อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 21 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2563  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนกุมภาพันธ์  หวยออกวันเสาร์  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๘ ค่ำ  หวยออกเดือนสาม
อีก 9 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 504 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ49595242515754534740
หน่วย50525454654749674224
รวม99111106961161041031208964
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
10 ครั้ง11  22  64
9 ครั้ง25  67
8 ครั้ง04  12  15  43  54  56  60
7 ครั้ง00  16  24  33  47  51  53  66  72  84  94  97
6 ครั้ง05  07  18  27  31  40  42  50  52  70  71  82  98
5 ครั้ง02  13  14  17  23  34  35  37  41  58  61  73  83  86  87  88  91  96
4 ครั้ง03  06  08  10  26  29  30  38  44  45  48  49  57  62  63  65  74  76  78  81  89  90  93
3 ครั้ง09  28  46  55  59  75  80  85
2 ครั้ง01  20  21  32  36  39  69  95
1 ครั้ง19  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ48455242495764385257
หน่วย44455447396955495151
รวม9290106898812611987103108
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง85
10 ครั้ง69  79
8 ครั้ง05  25  26  62  64  65  92  98
7 ครั้ง03  14  20  28  29  35  45  50  52  56  57  63  81  86  87  91  95
6 ครั้ง02  10  11  12  33  43  44  53  58  66  67
5 ครั้ง06  07  08  15  36  46  48  49  51  55  59  71  80  82  88  93  94  96  97
4 ครั้ง00  09  17  18  27  32  34  37  41  42  47  61  68  76  78  90
3 ครั้ง13  16  22  23  24  30  31  38  39  40  60  72  75  77  89  99
2 ครั้ง01  04  21  54  70  73  74  83
1 ครั้ง19
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 504 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย48443863605549495048
สิบ49595242515754534740
หน่วย50525454654749674224
รวม147155144159176159152169139112
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง684
3 ครั้ง022  311  327  344  377  391  422  438  564  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  094  108  117  134  143  149  151  198  207  213  227  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  411  415  434  447  452  483  500  501  518  533  537  540  554  577  578  590  596  597  650  656  676  704  714  715  729  756  761  763  767  777  800  804  840  858  860  866  924  925  933  947  948  957  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  049  055  064  066  067  069  070  071  073  079  085  089  091  095  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  196  197  200  211  212  214  217  222  223  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  260  261  264  267  269  270  276  277  278  281  283  286  289  297  304  307  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  402  403  404  406  409  410  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  441  443  445  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  476  477  481  482  486  487  489  494  498  505  506  507  510  511  515  517  519  522  523  524  525  526  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  582  584  588  589  602  603  605  608  609  612  615  616  622  623  626  628  629  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  720  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  784  785  787  794  795  810  812  813  818  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  893  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  931  932  935  946  953  955  956  960  966  977  980  981  982  987  990  996  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย183192193184169180176172173182
สิบ212162175168173176168185194191
หน่วย181167167178189186209187163177
รวม576521535530531542553544530550

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง287  589  606
6 ครั้ง008  074  200  386  576  598  627  739  877  945  952
5 ครั้ง150  155  158  242  250  275  362  374  490  526  535  570  639  648  656  694  769  806  864  906
4 ครั้ง001  005  006  013  044  046  075  085  086  089  094  103  109  126  133  137  179  191  195  206  216  217  221  236  253  285  293  294  295  304  305  309  324  333  356  375  384  390  395  397  432  434  460  463  477  498  510  523  529  600  628  664  688  689  715  752  763  775  784  799  800  801  802  811  820  830  843  847  904  918  929  933  979  996
3 ครั้ง007  017  021  026  040  048  056  068  072  081  088  091  101  104  111  116  123  135  140  149  152  154  160  162  167  173  174  177  183  197  205  210  224  227  230  257  261  263  269  272  282  290  291  297  301  303  311  339  344  346  350  357  358  361  363  378  380  381  385  394  403  407  413  421  422  424  425  426  435  456  457  461  470  472  474  479  485  486  502  507  518  522  524  555  577  584  586  595  596  597  605  607  612  616  618  638  642  645  647  660  661  665  670  673  691  696  709  713  714  716  723  734  742  743  744  745  770  773  781  796  798  814  823  832  857  859  870  876  879  881  889  895  902  903  916  922  924  925  926  949  950  953  968  980  985  989  999
2 ครั้ง003  004  009  014  018  027  031  032  034  035  036  038  043  047  052  054  055  057  061  063  064  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  096  097  098  107  112  113  114  117  120  121  124  127  131  132  138  143  147  148  151  156  159  161  164  166  170  171  175  181  185  186  188  189  192  199  213  214  215  222  225  226  228  229  234  235  237  238  239  240  244  246  249  267  268  271  273  281  288  292  298  302  308  310  312  313  328  329  334  337  338  340  345  349  355  366  370  371  379  382  383  388  392  396  400  401  406  410  412  414  418  427  429  430  431  437  438  439  441  442  447  448  450  459  462  465  467  468  480  489  492  494  496  499  503  504  505  508  516  517  519  520  530  532  533  534  539  540  544  546  547  549  550  551  553  556  557  558  559  560  561  563  567  571  572  580  581  593  601  602  603  608  609  611  621  623  624  626  630  631  634  641  643  650  663  669  681  686  693  695  699  700  702  705  707  721  725  726  732  735  740  741  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  782  787  789  790  792  797  803  804  807  810  815  817  818  828  836  844  845  848  851  856  858  860  861  862  863  866  868  873  880  884  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  936  937  938  939  941  942  947  951  954  956  957  959  961  962  965  966  969  971  973  974  976  984  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง012  015  019  020  022  024  025  028  039  042  045  049  058  067  069  090  092  093  099  100  105  108  110  115  122  125  128  129  130  139  141  142  145  146  153  163  168  169  176  180  182  184  187  190  193  194  196  198  201  202  203  204  208  209  211  212  218  219  233  241  245  247  248  251  252  255  256  260  262  264  266  274  276  277  278  280  283  284  286  296  299  306  307  314  315  316  320  321  322  326  332  341  342  343  347  352  353  354  359  364  365  368  369  372  373  376  377  389  391  398  399  402  404  405  408  409  415  416  417  419  420  433  436  440  445  446  451  452  454  458  471  473  478  482  484  487  495  500  506  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  543  548  554  562  565  573  574  578  579  582  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  625  632  633  636  637  644  646  651  653  654  655  657  658  659  662  666  667  671  672  676  677  680  685  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  733  736  737  751  756  758  759  768  774  776  777  779  780  783  786  793  794  795  805  808  809  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  834  835  837  838  839  842  846  849  852  853  855  865  867  871  872  878  882  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  917  920  927  928  930  940  943  944  946  948  955  958  972  975  978  981  982  983  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย16261928192221122128
สิบ23222429211420202415
หน่วย27191826212027171819
รวม66676183615668496362

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625
2 ครั้ง008  031  043  106  238  323  366  382  392  464  512  530  626  726  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  020  028  040  045  057  061  064  066  111  115  116  121  128  130  131  132  134  135  137  138  140  148  149  164  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  260  261  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  324  334  335  340  345  355  357  373  384  386  388  390  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  527  532  538  539  546  552  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  617  624  640  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  806  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  948  959  961  966  971  973  975  976  980

สถิติหวยออกย้อนหลัง 21 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง