หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 22 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
อีก 7 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ฯ งวด  1 พฤศจิกายน 2564  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ54575545505957594943
หน่วย50585857635249734325
รวม1041151131021131111061329268
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
11 ครั้ง11  22  67
10 ครั้ง25  64  72
9 ครั้ง04
8 ครั้ง12  15  43  51  54  56  61  97
7 ครั้ง00  03  07  24  27  33  47  50  53  66  70  71  84
6 ครั้ง05  16  17  31  35  38  40  42  52  58  60  82  86  87  91  94
5 ครั้ง02  18  23  34  37  73  83  88  93  96  98
4 ครั้ง06  08  10  13  14  28  29  30  41  45  46  48  49  62  63  65  74  75  76  81  89  90  95
3 ครั้ง09  26  44  55  57  59  78  80  85
2 ครั้ง01  20  21  32  36  39  69  79
1 ครั้ง19  68
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ48505643506061435661
หน่วย48445548446957525457
รวม9694111919412911895110118
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง79  85
10 ครั้ง69
9 ครั้ง05  64  98
8 ครั้ง14  25  26  29  56  57  62  92
7 ครั้ง20  28  45  50  52  53  65  81  86  87  91  95
6 ครั้ง02  03  06  10  11  12  15  35  43  44  46  59  66  88  94  97
5 ครั้ง07  17  18  33  36  38  48  49  51  55  58  63  67  71  80  82  90  93  96
4 ครั้ง00  08  09  22  23  24  27  32  34  37  39  40  42  47  61  68  70  76  77  78  83
3 ครั้ง13  19  30  31  41  60  72  73  75  89  99
2 ครั้ง01  04  16  21  54  74
1 ครั้ง84
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย50454167625951515052
สิบ54575545505957594943
หน่วย50585857635249734325
รวม154160154169175170157183142120
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  422  684
3 ครั้ง022  227  311  327  372  377  438  564  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  095  108  117  134  143  149  151  198  207  261  270  286  307  324  331  335  342  344  354  367  370  371  373  374  387  403  404  411  415  434  447  452  500  501  517  518  533  537  540  554  577  578  590  596  597  603  628  650  656  661  676  704  714  715  729  756  761  763  767  777  787  800  804  840  858  866  893  924  925  933  935  947  948  986  988  993  997
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  049  051  055  064  066  067  069  070  071  073  079  083  085  089  091  094  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  164  171  177  178  182  183  194  196  197  200  211  212  213  217  222  223  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  258  260  264  267  269  272  276  277  281  283  289  297  303  304  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  395  402  406  409  410  414  417  418  421  425  426  431  433  435  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  475  476  477  481  482  483  486  487  489  494  498  505  506  507  510  511  515  519  522  523  524  525  526  538  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  579  582  584  588  589  602  605  608  609  612  615  616  622  623  629  633  641  643  647  653  654  658  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  720  725  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  750  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  784  785  795  810  811  812  813  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  861  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  931  932  938  946  953  955  956  957  960  966  967  972  977  980  981  982  987  990  994  996  998
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย50595351536145465060
สิบ55684458465353505645
หน่วย60585451525459424553
รวม165185151160151168157138151158
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
4 ครั้ง100  562  766
3 ครั้ง073  074  119  180  205  218  356  480  565  729  739  816  820  836  915  943  963  968
2 ครั้ง008  009  012  017  021  038  046  051  054  070  110  113  149  168  196  238  240  244  257  272  281  292  329  335  340  354  368  384  386  388  412  430  449  451  453  454  461  479  481  506  511  516  529  540  556  561  571  589  621  622  633  653  656  683  685  691  724  731  737  742  743  759  772  781  805  814  825  882  884  887  895  910  911  912  927  930  936  952  955  967  977  994  997
1 ครั้ง000  001  002  011  015  019  024  026  028  032  033  041  048  053  055  061  066  075  082  086  087  091  093  096  103  104  107  109  111  112  114  116  120  121  124  133  134  135  137  139  140  141  143  145  147  153  154  155  156  159  161  164  169  170  174  176  177  181  185  186  187  191  197  200  201  202  203  206  207  208  210  211  212  214  215  216  217  221  222  223  224  229  232  248  254  258  264  267  268  270  273  277  286  289  290  294  302  304  305  306  309  312  316  317  320  321  330  331  334  341  345  347  351  355  360  361  364  369  375  377  378  380  381  387  389  392  393  399  405  406  408  410  413  414  424  428  429  431  432  435  437  439  441  442  444  452  455  456  459  462  468  472  475  476  477  488  491  492  493  499  500  501  503  504  505  510  512  513  518  522  524  526  527  530  531  533  534  536  543  548  552  553  566  569  570  578  582  583  586  590  592  593  594  595  596  598  600  603  605  607  610  614  615  616  620  638  639  640  644  646  647  648  659  662  669  673  674  679  684  687  689  690  695  697  698  705  709  713  715  734  735  738  754  756  762  764  769  775  776  777  778  785  793  795  798  800  802  803  806  807  810  812  813  815  830  831  835  837  838  843  850  856  858  867  868  873  875  876  880  889  890  892  904  906  923  931  933  935  941  945  948  959  961  962  969  970  972  975  976  978  982  988  989  990  991  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย183192198187169190174171172186
สิบ212160182167171178173188194197
หน่วย184163167179192191209192168177
รวม579515547533532559556551534560

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง287  589
6 ครั้ง008  200  386  576  598  627  739  806  877  945  952
5 ครั้ง074  094  150  155  158  191  242  250  295  362  374  375  490  498  526  535  570  606  639  648  656  694  769  864  906  918
4 ครั้ง005  006  007  013  044  046  072  075  085  086  103  109  123  126  133  137  160  179  195  206  216  217  221  236  253  275  282  285  293  294  304  305  309  324  356  379  384  390  395  397  434  460  463  477  510  523  529  577  595  597  600  628  661  664  689  723  763  775  784  798  799  800  801  802  811  820  830  847  904  924  929  933  979  980  996
3 ครั้ง001  017  021  026  040  056  057  068  081  088  089  101  104  116  135  140  149  154  162  167  173  174  183  197  205  210  224  227  230  257  263  269  272  290  291  297  301  311  333  339  344  346  350  355  357  358  363  364  378  380  381  385  396  403  407  413  414  421  424  425  426  432  435  447  457  461  470  472  474  485  486  494  502  507  517  518  522  524  555  584  586  596  605  607  616  618  623  638  642  647  660  665  673  688  691  709  714  715  716  734  743  744  745  752  770  773  781  796  814  817  823  832  843  857  876  879  881  889  895  902  903  916  922  925  926  949  950  953  957  968  984  985  989  999
2 ครั้ง004  009  014  018  027  031  032  034  035  036  038  043  045  047  048  052  054  055  061  063  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  096  097  098  107  110  111  112  113  114  117  120  121  124  127  129  131  132  143  147  148  151  152  156  159  161  164  166  170  171  175  177  181  185  186  188  189  192  199  208  213  214  215  222  225  226  228  229  233  234  235  238  239  240  244  245  246  249  255  256  261  264  267  268  271  273  276  281  288  292  298  302  303  307  308  310  312  313  321  328  329  334  337  338  342  345  361  366  370  382  383  388  392  394  400  401  406  410  412  422  427  429  430  431  437  438  439  441  442  448  450  456  458  459  462  465  467  468  478  479  480  489  492  496  499  503  504  505  508  511  516  519  520  530  532  533  534  539  540  544  546  547  549  550  551  553  556  557  558  559  560  561  562  563  565  567  571  572  578  580  581  582  593  601  602  603  608  609  611  612  621  624  625  626  630  631  634  641  643  645  650  651  663  669  670  681  693  695  696  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  733  740  741  742  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  780  787  789  790  792  797  803  804  807  809  810  815  818  828  834  836  844  845  848  851  853  856  860  862  863  866  868  870  873  878  880  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  927  936  937  938  939  941  942  947  954  956  959  961  962  965  966  969  971  973  974  976  978  986  992  993  995
1 ครั้ง003  012  015  019  020  022  024  025  028  030  039  042  049  051  058  062  064  069  090  092  093  099  100  105  108  115  122  125  128  130  138  139  141  142  145  146  153  163  168  169  176  180  182  187  190  193  194  196  198  201  202  203  204  209  212  218  219  237  241  247  248  251  252  260  262  266  274  277  278  280  283  284  286  296  299  306  314  315  316  320  322  326  332  340  341  347  349  352  353  354  359  365  368  369  371  372  373  376  377  389  391  393  398  399  402  404  405  408  409  416  417  418  419  420  433  436  440  445  446  449  451  452  454  473  482  484  487  495  500  506  509  512  513  515  521  536  537  538  541  543  548  554  566  573  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  632  633  636  637  644  646  653  654  655  657  658  659  662  666  667  668  671  672  676  677  680  682  685  686  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  735  736  737  751  756  758  759  768  774  776  777  779  782  783  785  786  793  794  795  805  808  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  835  837  838  839  842  846  849  852  855  858  859  861  865  867  871  872  882  884  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  920  928  930  940  943  944  946  948  951  955  958  970  972  975  981  982  983  987  988  990  991  994  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 22 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน รวม 528 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย25333039232930202932
สิบ33313236252429273023
หน่วย32242636322935242923
รวม908888111808294718878

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 22 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  464  625  726
2 ครั้ง007  008  031  043  106  238  264  285  302  307  318  323  366  382  392  489  512  530  552  594  609  626  757  804  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  013  018  020  028  036  040  045  054  057  058  061  064  066  073  093  095  103  111  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  164  165  169  172  174  175  180  181  186  189  193  194  206  209  210  218  220  226  228  239  241  246  248  250  251  255  258  259  260  261  273  278  280  283  290  294  303  304  306  310  312  324  328  334  335  336  340  345  355  357  361  362  367  368  373  377  384  386  388  390  396  412  421  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  596  598  602  605  611  614  615  616  617  620  624  636  640  643  647  653  654  663  666  669  670  679  682  692  699  712  713  720  725  733  734  741  755  766  775  776  779  787  794  799  806  807  817  824  828  831  832  835  836  838  843  847  855  861  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  902  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  964  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 22 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง