หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2566

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
625544
600   648
456   882
89
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
356757
058   410
584   964
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
251097
055   265
092   280
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
557990
346   412
778   961
14
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
743951
335   913
019   349
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
931446
167   398
272   970
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
727202
324   355
426   615
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
320812
037   699
057   344
46
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
915478
521   596
291   692
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
471782
431   739
737   742
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 31 กรกฎาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
260453
268   708
387   601
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
169530
261   384
066   780
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
922605
281   867
491   947
16
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
264872
519   628
202   874
30
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
125272
000   681
386   971
09
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
132903
678   739
693   731
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
843019
500   780
187   269
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
984906
670   678
551   797
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
087907
111   914
290   698
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
025873
420   800
355   544
73
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
417652
577   919
748   984
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
590417
195   664
377   523
80
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
297411
181   789
101   664
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2566
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
812519
389   443
564   849
47
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ5501240412
หน่วย2263112412
รวม7764352824
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง19  72
1 ครั้ง02  03  05  06  07  11  12  17  30  44  46  51  52  53  57  73  78  82  90  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1301315235
หน่วย2422233204
รวม3723548439
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง91  99
1 ครั้ง09  11  14  16  30  44  46  47  55  62  63  65  66  67  71  73  80  85  89  92
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2020532235
สิบ5501240412
หน่วย2263112412
รวม97848841059
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง019  097  202  272  411  417  446  453  478  519  530  544  605  652  757  782  812  872  873  903  906  907  951  990
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2342221224
สิบ0362233122
หน่วย3332241501
รวม59136695847
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง025  087  125  132  169  251  260  264  297  320  356  417  471  557  590  625  727  743  812  843  915  922  931  984
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4266356736
สิบ3222746688
หน่วย4862824734
รวม11121410181116201418

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
1 ครั้ง019  057  066  092  101  187  202  269  272  280  290  291  344  349  355  377  386  387  426  456  491  523  544  551  564  584  601  615  664  692  693  698  731  737  742  748  778  780  797  849  874  882  947  961  964  970  971  984
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2566
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4447559523
สิบ5745336474
หน่วย8712452487
รวม1718914121317131714

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก ปี พ.ศ.2566
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง678  739
1 ครั้ง000  037  055  058  111  167  181  195  261  265  268  281  324  335  346  355  384  389  398  410  412  420  431  443  500  519  521  577  596  600  628  648  664  670  681  699  708  780  789  800  867  913  914  919
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2566 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 119 รีวิว