หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564
อีก 14 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  16 ตุลาคม 2566  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ13904144535
หน่วย12106155756
รวม1411101029912811
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง05
3 ครั้ง06  19  72
2 ครั้ง03  07  12  17  96
1 ครั้ง02  08  11  18  30  32  35  37  42  52  53  58  59  61  67  68  69  73  78  82  83  89  93  94  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ7604376447
หน่วย6475355544
รวม131079612119811
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง92
2 ครั้ง09  14  30  57  58  83  99
1 ครั้ง02  03  06  07  08  10  11  15  16  36  38  42  46  47  50  53  55  61  62  64  65  66  67  70  71  73  75  80  82  91  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5543655465
สิบ13904144535
หน่วย12106155756
รวม1916141381414161416
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง106  196  417
1 ครั้ง012  019  037  068  093  159  202  235  258  272  308  332  372  405  411  453  478  519  530  583  594  597  605  618  642  652  669  703  761  782  789  805  807  812  867  872  873  903  905  906  907  919
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย7637414259
สิบ0786535464
หน่วย6644482725
รวม13191517131211131318
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง025  032  045  061  077  087  098  121  125  132  155  157  169  260  264  297  319  320  331  361  375  386  395  417  436  471  484  590  613  620  639  658  727  737  812  819  843  845  880  913  915  922  929  943  944  970  981  984
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย561681314111076
สิบ117971485101114
หน่วย6141171110910810
รวม22273622383225302630

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง485
1 ครั้ง002  041  057  061  066  101  106  119  157  187  194  202  210  213  228  234  236  245  250  269  278  279  282  284  290  291  295  325  331  343  344  355  377  386  387  401  409  413  419  421  425  426  432  447  476  491  508  509  522  523  529  540  542  544  547  551  564  578  592  593  601  604  606  615  631  652  664  691  692  693  698  731  737  742  748  755  780  788  797  798  799  816  844  849  855  870  874  876  922  947  971  973  984  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2564 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย76147611121689
สิบ88914115711149
หน่วย101582868101217
รวม25293123252227373435

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง739
2 ครั้ง037  247  678  722  786  834
1 ครั้ง000  007  061  085  097  111  158  159  170  181  195  206  236  242  261  266  268  271  281  285  287  289  298  300  324  349  355  384  389  391  411  420  431  443  458  471  500  518  519  521  522  532  540  549  577  591  596  602  628  629  644  648  664  670  679  681  699  708  725  731  736  738  740  778  780  789  800  817  839  859  867  893  912  914  919  942  964  971  979  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 2 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 116 รีวิว