อีเมล
รหัสผ่าน

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 20 ปี

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 สิงหาคม 2562  ขอเลขเด็ด
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542
สถิติ  หวยออกวันที่ 1  หวยออกเดือนสิงหาคม  หวยออกวันพฤหัสบดี  หวยออกข้างขึ้น  หวยออก ๑ ค่ำ  หวยออกเดือนเก้า
อีก 13 วัน ติดตามผลการออกรางวัล ตรวจหวย งวด 1 สิงหาคม 2562 ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 20 ปี นับตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 480 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ48554842495652494437
หน่วย49505351594645643924
รวม9710510193108102971138361
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
13 ครั้ง77
10 ครั้ง11
9 ครั้ง22  25  64  67
8 ครั้ง04  12  15  43  54  56
7 ครั้ง00  33  47  51  53  60  66  72  84
6 ครั้ง05  07  16  24  27  31  40  42  50  52  70  71  82  97  98
5 ครั้ง02  17  18  34  35  37  58  61  73  86  91  94  96
4 ครั้ง03  08  10  13  14  23  29  30  38  44  45  48  49  62  63  65  81  83  87  88  89  90  93
3 ครั้ง06  09  26  28  41  46  55  57  59  74  76  78  80  85
2 ครั้ง01  20  21  32  36  39  69  75  95
1 ครั้ง19  68  79
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 20 ปี นับตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 480 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ46435140475459374855
หน่วย43425244396554474747
รวม898510384861191138495102
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
10 ครั้ง85
9 ครั้ง69  79
8 ครั้ง05  25  26  62  64  65  98
7 ครั้ง14  28  29  50  52  56  57  86  87  91  92  95
6 ครั้ง02  03  10  11  12  20  33  35  43  44  45  53  66
5 ครั้ง06  07  36  46  48  49  51  55  63  67  71  80  81  82  88  93  94  96
4 ครั้ง00  08  09  15  17  18  27  34  37  42  47  58  59  61  76  78  90  97
3 ครั้ง13  22  23  24  30  31  32  38  39  40  41  60  68  72  75  77  99
2 ครั้ง01  04  16  21  54  70  73  74  83  89
1 ครั้ง19
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 20 ปี นับตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 480 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย46433461565248464846
สิบ48554842495652494437
หน่วย49505351594645643924
รวม143148135154164154145159131107
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง684
3 ครั้ง022  311  327  344  377  391  422  438  630  816  825  853
2 ครั้ง005  050  052  054  062  072  108  117  134  143  149  151  198  207  227  324  331  335  342  354  367  370  371  372  373  374  387  411  415  434  447  452  500  501  518  533  537  540  554  564  577  578  590  596  597  650  656  676  704  714  715  729  756  761  763  767  777  800  804  840  858  866  925  933  947  948  986  988  993  998
1 ครั้ง002  004  008  009  010  011  012  013  016  025  028  037  038  040  049  055  064  066  067  069  070  071  073  079  085  089  091  094  095  097  098  100  102  104  105  111  112  114  116  123  125  131  135  136  140  141  142  144  147  148  152  154  157  164  177  178  182  183  194  196  200  211  212  213  217  222  224  229  231  234  237  239  241  245  251  255  257  260  261  264  267  269  270  276  277  281  283  286  289  297  304  307  312  315  318  336  343  345  348  350  351  358  360  363  364  365  366  380  383  384  393  394  402  403  404  406  409  410  414  417  418  421  425  426  431  433  435  443  445  449  451  453  456  458  459  460  461  466  467  470  471  472  473  477  481  482  483  486  487  489  494  498  505  506  507  510  511  515  517  519  523  524  525  526  542  543  545  551  556  559  560  562  565  566  582  584  588  589  602  603  605  608  609  612  615  616  622  623  628  629  633  641  643  647  653  654  658  661  662  664  667  670  671  672  673  675  677  682  685  686  688  694  696  703  706  707  712  713  720  726  727  728  730  737  739  742  743  746  747  751  752  753  760  764  765  768  771  780  784  785  795  810  812  813  822  823  824  832  833  842  843  846  850  856  859  860  863  864  865  867  872  874  875  877  881  882  890  891  893  897  900  902  903  905  907  911  912  915  918  920  921  924  931  932  935  946  953  955  956  957  960  966  977  980  981  982  987  990  996  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 20 ปี นับตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 480 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย172185189178159174168164167176
สิบ204154171162165166163177186184
หน่วย175160158172181176203180158169
รวม551499518512505516534521511529

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
7 ครั้ง287  589
6 ครั้ง008  200  386  576  627  739  877  945  952
5 ครั้ง074  150  155  158  242  275  362  374  490  526  535  570  598  639  648  656  694  769  806  864  906
4 ครั้ง005  006  044  046  075  086  094  103  109  126  133  137  179  191  195  216  217  221  236  250  253  285  293  294  295  304  305  309  324  333  356  375  384  390  395  397  434  460  463  477  498  510  523  529  600  606  628  664  688  689  763  775  784  799  800  801  802  811  820  830  847  904  918  929  933  979  996
3 ครั้ง001  007  013  017  026  040  056  068  072  081  085  088  089  101  104  111  116  123  135  149  154  160  162  167  173  174  183  197  205  206  210  224  227  230  257  261  263  269  272  282  290  291  297  301  303  311  339  344  346  350  357  358  363  378  380  381  385  403  407  413  421  424  425  426  432  435  461  470  472  474  485  486  502  507  518  522  524  577  584  586  596  597  605  607  616  618  638  642  647  660  661  673  691  696  709  714  715  716  723  734  743  744  745  752  770  773  781  796  798  814  823  832  843  857  876  879  881  889  895  902  903  916  922  924  926  949  950  953  968  980  985  989  999
2 ครั้ง009  014  018  021  027  031  032  034  035  036  038  043  047  048  052  054  055  057  061  063  064  065  066  070  071  073  076  077  080  082  083  084  087  091  096  097  098  107  112  113  114  117  120  121  124  127  131  140  143  147  148  151  152  156  159  161  164  166  170  171  175  177  181  185  186  188  189  192  199  213  214  215  222  225  226  228  229  234  235  237  238  239  240  244  246  249  267  268  271  273  281  288  292  298  302  308  310  312  313  328  329  334  337  338  345  355  361  366  370  371  382  383  388  392  394  396  400  401  406  410  412  414  422  427  429  430  431  437  438  441  442  447  448  450  456  457  459  462  465  467  468  479  480  489  492  494  496  499  503  504  505  508  516  517  519  520  530  532  533  534  539  540  544  546  547  549  550  551  553  555  556  557  558  559  560  561  567  571  572  581  593  595  601  602  603  608  609  611  612  621  623  624  626  630  631  634  641  643  645  650  663  665  669  670  681  693  695  699  700  702  705  707  713  721  725  726  732  740  741  742  747  748  749  750  753  754  757  761  764  765  766  767  771  778  787  789  790  792  803  804  807  810  815  817  818  828  836  844  845  848  851  856  860  861  862  863  866  868  870  873  880  885  887  888  892  893  907  912  913  915  923  925  936  937  938  941  942  947  954  956  957  959  961  962  965  966  969  971  973  974  976  984  986  992  993  994  995
1 ครั้ง003  004  012  015  019  020  022  024  025  028  039  042  045  049  058  069  090  092  093  099  100  105  108  110  115  122  125  128  129  130  132  138  139  141  142  145  146  153  163  168  169  176  180  182  187  190  193  196  198  201  202  203  204  208  209  212  218  219  233  241  245  247  248  251  252  255  256  260  262  264  266  276  277  278  280  283  284  286  296  299  306  307  314  315  316  320  321  322  326  332  340  341  342  347  349  352  353  354  359  364  365  368  369  372  373  376  377  379  389  391  398  399  402  405  408  409  416  417  418  419  420  433  436  439  440  445  446  451  452  454  458  473  478  482  484  487  495  500  506  509  511  512  513  515  521  536  537  538  541  543  548  554  563  565  573  574  578  579  580  582  583  585  587  588  591  592  594  599  604  610  617  619  622  625  632  633  636  637  644  646  651  653  654  655  657  658  659  662  666  667  671  672  676  677  680  685  686  690  701  703  708  711  717  718  719  720  722  727  729  730  733  735  736  737  751  756  758  759  768  774  776  777  779  780  782  783  786  793  794  797  805  808  809  812  813  816  819  821  822  824  825  826  827  831  834  835  837  838  839  842  846  849  852  853  855  858  859  865  867  871  872  878  882  884  890  896  897  900  901  905  909  910  911  914  920  928  930  939  940  943  944  946  948  951  955  958  972  975  978  981  982  983  987  988  990  991  997  998
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2542 ย้อนหลัง 20 ปี นับตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2542 ถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติ 480 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย14201625192218111924
สิบ21182125161318202214
หน่วย24181422191725141718
รวม59565172545261455856

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 20 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง403
2 ครั้ง008  031  106  238  366  464  512  530  625  626  726  901  918  930  949  999
1 ครั้ง007  020  028  040  043  045  057  061  064  066  111  115  121  128  130  131  134  137  140  148  165  169  172  175  180  181  186  194  206  209  218  226  228  239  241  246  250  251  260  264  273  280  302  303  304  307  310  312  318  323  324  334  335  340  345  355  357  373  382  384  386  388  390  392  396  412  425  426  429  432  435  450  457  471  476  480  489  493  495  507  511  513  527  532  538  539  546  552  553  560  573  576  583  584  589  594  596  609  611  616  624  643  647  654  663  669  670  679  682  692  699  713  720  734  757  766  775  779  787  799  804  807  824  831  832  835  836  855  864  870  873  877  878  881  883  884  885  888  890  903  910  913  947  948  959  961  966  971  973  975  976  980  983

สถิติหวยออกย้อนหลัง 20 ปี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง