อีเมล
รหัสผ่าน 

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540
สถิติ  หวยออกวันที่ 1    หวยออกเดือนมิถุนายน    หวยออกวันจันทร์    หวยออกข้างขึ้น    หวยออก ๑๑ ค่ำ    หวยออกเดือนเจ็ด
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54635646596059575048
หน่วย55575662725053764427
รวม1091201121081311101121339475
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
11 ครั้ง11  64  67
10 ครั้ง22
9 ครั้ง04  25  43  97
8 ครั้ง12  15  24  47  54  56  60  72  84
7 ครั้ง00  07  13  16  27  33  37  40  50  51  53  66  73  91  94
6 ครั้ง05  14  18  23  31  42  44  46  52  70  71  82  88  98
5 ครั้ง02  03  17  30  34  35  38  41  58  59  61  62  76  83  86  87  93  95  96
4 ครั้ง01  06  08  10  26  29  45  48  49  57  63  65  74  78  80  81  89  90
3 ครั้ง09  20  28  55  69  75  85
2 ครั้ง21  32  36  39
1 ครั้ง19  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ49505847506373445365
หน่วย47506049457359535858
รวม96100118969513613297111123
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง65  69  79  85  98
9 ครั้ง52  92
8 ครั้ง05  20  25  26  29  50  62  63  64  67  86  91
7 ครั้ง03  11  14  28  35  45  56  57  58  66  81  87  95
6 ครั้ง02  06  10  12  33  43  44  48  53  55  59  71  94  96
5 ครั้ง07  08  15  17  18  22  24  34  36  46  49  51  61  80  82  88  93  97
4 ครั้ง00  09  13  27  30  31  32  37  38  39  41  42  47  68  72  74  76  77  78  90  99
3 ครั้ง16  23  40  60  75  89
2 ครั้ง01  04  19  21  54  70  73  83
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย54494263676151555654
สิบ54635646596059575048
หน่วย55575662725053764427
รวม163169154171198171163188150129
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  377  391  422  438  537  564  630  704  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  067  072  094  095  108  117  123  134  143  147  149  151  198  207  213  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  403  411  415  434  447  452  483  500  501  518  533  540  554  559  573  577  578  590  596  597  650  656  676  714  715  720  729  756  761  763  767  777  784  795  800  804  813  840  846  858  860  864  866  897  924  925  933  947  948  957  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  043  049  055  064  066  069  070  071  073  076  079  080  085  088  089  091  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  124  125  131  135  136  140  141  142  144  146  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  195  196  197  200  201  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  240  241  245  251  255  257  260  261  264  267  269  270  272  276  277  278  281  283  286  289  297  304  307  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  402  404  406  409  410  413  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  437  441  443  445  446  449  450  451  453  456  458  459  460  461  462  466  467  470  471  472  473  476  477  481  482  486  487  489  493  494  498  505  506  507  510  511  514  515  517  519  522  523  524  525  526  541  542  543  545  551  556  560  562  565  566  569  582  584  588  589  602  603  605  608  609  611  612  615  616  622  623  626  628  629  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  691  694  696  701  703  706  707  712  713  726  727  728  730  737  739  742  743  744  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  785  787  794  807  810  812  818  822  823  824  832  833  842  843  844  850  856  859  863  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  893  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  930  931  932  935  938  946  953  955  956  959  960  966  967  977  980  981  982  987  990  991  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย203207209200185197195198185207
สิบ231180189185189194190200224204
หน่วย200184186191215213230200178189
รวม634571584576589604615598587600

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
8 ครั้ง606
7 ครั้ง200  287  589  769  877
6 ครั้ง008  044  074  356  386  576  598  627  656  739  806  918  945  952
5 ครั้ง001  075  085  094  150  155  158  191  242  250  275  285  362  374  375  460  490  498  510  526  535  570  639  648  664  689  694  763  784  802  830  864  904  906
4 ครั้ง005  006  013  046  056  081  086  089  101  103  109  126  133  137  179  195  206  216  217  221  235  236  253  293  294  295  304  305  309  311  316  324  333  381  384  390  395  397  401  425  432  434  461  463  470  477  507  523  529  584  596  597  600  628  661  688  715  716  752  775  781  799  800  801  811  820  843  847  924  929  933  950  979  982  996
3 ครั้ง007  014  017  021  026  038  040  048  064  068  072  076  088  091  104  111  116  123  127  132  135  140  143  149  152  154  160  162  167  173  174  175  177  183  185  186  197  205  210  213  224  227  230  234  257  261  263  269  272  282  290  291  297  301  303  339  344  346  350  357  358  361  363  378  380  385  392  394  403  407  412  413  414  421  422  424  426  435  456  457  459  472  474  479  480  485  486  502  504  518  522  524  530  533  539  551  555  560  563  577  586  595  605  607  612  616  618  621  623  638  642  645  647  660  665  670  673  677  691  695  696  705  709  713  714  723  734  742  743  744  745  750  770  771  773  778  782  792  796  797  798  814  823  832  857  859  862  870  876  879  881  889  895  902  903  916  922  925  926  935  941  944  949  953  957  968  976  980  984  985  989  999
2 ครั้ง003  004  009  012  015  018  025  027  031  032  034  035  036  042  043  047  052  054  055  057  060  061  063  065  066  070  071  073  077  080  082  083  084  087  092  096  097  098  107  112  113  114  115  117  120  121  124  125  131  138  142  145  147  148  151  153  156  159  161  164  166  168  170  171  181  188  189  192  199  202  214  215  219  222  225  226  228  229  237  238  239  240  244  246  249  251  260  267  268  271  273  280  281  283  286  288  292  298  302  306  308  310  312  313  314  328  329  334  337  338  340  345  349  355  364  366  370  371  379  382  383  388  396  400  404  406  408  410  418  427  429  430  431  437  438  439  440  441  442  447  448  450  454  462  465  467  468  489  492  494  496  499  503  505  506  508  516  517  519  520  532  534  540  543  544  546  547  549  550  553  556  557  558  559  561  562  567  571  572  573  580  581  593  601  602  603  608  609  611  624  626  630  631  634  641  643  644  650  654  658  663  669  681  685  686  693  699  700  702  707  721  725  726  728  730  732  735  740  741  747  748  749  753  754  757  761  764  765  766  767  780  786  787  788  789  790  794  803  804  807  808  810  815  817  818  828  836  844  845  848  851  852  856  858  860  861  863  866  867  868  873  880  882  884  885  887  888  892  893  896  907  909  912  913  915  923  927  936  937  938  939  942  943  946  947  951  954  956  959  961  962  965  966  969  971  973  974  975  981  983  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง019  020  022  024  028  030  039  045  049  058  067  069  090  093  099  100  105  108  110  122  128  129  130  139  141  146  163  165  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  203  204  208  209  211  212  218  233  241  245  247  248  252  255  256  258  262  264  266  274  276  277  278  279  284  289  296  299  307  315  319  320  321  322  325  326  327  332  335  341  342  343  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  377  389  391  398  399  402  405  409  415  416  417  419  420  433  436  445  446  451  452  458  464  471  473  478  482  484  487  495  500  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  548  554  565  569  574  578  579  582  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  620  622  625  632  633  635  636  637  646  649  651  653  655  657  659  662  666  667  671  672  676  680  687  690  698  701  703  708  711  717  718  719  720  722  724  727  729  733  736  737  746  751  755  756  758  759  762  768  774  776  777  779  783  785  793  795  805  809  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  833  834  835  837  838  839  842  846  849  853  854  855  865  871  872  878  890  897  900  901  905  910  911  914  917  920  928  930  940  948  955  958  972  977  978  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2540 ย้อนหลัง 23 ปี นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2540 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 552 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16262329202421132129
สิบ23232630211820202516
หน่วย28192026222228172020
รวม67686985636469506665

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 23 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625  726
2 ครั้ง008  031  043  106  238  323  366  382  392  464  512  530  552  626  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  020  028  040  045  057  061  064  066  111  115  116  121  128  130  131  132  134  135  137  138  140  148  149  164  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  258  259  260  261  264  273  280  285  294  302  303  304  307  310  312  318  324  328  334  335  340  345  355  357  373  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  515  527  532  538  539  546  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  617  624  640  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  806  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 23 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง