อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2563  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนกุมภาพันธ์  หวยออกวันเสาร์  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๘ ค่ำ  หวยออกเดือนสาม
อีก 5 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ57696152657268636156
หน่วย59676464835759815337
รวม11613612511614812912714411493
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง77
12 ครั้ง11  22  54  64  67
11 ครั้ง56
10 ครั้ง04  15  84
9 ครั้ง25  40  43  47  60  88  91  97
8 ครั้ง12  13  24  31  33  37  51  72  94
7 ครั้ง00  07  16  42  44  50  53  66  70  73  81  98
6 ครั้ง02  05  14  18  23  27  52  55  62  71  82  86  87  93
5 ครั้ง01  08  17  26  28  29  30  34  35  41  46  48  49  57  58  59  61  65  69  74  76  83  95  96
4 ครั้ง03  06  10  36  38  45  63  78  79  80  85  89  90
3 ครั้ง09  19  20  39  68  75  92
2 ครั้ง21  32
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54566949567379546272
หน่วย51616552517969626470
รวม105117134101107152148116126142
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง85
12 ครั้ง69  79
11 ครั้ง65  98
10 ครั้ง26  29  52  67
9 ครั้ง05  50  86  91  92
8 ครั้ง02  20  25  28  57  59  62  63  64  66  76  81  95
7 ครั้ง03  11  14  17  35  44  45  48  51  53  55  56  58  71  82  87  88  96
6 ครั้ง06  07  10  12  18  21  24  33  36  43  49  61  74  90  94  97
5 ครั้ง08  15  19  27  34  39  41  46  47  68  72  80  93  99
4 ครั้ง00  09  13  22  23  30  31  32  37  38  40  42  75  77  78
3 ครั้ง04  16  54  60  83  89
2 ครั้ง01  70  73
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย65554273736561646957
สิบ57696152657268636156
หน่วย59676464835759815337
รวม181191167189221194188208183150
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง311  422  684
3 ครั้ง022  069  327  344  377  391  438  454  537  564  630  656  704  804  816  825  853
2 ครั้ง005  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  227  267  324  331  335  336  342  351  354  367  370  371  372  373  374  387  388  411  415  426  434  447  452  483  500  501  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  597  615  629  650  676  685  686  694  714  715  720  729  756  760  761  763  764  765  767  768  777  779  784  795  800  813  840  846  856  858  860  864  866  877  891  893  897  924  925  931  933  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  037  038  039  043  044  048  049  055  057  064  066  071  073  076  079  080  085  089  092  095  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  162  164  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  261  264  269  270  272  276  277  278  281  283  286  289  297  302  304  307  312  315  318  333  343  345  348  350  355  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  381  383  384  393  394  402  403  404  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  442  443  445  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  517  519  522  523  524  525  526  528  541  542  543  545  551  560  562  565  566  569  581  582  588  589  602  603  605  608  609  611  612  616  622  623  626  628  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  682  687  688  691  692  696  698  701  703  706  707  712  713  726  727  728  730  731  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  771  774  780  785  787  788  792  794  807  808  810  812  815  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  863  865  867  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  905  907  911  912  913  915  918  920  921  930  932  935  946  953  955  956  959  960  966  967  977  980  981  982  987  990  991  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย232235240227211233229232213232
สิบ254203228206225216228235258231
หน่วย219205219220260248267216216214
รวม705643687653696697724683687677

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง008  044  200  287  535  589  664  769  877  945
6 ครั้ง074  085  094  126  155  158  356  374  381  386  460  526  576  584  598  627  639  656  694  716  739  802  806  906  952
5 ครั้ง001  046  075  089  150  195  235  242  250  253  275  285  293  294  303  304  362  432  490  498  507  510  523  544  570  597  628  648  661  669  688  689  705  763  771  784  820  830  864  879  902  904  918  924  982
4 ครั้ง005  006  013  026  056  064  081  082  086  088  091  101  103  109  133  137  149  152  162  164  166  168  173  175  179  185  186  191  206  216  217  221  225  234  236  255  257  268  290  295  297  305  309  311  316  324  333  339  375  384  390  392  395  396  397  401  414  422  424  425  426  434  435  456  461  463  470  474  477  486  504  524  529  533  560  577  596  600  612  618  623  673  677  713  715  735  744  752  775  781  796  798  799  800  801  811  843  847  868  889  916  926  929  933  949  950  968  976  979  989  996
3 ครั้ง007  014  015  017  021  034  035  038  040  043  048  052  068  070  072  073  076  087  096  104  111  116  123  127  132  135  140  143  145  148  151  154  160  167  170  174  177  183  192  197  205  210  213  214  222  224  227  229  230  251  261  263  269  272  273  281  282  291  298  301  302  314  338  342  344  346  349  350  357  358  361  363  365  378  380  382  385  394  400  403  407  412  413  421  427  428  438  448  457  459  462  472  479  480  485  502  516  518  520  522  530  539  540  543  547  549  551  555  558  563  571  580  586  595  605  607  608  609  616  621  631  638  642  644  645  647  650  654  660  665  666  667  670  681  686  691  693  695  696  701  709  714  718  723  732  734  742  743  745  746  748  750  753  758  766  770  773  778  782  785  792  797  814  818  822  823  828  832  857  859  862  870  876  880  881  882  895  903  922  923  925  935  941  943  944  953  957  961  962  971  978  980  984  985  994  999
2 ครั้ง003  004  009  012  018  019  020  022  024  025  027  031  032  036  042  047  054  055  057  060  061  063  065  066  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  139  142  147  153  156  159  161  165  171  181  188  189  194  199  202  215  219  226  228  233  237  238  239  240  244  246  247  249  260  267  271  274  278  280  283  286  288  292  296  306  308  310  312  313  315  321  328  329  334  337  340  345  355  364  366  370  371  372  376  379  383  388  389  393  402  406  408  410  418  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  445  447  450  454  465  467  468  484  489  492  494  496  499  503  505  506  508  511  515  517  519  521  532  534  546  550  553  556  557  559  561  562  564  567  572  573  574  581  582  583  593  594  601  602  603  611  622  624  626  630  634  641  643  646  649  658  663  685  699  700  702  703  707  721  724  725  726  728  730  740  741  747  749  754  755  756  757  761  764  765  767  776  779  786  787  788  789  790  794  803  804  805  807  808  810  815  816  817  819  824  833  836  839  844  845  848  851  852  856  858  860  861  863  865  866  867  872  873  884  885  886  887  888  892  893  896  897  907  909  912  913  915  920  927  928  936  937  938  939  940  942  946  947  951  954  956  959  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง002  010  028  039  045  049  058  067  069  078  079  090  099  100  105  108  118  122  128  130  141  146  163  169  176  180  182  184  187  190  193  196  198  201  203  204  208  209  211  212  218  220  241  243  245  248  252  254  256  258  262  264  266  270  276  277  279  284  289  299  307  317  319  320  322  325  326  327  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  373  377  387  391  398  399  404  405  409  415  416  417  419  420  433  436  446  451  452  455  458  464  471  473  478  482  487  488  495  500  501  509  512  513  536  537  538  541  548  554  565  566  569  578  579  585  587  588  591  592  599  604  610  617  619  620  625  632  633  635  636  637  651  653  655  657  659  662  671  672  674  675  676  678  680  687  690  698  704  708  711  717  719  720  722  727  729  733  736  737  751  759  760  762  768  774  777  780  783  791  793  795  809  812  813  821  825  826  827  831  834  835  837  838  840  842  846  849  853  854  855  871  875  878  883  890  891  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2537 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16261928192221122128
สิบ23222429211420202415
หน่วย27191826212027171819
รวม66676183615668496362

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625
2 ครั้ง008  031  043  106  238  323  366  382  392  464  512  530  626  726  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  020  028  040  045  057  061  064  066  111  115  116  121  128  130  131  132  134  135  137  138  140  148  149  164  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  260  261  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  324  334  335  340  345  355  357  373  384  386  388  390  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  527  532  538  539  546  552  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  617  624  640  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  806  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  948  959  961  966  971  973  975  976  980

สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง