หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 พฤศจิกายน 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ60676449607268675958
หน่วย58676466815860835433
รวม11813412811514113012815011391
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง11  67  77
12 ครั้ง22
11 ครั้ง54  56  64  72
10 ครั้ง04  25  84  97
9 ครั้ง43  51  91  94
8 ครั้ง07  12  15  24  40  47  50  60  61  88
7 ครั้ง00  03  13  16  27  33  37  53  66  70  71  73  86  87  95
6 ครั้ง02  05  14  17  18  23  28  31  35  38  42  44  46  52  58  82  83  93  98
5 ครั้ง08  26  29  30  34  41  55  59  62  65  74  76  96
4 ครั้ง01  06  10  45  48  49  57  63  69  75  78  79  80  81  89  90
3 ครั้ง09  20  36  68  85
2 ครั้ง19  21  32  39  92
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ53586851567278546074
หน่วย52576454557868626668
รวม105115132105111150146116126142
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
13 ครั้ง98
12 ครั้ง69  79  85
11 ครั้ง65
10 ครั้ง26  52  92
9 ครั้ง05  29  57  64  86  91
8 ครั้ง14  20  25  45  50  56  59  62  63  66  67  81
7 ครั้ง02  03  11  18  24  28  35  44  53  58  87  94  95  97
6 ครั้ง06  07  10  12  15  17  33  36  38  43  46  48  49  51  55  61  71  76  88  90  96
5 ครั้ง08  19  21  22  27  34  39  47  68  72  74  77  80  82  93
4 ครั้ง00  09  13  23  30  31  32  37  40  41  42  70  75  78  83  99
3 ครั้ง04  16  54  60  73  89
2 ครั้ง01
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย61544773766859636360
สิบ60676449607268675958
หน่วย58676466815860835433
รวม179188175188217198187213176151
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
5 ครั้ง422
4 ครั้ง311  391  684
3 ครั้ง022  227  327  344  372  377  438  537  564  630  656  704  816  825  853  997
2 ครั้ง005  050  052  054  062  067  069  072  088  091  094  095  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  154  198  207  213  261  270  272  286  307  324  331  335  342  351  354  367  370  371  373  374  387  403  404  411  415  426  434  447  452  454  483  500  501  517  518  533  540  554  556  559  573  577  578  584  590  596  597  603  628  629  650  661  676  686  694  714  715  720  729  756  761  763  765  767  768  777  784  787  795  800  804  813  840  846  856  858  860  864  866  893  897  924  925  933  935  947  948  957  967  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  037  038  040  043  049  051  055  064  066  070  071  073  076  079  080  083  085  089  092  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  157  164  171  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  258  260  264  267  269  276  277  278  281  283  289  297  302  303  304  312  315  318  336  343  345  348  350  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  431  433  435  437  441  443  445  446  449  450  451  453  455  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  475  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  519  522  523  524  525  526  528  538  541  542  543  545  551  560  562  565  566  567  569  579  582  588  589  602  605  608  609  611  612  615  616  622  623  626  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  687  688  691  696  701  703  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  760  764  771  774  779  780  785  788  792  794  807  808  810  811  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  855  859  861  863  865  867  872  874  875  877  881  882  884  890  891  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  930  931  932  938  946  953  955  956  959  960  966  972  977  980  981  982  987  990  991  994  995  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย60686364607259496069
สิบ60785163586561686555
หน่วย72696455606270545563
รวม192215178182178199190171180187
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
5 ครั้ง100
4 ครั้ง562  766  820  836
3 ครั้ง054  070  073  074  119  180  205  218  340  356  386  388  479  480  565  691  729  739  814  816  915  943  952  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  019  021  038  046  051  110  113  149  151  156  168  181  196  238  240  244  257  270  272  281  292  294  304  317  318  329  335  354  368  384  405  412  430  444  449  451  453  454  461  481  499  506  511  512  516  527  529  540  556  561  571  589  593  595  621  622  625  633  653  656  660  683  685  724  731  737  742  743  759  772  781  805  825  858  875  876  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  947  955  967  976  977  978  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  024  026  028  032  033  041  048  049  053  055  056  061  065  066  075  077  081  082  083  086  087  088  091  093  096  103  104  107  109  111  112  114  116  120  121  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  155  159  161  164  169  170  174  176  177  179  185  186  187  190  191  197  198  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  236  239  241  247  248  254  256  258  261  264  267  268  273  277  278  282  286  289  290  302  305  306  307  309  312  316  320  321  322  327  330  331  332  334  341  342  345  347  351  352  355  360  361  364  369  375  377  378  380  381  387  389  392  393  399  406  408  410  413  414  424  428  429  431  432  435  437  439  441  442  452  455  456  459  462  464  468  470  472  475  476  477  488  491  492  493  496  500  501  503  504  505  509  510  513  518  522  524  526  530  531  533  534  536  537  543  548  551  552  553  566  569  570  572  577  578  582  583  586  590  591  592  594  596  598  599  600  603  605  607  610  612  614  615  616  617  618  620  638  639  640  643  644  646  647  648  659  662  663  665  669  673  674  675  676  679  681  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  714  715  734  735  738  748  750  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  869  872  873  879  880  889  890  892  904  906  920  923  931  933  935  941  945  948  951  959  961  962  969  970  972  974  975  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย223224232222208224216221206230
สิบ248200214202211213218228247225
หน่วย215201211210246237254218205209
รวม686625657634665674688667658664

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง094  200  287  589  664  769  806  877  945
6 ครั้ง008  044  074  155  158  356  381  386  498  526  576  584  598  627  639  656  661  694  716  739  802  906  918  924  952
5 ครั้ง001  075  085  089  126  150  191  242  250  275  285  295  362  374  375  414  432  460  490  510  523  535  570  577  648  689  705  763  771  784  830  864  904
4 ครั้ง005  006  007  013  046  056  064  072  081  086  088  101  103  109  123  133  137  160  162  175  179  195  206  216  217  221  234  235  236  253  257  282  290  293  294  297  304  305  309  311  316  324  333  364  379  384  390  392  395  397  401  422  425  426  434  435  456  461  463  470  477  507  529  533  595  596  597  600  612  623  628  673  688  715  723  752  775  781  796  798  799  800  801  811  820  843  847  879  889  916  927  929  933  950  957  976  979  980  982  984  996
3 ครั้ง004  014  015  017  021  026  038  040  048  052  057  068  073  076  082  091  104  111  116  127  132  135  140  143  145  148  149  152  154  166  167  168  173  174  177  183  185  186  192  197  205  210  213  214  222  224  227  230  233  255  261  263  269  272  281  291  298  301  303  314  321  338  339  344  346  349  350  355  357  358  361  363  378  380  385  394  396  400  403  407  412  413  421  424  427  438  447  457  459  472  474  479  480  485  486  494  502  504  516  517  518  522  524  530  539  540  543  544  547  549  551  555  558  560  562  563  580  582  586  605  607  608  609  616  618  621  638  642  645  647  650  660  665  666  669  670  677  691  695  696  709  713  714  732  734  735  742  743  744  745  748  750  770  773  778  782  792  797  814  817  818  822  823  832  857  859  862  870  876  880  881  882  895  902  903  922  925  926  935  941  944  949  953  961  962  968  971  978  985  989  994  999
2 ครั้ง003  009  012  018  020  025  027  031  032  034  035  036  042  043  045  047  054  055  060  061  063  065  066  070  071  077  080  083  084  087  092  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  125  129  131  138  139  142  147  151  153  156  159  161  164  170  171  181  188  189  194  199  202  208  215  219  225  226  228  229  237  238  239  240  244  245  246  247  249  251  256  260  264  267  268  271  273  276  278  280  283  286  288  292  296  302  306  307  308  310  312  313  315  328  329  334  337  340  342  345  365  366  370  371  382  383  388  389  393  402  404  406  408  410  418  429  430  431  437  439  440  441  442  443  444  448  450  454  458  462  465  467  468  478  484  489  492  496  499  503  505  506  508  511  519  520  532  534  546  550  553  556  557  559  561  565  566  567  571  572  573  578  581  593  601  602  603  611  624  625  626  630  631  634  641  643  644  646  649  651  654  658  663  681  685  686  693  699  700  701  702  703  707  718  721  725  726  728  730  733  740  741  747  749  753  754  755  756  757  761  764  765  766  767  776  779  780  785  786  787  788  789  790  794  803  804  807  808  809  810  815  819  824  828  833  834  836  839  844  845  848  851  852  853  856  858  860  861  863  865  866  867  868  873  878  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  920  923  928  936  937  938  939  942  943  946  947  951  954  956  959  965  966  969  973  974  975  977  981  983  986  987  992  993  995
1 ครั้ง010  019  022  024  028  030  039  049  051  058  062  067  069  078  079  090  093  099  100  105  108  118  122  128  130  141  146  163  165  169  176  180  182  184  187  190  193  196  198  201  203  204  209  211  212  218  241  248  252  258  262  266  270  274  277  279  284  289  299  319  320  322  325  326  327  332  335  341  343  347  352  353  354  359  368  369  372  373  376  377  387  391  398  399  405  409  415  416  417  419  420  428  433  436  445  446  449  451  452  464  471  473  482  487  495  500  501  509  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  564  569  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  620  622  632  633  635  636  637  653  655  657  659  662  667  668  671  672  676  680  682  687  690  698  708  711  717  719  720  722  724  727  729  736  737  746  751  758  759  760  762  768  774  777  783  791  793  795  805  812  813  816  821  825  826  827  831  835  837  838  842  846  849  854  855  871  872  875  883  890  897  900  901  905  910  911  914  917  930  932  940  948  955  958  964  970  972  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2538 ย้อนหลัง 26 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน รวม 624 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25333039232930202932
สิบ33313236252429273023
หน่วย32242636322935242923
รวม908888111808294718878

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 26 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  285  302  307  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  609  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  666  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  794  799  806  807  817  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 26 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง