หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540
อีก 11 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ธันวาคม 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ58635847586363625351
หน่วย56645964725453784828
รวม11412711711113011711614010179
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
12 ครั้ง11
11 ครั้ง22  64  67
10 ครั้ง04  25  72
9 ครั้ง43  61  97
8 ครั้ง07  12  15  47  51  54  56  60  84  94
7 ครั้ง00  03  16  24  27  33  40  50  53  58  66  70  71  91
6 ครั้ง05  13  17  18  23  31  35  37  38  42  44  52  73  82  83  86  87  88  93  95  98
5 ครั้ง02  14  30  34  41  46  59  62  76  96
4 ครั้ง01  06  08  10  26  28  29  45  48  49  57  63  65  74  75  78  80  81  89  90
3 ครั้ง09  20  55  69  85
2 ครั้ง21  32  36  39  79
1 ครั้ง19  68
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ50555947536673485867
หน่วย50476054477761566064
รวม100102119101100143134104118131
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
12 ครั้ง69  79
11 ครั้ง65  85
10 ครั้ง98
9 ครั้ง05  29  57  64  92
8 ครั้ง14  20  25  26  45  50  52  56  62  63  86  91  95
7 ครั้ง03  28  35  53  58  66  67  81  87
6 ครั้ง02  06  10  11  12  15  17  18  33  43  44  46  48  55  59  71  82  88  94  96  97
5 ครั้ง07  08  22  34  36  38  39  49  51  80  90  93
4 ครั้ง00  09  13  19  23  24  27  32  37  40  41  42  47  61  68  70  72  74  76  77  78  83  99
3 ครั้ง16  30  31  60  73  75  89
2 ครั้ง01  04  21  54
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย56484768676253595957
สิบ58635847586363625351
หน่วย56645964725453784828
รวม170175164179197179169199160136
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  372  377  438  564  630  704  761  816  825  853
2 ครั้ง005  037  050  052  054  062  072  094  095  108  117  123  134  143  147  149  151  198  207  213  258  261  270  286  307  324  331  335  342  354  367  370  371  373  374  387  403  404  411  415  434  447  452  483  500  501  517  518  533  537  540  554  559  577  578  590  596  597  603  628  650  656  661  676  714  715  720  729  756  763  767  777  784  787  795  800  804  813  840  846  858  860  864  866  893  897  924  925  933  935  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  038  040  043  049  051  055  064  066  067  069  070  071  073  076  079  080  083  085  088  089  091  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  125  131  135  136  140  141  142  144  148  152  154  157  164  171  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  264  267  269  272  276  277  278  281  283  289  297  303  304  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  441  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  475  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  515  519  522  523  524  525  526  538  541  542  543  545  551  556  560  562  565  566  567  569  573  579  582  584  588  589  602  605  608  609  611  612  615  616  622  623  626  629  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  701  703  706  707  712  713  725  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  750  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  785  794  807  810  811  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  856  859  861  863  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  930  931  932  938  946  953  955  956  959  960  966  967  972  977  980  981  982  987  990  991  994  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย58625955566653475664
สิบ56704761545559626052
หน่วย68645952556165484955
รวม182196165168165182177157165171
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
4 ครั้ง100  562  766  820  836
3 ครั้ง070  073  074  119  180  205  218  340  356  386  479  480  565  691  729  739  816  915  943  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  021  032  038  046  051  054  077  110  113  149  168  181  196  238  240  244  257  270  272  281  292  294  329  335  354  368  384  388  412  430  449  451  453  454  461  481  506  511  516  529  540  556  561  571  589  595  621  622  633  653  656  683  685  724  731  737  742  743  759  772  781  805  814  825  858  875  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  952  955  967  977  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  026  028  033  041  045  048  053  055  056  061  065  066  075  081  082  086  087  091  093  096  103  104  107  109  111  112  114  116  120  121  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  146  147  153  154  155  156  159  161  164  169  170  174  176  177  185  186  187  190  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  236  241  248  254  258  261  264  267  268  273  277  278  286  289  290  302  304  305  306  307  309  312  316  317  320  321  330  331  334  341  342  345  347  351  355  360  361  364  369  375  377  378  380  381  387  389  392  393  399  405  406  408  410  413  414  424  428  429  431  432  435  437  439  441  442  444  452  455  456  459  462  464  468  472  475  476  477  488  491  492  493  496  499  500  501  503  504  505  510  512  513  518  522  524  526  527  530  531  533  534  536  543  548  552  553  566  569  570  572  577  578  582  583  586  590  591  592  593  594  596  598  599  600  603  605  607  610  612  614  615  616  618  620  625  638  639  640  644  646  647  648  659  660  662  663  665  669  673  674  675  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  734  735  738  748  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  830  831  835  837  838  840  843  850  856  867  868  872  873  876  880  889  890  892  904  906  920  923  931  933  935  941  945  947  948  959  961  962  969  970  972  974  975  976  978  982  987  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย206207215207190201190195190207
สิบ234179191184192195193209224207
หน่วย198188188197220216228205182186
รวม638574594588602612611609596600

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง200  287  589  806  877
6 ครั้ง008  044  074  094  386  498  576  598  627  739  945  952
5 ครั้ง001  075  150  155  158  191  242  250  275  285  295  356  362  374  375  401  460  490  526  535  570  639  648  656  664  694  763  769  802  830  864  904  906  918  924
4 ครั้ง005  006  007  013  046  072  081  085  086  089  101  103  109  123  126  133  137  160  179  195  206  216  217  221  236  253  282  293  294  304  305  309  311  316  324  333  379  381  384  390  395  397  425  432  434  461  463  470  477  485  510  523  529  577  584  595  597  600  628  661  688  689  715  723  752  775  781  784  798  799  800  801  811  820  843  847  929  933  950  979  980  984  996
3 ครั้ง004  014  017  021  026  038  040  048  056  057  064  068  076  088  091  104  111  116  127  135  140  143  149  152  154  162  167  173  174  175  177  183  185  186  197  205  210  213  224  227  230  234  235  245  257  261  263  269  272  290  291  297  301  303  339  344  346  350  355  357  358  361  363  364  378  380  385  392  394  396  403  407  413  414  421  422  424  426  435  447  456  457  472  474  479  480  486  494  502  507  517  518  522  524  530  533  539  551  555  560  562  563  586  596  605  607  612  616  618  623  638  642  645  647  660  665  670  673  677  691  695  696  705  709  713  714  716  734  742  743  744  745  770  771  773  778  782  792  796  814  817  823  832  844  857  859  862  870  876  879  881  889  895  902  903  916  922  925  926  927  941  949  953  957  968  976  985  989  999
2 ครั้ง003  009  012  015  018  027  031  032  034  035  036  042  043  045  047  052  054  055  061  063  065  066  070  071  073  077  080  082  083  084  087  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  129  131  132  138  142  147  148  151  153  156  159  161  164  166  168  170  171  181  188  189  192  199  202  208  214  215  219  222  225  226  228  229  233  237  238  239  240  244  246  249  255  256  260  264  267  268  271  273  276  281  283  286  288  292  298  302  306  307  308  310  312  313  314  321  328  329  334  337  338  340  342  345  349  366  370  371  382  383  388  400  404  406  408  410  412  418  427  429  430  431  437  438  439  441  442  448  450  454  458  459  462  465  467  468  478  489  492  496  499  503  504  505  506  508  511  516  519  520  532  534  540  543  544  546  547  549  550  553  556  557  558  559  561  565  567  571  572  573  578  580  581  582  593  601  602  603  608  609  611  621  624  625  626  630  631  634  641  643  644  650  651  663  669  681  685  686  693  699  700  702  707  721  725  726  730  732  733  735  740  741  747  748  749  750  753  754  755  757  761  764  765  766  767  780  785  786  787  788  789  790  794  797  803  804  807  809  810  815  818  828  834  836  845  848  851  852  853  856  858  860  861  863  866  867  868  873  878  880  882  884  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  935  936  937  938  939  942  943  944  946  947  951  954  956  959  961  962  965  966  969  971  973  974  975  978  981  982  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง019  020  022  024  025  028  030  039  049  051  058  060  062  067  069  090  092  093  099  100  105  108  122  125  128  130  139  141  145  146  163  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  203  204  209  211  212  218  241  247  248  251  252  258  262  266  274  277  278  280  284  289  296  299  315  320  322  325  326  327  331  332  341  343  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  377  389  391  393  398  399  402  405  409  415  416  417  419  420  433  436  440  445  446  449  451  452  464  471  473  482  484  487  495  500  509  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  566  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  632  633  636  637  646  649  653  654  655  657  658  659  662  666  667  668  671  672  676  680  682  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  724  727  728  729  736  737  751  756  758  759  762  768  774  776  777  779  783  793  795  805  808  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  833  835  837  838  839  842  846  849  854  855  865  871  872  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  917  920  928  930  940  948  955  958  970  972  977  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 24 ปี งวด 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน รวม 576 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25333139252931222932
สิบ33313237282529283023
หน่วย33252636322935253124
รวม918989112858395759079

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 24 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  285  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  552  594  609  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  247  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  648  653  654  663  666  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  739  740  741  755  766  775  776  779  787  794  799  806  807  817  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 24 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง