หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ5273236947
หน่วย2856562851
รวม7101297981798
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง03  61  72
2 ครั้ง22  38  67  75  95  97
1 ครั้ง04  07  11  17  23  24  25  27  28  35  41  46  50  51  58  64  70  71  74  79  83  86  87  88  91  93  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2744353677
หน่วย4235553579
รวม69798106111416
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง15  19  38  59  70  79  81  83  97  98
1 ครั้ง05  06  14  17  18  22  23  24  29  32  39  40  45  46  53  56  57  64  68  69  73  77  84  85  88  90  92  94
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3277573437
สิบ5273236947
หน่วย2856562851
รวม10121916121611211215
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง051  083  095  171  197  223  227  258  261  270  272  286  303  307  372  375  388  391  395  403  404  422  446  475  517  522  538  541  564  567  579  603  628  661  725  750  774  787  811  861  893  924  935  938  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย43444103286
สิบ7823532666
หน่วย7855536414
รวม18191112141611121516
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  691
1 ครั้ง017  046  051  070  114  201  244  286  292  340  347  384  386  424  453  472  491  501  503  506  510  516  529  556  569  578  589  684  713  781  803  812  831  835  837  873  875  890  910  912  945  967  972  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย128111291386611
สิบ971166121112814
หน่วย87881215713117
รวม29223026274026312532

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง379
2 ครั้ง364  595  927
1 ครั้ง004  007  013  021  030  045  051  057  062  072  085  094  110  123  129  132  140  160  191  194  206  208  233  245  250  255  256  264  276  282  295  307  321  342  355  375  393  396  404  414  447  449  457  458  478  494  498  511  517  555  562  565  566  577  578  582  597  598  606  623  625  651  661  665  668  682  723  733  780  785  797  798  806  809  817  834  853  878  918  924  925  939  957  970  978  980  984
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2562 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย111113144712996
สิบ1211111071111779
หน่วย7611131311109124
รวม30283537242933252819

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง285
1 ครั้ง004  007  013  018  036  043  054  058  073  093  095  103  116  127  132  138  143  154  164  174  189  193  220  248  255  258  259  261  264  278  283  290  294  302  306  307  318  323  328  336  361  362  367  368  377  382  392  421  430  464  489  510  515  533  552  575  594  598  602  605  609  614  615  617  620  625  636  640  653  666  712  725  726  733  741  755  757  776  794  804  806  817  828  838  843  861  876  882  902  920  931  947  952  964
สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 2 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5113 4.95 จาก 113 รีวิว