หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537
อีก 6 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มิถุนายน 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ64736555667776706363
หน่วย61747069846260916140
รวม125147135124150139136161124103
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
15 ครั้ง67
14 ครั้ง77
13 ครั้ง11  22
12 ครั้ง54  64
11 ครั้ง04  56  72  97
10 ครั้ง25  84  91
9 ครั้ง12  15  37  40  43  47  51  60  61  88  94
8 ครั้ง07  13  24  33  42  50  70
7 ครั้ง00  03  05  16  18  27  31  35  53  58  66  71  73  81  86  87  93  95  98
6 ครั้ง02  08  14  17  23  28  38  44  46  52  55  59  62  82  83
5 ครั้ง01  26  29  30  34  41  48  49  57  65  69  74  76  79  96
4 ครั้ง06  10  19  45  63  68  75  78  80  89  90
3 ครั้ง09  20  36  39  85  92
2 ครั้ง21  32
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ59627254588081586880
หน่วย57606959568273697176
รวม116122141113114162154127139156
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง69  79  85  98
11 ครั้ง57  65  92
10 ครั้ง26  29  52  67
9 ครั้ง05  50  59  64  86  91  95
8 ครั้ง02  03  06  14  17  20  25  28  45  53  56  58  62  63  66  81  82  88
7 ครั้ง07  10  11  18  24  35  36  44  48  51  55  71  76  87  90  94  96  97
6 ครั้ง12  15  19  21  33  38  39  43  46  49  61  74  83
5 ครั้ง08  09  22  23  27  30  34  40  47  68  72  77  80  93  99
4 ครั้ง00  13  31  32  37  41  42  70  75  78
3 ครั้ง04  16  54  60  73  89
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย70575078787065677265
สิบ64736555667776706363
หน่วย61747069846260916140
รวม195204185202228209201228196168
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684
3 ครั้ง022  069  227  327  344  372  377  438  454  537  564  597  630  656  704  761  804  816  825  853  893  997
2 ครั้ง005  012  037  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  095  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  258  261  267  270  272  286  307  324  331  335  342  351  354  367  370  371  373  374  387  388  403  404  411  415  426  434  447  452  483  500  501  517  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  603  615  628  629  650  661  676  686  694  714  715  720  729  756  760  763  764  765  767  768  777  779  784  787  795  800  813  840  846  856  858  860  864  866  867  877  891  897  905  924  925  931  933  935  947  948  957  967  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  019  025  028  038  039  043  048  049  051  055  057  064  066  068  071  073  076  079  080  083  085  089  092  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  159  162  164  171  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  269  276  277  278  281  283  289  297  302  303  304  308  312  315  318  333  336  343  345  348  350  355  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  393  394  395  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  442  443  445  446  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  519  522  523  524  525  526  528  538  541  542  543  545  551  560  562  565  566  567  569  579  581  582  588  589  602  605  608  609  611  612  616  618  622  623  626  633  641  642  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  682  685  687  688  691  692  696  698  701  703  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  771  774  780  785  788  792  794  807  808  810  811  812  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  861  863  865  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  907  911  912  913  915  918  919  920  921  930  932  938  946  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย67736768647569536373
สิบ65835767637266716860
หน่วย78726857646775606269
รวม210228192192191214210184193202
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100
4 ครั้ง356  562  766  820  836
3 ครั้ง046  054  070  073  074  119  180  205  218  340  386  388  479  480  565  622  656  683  691  729  737  739  814  816  915  943  952  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  019  021  032  038  051  053  061  077  110  113  149  151  155  156  168  181  196  198  207  238  240  244  248  257  270  272  281  292  294  304  307  317  318  329  335  354  368  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  464  481  499  504  506  510  511  512  516  527  529  540  556  561  571  589  593  595  596  620  621  625  633  639  646  653  660  685  724  731  742  743  759  772  781  805  825  858  869  875  876  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  947  955  967  970  976  977  978  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  024  026  028  033  041  045  048  049  055  056  065  066  075  081  082  083  086  087  088  091  093  096  098  103  104  105  107  109  111  112  114  116  120  121  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  159  161  164  167  169  170  174  176  177  179  185  186  187  190  191  194  197  200  201  202  203  206  208  210  211  212  214  215  216  217  220  221  222  223  224  229  232  236  239  241  247  254  256  258  261  264  265  267  268  273  277  278  282  286  289  290  302  305  306  309  311  312  316  320  321  322  327  330  331  332  334  341  342  345  347  351  352  355  360  361  364  369  375  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  406  408  410  411  413  414  424  427  428  429  431  432  435  437  439  441  442  452  455  456  459  462  468  470  472  475  476  477  478  488  491  492  493  496  500  501  503  505  509  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  566  569  570  572  577  578  582  583  586  590  591  592  594  598  599  600  603  605  607  609  610  612  614  615  616  617  618  628  638  640  643  644  647  648  650  658  659  662  663  665  669  673  674  675  676  679  681  684  687  689  690  695  697  698  705  709  712  713  714  715  734  735  738  748  750  754  756  758  762  764  769  775  776  777  778  785  789  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  819  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  872  873  879  889  890  892  904  906  920  922  923  931  933  935  939  941  944  945  948  951  959  961  962  969  972  974  975  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย239238251238224249234236220241
สิบ262212238211233225235247265242
หน่วย225214226225272259271228226224
รวม726664715674729733740711711707

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง044  094  200  287  535  589  664  769  806  877  945
6 ครั้ง008  074  085  126  155  158  356  374  381  386  460  498  526  576  584  597  598  627  639  656  661  694  716  739  802  906  918  924  952
5 ครั้ง001  046  075  089  150  191  195  234  235  236  242  250  253  255  275  285  293  294  295  303  304  362  375  401  414  432  485  490  507  510  523  529  544  570  577  623  628  648  669  688  689  705  763  771  784  798  830  864  879  902  904  982  989
4 ครั้ง005  006  007  013  026  056  064  072  081  086  088  091  101  103  109  123  133  137  149  152  160  162  164  168  175  179  186  206  216  217  221  225  257  282  290  297  305  309  311  316  324  333  339  342  364  379  384  390  392  395  396  397  413  422  424  425  426  434  435  456  461  463  470  474  477  504  522  524  533  540  547  560  595  596  600  612  618  673  677  691  713  715  723  735  744  752  775  781  785  796  799  800  801  811  820  843  847  870  889  916  926  927  929  933  949  950  957  968  976  978  979  980  984  996
3 ครั้ง004  014  015  017  021  034  038  040  043  048  052  057  068  070  073  076  082  087  096  104  110  111  116  127  129  132  135  140  143  145  148  151  154  166  167  170  173  174  177  183  185  192  197  205  210  213  214  222  224  227  229  230  233  245  251  261  263  268  269  272  273  281  291  298  301  302  314  321  338  344  346  349  350  355  357  358  361  363  365  378  380  385  393  394  400  403  407  412  421  427  428  438  447  448  457  459  462  472  479  480  486  494  502  508  511  516  517  518  530  539  543  549  551  555  558  562  563  571  578  580  582  586  605  607  608  609  616  621  638  642  644  645  647  650  654  660  665  666  667  670  681  686  693  695  696  701  709  714  718  732  734  742  743  745  748  750  755  758  766  770  773  778  782  788  792  797  814  816  817  818  822  823  828  832  844  857  859  862  868  876  880  881  882  895  903  922  923  925  935  941  944  953  961  962  971  985  994  999
2 ครั้ง003  009  012  018  019  020  022  024  025  027  031  032  035  036  042  045  047  054  055  060  061  063  065  066  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  112  113  114  115  117  120  121  124  125  131  138  139  142  147  153  156  159  161  165  171  181  188  189  194  199  202  208  215  219  226  228  237  238  239  240  244  246  247  249  256  260  264  267  271  274  276  278  280  283  286  288  292  296  306  307  308  310  312  313  315  325  328  329  334  337  340  345  366  370  371  372  376  382  383  388  389  402  404  406  408  410  418  419  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  445  450  454  458  465  467  468  478  484  489  492  496  499  503  505  506  509  519  520  521  532  534  546  550  553  556  557  559  561  564  565  566  567  572  573  574  581  583  592  593  594  601  602  603  611  622  624  625  626  630  631  634  641  643  646  649  651  658  663  685  699  700  702  703  707  721  724  725  726  728  730  733  740  741  746  747  749  753  754  756  757  761  764  765  767  776  779  780  786  787  789  790  794  803  804  805  807  808  809  810  815  819  824  833  834  836  839  845  848  851  852  853  856  858  860  861  863  865  866  867  872  873  878  884  885  886  887  888  892  893  896  897  907  909  912  913  915  920  928  936  937  938  939  940  942  943  946  947  951  954  956  959  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง002  010  028  030  039  041  049  051  058  062  067  069  078  079  090  099  100  105  108  118  119  122  128  130  141  146  163  169  176  180  182  184  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  220  241  243  248  252  254  258  262  266  270  277  279  284  289  299  317  319  320  322  326  327  331  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  373  377  387  391  398  399  405  409  415  416  417  420  433  436  446  449  451  452  455  464  471  473  476  482  487  488  495  500  501  512  513  515  536  537  538  541  548  554  569  579  585  587  588  591  599  604  610  617  619  620  632  633  635  636  637  653  655  657  659  662  668  671  672  674  676  678  680  682  687  690  698  708  711  717  719  720  722  727  729  736  737  751  759  760  762  768  774  777  783  791  793  795  812  813  821  825  826  827  831  835  837  838  840  842  846  849  854  855  871  875  883  890  891  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  970  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย28333441253133273135
สิบ33323342322630303426
หน่วย33292736343138273429
รวม9494941199188101849990

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  061  106  238  247  264  285  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  552  594  609  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  236  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  289  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  349  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  391  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  518  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  591  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  666  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  731  733  734  736  738  739  740  741  755  766  775  776  778  779  786  787  794  799  806  807  817  824  828  831  832  834  835  836  838  843  847  855  859  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  942  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  979  980  985
สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง