หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย สถิติหวยออกย้อนหลัง 13 ปี

วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554
อีก 4 วัน ติดตามผลการออกรางวัลฯ งวด  1 มีนาคม 2567  ได้ที่นี่
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ42303427283236302429
หน่วย27292936333230442725
รวม69596363616466745154
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
7 ครั้ง04  05  17  72
6 ครั้ง03  24  25  64  67  97
5 ครั้ง02  06  18  23  31  37  43  50  60  61  94
4 ครั้ง07  15  19  27  38  42  46  51  53  56  58  63  73  77  83  89  91  95  96
3 ครั้ง00  11  12  28  29  30  35  40  47  49  57  59  66  69  70  79  84  86  88
2 ครั้ง08  09  16  20  22  26  32  33  34  41  45  52  55  62  71  75  76  78  81  82  87  90  93  98
1 ครั้ง01  10  14  21  36  44  48  54  65  68  74  85
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ32272928273832263736
หน่วย30233828234129283636
รวม62506756507961547372
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
9 ครั้ง79
7 ครั้ง14  85  92  98
6 ครั้ง46  53  57  62  65  83
5 ครั้ง02  09  15  38  44  52  58  86  95
4 ครั้ง05  06  07  08  20  26  28  29  35  50  70  82  89  90
3 ครั้ง11  18  23  25  27  30  32  33  39  40  42  45  47  51  55  56  60  61  63  64  69  71  78  81  88  91  97  99
2 ครั้ง01  03  10  12  16  19  22  31  36  37  43  59  66  67  73  77  80  87  94
1 ครั้ง00  04  17  21  24  34  48  49  54  68  72  74  75  84  93  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย28272831383332333032
สิบ42303427283236302429
หน่วย27292936333230442725
รวม978691949997981078186
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง391  417  684
2 ครั้ง037  106  117  143  196  198  258  272  286  324  327  331  395  404  446  453  519  564  605  628  630  650  704  756  767  787  804  825  840  867  903  905  997
1 ครั้ง004  005  006  012  019  025  038  049  050  051  052  055  062  063  064  068  069  072  073  079  083  089  093  094  095  097  102  116  123  125  131  134  136  142  147  148  149  151  157  159  171  178  197  202  211  217  223  224  227  229  234  235  237  241  245  255  257  260  261  269  270  276  283  289  297  303  307  308  318  332  343  350  351  354  358  360  363  364  370  371  372  373  375  383  388  402  403  405  406  409  411  415  418  421  422  431  433  435  438  443  445  449  458  459  460  461  466  470  475  476  477  478  489  494  500  501  507  510  515  517  518  522  523  524  526  530  533  537  538  540  541  544  556  559  562  566  567  579  583  590  594  596  597  602  603  608  609  615  618  623  629  642  643  647  652  656  661  669  672  673  677  686  688  694  703  712  714  720  725  726  727  728  729  737  742  746  750  757  760  761  763  764  765  774  777  782  785  789  795  800  805  807  811  812  816  823  824  842  846  853  861  863  864  866  872  873  877  881  882  891  893  900  902  906  907  915  918  919  920  924  925  931  932  935  938  947  951  953  960  967  972  979  981  988  990  994  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี New
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย32312936243926243041
สิบ31353426373428293721
หน่วย28442533303436252730
รวม9111088959110790789492
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
4 ครั้ง356
3 ครั้ง915  943
2 ครั้ง008  021  054  061  087  100  121  149  155  218  240  244  281  292  320  361  375  384  386  451  506  511  516  529  562  571  607  639  656  691  724  739  743  759  781  812  814  820  843  880  955  963  967  968
1 ครั้ง001  011  017  025  026  028  032  033  045  046  048  051  053  066  070  073  074  075  077  082  086  098  103  105  109  110  112  114  116  124  125  132  134  141  143  145  153  157  159  168  169  170  174  180  197  200  201  203  206  221  222  223  229  248  251  254  257  260  264  272  273  286  289  297  302  304  306  309  319  321  329  331  340  341  345  347  351  368  369  377  378  387  388  392  395  399  406  408  412  413  417  424  435  436  439  449  452  453  454  461  468  471  472  479  480  481  484  491  501  503  510  518  524  526  531  533  536  540  543  548  556  557  561  565  566  569  570  578  583  586  589  590  593  594  596  603  605  610  613  620  622  625  638  644  646  647  648  658  662  673  683  684  687  713  715  727  731  734  735  737  756  766  772  775  785  795  798  803  805  806  816  819  825  831  835  837  845  856  858  873  875  882  884  887  889  890  895  904  906  910  911  912  913  922  927  929  930  931  935  941  944  945  948  962  970  972  976  978  981  984  988  989  997  999
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย788790837612273877872
สิบ90668879839271939094
หน่วย91798179898989838680
รวม259232259241248303233263254246

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
5 ครั้ง375  576  945
4 ครั้ง074  160  390  426  589  598  606  639  876
3 ครั้ง008  057  101  123  140  158  210  227  250  253  295  355  379  386  396  397  477  485  498  529  535  544  584  595  596  597  623  723  775  780  797  799  830  973
2 ครั้ง004  005  013  021  032  036  045  046  052  054  068  076  094  104  111  112  127  132  133  148  150  155  159  173  175  187  194  195  196  199  202  205  213  217  221  228  235  236  242  245  256  257  272  278  282  284  285  290  291  297  309  321  324  329  333  342  344  349  364  374  380  384  388  406  409  421  425  432  447  458  463  480  489  490  499  502  504  507  509  510  516  523  526  530  547  551  555  556  558  560  561  562  565  570  577  578  580  581  582  587  591  593  601  612  628  631  638  648  650  651  656  660  700  709  716  734  737  742  743  745  748  749  752  753  754  778  784  790  798  800  814  820  828  834  853  855  857  864  868  877  880  889  895  904  906  912  922  924  925  927  938  941  952  953  957  970  980  984  989
1 ครั้ง002  006  007  017  018  019  020  026  028  030  031  034  038  040  041  042  043  044  047  051  056  061  062  065  066  069  071  072  075  077  080  081  083  084  085  086  087  088  089  092  097  098  103  106  109  110  113  114  116  117  119  121  126  128  129  135  138  143  149  152  154  157  161  162  163  164  166  167  168  170  179  181  185  186  188  189  191  192  197  201  203  206  208  209  212  214  215  216  224  225  230  233  234  238  241  246  248  251  255  261  263  264  268  269  271  274  275  276  279  280  281  286  287  294  302  303  304  305  307  308  314  325  328  331  332  334  338  339  340  343  345  346  350  352  357  359  361  362  366  369  373  377  387  392  393  398  399  400  401  402  403  404  412  413  414  417  419  420  422  429  430  434  439  440  441  448  449  450  451  452  456  457  461  462  468  472  473  476  478  479  484  486  491  492  494  495  500  503  505  506  508  511  513  517  519  520  521  522  524  532  533  534  537  540  541  542  546  549  553  554  557  563  564  566  567  573  574  583  592  599  602  603  604  607  609  611  615  616  622  624  625  627  630  633  634  635  636  637  641  643  645  647  652  657  661  664  665  668  669  670  671  672  673  682  688  691  692  693  694  695  698  699  701  703  708  711  713  714  715  718  721  722  725  726  730  731  733  736  739  740  750  755  757  758  761  763  766  768  769  770  771  773  781  782  785  786  787  788  795  796  801  802  804  806  807  809  810  812  813  815  816  817  818  819  821  823  825  826  832  835  836  837  843  844  847  848  849  851  852  860  861  862  870  871  873  874  878  879  881  882  884  888  897  901  902  903  910  918  923  926  928  937  939  940  944  947  948  950  959  961  962  964  966  968  969  971  972  975  976  978  979  982  988  991  993
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2554 ย้อนหลัง 13 ปี งวด 16 มกราคม พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน รวม 312 งวด
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย35404550334043363743
สิบ41424253393337384433
หน่วย45403440403845354441
รวม121122121143112111125109125117

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกย้อนหลัง 13 ปี
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
3 ครั้ง007  285  403  464  625  726  739
2 ครั้ง008  031  037  043  058  061  106  111  181  206  238  247  261  264  302  307  318  323  324  335  355  366  382  384  392  412  429  471  489  512  530  532  552  594  596  609  626  648  670  678  679  699  722  725  757  786  804  817  834  901  912  913  918  930  931  947  949  971  983  999
1 ครั้ง000  004  013  018  020  028  036  040  045  054  055  056  057  064  066  073  085  093  095  097  103  115  116  121  127  128  130  131  132  134  135  137  138  140  143  148  149  154  158  159  164  165  167  169  170  172  174  175  180  186  189  193  194  195  209  210  218  220  226  228  236  239  241  242  246  248  250  251  255  258  259  260  265  266  268  271  273  278  280  281  283  287  289  290  294  298  300  303  304  306  310  312  328  330  334  336  340  345  346  349  357  361  362  367  368  373  377  386  388  389  390  391  396  398  410  411  420  421  425  426  430  431  432  435  443  450  454  457  458  476  480  493  495  500  507  510  511  513  515  518  519  521  522  527  533  538  539  540  546  549  553  560  573  575  576  577  583  584  589  591  598  600  602  605  611  614  615  616  617  620  624  628  629  636  640  643  644  647  653  654  663  664  666  669  681  682  692  708  712  713  720  731  733  734  736  738  740  741  755  766  775  776  778  779  780  787  789  794  799  800  806  807  824  828  831  832  835  836  838  839  843  847  855  859  861  864  867  870  873  876  877  878  881  882  883  884  885  888  890  893  902  903  910  914  919  920  942  943  948  952  959  961  964  966  973  975  976  979  980  985  996
สถิติหวยออกย้อนหลัง 13 ปี
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
รางวัลที่ 1
2 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวล่าง
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
2 ตัว
3 ตัวหน้า , 3 ตัวล่าง
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ