หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2558

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
008217
246   264
596   895
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
930255
140   250
094   638
08
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
915350
238   181
714   175
78
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
795283
241   028
643   802
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
361211
106   757
166   473
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
968630
457   134
412   054
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
594825
175   918
440   799
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
743148
435   209
375   084
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
021094
260   403
068   819
89
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
033363
781   227   624   648
40
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
518677
333   598   648   889
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
121507
761   461   830   294
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
759049
565   814   081   567
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
644742
429   253   386   532
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 มิถุนายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
388881
314   700   876   969
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
011421
799   484   851   928
38
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
543466
818   163   366   195
30
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
506260
101   164   495   973
38
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
605704
558   962   557   861
70
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
048151
339   622   623   757
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
240237
498   031   857   008
34
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
001864
843   103   825   392
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
155537
083   286   813   008
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2558
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
244351
068   398   595   877
74
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2223344121
หน่วย3512321511
รวม5735665632
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง37  51
1 ครั้ง04  07  11  17  21  25  30  42  48  49  50  55  60  63  64  66  77  81  83  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ6014312412
หน่วย4032232143
รวม10046544555
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง38
1 ครั้ง02  03  05  06  07  08  26  30  34  40  45  49  53  62  65  70  74  78  79  89  90  92
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2263222230
สิบ2223344121
หน่วย3512321511
รวม7998887862
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง049  094  148  151  211  217  237  255  260  283  350  351  363  421  466  507  537  630  677  704  742  825  864  881
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย6222042303
สิบ4322622012
หน่วย2503341051
รวม1210479105366
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง001  008  011  021  033  048  121  155  240  244  361  388  506  518  543  594  605  644  743  759  795  915  930  968
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย107488877154
สิบ677657136813
หน่วย3861110866137
รวม19221725232326193624

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง008  068  648  799
1 ครั้ง031  054  081  083  084  094  101  103  163  164  166  175  195  227  253  286  294  314  333  339  366  375  386  392  398  412  429  440  461  473  484  495  498  532  557  558  565  567  595  596  598  622  623  624  638  643  700  714  757  761  781  802  813  814  818  819  825  830  843  851  857  861  876  877  889  895  928  962  969  973
สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (3 ตัวหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2558
เลขหน้า 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1570300101
สิบ3113332110
หน่วย3201222231
รวม7884854442

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออก ปี พ.ศ.2558
จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง028  106  134  140  175  181  209  238  241  246  250  260  264  403  435  457  757  918
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2558 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว