หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 27 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มิถุนายน 2567  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ72756052626969695763
หน่วย60686974766062915335
รวม13214312912613812913116011098
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง67
13 ครั้ง11  72  77
12 ครั้ง97
11 ครั้ง22  64
10 ครั้ง03  04  05  07  12  25
9 ครั้ง43  51  61  94
8 ครั้ง15  16  17  24  37  47  50  53  54  56  60  73  84  91
7 ครั้ง00  06  13  18  27  33  35  40  42  44  46  52  58  66  70  71  82  83  93  95  96  98
6 ครั้ง02  14  23  30  31  38  59  86  87  88  90
5 ครั้ง08  26  34  41  57  62  63  76  78  81  89
4 ครั้ง01  10  19  28  29  45  48  49  65  69  74  75  80
3 ครั้ง09  20  32  55  79  85
2 ครั้ง21  36  39  68
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ58646153587484556378
หน่วย59566861548266626773
รวม117120129114112156150117130151
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
14 ครั้ง79
13 ครั้ง92
12 ครั้ง65  69  85  98
11 ครั้ง14
10 ครั้ง57  64  91
9 ครั้ง05  29  50  52  58  62  63  67
8 ครั้ง03  11  20  25  26  45  53  56  66  86  95
7 ครั้ง02  06  09  10  15  17  28  35  43  44  46  55  59  61  71  81  87
6 ครั้ง07  08  12  18  24  30  33  36  38  48  80  82  83  88  90  94  96  97  99
5 ครั้ง22  34  39  42  47  49  51  70  78  93
4 ครั้ง00  13  16  19  23  27  31  32  37  40  41  60  68  72  73  74  75  76  77  89
2 ครั้ง01  04  21  54
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย63565171787262636567
สิบ72756052626969695763
หน่วย60686974766062915335
รวม195199180197216201193223175165
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  196  227  272  311  327  344  372  377  411  417  438  537  564  597  603  630  704  761  816  825  853  997
2 ครั้ง005  012  037  050  052  054  062  067  072  094  095  097  106  108  116  117  123  134  143  147  149  151  198  207  213  258  261  270  286  307  324  331  335  342  354  367  370  371  373  374  387  395  403  404  415  434  446  447  452  453  481  483  500  501  517  518  519  533  540  554  559  573  577  578  590  596  605  626  628  650  656  661  676  703  714  715  720  729  756  763  767  777  784  787  795  800  804  807  812  813  840  846  858  860  864  866  867  872  893  897  903  905  907  924  925  933  935  947  948  957  967  986  988  990  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  019  025  028  038  040  043  049  051  055  063  064  066  068  069  070  071  073  076  079  080  083  085  088  089  091  093  098  100  102  104  105  111  112  114  124  125  131  135  136  140  141  142  144  146  148  152  154  157  159  164  171  177  178  182  183  194  195  197  200  201  202  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  267  269  276  277  278  281  283  289  297  303  304  308  312  315  318  332  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  402  405  406  409  410  413  414  416  418  421  425  426  431  433  435  437  441  443  445  449  450  451  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  475  476  477  478  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  522  523  524  525  526  530  538  541  542  543  544  545  551  556  560  562  565  566  567  569  579  582  583  584  588  589  594  598  602  608  609  611  612  615  616  618  622  623  629  633  641  642  643  647  652  653  654  658  662  664  667  669  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  690  691  694  696  701  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  757  760  764  765  768  771  774  780  782  785  789  794  805  810  811  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  856  859  861  863  865  873  874  875  877  881  882  890  891  900  902  906  911  912  915  918  919  920  921  930  931  932  938  946  951  953  955  956  959  960  966  972  977  979  980  981  982  987  991  994  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย65706563627261506278
สิบ62775768636564666957
หน่วย75746262617269595361
รวม202221184193186209194175184196
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง943
4 ครั้ง100  205  356  562  766  820  836  915
3 ครั้ง054  070  073  074  119  180  218  340  386  388  479  480  565  691  729  737  739  743  816  963  968  997
2 ครั้ง008  009  012  017  021  032  038  046  051  061  077  087  110  113  121  149  155  156  168  169  181  196  238  240  244  257  264  270  272  281  292  294  320  329  331  335  354  361  368  375  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  481  506  511  516  527  529  540  556  561  571  589  590  595  607  620  621  622  625  633  639  653  656  683  685  724  731  742  759  772  781  803  805  812  814  825  843  858  875  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  931  936  941  952  955  967  970  977  994
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  025  026  028  033  041  045  048  053  055  056  065  066  075  081  082  083  086  088  091  093  096  098  103  104  105  107  109  111  112  114  116  120  124  125  132  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  157  159  161  164  170  174  176  177  185  186  187  190  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  236  241  248  251  253  254  258  260  261  267  268  273  277  278  286  289  290  297  302  304  305  306  307  309  312  316  317  319  321  330  334  341  342  345  347  351  355  360  364  369  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  406  408  410  413  414  417  424  428  429  431  432  435  436  437  439  441  442  452  455  456  459  462  464  468  471  472  475  476  477  484  488  491  492  493  496  499  500  501  503  504  505  509  510  512  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  557  566  569  570  572  577  578  582  583  586  591  592  593  594  596  598  599  600  603  605  610  612  613  614  615  616  618  638  640  643  644  646  647  648  658  659  660  662  663  665  669  673  674  675  676  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  727  734  735  738  748  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  806  807  810  813  815  819  830  831  835  837  838  840  845  850  856  867  868  872  873  876  889  890  892  904  906  913  920  922  923  929  933  935  944  945  947  948  959  961  962  969  972  974  975  976  978  980  981  982  984  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย219220236221206225213214200224
สิบ250193207199211214205225246228
หน่วย214204208207241233246222195208
รวม683617651627658672664661641660

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง606
8 ครั้ง200
7 ครั้ง287  386  589  769  806  877
6 ครั้ง008  044  074  094  250  356  375  498  576  598  627  656  664  739  918  945  952
5 ครั้ง001  075  085  101  137  150  155  158  191  236  242  275  282  285  295  362  374  401  425  432  460  485  490  510  523  526  529  535  570  584  639  648  689  694  763  784  799  802  830  864  904  906  924  984
4 ครั้ง005  006  007  013  046  056  057  072  081  086  089  103  109  123  126  133  154  160  179  195  206  210  213  216  217  221  234  235  253  269  272  290  291  293  294  304  305  309  311  316  324  333  344  355  379  381  384  390  395  397  413  414  421  426  434  447  456  461  463  470  477  507  522  544  551  577  595  596  597  600  623  628  661  688  691  715  716  723  742  752  775  778  781  797  798  800  801  811  820  843  847  870  876  922  929  933  947  950  957  979  980  982  989  996
3 ครั้ง004  014  017  021  026  038  040  048  061  064  066  068  070  076  088  091  092  104  111  116  127  132  135  140  143  149  152  162  167  173  174  175  177  183  185  186  197  202  205  224  227  228  230  245  257  261  263  280  297  301  303  329  339  346  349  350  357  358  361  363  364  378  380  382  385  392  394  396  403  407  412  422  424  435  457  459  472  474  479  480  486  494  502  504  508  517  518  524  530  533  539  540  547  555  559  560  562  563  578  586  593  601  605  607  612  616  618  621  631  634  638  642  645  647  660  665  670  673  677  693  695  696  705  709  713  714  734  743  744  745  748  750  770  771  773  780  782  788  792  794  796  814  817  823  832  844  857  859  862  879  881  882  889  895  902  903  916  925  926  927  935  941  944  949  953  961  968  971  973  976  985  999
2 ครั้ง003  009  012  015  018  019  025  027  031  032  034  035  036  042  043  045  047  052  054  055  060  063  065  071  073  077  080  082  083  084  087  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  142  145  147  148  151  153  156  159  161  164  166  168  170  171  181  187  188  189  192  194  196  199  208  214  215  219  222  225  226  229  233  237  238  239  240  244  246  249  251  255  256  260  264  267  268  271  273  276  278  279  281  283  284  286  288  292  298  302  306  307  308  310  312  313  314  321  325  328  334  337  338  340  342  343  345  366  370  371  377  383  388  400  404  406  408  409  410  418  419  427  429  430  431  437  438  439  440  441  442  448  450  454  458  462  465  467  468  478  489  492  496  499  503  505  506  509  511  516  519  520  532  534  543  546  549  550  553  556  557  558  561  565  567  571  572  573  580  581  582  587  591  592  602  603  604  608  609  611  624  625  626  630  635  641  643  644  650  651  654  658  663  669  681  685  686  698  699  700  702  703  707  721  725  726  728  730  732  733  735  737  740  741  747  749  753  754  755  757  761  764  765  766  767  785  786  787  789  790  803  804  807  808  809  810  815  816  818  828  833  834  836  845  848  849  851  852  853  855  856  858  860  861  863  866  867  868  873  878  880  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  923  936  937  938  939  942  943  946  951  954  956  959  962  965  966  969  970  974  975  978  981  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง002  020  022  024  028  030  039  041  049  051  058  062  067  069  090  093  099  100  105  106  108  119  122  128  130  139  141  146  157  163  165  169  176  180  182  184  190  193  198  201  203  204  209  211  212  218  241  247  248  252  258  262  266  274  277  289  296  299  315  319  320  322  326  327  331  332  335  341  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  387  389  391  393  398  399  402  405  415  416  417  420  433  436  445  446  449  451  452  464  471  473  476  482  484  487  491  495  500  512  513  515  521  536  537  538  541  542  548  554  564  566  569  574  579  583  585  588  594  599  610  615  617  619  620  622  632  633  636  637  646  649  652  653  655  657  659  662  666  667  668  671  672  676  680  682  687  690  692  701  708  711  717  718  719  720  722  724  727  729  731  736  746  751  756  758  759  762  768  774  776  777  779  783  793  795  805  812  813  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  854  865  871  872  874  890  897  900  901  905  910  911  914  917  920  928  930  940  948  955  958  964  972  977  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 27 ปี งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 648 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย35424550334243403945
สิบ45424553403338404533
หน่วย46413541414045374444
รวม126125125144114115126117128122

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 27 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง007  285  403  464  625  726  739
2 ครั้ง008  031  037  043  058  061  106  111  181  206  238  247  261  264  302  307  318  323  324  335  355  366  382  384  392  412  429  471  489  512  530  532  552  594  596  609  626  648  670  678  679  699  722  725  757  786  804  817  834  885  901  912  913  918  930  931  947  949  971  975  983  999
1 ครั้ง000  004  013  018  020  028  036  040  045  054  055  056  057  064  066  073  085  093  095  097  103  104  115  116  121  122  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  167  169  170  172  174  175  180  186  189  193  194  195  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  265  266  268  271  273  278  280  281  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  328  330  334  336  340  345  346  349  357  361  362  367  368  373  377  386  388  389  390  391  396  398  410  411  420  421  425  426  430  431  432  435  443  450  454  457  458  476  480  493  495  500  507  509  510  511  513  515  518  519  521  522  527  533  538  539  540  546  549  553  560  571  573  575  576  577  583  584  589  591  598  600  602  605  611  614  615  616  617  620  624  628  629  636  640  643  644  647  653  654  663  664  666  669  681  682  692  708  712  713  720  727  729  731  733  734  736  738  740  741  747  755  763  766  775  776  778  779  780  787  789  794  799  800  806  807  809  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  867  870  873  876  877  878  881  882  883  884  888  890  893  900  902  903  910  914  919  920  942  943  948  952  959  961  964  966  973  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 27 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง