284  289  299  300  317  319  320  322  325  326  327  332  341  343  347  352  353  354  359  368  369  373  377  387  391  398  399  405  409  415  416  417  420  433  436  449  451  452  455  458  464  471  473  482  487  488  495  500  501  512  513  536  537  538  541  548  569  575  579  585  587  588  591  592  599  604  610  617  619  633  635  636  637  653  655  657  659  662  668  671  672  674  675  676  678  680  684  687  690  698  704  711  712  717  719  720  722  727  731  736  737  738  751  759  760  762  768  774  777  791  793  821  825  826  827  831  835  837  838  840  842  846  849  850  854  855  871  874  875  883  891  900  901  910  911  917  930  932  948  958  963  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2535 ย้อนหลัง 29 ปี นับตั้งแต่งวด 16 มิถุนายน พ.ศ.2535 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 696 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25322836222927202831
สิบ28303136252426262923
หน่วย32222435312834222822
รวม858483107788187688576

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 29 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  280  283  285  290  294  302  303  304  306  307  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  605  609  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  794  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 29 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง