หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536
อีก 2 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 ธันวาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ63716657677575716562
หน่วย64756870866261895839
รวม127146134127153137136160123101
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง67  77
13 ครั้ง11  22  64
12 ครั้ง54
11 ครั้ง04  56  72
10 ครั้ง15  25  40  84  91  97
9 ครั้ง37  43  47  51  60  61  70  88  94
8 ครั้ง00  07  12  13  24  31  33  50
7 ครั้ง03  16  23  27  38  42  44  53  66  71  73  81  86  87  93  95  98
6 ครั้ง02  05  14  17  18  28  35  46  52  55  58  62  82  83
5 ครั้ง01  08  26  29  30  34  41  48  49  57  59  65  69  74  76  79  89  96
4 ครั้ง06  10  36  45  63  75  78  80  85  90
3 ครั้ง09  19  20  39  68  92
2 ครั้ง21  32
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ56627452597982606781
หน่วย55616958578372677278
รวม111123143110116162154127139159
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
14 ครั้ง69  98
13 ครั้ง79  85
11 ครั้ง29  65
10 ครั้ง05  26  52  57  67  92
9 ครั้ง50  59  64  86  91  95
8 ครั้ง02  14  17  20  25  28  45  53  56  58  62  63  66  76  81  82  88  94
7 ครั้ง03  06  11  18  19  24  35  44  48  51  55  71  87  90  96  97
6 ครั้ง07  10  12  15  21  23  33  36  38  39  43  46  49  61  72  74
5 ครั้ง08  22  27  34  40  41  47  68  77  80  83  93  99
4 ครั้ง00  09  13  30  31  32  37  42  70  75  78
3 ครั้ง04  16  54  60  73  89
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย69584978787065697264
สิบ63716657677575716562
หน่วย64756870866261895839
รวม196204183205231207201229195165
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684
3 ครั้ง022  069  123  227  270  327  344  372  377  438  454  500  537  564  630  656  704  761  764  804  816  825  853  893  997
2 ครั้ง005  037  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  095  108  117  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  261  267  272  286  307  324  331  335  336  342  351  354  367  370  371  373  374  387  388  403  404  411  415  426  434  447  452  483  501  517  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  597  603  615  628  629  650  661  676  685  686  694  714  715  720  729  756  760  763  765  767  768  777  779  784  787  795  800  813  840  846  856  858  860  864  866  877  891  897  924  925  931  933  935  947  948  957  967  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  038  039  043  044  048  049  051  055  057  064  066  071  073  076  079  080  083  085  089  092  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  162  164  171  177  178  182  183  189  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  258  260  264  269  276  277  278  281  283  289  297  302  303  304  312  315  318  333  343  345  348  350  355  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  393  394  395  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  442  443  445  446  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  519  522  523  524  525  526  528  538  541  542  543  545  551  560  562  565  566  567  569  579  581  582  588  589  602  605  608  609  611  612  616  622  623  626  633  638  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  682  687  688  691  692  696  698  701  703  706  707  712  713  725  726  727  728  730  731  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  771  774  780  785  788  792  794  807  808  810  811  812  815  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  861  863  865  867  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  905  907  911  912  913  915  918  920  921  930  932  938  940  946  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย64736870677667556171
สิบ66825866627169716760
หน่วย77736957646577616168
รวม207228195193193212213187189199
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100
4 ครั้ง356  479  562  766  820  836
3 ครั้ง046  054  070  073  074  119  180  205  218  340  386  388  480  565  622  656  683  691  729  739  814  816  915  943  952  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  019  021  032  038  051  053  110  113  149  151  156  168  181  196  198  207  238  240  244  248  257  270  272  281  292  294  304  307  317  318  329  335  354  368  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  464  481  499  504  506  510  511  512  516  527  529  540  556  561  571  589  593  595  596  598  620  621  625  633  646  653  660  685  724  731  737  742  743  759  772  781  805  825  858  869  875  876  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  947  955  967  976  977  978  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  024  026  028  033  041  045  048  049  055  056  061  065  066  075  077  081  082  083  086  087  088  091  093  096  103  104  105  107  109  111  112  114  116  120  121  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  155  159  161  164  167  169  170  172  174  176  177  179  185  186  187  190  191  194  197  200  201  202  203  206  208  210  211  212  214  215  216  217  220  221  222  223  224  229  232  236  239  241  247  254  256  258  261  264  265  266  267  268  273  277  278  282  286  289  290  302  305  306  309  311  312  316  320  321  322  327  330  331  332  334  337  341  342  345  347  351  352  355  360  361  364  367  369  375  377  378  380  381  387  389  390  392  393  399  404  406  408  410  411  413  414  424  426  427  428  429  431  432  435  437  439  441  442  452  455  456  459  462  468  470  472  475  476  477  478  488  491  492  493  496  500  501  503  505  509  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  566  569  570  572  577  578  582  583  586  590  591  592  594  599  600  603  605  607  609  610  612  614  615  616  617  618  628  638  639  640  643  644  647  648  650  659  662  663  665  669  673  674  675  676  679  681  684  687  689  690  695  697  698  705  709  712  713  714  715  734  735  738  748  750  751  754  756  758  761  762  764  767  769  775  776  777  778  785  789  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  872  873  879  880  889  890  892  904  906  920  922  923  931  933  935  939  941  945  948  951  959  961  962  969  970  972  974  975  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย243245255239221245239240224243
สิบ267212238214234230240249267243
หน่วย226213228230277262277230229222
รวม736670721683732737756719720708

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง008  044  094  200  287  535  589  664  769  806  877  945
6 ครั้ง074  085  126  155  158  253  294  356  374  381  386  460  498  507  526  576  584  597  598  627  639  656  661  694  716  739  802  902  906  918  924  952
5 ครั้ง001  046  075  089  103  150  191  195  216  235  242  250  255  275  285  293  295  303  304  362  375  396  414  432  490  510  523  544  570  577  623  628  648  669  688  689  705  763  771  784  798  820  830  864  879  904  982
4 ครั้ง005  006  007  013  026  056  064  072  081  082  086  088  091  101  109  123  133  137  149  152  160  162  164  166  168  173  175  179  185  186  206  217  221  225  234  236  257  268  282  290  297  305  309  311  316  324  333  339  342  364  379  384  390  392  395  397  401  422  424  425  426  434  435  456  461  463  470  474  477  486  504  524  529  533  560  595  596  600  608  612  618  673  677  701  713  715  723  735  744  752  775  781  785  796  799  800  801  811  843  847  868  889  895  916  926  927  929  933  949  950  957  968  976  978  979  980  984  989  996
3 ครั้ง004  014  015  017  021  034  035  038  040  043  048  052  057  068  070  073  076  087  096  104  110  111  112  116  127  129  132  135  139  140  143  145  148  151  154  156  167  170  174  177  183  192  197  205  210  213  214  222  224  227  229  230  233  237  245  251  261  263  269  272  273  281  291  298  301  302  314  321  338  344  346  349  350  355  357  358  361  363  365  378  380  382  385  393  394  400  403  407  410  412  413  421  427  428  438  447  448  457  459  462  472  478  479  480  485  494  502  511  516  517  518  520  522  530  539  540  543  547  549  551  555  558  562  563  566  571  580  582  586  605  607  609  616  621  626  631  638  642  644  645  646  647  650  654  660  665  666  667  670  681  686  691  693  695  696  709  714  718  732  734  742  743  745  746  748  750  753  755  758  766  770  773  778  782  792  797  814  817  818  822  823  828  832  844  845  857  859  862  870  873  876  880  881  882  903  922  923  925  935  941  943  944  953  959  961  962  971  985  994  999
2 ครั้ง003  009  012  018  019  020  022  024  025  027  031  032  036  042  045  047  054  055  060  061  063  065  066  069  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  113  114  115  117  120  121  124  125  131  138  142  147  153  159  161  165  171  181  184  188  189  194  199  202  208  215  219  226  228  238  239  240  244  246  247  249  254  256  260  264  267  271  274  276  278  280  283  286  288  292  296  306  307  308  310  312  313  315  328  329  334  337  340  345  366  370  371  372  376  383  388  389  402  404  406  408  418  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  445  450  454  458  465  467  468  484  489  492  496  499  503  505  506  508  515  519  521  532  534  546  550  553  556  557  559  561  564  565  567  572  573  574  578  581  583  593  594  601  602  603  611  622  624  625  630  634  641  643  649  651  658  663  685  699  700  702  703  707  708  721  724  725  726  728  730  733  740  741  747  749  754  756  757  761  764  765  767  776  779  780  786  787  788  789  790  794  803  804  805  807  808  809  810  815  816  819  824  833  834  836  839  848  851  852  853  856  858  860  861  863  865  866  867  872  878  884  885  886  887  888  892  893  896  897  907  909  912  913  915  920  928  936  937  938  939  940  942  946  947  951  954  956  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง002  010  028  030  037  039  049  051  058  062  067  078  079  090  099  100  105  108  118  122  128  130  141  146  163  169  176  180  182  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  220  241  243  248  252  258  262  266  270  277  279  284  289  299  317  319  320  322  325  326  327  331  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  373  377  387  391  398  399  405  409  415  416  417  419  420  433  436  446  449  451  452  455  464  471  473  482  487  488  495  500  501  509  512  513  536  537  538  541  548  554  569  579  585  587  588  591  592  599  604  610  617  619  620  632  633  635  636  637  653  655  657  659  662  668  671  672  674  675  676  678  680  682  684  687  690  698  704  711  717  719  720  722  727  729  736  737  751  759  760  762  768  774  777  783  791  793  795  812  813  821  825  826  827  831  835  837  838  840  842  846  849  854  855  871  874  875  883  890  891  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  970  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 28 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน รวม 672 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25333139252931202932
สิบ33313236272529283023
หน่วย32252636322935253123
รวม908989111848395739078

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 28 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  285  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  552  594  609  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  247  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  648  653  654  663  666  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  794  799  806  807  817  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 28 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง