หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563
อีก 3 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มิถุนายน 2565  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ6534158736
หน่วย2864261973
รวม81398311916109
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
4 ครั้ง61
3 ครั้ง67  72
2 ครั้ง03  35  58  97
1 ครั้ง04  05  07  08  11  12  17  18  19  22  25  28  37  38  42  50  51  59  68  70  71  75  79  83  86  87  91  93  94  95
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ5735372466
หน่วย6037444668
รวม1176127116101214
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง57  83
2 ครั้ง19  38  70  92
1 ครั้ง03  05  06  07  09  10  14  15  17  18  23  24  29  30  36  39  40  45  46  53  56  58  59  64  69  73  79  82  84  88  90  95  97  98
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5276355447
สิบ6534158736
หน่วย2864261973
รวม1315161461614201416
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง258
1 ครั้ง012  037  051  068  083  159  171  235  261  270  272  286  303  307  308  372  391  395  404  422  475  517  538  567  579  597  603  618  628  642  661  725  750  761  787  811  861  867  893  905  919  935  967  972  994  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย7444264287
สิบ6616632756
หน่วย7553656434
รวม20151013141412131617
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100
1 ครั้ง032  045  046  061  070  077  098  114  155  201  244  286  292  347  384  386  395  424  472  501  506  516  556  569  578  639  658  684  691  713  737  803  819  831  835  837  873  880  890  910  912  944  945  970  972  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย95121113176698
สิบ9911610108131010
หน่วย689811148101210
รวม24223225344122293128

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง245  379  485  578
1 ครั้ง004  007  041  045  051  057  062  072  094  110  119  123  129  160  208  233  234  236  255  256  264  276  282  295  307  321  325  331  342  355  364  393  396  401  413  414  419  447  449  458  476  478  494  498  508  509  511  517  522  529  540  547  562  565  566  577  582  592  595  623  625  651  668  682  691  723  733  755  785  788  798  806  809  816  817  834  844  853  870  878  924  927  957  970  978  980  984  989
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2563 ย้อนหลัง 2 ปี งวด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน รวม 48 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1271112571214106
สิบ1097121181010910
หน่วย5107101291010149
รวม27262534282432343325

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 2 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง247
1 ครั้ง007  013  018  036  054  058  061  073  085  093  095  097  103  127  143  154  174  189  193  220  236  248  264  278  283  285  289  290  302  306  307  318  336  349  361  362  367  368  377  391  421  458  464  471  489  510  518  533  575  591  594  598  602  605  609  614  615  620  629  636  644  648  653  666  712  725  731  736  738  739  740  741  755  757  776  778  786  794  804  817  828  834  838  843  859  861  876  882  902  931  942  964  979  985
สถิติหวยออกย้อนหลัง 2 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยสถิติหวย ย้อนหลัง 2 ปี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว