หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ธันวาคม 2566  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ66665449526461625250
หน่วย52616763645753804831
รวม11812712111211612111414210081
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
12 ครั้ง11  67  72
11 ครั้ง22
10 ครั้ง05  12  25  64  97
9 ครั้ง03  04  07  51  61
8 ครั้ง15  17  43  53  54  56
7 ครั้ง00  24  33  35  42  47  50  52  58  66  70  71  82  84  94  96
6 ครั้ง02  06  16  18  27  31  37  38  40  60  73  83  86  87  91  93
5 ครั้ง08  23  30  34  46  88  89  90  98
4 ครั้ง10  13  14  19  28  29  41  45  48  49  59  62  63  65  74  75  78  81  95
3 ครั้ง09  26  32  44  55  57  69  76  80  85
2 ครั้ง01  20  21  36  39  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ55575546536768475969
หน่วย53496254497461575661
รวม108106117100102141129104115130
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง14  79  85  92
10 ครั้ง57  64  69
9 ครั้ง05  62  91  98
8 ครั้ง25  26  29  50  53  56  65  95
7 ครั้ง02  03  06  10  11  15  20  44  45  52  58  66  81  86  87
6 ครั้ง07  09  12  28  35  36  43  46  55  59  63  67  71  82  83  88  94  97
5 ครั้ง08  17  18  30  33  38  42  47  48  49  51  61  70  80  90  93  96  99
4 ครั้ง00  22  23  24  27  32  34  37  39  40  68  73  75  76  77  78
3 ครั้ง13  16  19  31  41  60  72  89
2 ครั้ง01  04  21  54  74
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย56504469696355555659
สิบ66665449526461625250
หน่วย52616763645753804831
รวม174177165181185184169197156140
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  196  311  327  372  377  411  417  438  564  597  630  761  816  825  853
2 ครั้ง005  012  037  050  052  054  062  072  095  097  106  108  117  134  143  149  151  198  207  227  258  261  270  272  286  307  324  331  335  342  344  354  367  370  371  373  374  387  403  404  415  434  446  447  452  453  500  501  517  518  519  533  537  540  554  577  578  590  596  603  605  628  650  656  661  703  704  714  715  729  756  763  767  777  787  800  804  812  840  858  866  867  872  893  903  905  907  924  925  933  935  947  948  986  988  990  993  997
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  019  025  028  038  040  049  051  055  064  066  067  068  069  070  071  073  079  083  085  089  091  093  094  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  159  164  171  177  178  182  183  194  197  200  202  211  212  213  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  241  245  251  255  257  260  264  267  269  276  277  281  283  289  297  303  304  308  312  315  318  332  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  405  406  409  410  414  418  421  425  426  431  433  435  443  445  449  451  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  475  476  477  478  481  482  483  486  487  489  494  498  505  507  510  511  515  522  523  524  525  526  530  538  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  579  582  583  584  588  589  594  602  608  609  612  615  616  618  622  623  629  633  641  642  643  647  652  653  654  658  662  664  667  669  670  671  672  673  675  676  677  682  685  686  688  694  696  706  707  712  713  720  725  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  750  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  782  784  785  789  795  805  807  810  811  813  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  861  863  864  865  873  874  875  877  881  882  890  891  897  900  902  906  911  912  915  918  919  920  921  931  932  938  946  951  953  955  956  957  960  966  967  972  977  980  981  982  987  994  996  998
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย57655757566349495370
สิบ54745264525858546149
หน่วย64665856566260494758
รวม175205167177164183167152161177
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
4 ครั้ง100  562  766  915  943
3 ครั้ง073  074  119  180  205  218  356  480  565  729  737  739  743  816  820  836  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  021  032  038  046  051  054  061  070  087  110  113  121  149  155  168  169  196  238  240  244  257  264  272  281  292  320  329  331  335  340  354  361  368  375  384  386  388  412  430  449  451  453  454  461  479  481  506  511  516  529  540  556  561  571  589  590  620  621  622  633  639  653  656  683  685  691  724  731  742  759  772  781  805  812  814  825  843  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  931  936  952  955  967  970  977  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  025  026  028  033  041  045  048  053  055  066  075  077  082  086  091  093  096  098  103  104  107  109  111  112  114  116  120  124  125  132  133  134  135  137  139  140  141  143  145  147  153  154  156  157  159  161  164  170  174  176  177  181  185  186  187  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  248  251  254  258  260  267  268  270  273  277  286  289  290  294  297  302  304  305  306  309  312  316  317  319  321  330  334  341  345  347  351  355  360  364  369  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  405  406  408  413  414  417  424  428  429  431  432  435  436  437  439  441  442  444  452  455  456  459  462  468  471  472  475  476  477  484  488  491  492  493  499  500  501  503  504  505  510  512  513  518  522  524  526  527  530  531  533  534  536  543  548  552  553  557  566  569  570  578  582  583  586  592  593  594  595  596  598  600  603  605  607  610  613  614  615  616  638  640  644  646  647  648  658  659  662  669  673  674  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  727  734  735  738  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  810  813  815  819  831  835  837  838  845  850  856  858  867  868  873  875  876  889  890  892  904  906  913  922  923  929  933  935  941  944  945  948  959  961  962  969  972  975  976  978  981  982  984  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย190197210195180203185179179194
สิบ222167191172186185175201204209
หน่วย191178180184200199218199174189
รวม603542581551566587578579557592

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง386  589
6 ครั้ง008  200  250  287  576  598  606  627  739  806  877  945  952
5 ครั้ง074  094  150  155  158  191  236  242  282  295  362  374  375  485  490  498  523  526  529  535  570  639  648  656  664  694  769  799  864  906  918
4 ครั้ง005  006  007  013  044  046  057  072  075  085  086  101  103  109  123  126  133  137  160  179  195  206  210  216  217  221  253  269  272  275  285  290  291  293  294  305  309  324  344  355  356  379  384  390  395  397  413  421  425  426  432  434  447  460  463  477  510  522  577  595  597  600  628  661  689  691  723  763  775  784  798  800  801  802  811  820  830  847  876  904  922  924  929  933  979  980  984  989  996
3 ครั้ง001  017  021  026  040  056  061  066  068  081  088  089  104  116  135  140  149  154  162  173  174  183  197  205  213  224  227  228  230  245  257  263  297  301  304  311  333  339  346  350  357  358  363  364  378  380  381  385  396  401  403  407  414  424  435  457  461  470  472  474  486  494  502  507  508  517  518  524  540  544  547  551  555  578  584  586  596  601  605  607  616  618  623  631  638  642  647  660  665  673  688  693  709  714  715  716  742  743  744  745  748  752  770  773  778  780  781  796  797  814  817  823  832  843  844  857  870  879  881  889  895  902  903  916  925  926  947  949  950  953  957  961  968  971  973  985  999
2 ครั้ง004  009  014  018  019  027  031  032  034  035  036  038  043  045  047  048  052  054  055  063  065  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  092  096  097  098  107  110  111  112  113  114  117  120  121  124  127  129  131  132  143  147  148  151  152  156  159  161  164  166  167  170  171  175  177  181  185  186  187  188  189  192  194  199  202  208  214  222  225  226  229  233  234  235  238  239  240  244  246  249  255  256  261  264  267  271  273  276  278  280  281  284  288  292  298  302  303  307  308  310  312  313  321  328  329  334  337  338  342  345  349  361  366  370  377  382  383  388  392  394  400  406  409  410  412  419  422  427  429  430  431  437  438  439  441  442  448  450  456  458  459  462  465  478  479  480  489  492  496  499  503  504  505  509  511  516  519  520  530  532  533  534  539  546  549  550  553  556  557  558  559  560  561  562  563  565  567  571  572  580  581  582  592  593  602  603  604  608  609  611  612  621  624  625  626  630  634  641  643  645  650  651  663  669  670  681  695  696  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  733  734  737  740  741  747  749  753  754  757  761  764  765  766  767  771  787  789  790  792  803  804  807  809  810  815  816  818  828  834  836  845  848  849  851  853  855  856  860  862  863  866  868  873  878  880  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  927  936  937  938  939  941  942  954  956  959  962  965  966  969  970  974  976  978  986  992  993  995
1 ครั้ง002  003  012  015  020  022  024  025  028  030  039  041  042  049  051  058  062  064  069  090  093  099  100  105  106  108  115  119  122  125  128  130  138  139  141  142  145  146  153  157  163  168  169  176  180  182  190  193  196  198  201  203  204  209  212  215  218  219  237  241  247  248  251  252  260  262  266  268  274  277  279  286  296  299  306  314  315  316  320  322  325  326  331  332  340  341  343  347  352  353  354  359  365  368  369  371  372  373  376  387  389  391  393  398  399  402  404  405  408  416  417  418  420  433  436  440  445  446  449  451  452  454  467  468  473  476  482  484  487  491  495  500  506  512  513  515  521  536  537  538  541  542  543  548  554  564  566  573  574  579  583  585  587  588  591  594  599  610  615  617  619  622  632  633  636  637  644  646  652  653  654  655  657  658  659  662  666  667  668  671  672  676  677  680  682  685  686  690  692  698  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  731  735  736  750  751  755  756  758  759  768  774  776  777  779  782  783  785  786  788  793  794  795  805  808  812  813  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  852  858  859  861  865  867  871  872  874  882  884  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  920  928  930  940  943  944  946  948  951  955  958  972  975  981  982  983  987  988  990  991  994  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย33404549304041363741
สิบ40414151373037384433
หน่วย42393439393844354240
รวม115120120139106108122109123114

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง007  285  403  464  625  726  739
2 ครั้ง008  031  037  043  061  106  111  181  206  238  247  261  264  302  307  318  323  324  335  355  366  382  384  392  412  471  489  512  530  532  552  594  596  609  626  670  678  679  699  722  725  757  786  804  817  834  901  912  913  918  930  947  949  971  983  999
1 ครั้ง000  004  013  018  020  028  036  040  045  054  055  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  167  169  170  172  174  175  180  186  189  193  194  195  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  265  266  268  271  273  278  280  281  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  328  334  336  340  345  346  349  357  361  362  367  368  373  377  386  388  389  390  391  396  398  411  420  421  425  426  429  430  431  432  435  443  450  457  458  476  480  493  495  500  507  510  511  513  515  518  519  521  522  527  533  538  539  540  546  549  553  560  573  575  576  577  583  584  589  591  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  628  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  664  666  669  681  682  692  708  712  713  720  731  733  734  736  738  740  741  755  766  775  776  778  779  780  787  789  794  799  800  806  807  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  867  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  893  902  903  910  914  919  920  931  942  948  952  959  961  964  966  973  975  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง