สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนมิถุนายน    หวยออกวันอังคาร    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๖ ค่ำ    หวยออกเดือนเจ็ด
อีก 14 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2541 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ55625744575958585349
หน่วย53585664705053754726
รวม10812011310812710911113310075
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
12 ครั้ง11
11 ครั้ง22  67
10 ครั้ง64
9 ครั้ง04  25  43
8 ครั้ง07  12  15  47  51  54  56  60  72  84  94  97
7 ครั้ง00  03  16  24  27  33  53  66  70  91
6 ครั้ง05  13  18  23  31  38  40  42  44  50  52  58  61  71  73  82  83  86  87  88  93  98
5 ครั้ง02  14  17  34  35  37  41  46  76  95  96
4 ครั้ง06  08  10  26  28  29  30  45  48  49  57  62  63  65  74  78  80  81  89  90
3 ครั้ง09  20  55  59  69  75  85
2 ครั้ง01  21  32  36  39  79
1 ครั้ง19  68
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2541 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ50545744516569435564
หน่วย48465952457459545857
รวม98100116969613912897113121
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง85
10 ครั้ง65  69  79  98
9 ครั้ง05  64  92
8 ครั้ง14  20  25  26  29  50  52  56  57  62  63  91
7 ครั้ง03  28  35  45  53  58  67  81  86  87  95
6 ครั้ง02  06  10  11  12  15  18  33  43  44  46  55  59  66  88  94  96  97
5 ครั้ง07  08  17  22  36  48  49  51  71  80  82  93
4 ครั้ง00  09  13  19  24  27  32  34  37  38  39  40  41  42  47  61  68  72  76  77  78  90
3 ครั้ง16  23  30  31  60  70  73  74  75  83  89  99
2 ครั้ง01  04  21  54
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2541 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย55464367656053545653
สิบ55625744575958585349
หน่วย53585664705053754726
รวม163166156175192169164187156128
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  377  438  564  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  094  095  108  117  123  134  143  147  149  151  198  207  213  270  286  307  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  403  404  411  415  434  447  452  483  500  501  518  533  537  540  554  577  578  590  596  597  603  628  650  656  661  676  704  714  715  720  729  756  761  763  767  777  784  787  795  800  804  813  840  846  858  860  866  893  924  925  933  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  043  049  051  055  064  066  067  069  070  071  073  076  079  080  083  085  088  089  091  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  125  131  135  136  140  141  142  144  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  196  197  200  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  258  260  261  264  267  269  272  276  277  278  281  283  289  297  303  304  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  441  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  515  517  519  522  523  524  525  526  538  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  569  573  579  582  584  588  589  602  605  608  609  611  612  615  616  622  623  626  629  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  785  794  807  810  811  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  856  859  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  931  932  935  938  946  953  955  956  960  966  967  977  980  981  982  987  990  991  994  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2541 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย201201207199180195187185183200
สิบ229176185176184189183201212203
หน่วย193183180188213205225196173182
รวม623560572563577589595582568585

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง200  287  589  806
6 ครั้ง008  074  094  386  498  576  598  627  739  877  945  952
5 ครั้ง001  044  075  150  155  158  191  242  250  275  362  374  375  490  526  535  570  639  648  656  664  694  763  769  802  864  904  906  918  924
4 ครั้ง005  006  013  046  072  081  085  086  089  101  103  109  126  133  137  179  195  206  216  217  221  236  253  282  285  293  294  295  304  305  309  311  316  324  333  356  384  390  395  397  401  432  434  460  461  463  470  477  510  523  529  577  584  595  597  600  628  661  688  689  715  752  775  781  784  799  800  801  811  820  830  843  847  929  933  950  979  980  984  996
3 ครั้ง007  014  017  021  026  040  048  056  057  068  076  088  091  104  111  116  123  135  140  143  149  152  154  160  162  167  173  174  175  177  183  186  197  205  210  224  227  230  235  257  261  263  269  272  290  291  297  301  303  339  344  346  350  357  358  361  363  364  378  380  381  385  394  396  403  407  413  421  422  424  425  426  435  456  457  472  474  479  480  485  486  494  502  507  517  518  522  524  530  533  551  555  560  586  596  605  607  612  616  618  623  638  642  645  647  660  665  670  673  691  695  696  705  709  713  714  716  723  734  742  743  744  745  770  771  773  778  782  796  798  814  817  823  832  857  859  862  870  876  879  881  889  895  902  903  916  922  925  926  949  953  957  968  976  985  989  999
2 ครั้ง003  004  009  012  015  018  027  031  032  034  035  036  038  042  043  045  047  052  054  055  061  063  064  065  066  070  071  073  077  080  082  083  084  087  096  097  098  107  110  112  113  114  115  117  120  121  124  127  129  131  132  138  147  148  151  153  156  159  161  164  166  170  171  181  185  188  189  192  199  202  208  213  214  215  219  222  225  226  228  229  234  237  238  239  240  244  245  246  249  255  256  264  267  268  271  273  276  281  286  288  292  298  302  306  307  308  310  312  313  314  321  328  329  334  337  338  340  342  345  349  355  366  370  371  379  382  383  388  392  400  404  406  410  412  414  418  427  429  430  431  437  438  439  441  442  447  448  450  459  462  465  467  468  478  489  492  496  499  503  504  505  508  516  519  520  532  534  539  540  543  544  546  547  549  550  553  556  557  558  559  561  562  563  565  567  571  572  578  580  581  582  593  601  602  603  608  609  611  621  624  625  626  630  631  634  641  643  644  650  651  663  669  677  681  686  693  699  700  702  707  721  725  726  732  733  735  740  741  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  780  787  789  790  792  794  797  803  804  807  809  810  815  818  828  834  836  844  845  848  851  853  856  858  860  861  863  866  868  873  878  880  884  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  927  935  936  937  938  939  941  942  944  946  947  951  954  956  959  961  962  965  966  969  971  973  974  981  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง019  020  022  024  025  028  030  039  049  051  058  060  062  067  069  090  092  093  099  100  105  108  122  125  128  130  139  141  142  145  146  163  168  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  203  204  209  211  212  218  233  241  247  248  251  252  258  260  262  266  274  277  278  280  283  284  289  296  299  315  320  322  325  326  332  341  343  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  377  389  391  393  398  399  402  405  408  409  415  416  417  419  420  433  436  440  445  446  451  452  454  458  464  471  473  482  484  487  495  500  506  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  566  573  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  632  633  636  637  646  649  653  654  655  657  658  659  662  666  667  671  672  676  680  682  685  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  724  727  728  729  730  736  737  751  755  756  758  759  768  774  776  777  779  783  785  786  793  795  805  808  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  849  852  854  855  865  867  871  872  882  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  917  920  928  930  940  943  948  955  958  970  972  975  978  982  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2541 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2541 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย21302836222926192831
สิบ27303036252226242921
หน่วย31222433282834212722
รวม798282105757986648474

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง008  031  043  106  238  264  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  013  018  020  028  036  040  045  057  061  064  066  093  095  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  175  180  181  186  189  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  280  283  285  290  294  302  303  304  306  307  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  605  609  611  614  615  616  617  624  636  640  643  647  653  654  663  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง