หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543
อีก 4 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 กุมภาพันธ์ 2566  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ61625447516061585048
หน่วย50586160635551774730
รวม1111201151071141151121359778
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
12 ครั้ง67
11 ครั้ง11  22
10 ครั้ง25  64  72
9 ครั้ง04  05  12  61  97
8 ครั้ง03  07  15  43  51  56
7 ครั้ง00  17  24  33  42  47  50  53  54  58  66  70  71  84  94  96
6 ครั้ง16  18  27  31  35  37  38  40  52  60  82  83  86  87  91  93
5 ครั้ง02  06  08  23  34  73  88  89  98
4 ครั้ง10  13  14  28  29  30  41  45  46  48  49  59  62  63  65  74  75  90  95
3 ครั้ง09  19  26  32  44  55  57  69  76  78  80  81  85
2 ครั้ง01  20  21  36  39  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ53535545516663445864
หน่วย51456051467258565657
รวม104981159697138121100114121
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง85
10 ครั้ง57  64  69  79  92
9 ครั้ง05  14  98
8 ครั้ง25  26  29  50  53  56  62  95
7 ครั้ง02  06  10  15  20  45  52  58  65  81  86  87  91
6 ครั้ง03  07  11  12  28  35  36  43  44  59  66  82  83  88  94  97
5 ครั้ง08  09  17  18  33  38  42  46  47  48  49  51  55  61  63  67  70  71  90  93  96
4 ครั้ง00  22  23  24  27  30  32  34  37  39  40  68  75  76  77  78  80
3 ครั้ง13  19  31  41  60  72  73  89  99
2 ครั้ง01  04  16  21  54  74
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย54504167646253545354
สิบ61625447516061585048
หน่วย50586160635551774730
รวม165170156174178177165189150132
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  196  311  327  372  377  438  564  597  630  761  816  825  853
2 ครั้ง005  012  037  050  052  054  062  072  095  106  108  117  134  143  149  151  198  207  227  258  261  270  286  307  324  331  342  344  367  370  371  373  374  387  403  404  411  415  417  434  447  452  500  501  517  518  519  533  537  540  554  577  578  590  596  603  628  650  656  661  703  704  714  715  729  756  763  767  777  787  800  804  840  858  866  867  893  905  924  925  933  935  947  948  986  988  993  997
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  013  016  025  028  038  040  049  051  055  064  066  067  068  069  070  071  073  079  083  085  089  091  093  094  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  159  164  171  177  178  182  183  194  197  200  211  212  213  217  222  223  224  229  231  234  235  237  239  241  245  251  255  257  260  264  267  269  272  276  277  283  289  297  303  304  308  312  315  318  332  335  336  343  345  348  350  351  354  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  405  406  409  410  414  418  421  425  426  431  433  435  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  475  476  477  481  482  483  486  487  489  494  498  505  507  510  511  515  522  523  524  525  526  538  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  579  582  583  584  588  589  594  602  605  608  609  612  615  616  618  622  623  629  633  641  642  643  647  653  654  658  662  664  667  669  670  671  672  673  675  676  677  682  685  686  688  694  696  706  707  712  713  720  725  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  750  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  784  785  789  795  805  807  810  811  812  813  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  861  863  864  865  872  874  875  877  881  882  890  891  897  900  902  903  907  911  912  915  918  919  920  921  931  932  938  946  953  955  956  957  960  966  967  972  977  980  981  982  987  990  994  996  998
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย55625356546048465266
สิบ54724762505652535947
หน่วย61625654535960444756
รวม170196156172157175160143158169
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
4 ครั้ง100  562  766  943
3 ครั้ง073  074  119  180  205  218  356  480  565  729  737  739  816  820  836  915  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  021  032  038  046  051  054  061  070  110  113  121  149  155  168  196  238  240  244  257  272  281  292  329  331  335  340  354  361  368  375  384  386  388  412  430  449  451  453  454  461  479  481  506  511  516  529  540  556  571  589  620  621  622  633  639  653  656  683  685  691  724  731  742  743  759  772  781  805  812  814  825  880  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  952  955  967  970  977  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  026  028  033  041  045  048  053  055  066  075  077  082  086  087  091  093  096  098  103  104  107  109  111  112  114  116  120  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  147  153  154  156  157  159  161  164  169  170  174  176  177  181  185  186  187  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  248  254  258  264  267  268  270  273  277  286  289  290  294  302  304  305  306  309  312  316  317  319  320  321  330  334  341  345  347  351  355  360  364  369  377  378  380  381  387  389  392  393  395  399  405  406  408  413  414  424  428  429  431  432  435  436  437  439  441  442  444  452  455  456  459  462  468  472  475  476  477  484  488  491  492  493  499  500  501  503  504  505  510  512  513  518  522  524  526  527  530  531  533  534  536  543  548  552  553  561  566  569  570  578  582  583  586  590  592  593  594  595  596  598  600  603  605  607  610  613  614  615  616  638  640  644  646  647  648  658  659  662  673  674  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  734  735  738  754  756  762  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  810  813  815  819  831  835  837  838  843  845  850  856  858  867  868  873  875  876  889  890  892  904  906  913  923  929  931  933  935  941  944  945  948  959  961  962  969  972  975  976  978  981  982  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย186194203188178199178171176185
สิบ219165187170179180171193197197
หน่วย186169173180194196214192170184
รวม591528563538551575563556543566

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง589
6 ครั้ง008  200  250  287  386  576  598  606  627  739  806  877  945
5 ครั้ง074  094  150  155  158  191  236  242  282  295  362  374  375  485  490  498  526  529  535  639  648  656  694  769  799  864  906  918  952
4 ครั้ง005  006  007  013  044  046  072  075  085  086  103  109  123  126  133  137  160  179  195  206  210  216  217  221  253  275  285  294  305  309  356  379  384  390  395  397  413  421  425  432  434  447  460  463  477  510  522  523  570  577  595  597  600  628  661  664  689  691  763  775  784  798  800  801  802  811  820  830  847  876  904  922  924  929  933  979  980  989  996
3 ครั้ง001  017  021  026  040  056  057  061  068  081  088  089  101  104  116  135  140  149  154  162  173  174  183  197  205  213  224  227  228  230  245  257  263  269  272  290  291  293  297  301  304  311  324  333  339  344  346  350  355  357  358  363  364  378  380  381  385  396  401  403  407  414  424  426  435  457  461  470  472  474  486  494  502  507  508  517  518  524  540  547  555  578  584  586  596  605  607  616  618  623  631  638  642  647  660  665  673  688  709  714  715  716  723  743  744  745  752  770  773  781  796  814  817  823  832  843  844  857  870  879  881  889  895  902  903  916  925  926  949  950  953  957  968  973  984  985
2 ครั้ง004  009  014  018  027  031  032  034  035  036  038  043  045  047  048  052  054  055  063  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  096  097  098  107  110  111  112  113  114  117  120  121  124  127  129  131  132  143  147  148  151  152  156  159  161  164  166  167  170  171  175  177  181  185  186  188  189  192  194  199  208  214  222  225  226  229  233  234  235  238  239  240  244  246  249  255  256  261  264  267  271  273  276  278  281  284  288  292  298  302  303  307  308  310  312  313  321  328  329  334  337  338  342  345  361  366  370  382  383  388  392  394  400  406  409  410  412  419  422  427  429  430  431  437  438  439  441  442  448  450  456  458  459  462  465  478  479  480  489  492  496  499  503  504  505  509  511  516  519  520  530  532  533  534  539  544  546  549  550  551  553  556  557  558  559  560  561  562  563  565  567  571  572  580  581  582  592  593  601  602  603  604  608  609  611  612  621  624  625  626  630  634  641  643  645  650  651  663  669  670  681  693  695  696  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  733  734  740  741  742  747  748  749  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  780  787  789  790  792  797  803  804  807  809  810  815  816  818  828  834  836  845  848  849  851  853  855  856  860  862  863  866  868  873  878  880  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  927  936  937  938  939  941  942  947  954  956  959  961  962  965  966  969  971  974  976  986  992  993  995
1 ครั้ง002  003  012  015  019  020  022  024  025  028  030  039  041  042  049  051  058  062  064  069  090  092  093  099  100  105  106  108  115  119  122  125  128  130  138  139  142  145  146  153  157  163  168  169  176  180  182  187  190  193  196  198  201  202  203  204  209  212  215  218  219  237  241  247  248  251  252  260  262  266  268  274  277  279  280  286  296  299  306  314  315  316  320  322  325  326  331  332  340  341  343  347  349  352  353  354  359  365  368  369  371  372  373  376  377  389  391  393  398  399  402  404  405  408  416  417  418  420  433  436  440  445  446  449  451  452  454  467  468  473  476  482  484  487  495  500  506  512  513  515  521  536  537  538  541  542  543  548  554  564  566  573  574  579  583  585  587  588  591  594  599  610  617  619  622  632  633  636  637  644  646  652  653  654  657  658  659  662  666  667  668  671  672  676  677  680  682  685  686  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  735  736  737  750  751  755  756  758  759  768  774  776  777  779  782  783  785  786  788  793  794  795  805  808  812  813  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  852  858  859  861  865  867  871  872  884  890  897  900  901  905  909  910  911  914  920  928  930  940  943  944  946  948  951  955  958  970  972  975  978  981  982  983  987  988  990  991  994  997  998  999
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2543 ย้อนหลัง 23 ปี งวด 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย30364143273534313538
สิบ36353746362831343829
หน่วย36323338353342313634
รวม102103111127989610796109101

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง007  285  403  464  625  726
2 ครั้ง008  031  043  061  106  206  238  247  264  302  307  318  323  366  382  392  471  489  512  530  532  552  594  609  626  679  722  725  757  786  804  817  834  901  912  918  930  947  949  971  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  037  040  045  054  057  058  064  066  073  085  093  095  097  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  169  170  172  174  175  180  181  186  189  193  194  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  261  266  271  273  278  280  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  349  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  389  390  391  396  411  412  421  425  426  429  430  432  435  443  450  457  458  476  480  493  495  507  510  511  513  515  518  522  527  533  538  539  540  546  549  553  560  573  575  576  583  584  589  591  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  629  636  640  643  644  647  648  653  654  663  666  669  670  682  692  699  712  713  720  731  733  734  736  738  739  740  741  755  766  775  776  778  779  787  794  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  893  902  903  910  913  920  931  942  948  952  959  961  964  966  973  975  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง