อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนกุมภาพันธ์  หวยออกวันศุกร์  หวยออกข้างแรม  หวยออก ๑๒ ค่ำ  หวยออกเดือนยี่
อีก 13 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 28 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ66726359727668696562
หน่วย65766770885864836140
รวม131148130129160134132152126102
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
15 ครั้ง77
13 ครั้ง64
12 ครั้ง11  54
11 ครั้ง04  15  22  56  67
10 ครั้ง37  40  44  84  91
9 ครั้ง24  25  43  51  60  97
8 ครั้ง00  07  12  13  16  31  33  47  53  70  72  73  81  88  94  96
7 ครั้ง01  02  08  18  27  30  41  42  50  55  66  71  82  93  98
6 ครั้ง03  05  14  23  28  46  49  52  58  62  76  78  83  86
5 ครั้ง17  29  35  36  38  48  57  59  61  69  74  80  85  87  89  95
4 ครั้ง10  26  32  34  45  63  65  68  79  90
3 ครั้ง06  09  19  20  21  39  92
2 ครั้ง75
1 ครั้ง99
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 28 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ60617351597685606581
หน่วย53676960518074647479
รวม113128142111110156159124139160
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง69  98
12 ครั้ง79  85
11 ครั้ง26  29  63  65  86  91  92
10 ครั้ง05  67
9 ครั้ง03  11  50  52  57  59  62  76
8 ครั้ง02  18  21  25  28  35  45  48  53  58  66  82  87  88  94  95  96
7 ครั้ง06  10  14  17  20  33  44  49  51  55  56  61  64  71  72
6 ครั้ง07  08  12  19  24  36  39  41  43  74  81  90  99
5 ครั้ง00  09  23  27  34  38  47  68  75  77  78  80  93  97
4 ครั้ง13  15  22  30  31  37  40  42  46  60  89
3 ครั้ง16  32  54  83
2 ครั้ง01  04  70  73
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 28 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย68594676827066697264
สิบ66726359727668696562
หน่วย65766770885864836140
รวม199207176205242204198221198166
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง311  422  684  704  816
3 ครั้ง022  069  108  123  327  344  374  377  391  438  454  500  537  578  615  630  656  764  804  825  853  864  993
2 ครั้ง005  037  040  050  052  054  062  067  070  072  076  088  091  094  117  124  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  227  267  270  281  335  336  342  351  354  367  370  371  372  373  387  411  415  426  430  434  447  449  452  455  477  483  496  501  518  524  528  533  540  551  554  556  559  564  573  577  584  590  596  597  629  641  676  682  685  686  694  701  714  715  720  729  744  756  760  761  763  768  777  779  780  784  795  800  813  840  846  856  858  860  866  877  891  893  897  924  925  931  933  946  947  948  957  986  988  997  998
1 ครั้ง002  004  008  009  010  011  012  013  016  018  019  025  028  038  039  043  044  048  049  057  061  064  066  071  073  079  080  085  089  092  095  096  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  125  128  131  134  135  141  142  144  146  148  150  152  157  162  164  177  178  182  183  189  191  194  195  196  200  201  202  203  211  212  214  217  222  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  261  264  269  272  276  277  278  283  285  286  289  297  301  302  303  304  307  312  315  318  324  331  333  337  343  345  348  350  353  355  358  360  363  364  365  366  368  376  379  380  381  383  384  388  393  394  397  402  403  404  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  428  431  432  433  435  436  437  441  442  443  444  445  450  451  453  456  458  459  460  462  466  467  470  471  472  473  474  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  508  510  511  514  515  517  519  523  525  531  541  542  543  545  558  560  562  565  566  569  581  582  588  589  602  603  605  607  608  609  611  612  616  622  623  626  632  633  638  643  644  650  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  687  688  691  692  696  698  699  703  706  707  712  713  724  726  727  728  730  731  737  739  741  742  743  746  747  751  752  753  755  765  767  771  778  785  788  792  794  807  808  810  812  815  818  819  821  822  823  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  863  865  867  871  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  905  907  911  912  913  915  918  920  921  927  930  932  935  940  953  955  956  959  960  966  967  968  973  977  980  981  982  983  987  990  991  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 28 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย256255273245227254252261239262
สิบ283234247236253237254254281245
หน่วย239231248249281268295237236240
รวม778720768730761759801752756747

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง200
8 ครั้ง008  044  606  945
7 ครั้ง242  287  381  507  535  589  661  664  769  802  902  952
6 ครั้ง046  074  094  103  126  155  158  221  253  294  303  356  386  460  510  526  576  584  597  627  639  656  688  694  716  739  771  806  877  906
5 ครั้ง001  034  056  075  081  085  087  089  109  150  195  206  216  217  235  255  268  275  285  293  295  304  324  333  339  362  374  392  401  422  432  477  490  498  504  523  540  543  544  570  596  598  623  628  648  669  689  705  715  752  763  784  820  864  879  904  916  918  924  928  950  978  979  982
4 ครั้ง005  006  013  026  060  064  082  086  088  091  101  104  133  137  139  149  151  152  162  164  166  168  173  175  179  183  185  186  191  213  225  227  234  236  237  250  251  257  263  269  272  273  290  296  297  298  305  309  311  314  316  338  349  384  390  395  396  397  412  414  424  425  426  434  435  456  459  461  463  470  474  485  486  492  516  524  529  533  547  577  600  608  618  645  654  667  673  677  701  702  713  732  735  744  753  766  775  778  781  785  796  798  799  801  811  818  822  830  836  843  845  847  859  868  870  873  880  882  889  895  926  929  933  935  944  947  949  961  968  976  989  996  999
3 ครั้ง004  007  014  015  017  019  024  031  035  038  040  043  048  052  063  065  068  070  072  073  076  079  096  111  112  114  116  123  125  127  132  135  143  145  148  153  156  160  165  167  170  171  174  177  181  182  189  192  205  210  214  222  224  229  230  246  260  261  281  282  291  301  302  312  318  342  344  346  350  357  358  361  363  365  370  375  378  380  382  383  385  394  400  406  407  410  413  421  427  428  438  444  448  462  472  479  480  489  502  509  518  520  522  530  532  539  549  551  558  560  561  563  566  571  586  593  601  602  605  607  609  612  616  621  624  626  630  631  638  641  642  643  644  646  647  650  658  660  666  670  681  686  691  693  695  696  709  714  718  723  729  734  740  742  743  745  746  748  750  756  758  761  765  767  770  773  782  783  789  792  794  800  804  810  813  814  815  819  823  832  851  857  862  863  865  866  876  881  890  903  922  923  936  937  941  943  951  953  957  959  962  971  977  980  984  985  986  992  994  995
2 ครั้ง003  009  012  020  021  022  025  027  030  032  036  037  042  047  049  054  055  057  061  066  069  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  110  115  117  120  121  124  129  131  138  140  142  146  147  154  159  161  169  184  188  196  197  199  202  218  219  220  223  226  228  233  238  239  240  244  245  247  249  254  267  271  278  280  283  286  288  292  306  307  308  310  313  315  321  325  328  329  334  335  337  340  345  355  364  366  371  372  376  377  388  389  393  402  403  408  416  418  419  429  430  431  437  440  441  442  443  445  446  447  450  454  455  457  458  465  467  468  478  484  494  496  499  503  505  506  508  511  515  517  519  521  534  536  537  546  550  553  554  555  557  559  564  565  567  572  573  574  578  580  581  582  583  585  594  595  599  603  611  620  622  632  634  649  662  663  665  672  676  685  700  703  707  708  711  717  721  724  725  726  728  730  737  738  741  747  749  754  755  757  764  776  779  786  787  788  790  797  803  805  807  808  812  816  817  824  828  833  839  844  846  848  849  852  856  858  860  861  867  872  884  885  886  887  888  892  893  896  897  905  907  909  912  913  914  915  917  920  925  927  938  940  942  946  954  955  956  964  965  969  970  973  974  981  983  987  993
1 ครั้ง002  010  011  018  028  033  039  045  058  067  078  090  099  100  105  108  113  118  119  122  128  130  134  141  163  176  180  187  190  193  194  198  201  203  204  208  209  211  212  215  231  241  243  248  252  256  258  262  264  265  266  270  274  276  277  279  284  289  299  300  317  319  320  322  326  327  332  341  343  347  351  352  353  354  359  368  369  373  379  387  391  398  399  404  405  409  415  417  420  433  436  439  449  451  452  464  471  473  482  487  488  495  500  501  512  513  527  538  541  548  556  562  569  575  579  587  588  591  592  604  610  613  617  619  625  633  635  636  637  651  653  655  657  659  671  674  675  678  680  682  683  684  687  690  698  699  704  712  719  720  722  727  731  733  736  751  759  760  762  768  774  777  780  791  793  795  809  821  825  826  827  831  834  835  838  840  842  850  853  854  855  871  874  875  878  883  891  900  901  910  911  930  931  932  939  958  963  966  972  975  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2534 ย้อนหลัง 28 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1318152418201591418
สิบ20152022121116181713
หน่วย22161318171524131511
รวม55494864474655404642

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403
2 ครั้ง008  031  106  238  366  464  530  626  726  918
1 ครั้ง007  020  028  040  045  057  061  064  066  111  115  121  128  130  131  134  140  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  218  226  228  241  246  250  251  260  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  323  324  334  335  340  345  357  373  382  384  386  388  390  392  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  480  489  493  495  507  511  512  513  527  532  538  539  546  552  553  560  573  576  583  584  594  596  609  611  616  624  625  647  654  663  670  679  682  692  699  720  734  757  766  775  787  799  804  807  824  831  832  835  836  855  870  873  877  878  885  890  901  903  913  930  947  948  949  961  966  971  973  975  976  980  983  999

สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง