สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนกรกฎาคม    หวยออกวันพฤหัสบดี    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๗ ค่ำ    หวยออกเดือนแปด
อีก 12 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ61686450607167646059
หน่วย57676467815660835534
รวม11813512811714112712714711593
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง11  22  67  77
11 ครั้ง54  56  64
10 ครั้ง04  72  84  97
9 ครั้ง15  25  43  51  91  94
8 ครั้ง07  12  24  33  37  40  47  60  88
7 ครั้ง00  03  13  16  27  50  53  61  66  70  73  86  87  95  98
6 ครั้ง02  05  14  18  23  28  31  38  42  44  46  52  58  71  82  83  93
5 ครั้ง01  08  17  26  29  30  34  35  41  55  59  62  65  74  76  81  96
4 ครั้ง06  10  45  48  49  57  63  69  78  79  80  89  90
3 ครั้ง09  19  20  36  68  75  85
2 ครั้ง21  32  39  92
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ53606650567577526174
หน่วย50586553557969636567
รวม103118131103111154146115126141
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง98
12 ครั้ง85
11 ครั้ง65  69  79
10 ครั้ง26  52  92
9 ครั้ง05  57  59  64  86  91
8 ครั้ง14  20  25  29  45  50  56  62  63  66  67  81
7 ครั้ง02  03  11  17  18  24  28  35  44  51  53  55  58  87  94  95  96  97
6 ครั้ง06  07  10  12  15  19  33  36  43  46  48  49  61  71  76  82  88
5 ครั้ง08  21  22  27  34  38  39  47  68  72  74  77  80  90  93
4 ครั้ง00  09  13  30  31  32  37  40  41  42  75  78  83  99
3 ครั้ง04  16  23  54  60  70  73  89
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย61544674756761616560
สิบ61686450607167646059
หน่วย57676467815660835534
รวม179189174191216194188208180153
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684
3 ครั้ง022  227  327  344  377  438  537  564  630  656  704  816  825  853  997
2 ครั้ง005  050  052  054  062  067  069  072  088  091  094  095  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  270  272  286  307  324  331  335  342  351  354  367  370  371  372  373  374  387  403  404  411  415  426  434  447  452  454  483  500  501  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  597  603  615  628  629  650  661  676  686  694  714  715  720  729  756  761  763  765  767  768  777  784  787  795  800  804  813  840  846  856  858  860  864  866  893  897  924  925  933  947  948  957  967  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  037  038  040  043  049  051  055  064  066  070  071  073  076  079  080  083  085  089  092  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  164  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  258  260  261  264  267  269  276  277  278  281  283  289  297  302  303  304  312  315  318  333  336  343  345  348  350  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  443  445  446  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  517  519  522  523  524  525  526  528  538  541  542  543  545  551  560  562  565  566  567  569  579  582  588  589  602  605  608  609  611  612  616  622  623  626  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  687  688  691  696  698  701  703  706  707  712  713  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  760  764  771  774  779  780  785  788  792  794  807  808  810  811  812  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  850  855  859  861  863  865  867  872  874  875  877  881  882  884  890  891  900  901  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  930  931  932  935  938  946  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย223223234223209227223222208230
สิบ248200213203213214221233250227
หน่วย217202213212247240254219210208
รวม688625660638669681698674668665

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง094  200  287  589  664  769  806  877  945
6 ครั้ง008  044  074  085  155  158  356  374  381  386  460  498  526  576  584  598  627  639  656  661  694  716  739  802  906  918  924  952
5 ครั้ง001  075  089  126  150  191  235  242  250  275  285  293  362  375  432  490  507  510  523  535  570  577  597  648  688  689  705  763  771  784  830  864  879  904
4 ครั้ง005  006  013  046  056  064  072  081  086  088  101  103  109  133  137  162  168  175  179  195  206  216  217  221  234  236  253  255  257  282  290  294  295  297  303  304  305  309  311  316  324  333  364  384  390  392  395  397  401  414  422  425  426  434  435  456  461  463  470  477  529  533  595  596  600  612  618  623  628  669  673  715  723  735  752  775  781  796  799  800  801  811  820  843  847  889  916  929  933  950  957  976  979  980  982  984  996
3 ครั้ง007  014  015  017  021  026  038  040  048  052  057  068  070  073  076  082  091  104  111  116  123  127  132  135  140  143  145  148  149  152  154  160  166  167  173  174  177  183  185  186  192  197  205  210  213  214  222  224  227  230  261  263  269  272  281  291  298  301  314  321  338  339  342  344  346  349  350  357  358  361  363  378  380  385  393  394  396  400  403  407  412  413  421  424  427  438  447  457  459  472  474  479  480  485  486  494  502  504  516  517  518  522  524  530  539  540  543  544  547  549  551  555  558  560  562  563  571  580  582  586  605  607  608  609  616  621  638  642  644  645  647  650  660  665  666  670  677  691  693  695  696  709  713  714  732  734  742  743  744  745  748  750  770  773  778  782  792  797  798  814  817  818  822  823  832  857  859  862  870  876  880  881  882  895  902  903  922  925  926  927  935  941  944  949  953  961  962  968  971  978  985  989  994  999
2 ครั้ง003  004  009  012  018  020  025  027  031  032  034  035  036  042  043  045  047  054  055  060  061  063  065  066  071  077  080  083  084  087  092  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  139  142  147  151  153  156  159  161  164  170  171  181  188  189  194  199  202  208  215  219  225  226  228  229  233  237  238  239  240  244  245  246  247  249  251  256  260  264  267  268  271  273  274  276  278  280  283  286  288  292  296  302  306  307  308  310  312  313  315  328  329  334  337  340  345  355  365  366  370  371  379  382  383  388  389  402  404  406  408  410  418  428  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  448  450  454  462  465  467  468  478  484  489  492  496  499  503  505  506  508  511  519  520  532  534  546  550  553  556  557  559  561  565  566  567  572  573  578  581  593  601  602  603  611  624  625  626  630  631  634  641  643  646  649  651  654  658  663  667  681  685  686  699  700  701  702  703  707  718  721  725  726  728  730  733  740  741  747  749  753  754  755  756  757  758  761  764  765  766  767  776  779  780  785  786  787  788  789  790  794  803  804  807  808  809  810  815  819  824  828  833  834  836  839  844  845  848  851  852  853  856  858  860  861  863  865  866  867  868  872  873  878  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  920  923  928  936  937  938  939  940  942  943  946  947  951  954  956  959  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง010  019  022  024  028  030  039  049  051  058  062  067  069  078  079  090  093  099  100  105  108  118  122  128  130  141  146  163  165  169  176  180  182  184  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  241  248  252  258  262  266  270  277  279  284  289  299  319  320  322  325  326  327  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  372  373  376  377  387  391  398  399  405  409  415  416  417  419  420  433  436  445  446  451  452  455  458  464  471  473  482  487  488  495  500  501  509  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  564  569  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  620  622  632  633  635  636  637  653  655  657  659  662  668  671  672  676  678  680  682  687  690  698  708  711  717  719  720  722  724  727  729  736  737  746  751  759  760  762  768  774  777  783  791  793  795  805  812  813  816  821  825  826  827  831  835  837  838  842  846  849  854  855  871  875  883  890  897  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  970  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย23312836222927192831
สิบ28303136252326242922
หน่วย32222434292834222722
รวม838383106768087658475

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  061  064  066  093  095  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  280  283  285  290  294  302  303  304  306  307  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  605  609  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง