อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 มีนาคม 2563  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนมีนาคม  หวยออกวันอาทิตย์  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๘ ค่ำ  หวยออกเดือนสี่
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 24 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มีนาคม 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54655946596562605551
หน่วย56605762775255774931
รวม11012511610813611711713710482
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
12 ครั้ง11
11 ครั้ง64  67
10 ครั้ง22  56  84
9 ครั้ง04  25  43  54  97
8 ครั้ง12  15  24  40  47  51  60  72  88  91  94
7 ครั้ง00  07  13  16  27  33  37  50  53  66  73
6 ครั้ง05  14  18  23  31  42  44  52  70  71  82  87  98
5 ครั้ง02  03  17  28  29  30  34  35  41  46  58  59  61  62  65  74  76  83  86  93  95  96
4 ครั้ง01  06  08  10  26  38  45  48  49  55  57  63  78  80  81  89  90
3 ครั้ง09  20  36  68  69  75  79  85
2 ครั้ง19  21  32  39
1 ครั้ง92
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 24 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มีนาคม 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ50526248526775475469
หน่วย48556249497463575960
รวม9810712497101141138104113129
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง65  69  79  85  98
10 ครั้ง52
9 ครั้ง26  91  92
8 ครั้ง05  20  25  29  50  57  62  63  64  66  67  81  86
7 ครั้ง02  03  11  14  28  35  44  45  56  58  59  87  94  95
6 ครั้ง06  10  12  18  24  33  36  43  48  53  55  61  71  96  97
5 ครั้ง07  08  15  17  27  34  46  47  49  51  72  76  80  82  88  90  93
4 ครั้ง00  09  13  21  22  30  31  32  37  38  39  41  42  68  74  75  77  78  99
3 ครั้ง16  19  23  40  54  60  89
2 ครั้ง01  04  70  73  83
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 24 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มีนาคม 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย56524267686355605954
สิบ54655946596562605551
หน่วย56605762775255774931
รวม166177158175204180172197163136
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง311  684
3 ครั้ง022  227  327  344  377  391  422  438  537  564  630  656  704  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  067  072  088  091  094  108  117  123  134  136  140  143  147  149  151  198  207  213  324  331  335  342  351  354  367  370  371  372  373  374  387  403  411  415  434  447  452  483  500  501  518  533  540  554  559  573  577  578  584  590  596  597  629  650  676  694  714  715  720  729  756  761  763  765  767  768  777  784  795  800  804  813  840  846  856  858  860  864  866  897  924  925  933  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  019  025  028  037  038  040  043  049  055  064  066  069  070  071  073  076  079  080  085  089  095  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  124  125  128  131  135  141  142  144  146  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  261  264  267  269  270  272  276  277  278  281  283  286  289  297  304  307  312  315  318  336  343  345  348  350  358  360  363  364  365  366  368  375  379  380  383  384  388  393  394  402  404  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  437  441  443  445  449  450  451  453  454  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  474  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  517  519  522  523  524  525  526  528  541  542  543  545  551  556  560  562  565  566  569  582  588  589  602  603  605  608  609  611  612  615  616  622  623  626  628  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  687  688  691  696  701  703  706  707  712  713  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  760  764  771  774  779  780  785  787  788  792  794  807  810  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  855  859  863  865  867  872  874  875  877  881  882  884  890  891  893  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  930  931  932  935  946  953  955  956  959  960  966  967  977  980  981  982  987  990  991  995  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 24 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มีนาคม 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย211215220210196208207209196216
สิบ238192202195201201203212235209
หน่วย209193198199228226242204190199
รวม658600620604625635652625621624

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง200  287  589  769  877  945
6 ครั้ง008  044  074  094  155  158  356  381  386  526  576  584  598  627  656  664  694  739  806  918  952
5 ครั้ง001  075  085  089  126  150  242  250  275  285  362  374  375  432  460  490  498  510  523  535  570  639  648  689  716  763  771  784  802  830  864  904  906
4 ครั้ง005  006  013  046  056  081  086  101  103  109  133  137  162  175  179  191  195  206  216  217  221  234  235  236  253  257  290  293  294  295  304  305  309  311  316  324  333  384  390  392  395  397  401  414  422  425  426  434  435  461  463  470  477  507  529  533  577  596  600  612  628  661  673  688  705  715  752  775  781  796  799  800  801  811  820  843  847  879  889  916  924  929  933  950  976  979  982  996
3 ครั้ง007  014  015  017  021  026  038  040  048  052  064  068  072  076  082  088  091  104  111  116  123  127  132  135  140  143  148  149  152  154  160  166  167  168  173  174  177  183  185  186  197  205  210  213  214  222  224  227  230  261  263  269  272  281  282  291  297  298  301  303  314  338  339  344  346  349  350  357  358  361  363  378  380  385  394  400  403  407  412  413  421  424  438  456  457  459  472  474  479  480  485  486  502  504  518  522  524  530  539  543  544  547  551  555  560  563  580  586  595  597  605  607  608  609  616  618  621  623  638  642  645  647  650  660  665  666  669  670  677  691  695  696  709  713  714  723  734  735  742  743  744  745  750  770  773  778  782  792  797  798  814  818  822  823  832  857  859  862  870  876  880  881  895  902  903  922  925  926  927  935  941  944  949  953  957  961  968  980  984  985  989  999
2 ครั้ง003  004  009  012  018  020  025  027  031  032  034  035  036  042  043  047  054  055  057  060  061  063  065  066  070  071  073  077  080  083  084  087  092  096  097  098  107  112  113  114  115  117  120  121  124  125  131  138  142  145  147  151  153  156  159  161  164  170  171  181  188  189  192  199  202  215  219  225  226  228  229  237  238  239  240  244  246  247  249  251  255  260  267  268  271  273  278  280  283  286  288  292  302  306  308  310  312  313  315  321  328  329  334  337  340  345  355  364  365  366  370  371  379  382  383  388  389  396  402  406  408  410  418  427  429  430  431  437  439  440  441  442  443  447  448  450  454  462  465  467  468  484  489  492  494  496  499  503  505  506  508  516  517  519  520  532  534  540  546  549  550  553  556  557  558  559  561  562  567  571  572  573  581  593  601  602  603  611  624  626  630  631  634  641  643  644  646  649  654  658  663  681  685  686  693  699  700  701  702  703  707  718  721  725  726  728  730  732  740  741  747  748  749  753  754  755  757  761  764  765  766  767  786  787  788  789  790  794  803  804  807  808  810  815  817  824  828  833  836  839  844  845  848  851  852  856  858  860  861  863  865  866  867  868  873  882  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  920  923  936  937  938  939  942  943  946  947  951  954  956  959  962  965  966  969  971  973  974  975  978  981  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง010  019  022  024  028  030  039  045  049  058  067  069  079  090  093  099  100  105  108  110  118  122  128  129  130  139  141  146  163  165  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  203  204  208  209  211  212  218  233  241  245  248  252  256  258  262  264  266  270  274  276  277  279  284  289  296  299  307  319  320  322  325  326  327  332  335  341  342  343  347  352  353  354  359  368  369  372  373  376  377  391  398  399  404  405  409  415  416  417  419  420  433  436  444  445  446  451  452  458  464  471  473  478  482  487  495  500  501  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  565  566  569  574  578  579  582  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  620  622  625  632  633  635  636  637  651  653  655  657  659  662  667  671  672  676  680  687  690  698  708  711  717  719  720  722  724  727  729  733  736  737  746  751  756  758  759  760  762  768  774  776  777  779  780  783  785  791  793  795  805  809  812  813  816  819  821  825  826  827  831  834  835  837  838  842  846  849  853  854  855  871  872  875  878  890  897  900  901  905  910  911  914  917  928  930  932  940  948  955  958  964  972  977  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2539 ย้อนหลัง 24 ปี นับตั้งแต่งวด 1 มีนาคม 2539 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16262028192421122129
สิบ23232429211720202415
หน่วย27192026212127171820
รวม66686483616268496364

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625
2 ครั้ง008  031  043  106  238  323  366  382  392  464  512  530  552  626  726  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  020  028  040  045  057  061  064  066  111  115  116  121  128  130  131  132  134  135  137  138  140  148  149  164  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  259  260  261  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  324  334  335  340  345  355  357  373  384  386  388  390  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  515  527  532  538  539  546  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  617  624  640  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  806  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980

สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง