อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 พฤศจิกายน 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนพฤศจิกายน  หวยออกวันศุกร์  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๕ ค่ำ  หวยออกเดือนสิบสอง
อีก 11 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ58695953657268626256
หน่วย62666364815659815438
รวม12013512211714612812714311694
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง77
12 ครั้ง11  54  64  67
11 ครั้ง22  56
10 ครั้ง04  15  40  84
9 ครั้ง25  43  47  60  88  91  97
8 ครั้ง00  12  13  31  33  37  51  70  72  94
7 ครั้ง07  16  24  42  44  50  53  66  73  81  98
6 ครั้ง02  05  14  18  23  27  52  55  62  71  82  86  87  93
5 ครั้ง01  08  17  26  28  29  30  34  35  38  46  48  49  57  58  59  61  65  69  76  83  89  95  96
4 ครั้ง03  06  10  36  41  45  63  74  78  79  80  85  90
3 ครั้ง09  19  20  39  68  92
2 ครั้ง21  32  75
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54567048567379546173
หน่วย51596653527969616470
รวม105115136101108152148115125143
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง69  85
12 ครั้ง98
11 ครั้ง65  79
10 ครั้ง26  29  52  67
9 ครั้ง05  50  86  91  92
8 ครั้ง02  20  25  28  57  59  62  63  64  66  76  82  95
7 ครั้ง03  11  14  17  35  44  45  48  51  53  55  56  58  71  87  88  94  96
6 ครั้ง06  07  10  12  18  21  24  33  36  43  49  61  72  74  81  90
5 ครั้ง08  15  19  23  27  34  39  41  46  47  80  93  97  99
4 ครั้ง00  09  13  22  30  31  37  38  40  42  68  75  77  78
3 ครั้ง04  16  32  54  60  83  89
2 ครั้ง01  70  73
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย65574272736462636957
สิบ58695953657268626256
หน่วย62666364815659815438
รวม185192164189219192189206185151
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง311  422  684
3 ครั้ง022  069  123  327  344  377  391  438  454  500  537  564  630  656  704  804  816  825  853
2 ครั้ง005  040  050  052  054  062  067  070  072  088  091  094  108  117  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  227  267  270  324  331  335  336  342  351  354  367  370  371  372  373  374  387  388  411  415  426  434  447  452  483  501  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  597  615  629  650  676  685  686  694  714  715  720  729  756  760  761  763  764  765  767  768  777  779  784  795  800  813  840  846  856  858  860  864  866  877  891  893  897  925  931  933  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  037  038  039  043  044  048  049  055  057  064  066  071  073  076  079  080  085  089  092  095  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  122  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  162  164  177  178  182  183  189  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  261  264  269  272  276  277  278  281  283  286  289  297  302  304  307  312  315  318  333  343  345  348  350  355  358  360  363  364  365  366  368  379  380  381  383  384  393  394  402  403  404  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  442  443  445  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  517  519  523  524  525  526  528  542  543  545  551  560  562  565  566  569  581  582  588  589  602  603  605  608  609  611  612  616  622  623  626  628  633  638  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  681  682  687  688  691  692  696  698  701  703  706  707  712  713  726  727  728  730  731  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  771  780  785  787  788  792  794  807  808  810  812  815  818  819  822  823  824  832  833  837  842  843  844  847  849  850  855  859  863  865  867  872  874  875  881  882  884  890  900  901  902  903  905  907  911  912  913  915  918  920  921  924  930  932  935  940  946  953  955  956  959  960  966  967  977  980  981  982  987  990  991  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย231238241226212232231234217234
สิบ259204228209226216228237258231
หน่วย218205221222262246269218219216
รวม708647690657700694728689694681

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง008  044  200  287  535  589  664  769  877  945
6 ครั้ง074  094  126  155  158  253  294  356  374  381  386  460  507  526  576  584  598  627  639  656  694  716  739  802  806  902  906  952
5 ครั้ง001  046  075  085  089  103  150  195  235  242  275  285  293  303  304  362  432  490  498  510  523  544  570  597  628  648  661  669  688  689  705  763  771  784  820  830  864  879  904  918  924  982
4 ครั้ง005  006  026  056  064  081  082  086  088  091  101  109  133  137  149  152  162  164  166  168  173  175  179  185  186  191  216  217  221  225  234  236  250  255  257  268  290  295  297  305  309  311  316  324  333  339  375  384  390  392  395  396  397  401  414  422  424  425  426  434  435  456  461  463  470  474  477  486  504  524  529  533  560  577  596  600  608  612  618  623  673  677  701  713  715  735  744  752  775  781  796  798  799  800  801  811  843  847  868  889  895  916  926  929  933  949  950  968  976  979  989  996
3 ครั้ง007  013  014  015  017  034  035  038  040  043  048  052  068  070  072  073  076  087  096  104  111  112  116  123  127  132  135  139  143  145  148  151  154  156  160  167  170  174  177  183  192  197  205  206  210  213  214  222  224  227  229  230  237  251  261  263  269  272  273  281  282  291  298  301  302  314  338  342  344  346  349  350  357  358  361  363  365  378  380  382  385  394  400  403  407  410  412  413  421  427  428  438  448  459  462  472  479  480  485  502  516  518  520  522  530  539  540  543  547  549  551  558  563  571  580  586  605  607  609  616  621  626  631  638  642  644  645  646  647  650  654  660  666  667  670  681  686  691  693  695  696  709  714  718  723  732  734  742  743  745  746  748  750  753  758  766  770  773  778  782  785  792  797  814  818  822  823  828  832  845  857  859  862  870  873  876  880  881  882  903  922  923  925  935  941  943  944  953  957  959  961  962  971  978  980  984  985  994  999
2 ครั้ง003  004  009  012  018  019  020  021  022  024  025  027  031  032  036  042  047  054  055  057  060  061  063  065  066  069  071  077  080  083  084  092  093  097  098  107  110  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  140  142  147  153  159  161  165  171  181  184  188  189  199  202  215  219  226  228  233  238  239  240  244  246  247  249  260  267  271  274  278  280  283  286  288  292  296  306  308  310  312  313  315  321  328  329  334  337  340  345  355  364  366  370  371  372  376  383  388  389  393  402  406  408  418  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  445  447  450  454  457  465  467  468  478  484  489  492  494  496  499  503  505  506  508  511  515  517  519  521  532  534  546  550  553  555  556  557  559  561  562  564  567  572  573  574  581  582  583  593  594  595  601  602  603  611  622  624  630  634  641  643  649  658  663  665  685  699  700  702  703  707  708  721  724  725  726  728  730  740  741  747  749  754  755  756  757  761  764  765  767  776  779  786  787  788  789  790  794  803  804  805  807  808  810  815  816  817  819  824  833  836  839  844  848  851  852  856  858  860  861  863  865  866  867  872  884  885  886  887  888  892  893  896  897  907  909  912  913  915  920  927  928  936  937  938  939  940  942  946  947  951  954  956  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง002  010  028  037  039  045  049  058  067  078  079  090  099  100  105  108  118  122  128  130  141  146  163  169  176  180  182  187  190  193  194  196  198  201  203  204  208  209  211  212  218  220  241  243  245  248  252  254  256  258  262  264  266  270  276  277  279  284  289  299  307  317  319  320  322  325  326  327  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  373  377  379  387  391  398  399  404  405  409  415  416  417  419  420  433  436  446  451  452  455  458  464  471  473  482  487  488  495  500  501  509  512  513  536  537  538  541  548  554  565  566  569  578  579  585  587  588  591  592  599  604  610  617  619  620  625  632  633  635  636  637  651  653  655  657  659  662  671  672  674  675  676  678  680  687  690  698  704  711  717  719  720  722  727  729  733  736  737  751  759  760  762  768  774  777  780  783  791  793  795  809  812  813  821  825  826  827  831  834  835  837  838  840  842  846  849  853  854  855  871  874  875  878  883  890  891  900  901  905  910  911  914  917  930  932  948  955  958  964  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2536 ย้อนหลัง 26 ปี นับตั้งแต่งวด 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย14221826192219122028
สิบ21202327191418202315
หน่วย26181624192025161719
รวม61605777575662486062

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625
2 ครั้ง008  031  106  238  366  392  464  512  530  626  726  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง007  020  028  040  043  045  057  061  064  066  111  115  121  128  130  131  134  135  137  140  148  149  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  260  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  323  324  334  335  340  345  355  357  373  382  384  386  388  390  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  527  532  538  539  546  552  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  624  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  948  959  961  966  971  973  975  976  980

สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง