หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539
อีก 2 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 ธันวาคม 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ65706151606768665759
หน่วย57656468795858875335
รวม12213512511913912512615311094
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
14 ครั้ง67
13 ครั้ง77
12 ครั้ง11
11 ครั้ง22  64  72  97
10 ครั้ง04  25  94
9 ครั้ง07  12  43  54  56  61  84
8 ครั้ง03  05  15  24  37  47  50  51  60  91
7 ครั้ง00  13  16  17  18  27  33  35  40  42  53  58  66  70  71  73  83  88  95
6 ครั้ง06  14  23  31  38  44  46  52  59  82  86  87  93  96  98
5 ครั้ง02  08  28  29  30  34  41  62  74  76  89
4 ครั้ง01  10  26  45  48  49  57  63  65  69  75  78  80  81  90
3 ครั้ง09  19  20  32  55  79  85
2 ครั้ง21  36  39  68
1 ครั้ง92
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ55606453567478506074
หน่วย55526758547966616666
รวม110112131111110153144111126140
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง98
12 ครั้ง69  79  92
11 ครั้ง57  65  85
10 ครั้ง52  64
9 ครั้ง05  14  26  29  50
8 ครั้ง03  20  25  45  53  56  58  62  63  66  67  86  91  95
7 ครั้ง02  06  10  11  15  18  24  28  35  36  44  59  81  87  94
6 ครั้ง07  12  17  33  38  43  46  48  55  61  71  82  83  88  96  97
5 ครั้ง08  09  22  30  34  39  42  47  49  51  70  80  90  93
4 ครั้ง00  13  19  23  27  31  32  37  40  41  68  72  74  75  76  77  78  99
3 ครั้ง16  21  60  73  89
2 ครั้ง01  04  54
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย61544970746959636362
สิบ65706151606768665759
หน่วย57656468795858875335
รวม183189174189213194185216173156
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  372  377  438  537  564  597  630  704  761  816  825  853  997
2 ครั้ง005  012  037  050  052  054  062  067  072  088  094  095  106  108  117  123  134  143  147  149  151  196  198  207  213  258  261  270  272  286  307  324  331  335  342  354  367  370  371  373  374  387  403  404  411  415  417  434  447  452  483  500  501  517  518  533  540  554  559  573  577  578  590  596  603  628  629  650  656  661  676  694  703  714  715  720  729  756  763  767  777  784  787  795  800  804  807  813  840  846  856  858  860  864  866  867  893  897  905  924  925  933  935  947  948  957  967  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  019  025  028  038  040  043  049  051  055  064  066  068  069  070  071  073  076  079  080  083  085  089  091  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  124  125  131  135  136  140  141  142  144  146  148  152  154  157  159  164  171  177  178  182  183  194  195  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  267  269  276  277  278  281  283  289  297  303  304  308  312  315  318  332  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  405  406  409  410  413  414  416  418  421  425  426  431  433  435  437  441  443  445  446  449  450  451  453  454  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  519  522  523  524  525  526  528  538  541  542  543  545  551  556  560  562  565  566  567  569  579  582  583  584  588  589  594  602  605  608  609  611  612  615  616  618  622  623  626  633  641  642  643  647  653  654  658  662  664  667  669  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  691  696  701  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  760  764  765  768  771  774  779  780  785  789  792  794  810  811  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  859  861  863  865  872  874  875  877  881  882  884  890  891  900  902  903  907  911  912  915  918  919  920  921  930  931  932  938  946  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย63695960617260495972
สิบ59765166586361676657
หน่วย73726058596469525463
รวม195217170184178199190168179192
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100
4 ครั้ง562  766  820  836  943
3 ครั้ง054  070  073  074  119  180  205  218  340  356  386  388  479  480  565  691  729  737  739  816  915  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  021  032  038  046  051  061  077  110  113  121  149  155  156  168  181  196  238  240  244  257  270  272  281  292  294  329  331  335  354  361  368  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  481  499  506  511  512  516  527  529  540  556  561  571  589  593  595  620  621  622  633  639  653  656  683  685  724  731  742  743  759  772  781  805  814  825  858  875  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  952  955  967  970  976  977  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  026  028  033  041  045  048  053  055  056  065  066  075  081  082  083  086  087  088  091  093  096  098  103  104  107  109  111  112  114  116  120  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  151  153  154  159  161  164  169  170  174  176  177  179  185  186  187  190  191  197  198  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  236  241  248  254  258  261  264  267  268  273  277  278  286  289  290  302  304  305  306  307  309  312  316  317  319  320  321  330  334  341  342  345  347  351  355  360  364  369  375  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  406  408  410  413  414  424  428  429  431  432  435  436  437  439  441  442  452  455  456  459  462  464  468  472  475  476  477  484  488  491  492  493  496  500  501  503  504  505  509  510  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  566  569  570  572  577  578  582  583  586  590  591  592  594  596  598  599  600  603  605  607  610  612  613  614  615  616  617  618  625  638  640  643  644  646  647  648  658  659  660  662  663  665  669  673  674  675  676  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  734  735  738  748  750  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  819  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  872  873  876  879  889  890  892  904  906  913  920  923  929  931  933  935  941  944  945  947  948  951  959  961  962  969  972  974  975  978  981  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย218219234219206220207211201219
สิบ248198208196206210206222242218
หน่วย213198208204237234244215197204
รวม679615650619649664657648640641

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง606
7 ครั้ง200  287  589  769  806  877
6 ครั้ง008  044  074  094  158  356  381  386  432  498  576  598  627  656  739  918  945  952
5 ครั้ง001  075  085  150  155  191  236  242  250  275  282  285  295  362  374  375  401  414  460  485  490  510  526  529  535  570  577  584  639  648  664  689  694  716  763  784  799  802  830  864  904  906  924
4 ครั้ง005  006  007  013  046  056  072  081  086  089  101  103  109  123  126  133  137  160  162  179  195  206  210  213  216  217  221  234  235  253  257  290  293  294  304  305  309  311  316  324  333  364  379  384  390  395  397  413  425  426  434  447  461  463  470  477  507  522  523  533  595  596  597  600  612  623  628  661  688  691  705  715  723  752  771  775  781  798  800  801  811  820  843  847  870  876  879  922  929  933  950  957  979  980  982  984  989  996
3 ครั้ง004  014  015  017  021  026  038  040  048  057  061  064  068  076  082  088  091  104  111  116  127  132  135  140  143  148  149  152  154  167  168  173  174  175  177  183  185  186  197  205  214  224  227  228  230  245  255  261  263  269  272  291  297  301  303  314  339  344  346  349  350  355  357  358  361  363  378  380  385  392  394  396  403  407  412  421  422  424  435  438  456  457  459  472  474  479  480  486  494  502  504  508  517  518  524  530  539  540  547  551  555  560  562  563  578  580  586  605  607  608  616  618  621  631  638  642  645  647  660  665  670  673  677  695  696  709  713  714  734  742  743  744  745  750  755  770  773  778  782  788  792  796  797  814  817  822  823  832  844  857  859  862  880  881  889  895  902  903  916  925  926  927  935  941  944  949  953  968  973  976  985  999
2 ครั้ง003  009  012  018  020  025  027  031  032  034  035  036  042  043  045  047  052  054  055  060  063  065  066  070  071  073  077  080  083  084  087  092  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  142  145  147  151  153  156  159  161  164  166  170  171  181  188  189  192  194  199  202  208  215  219  222  225  226  229  233  237  238  239  240  244  246  247  249  251  256  260  264  267  268  271  273  276  278  279  280  281  283  284  286  288  292  298  302  306  307  308  310  312  313  315  321  325  328  329  334  337  338  340  342  343  345  365  366  370  371  382  383  388  400  402  404  406  408  410  418  419  427  429  430  431  437  439  440  441  442  448  450  454  458  462  465  467  468  478  489  492  496  499  503  505  506  509  511  516  519  520  532  534  543  544  546  549  550  553  556  557  558  559  561  565  566  567  571  572  573  581  582  592  593  601  602  603  604  609  611  624  625  626  630  634  641  643  644  650  651  654  658  663  669  681  685  686  693  699  700  702  703  707  721  725  726  728  730  732  733  735  740  741  747  748  749  753  754  757  761  764  765  766  767  780  785  786  787  789  790  794  803  804  807  808  809  810  815  816  818  824  828  834  836  845  848  851  852  853  856  858  860  861  863  865  866  867  868  873  878  882  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  920  923  936  937  938  939  942  943  946  947  951  954  956  959  961  962  965  966  969  971  974  975  978  981  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง002  019  022  024  028  030  039  041  049  051  058  062  067  069  079  090  093  099  100  105  106  108  119  122  128  130  139  141  146  157  163  165  169  176  180  182  184  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  241  248  252  258  262  266  270  274  277  289  296  299  319  320  322  326  327  331  332  335  341  347  352  353  354  359  368  369  372  373  376  377  389  391  393  398  399  405  409  415  416  417  420  433  436  444  445  446  449  451  452  464  471  473  476  482  484  487  495  500  512  513  515  521  536  537  538  541  542  548  554  569  574  579  583  585  587  588  591  594  599  610  617  619  620  622  632  633  635  636  637  646  649  652  653  655  657  659  662  666  667  668  671  672  676  680  682  687  690  698  701  708  711  717  718  719  720  722  724  727  729  736  737  746  751  756  758  759  762  768  774  776  777  779  783  791  793  795  805  812  813  819  821  825  826  827  831  833  835  837  838  839  842  846  849  854  855  871  872  890  897  900  901  905  910  911  914  917  928  930  940  948  955  958  964  970  972  977  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย29354142253434303537
สิบ35333646352831333629
หน่วย35313137353341303633
รวม999910812595951069310799

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง285  403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  061  106  206  238  247  264  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  532  552  594  609  626  679  722  725  757  804  817  834  901  918  930  947  949  971  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  037  040  045  054  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  261  266  271  273  278  280  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  349  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  391  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  518  527  533  538  539  540  546  549  553  560  573  575  576  583  584  589  591  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  666  669  670  682  692  699  712  713  720  731  733  734  736  738  739  740  741  755  766  775  776  778  779  786  787  794  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  893  902  903  910  912  913  920  931  942  948  952  959  961  964  966  973  975  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง