สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 22 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 16    หวยออกเดือนมิถุนายน    หวยออกวันพุธ    หวยออกข้างขึ้น    หวยออก ๗ ค่ำ    หวยออกเดือนแปด
อีก 2 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 มิถุนายน 2564 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี นับตั้งแต่งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54585544525856565045
หน่วย50565758654951724525
รวม1041141121021171071071289570
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
11 ครั้ง11  22  67
10 ครั้ง64
9 ครั้ง04  25  72
8 ครั้ง12  15  43  51  54  56  97
7 ครั้ง00  03  07  16  24  27  33  47  53  60  66  70  84  94
6 ครั้ง05  18  31  38  40  42  50  52  58  61  71  82  83  86  87  91  98
5 ครั้ง02  17  23  34  35  37  41  73  88  93  96
4 ครั้ง06  08  10  13  14  26  28  29  30  44  45  46  48  49  62  63  65  74  76  81  89  90  95
3 ครั้ง09  55  57  59  75  78  80  85
2 ครั้ง01  20  21  32  36  39  69  79
1 ครั้ง19  68
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี นับตั้งแต่งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ50505443516063415561
หน่วย46445549447158525554
รวม9694109929513112193110115
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง85
10 ครั้ง79  98
9 ครั้ง05  64  69
8 ครั้ง14  25  26  45  56  57  62  65  92
7 ครั้ง03  20  28  29  50  52  53  81  86  87  91  95
6 ครั้ง02  06  10  11  12  15  33  35  43  44  46  59  63  66  67  88  94  97
5 ครั้ง07  08  18  36  48  49  51  55  58  71  80  82  93  96
4 ครั้ง00  09  17  22  24  27  32  34  37  38  39  40  42  47  61  68  76  77  78  90
3 ครั้ง13  16  19  23  30  31  41  60  70  72  73  75  83  89  99
2 ครั้ง01  04  21  54  74
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี นับตั้งแต่งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย50444067645852505152
สิบ54585544525856565045
หน่วย50565758654951724525
รวม154158152169181165159178146122
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  377  438  564  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  095  108  117  134  143  149  151  198  207  270  286  307  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  403  404  411  415  434  447  452  483  500  501  518  533  537  540  554  577  578  590  596  597  603  628  650  656  661  676  704  714  715  729  756  761  763  767  777  787  800  804  840  858  866  893  924  925  933  947  948  986  988  993  997  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  049  051  055  064  066  067  069  070  071  073  079  083  085  089  091  094  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  196  197  200  211  212  213  217  222  223  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  258  260  261  264  267  269  272  276  277  281  283  289  297  303  304  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  441  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  476  477  481  482  486  487  489  494  498  505  506  507  510  511  515  517  519  522  523  524  525  526  538  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  579  582  584  588  589  602  605  608  609  612  615  616  622  623  626  629  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  720  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  784  785  794  795  810  811  812  813  818  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  860  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  931  932  935  938  946  953  955  956  957  960  966  967  972  977  980  981  982  987  990  994  996
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี นับตั้งแต่งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย186195200190166189177171177189
สิบ215162181169174179174191198197
หน่วย185169170182196190212193167176
รวม586526551541536558563555542562

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง287  589
6 ครั้ง008  074  200  386  576  598  606  627  739  806  877  945  952
5 ครั้ง094  150  155  158  191  242  250  275  362  374  375  490  498  526  535  570  639  648  656  694  769  864  906  918
4 ครั้ง001  005  006  013  044  046  072  075  085  086  103  109  126  133  137  179  195  206  216  217  221  236  253  282  285  293  294  295  304  305  309  324  333  356  384  390  395  397  434  460  463  477  510  523  529  577  595  597  600  628  661  664  688  689  715  723  763  775  784  799  800  801  802  811  820  830  843  847  904  924  929  933  979  980  996
3 ครั้ง007  017  021  026  040  056  057  068  081  088  089  101  104  111  116  123  135  140  149  152  154  160  162  167  173  174  177  183  197  205  210  224  227  230  257  261  263  269  272  290  291  297  301  303  311  339  344  346  350  357  358  363  364  378  380  381  385  396  403  407  413  421  422  424  425  426  432  435  457  461  470  472  474  485  486  494  502  507  517  518  522  524  555  584  586  596  605  607  616  618  623  638  642  647  660  665  673  691  696  709  714  716  734  742  743  744  745  752  770  773  781  796  798  814  817  823  832  857  870  876  879  881  889  895  902  903  916  922  925  926  949  950  953  957  968  984  985  989  999
2 ครั้ง003  004  009  014  018  027  031  032  034  035  036  038  043  045  047  048  052  054  055  061  063  064  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  096  097  098  107  110  112  113  114  117  120  121  124  127  129  131  132  138  143  147  148  151  156  159  161  164  166  170  171  175  181  185  186  188  189  192  199  208  213  214  215  222  225  226  228  229  234  235  237  238  239  240  244  245  246  249  255  256  264  267  268  271  273  276  281  288  292  298  302  307  308  310  312  313  321  328  329  334  337  338  340  342  345  349  355  361  366  370  371  379  382  383  388  392  394  400  401  406  410  412  414  427  429  430  431  437  438  439  441  442  447  448  450  456  459  462  465  467  468  478  479  480  489  492  496  499  503  504  505  508  516  519  520  530  532  533  534  539  540  544  546  547  549  550  551  553  556  557  558  559  560  561  562  563  565  567  571  572  578  580  581  582  593  601  602  603  608  609  611  612  621  624  625  626  630  631  634  641  643  645  650  651  663  669  670  681  686  693  695  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  733  740  741  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  780  787  789  790  792  797  803  804  807  809  810  815  818  828  834  836  844  845  848  851  853  856  859  860  861  862  863  866  868  873  878  880  884  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  936  937  938  939  941  942  947  951  954  956  959  961  962  965  966  969  971  973  974  976  978  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง012  015  019  020  022  024  025  028  030  039  042  049  051  058  062  069  090  092  093  099  100  105  108  115  122  125  128  130  139  141  142  145  146  153  163  168  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  202  203  204  209  211  212  218  219  233  241  247  248  251  252  260  262  266  274  277  278  280  283  284  286  296  299  306  314  315  316  320  322  326  332  341  343  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  377  389  391  393  398  399  402  404  405  408  409  416  417  418  419  420  433  436  440  445  446  451  452  454  458  473  482  484  487  495  500  506  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  543  548  554  566  573  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  632  633  636  637  644  646  653  654  655  657  658  659  662  666  667  671  672  676  677  680  682  685  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  735  736  737  751  756  758  759  768  774  776  777  779  782  783  786  793  794  795  805  808  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  849  852  855  858  865  867  871  872  882  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  917  920  927  928  930  940  943  944  946  948  955  958  970  972  975  981  982  983  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี นับตั้งแต่งวด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย21312836222927192831
สิบ27303136252226242922
หน่วย32222434282834212722
รวม808383106757987648475

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง008  031  043  106  238  264  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  013  018  020  028  036  040  045  057  061  064  066  093  095  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  280  283  285  290  294  302  303  304  306  307  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  605  609  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  799  806  807  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 22 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง