อีเมล
รหัสผ่าน 

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 21 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 16    หวยออกเดือนสิงหาคม    หวยออกวันอาทิตย์    หวยออกข้างแรม    หวยออก ๑๓ ค่ำ    หวยออกเดือนเก้า
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 16 สิงหาคม 2563 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 504 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ50565243525755524740
หน่วย49535453624850694224
รวม99109106961141051051218964
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
11 ครั้ง67
10 ครั้ง11  22  64
9 ครั้ง25
8 ครั้ง04  12  15  43  54  56
7 ครั้ง00  16  24  27  33  47  51  53  60  66  72  84  97
6 ครั้ง05  07  31  40  42  50  52  58  70  71  82  86  91  98
5 ครั้ง02  03  17  18  23  34  35  37  38  41  61  73  87  88  94  96
4 ครั้ง06  08  10  13  14  29  30  44  45  46  48  49  62  63  65  74  76  81  83  89  90  93
3 ครั้ง09  26  28  55  57  59  75  78  80  85  95
2 ครั้ง01  20  21  32  36  39  69
1 ครั้ง19  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ48445441475762395359
หน่วย44445547426755505050
รวม9288109888912411789103109
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
11 ครั้ง85
10 ครั้ง79
9 ครั้ง64  69  98
8 ครั้ง05  25  26  62  65  92
7 ครั้ง03  14  20  28  29  50  52  53  56  57  81  86  87  91  95
6 ครั้ง02  06  10  11  12  33  35  43  44  45  66  67  94
5 ครั้ง07  15  36  46  48  49  51  55  58  59  63  71  80  82  88  93  96  97
4 ครั้ง00  08  09  17  18  22  24  27  32  34  37  42  47  61  68  76  77  78  90
3 ครั้ง13  23  30  31  38  39  40  41  60  72  75  83  89  99
2 ครั้ง01  04  16  21  54  70  73  74
1 ครั้ง19
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 504 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย48443864615648484849
สิบ50565243525755524740
หน่วย49535453624850694224
รวม147153144160175161153169137113
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง391  684
3 ครั้ง022  227  311  327  344  377  422  438  564  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  095  108  117  134  143  149  151  198  207  286  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  403  411  415  434  447  452  500  501  518  533  537  540  554  577  578  590  596  597  650  656  676  704  714  715  729  756  761  763  767  777  800  804  840  858  866  924  925  933  947  948  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  006  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  049  055  064  066  067  069  070  071  073  079  085  089  091  094  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  196  197  200  211  212  213  217  222  223  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  258  260  261  264  267  269  270  276  277  281  283  289  297  304  307  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  375  380  383  384  388  393  394  402  404  406  409  410  414  416  417  418  421  425  426  431  433  435  441  443  445  446  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  476  477  481  482  483  486  487  489  494  498  505  506  507  510  511  515  517  519  522  523  524  525  526  541  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  567  582  584  588  589  602  603  605  608  609  612  615  616  622  623  628  629  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  720  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  774  780  784  785  787  795  810  812  813  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  860  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  893  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  931  932  935  938  946  953  955  956  957  960  966  967  977  980  981  982  987  990  996  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย179191193184163185173167168181
สิบ211157175167168170170181192193
หน่วย180165164175188185205186162174
รวม570513532526519540548534522548

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง287  589
6 ครั้ง008  200  386  576  598  627  739  877  945  952
5 ครั้ง074  094  150  155  158  191  242  250  275  362  374  375  490  526  535  570  606  639  648  656  694  769  806  864  906  918
4 ครั้ง001  005  006  013  044  046  075  085  086  103  109  126  133  137  179  195  206  216  217  221  236  253  285  293  294  295  304  305  309  324  333  356  384  390  395  397  434  460  463  477  498  510  523  529  597  600  628  661  664  688  689  763  775  784  799  800  801  802  811  820  830  847  904  929  933  979  996
3 ครั้ง007  017  021  026  040  056  068  072  081  088  089  101  104  111  116  123  135  140  149  152  154  160  162  167  173  174  183  197  205  210  224  227  230  257  261  263  269  272  282  290  291  297  301  303  311  339  344  346  350  357  358  363  378  380  381  385  403  407  413  421  424  425  426  432  435  457  461  470  472  474  485  486  494  502  507  518  522  524  555  577  584  586  595  596  605  607  616  618  638  642  647  660  665  673  691  696  709  714  715  716  723  734  743  744  745  752  770  773  781  796  798  814  823  832  843  857  876  879  881  889  895  902  903  916  922  924  925  926  949  950  953  968  980  985  989  999
2 ครั้ง004  009  014  018  027  031  032  034  035  036  038  043  047  048  052  054  055  057  061  063  064  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  096  097  098  107  112  113  114  117  120  121  124  127  131  132  138  143  147  148  151  156  159  161  164  166  170  171  175  177  181  185  186  188  189  192  199  213  214  215  222  225  226  228  229  234  235  237  238  239  240  244  246  249  267  268  271  273  281  288  292  298  302  307  308  310  312  313  328  329  334  337  338  345  349  355  361  364  366  370  371  379  382  383  388  392  394  396  400  401  406  410  412  414  422  427  429  430  431  437  438  439  441  442  447  448  450  456  459  462  465  467  468  479  480  489  492  496  499  503  504  505  508  516  517  519  520  530  532  533  534  539  540  544  546  547  549  550  551  553  556  557  558  559  560  561  562  563  565  567  571  572  578  580  581  582  593  601  602  603  608  609  611  612  621  623  624  625  626  630  631  634  641  643  645  650  663  669  670  681  693  695  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  740  741  742  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  780  787  789  790  792  797  803  804  807  809  810  815  817  818  828  836  844  845  848  851  856  860  861  862  863  866  868  870  873  880  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  936  937  938  939  941  942  947  954  956  957  959  961  962  965  966  969  971  973  974  976  984  986  987  992  993  994  995
1 ครั้ง003  012  015  019  020  022  024  025  028  030  039  042  045  049  058  069  090  092  093  099  100  105  108  110  115  122  125  128  129  130  139  141  142  145  146  153  163  168  169  176  180  182  187  190  193  194  196  198  201  202  203  204  208  209  211  212  218  219  233  241  245  247  248  251  252  255  256  260  262  264  266  274  276  277  278  280  283  284  286  296  299  306  314  315  316  320  321  322  326  332  340  341  342  343  347  352  353  354  359  365  368  369  372  373  376  377  389  391  398  399  402  404  405  408  409  416  417  418  419  420  433  436  440  445  446  451  452  454  458  473  478  482  484  487  495  500  506  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  543  548  554  573  574  579  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  632  633  636  637  644  646  651  653  654  655  657  658  659  662  666  667  671  672  676  677  680  682  685  686  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  733  735  736  737  751  756  758  759  768  774  776  777  779  782  783  786  793  794  795  805  808  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  834  835  837  838  839  842  846  849  852  853  855  858  859  865  867  871  872  878  882  884  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  920  927  928  930  940  943  944  946  948  951  955  958  972  975  978  981  982  983  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 21 ปี นับตั้งแต่งวด 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 504 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย17262430212721132330
สิบ23242632211822222717
หน่วย29202227232429172021
รวม69707289656972527068

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 21 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403  625  726
2 ครั้ง008  031  043  106  238  264  323  366  382  392  464  489  512  530  552  626  901  918  930  947  949  983  999
1 ครั้ง004  007  020  028  040  045  057  061  064  066  095  111  115  116  121  128  130  131  132  134  135  137  138  140  148  149  164  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  210  218  226  228  239  241  246  250  251  255  258  259  260  261  273  280  285  294  302  303  304  307  310  312  318  324  328  334  335  340  345  355  357  362  373  384  386  388  390  396  412  425  426  429  430  432  435  450  457  471  476  480  493  495  507  510  511  513  515  527  532  533  538  539  546  553  560  573  575  576  583  584  589  594  596  609  611  616  617  624  640  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  733  734  757  766  775  779  787  799  804  806  807  824  831  832  835  836  847  855  864  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  903  910  912  913  920  931  948  952  959  961  966  971  973  975  976  980
สถิติหวยออกย้อนหลัง 21 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง